Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Шкури необроблені (крім натурального та штучного хутра) і шкіра вичиненаПримітки:

1. Ця група не включає:

(a) обрізки та аналогічні відходи шкур необроблених (товарна позиція 0511);

(b) шкурки або частини шкурок птиці з пір’ям або пухом (товарна позиція 0505 або 6701); або

(c) шкури тварин з волосяним або шерстним покривом необроблені, дублені або вичинені (група 43), однак необроблені шкури з волосяним або шерстним покривом великої рогатої худоби (включаючи буйволів), тварин родини конячих, овець або ягнят (крім ягнят астраханської, курдючної, каракульової, персидської або аналогічних порід, а також ягнят індійської, китайської, монгольської або тибетської порід), кіз або козенят (крім єменської, монгольської або тибетської порід), свиней (включаючи американських диких свиней пекарі), сарн, газелей, північних оленів, лосів, косуль або інших тварин родини оленів, або собак, класифікуються у групі 41.

2. (A) До товарних позицій 4104 — 4106 не включаються шкури, піддані оборотному дубленню (чиненню) (включаючи попереднє дублення) (товарні позиції 4101 — 4103 залежно від конкретного випадку).

(B) У товарних позиціях 4104 - 4106 термін "краст" означає шкури, піддані перед сушінням додублюванню, фарбуванню або жируванню (просоченню жирами).

3. В УКТЗЕД термін "композиційна шкіра" означає лише шкіру, класифіковану в товарній позиції 4115.

 

 

Код Назва Додат-кові ОВО  
 
Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золені, пікельовані або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не піддані подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок:    
4101 20 - шкури цiлi, кожна масою не бiльш як 8 кг у прiсносухому, 10 кг у сухосолоному або 16 кг у свіжому, мокросолоному або iншому консервованому виглядi:    
4101 20 10 00 - - свiжi шт  
4101 20 30 00 - - мокросолонi шт  
4101 20 50 00 - - прісносухі або сухосолоні шт  
4101 20 90 00 - - інші шт  
4101 50 - цілі шкури масою більш як 16 кг:    
4101 50 10 00 - - свiжi шт  
4101 50 30 00 - - мокросолонi шт  
4101 50 50 00 - - прісносухі або сухосолоні шт  
4101 50 90 00 - - iншi шт  
4101 90 00 00 - iншi, включаючи чапраки, напівчапраки та поли  
Необроблені шкури овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не вироблені пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтці 1(c) до цiєї групи:    
4102 10 - з вовняним покривом:    
4102 10 10 00 - - ягнят шт  
4102 10 90 00 - - iншi шт  
  - без вовняного покриву:    
4102 21 00 00 - - пiкельовані шт  
4102 29 00 00 - - iншi шт  
Інші необроблені шкури (свiжі або солоні, сушені, золені, пiкельовані або консервовані iншим способом, але не дублені, не вироблені пiд пергамент або не пiддані подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1(b) або 1(c) до цiєї групи:    
4103 10 - кіз або козенят:    
4103 10 20 00 - - свіжі шт  
4103 10 50 00 - - солоні або сушені шт  
4103 10 90 00 - - iнші шт  
4103 20 00 00 - рептилій  
4103 30 00 00 - свиней  
4103 90 00 00 - iнші  
Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, але без подальшої обробки:    
  - у вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат):    
4104 11 - - нешліфовані лицеві неспилки, лицеві спилки:    
4104 11 10 00 - - - шкiра із цiлих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв) шт  
  - - - інші:    
  - - - - великої рогатої худоби (включаючи буйволів):    
4104 11 51 00 - - - - - шкiра із цiлих шкур, площа поверхні якої більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів) шт  
4104 11 59 00 - - - - - інші шт  
4104 11 90 00 - - - - інші шт  
4104 19 - - інші:    
4104 19 10 00 - - - шкiра із цiлих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв) шт  
  - - - інші:    
  - - - - великої рогатої худоби (включаючи буйволів):    
4104 19 51 00 - - - - - шкiра із цiлих шкур, площа поверхні якої більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів) шт  
4104 19 59 00 - - - - - інші шт  
4104 19 90 00 - - - - інші шт  
  - у сухому стані (краст):    
4104 41 - - нешліфовані лицеві неспилки; лицеві спилки:    
  - - - шкiра із цiлих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв):    
4104 41 11 00 - - - - шкiра із цiлих шкур телят iндiйського зебу, без голови і нiг, або з головою i ногами, масою нетто кожна не бiльш як 4,5 кг, дублена рослинними речовинами без подальшої обробки, або оброблена певним чином, але явно не придатна для безпосереднього використання для виробництва виробiв із шкiри шт  
4104 41 19 00 - - - - інші шт  
  - - - інші:    
  - - - - великої рогатої худоби (включаючи буйволів):    
4104 41 51 00 - - - - - шкiра із цiлих шкур, площа поверхні якої більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів) шт  
4104 41 59 00 - - - - - інші шт  
4104 41 90 00 - - - - інші шт  
4104 49 - - інші:    
  - - - шкiра із цiлих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футiв):    
4104 49 11 00 - - - - шкiра із цiлих шкур телят iндiйського зебу, без голови і нiг, або з головою i ногами, масою нетто кожна не бiльш як 4,5 кг, дублена рослинними речовинами без подальшої обробки, або оброблена певним чином, але явно не придатна для безпосереднього використання для виробництва виробiв із шкiри шт  
4104 49 19 00 - - - - інші шт  
  - - - інші:    
  - - - - великої рогатої худоби (включаючи буйволів):    
4104 49 51 00 - - - - - шкiра із цiлих шкур, площа поверхні якої більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів) шт  
4104 49 59 00 - - - - - інші шт  
4104 49 90 00 - - - - інші шт  
Дублена (чинена) шкiра або шкіряний краст із шкур овець чи шкурок ягнят, без вовняного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки:    
4105 10 - у вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат):    
4105 10 10 00 - - неспилок  
4105 10 90 00 - - спилок  
4105 30 - у сухому стані (краст):    
4105 30 10 00 - - із шкур iндiйських грубововняних овець, рослинного дублення, підданих або не підданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв із шкiри шт  
  - - інші:    
4105 30 91 00 - - - неспилок шт  
4105 30 99 00 - - - спилок шт  
Дублена (чинена) шкiра або шкіряний краст із шкур інших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки:    
  - кіз або козенят:    
4106 21 - - у вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат):    
4106 21 10 00 - - - неспилок  
4106 21 90 00 - - - спилок  
4106 22 - - у сухому стані (краст):    
4106 22 10 00 - - - із шкіри індійської кози або козеняти, рослинного дублення, підданих або не підданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв із шкіри шт  
4106 22 90 00 - - - інші шт  
  - свиней:    
4106 31 - - у вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат):    
4106 31 10 00 - - - неспилок  
4106 31 90 00 - - - спилок  
4106 32 - - у сухому стані (краст):    
4106 32 10 00 - - - неспилок шт  
4106 32 90 00 - - - спилок шт  
4106 40 - рептилій:    
4106 40 10 00 - - попереднього рослинного дублення шт  
4106 40 90 00 - - інші шт  
  - інші:    
4106 91 00 00 - - у вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат)  
4106 92 00 00 - - у сухому стані (краст) шт  
Шкiра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, включаючи шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної позиції 4114:    
  - цілі шкури:    
4107 11 - - нешліфовані лицьові неспилки:    
  - - - шкiра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів):    
4107 11 11 00 - - - - опойок бокс м2  
4107 11 19 00 - - - - інша м2  
4107 11 90 00 - - - інші м2  
4107 12 - - лицьові спилки:    
  - - - шкiра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів):    
4107 12 11 00 - - - - опойок бокс м2  
4107 12 19 00 - - - - інша м2  
  - - - інші:    
4107 12 91 00 - - - - шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) м2  
4107 12 99 00 - - - - шкіра із шкур родини конячих м2  
4107 19 - - інші:    
4107 19 10 00 - - - шкiра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів) м2  
4107 19 90 00 - - - інші м2  
  - інша, включаючи напівшкіру:    
4107 91 - - нешліфований лицьовий неспилок:    
4107 91 10 00 - - - підошовна  
4107 91 90 00 - - - інша м2  
4107 92 - - лицьовий спилок:    
4107 92 10 00 - - - шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) м2  
4107 92 90 00 - - - шкіра із шкур родини конячих м2  
4107 99 - - інша:    
4107 99 10 00 - - - шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) м2  
4107 99 90 00 - - - шкіра із шкур родини конячих м2  
[4108]      
[4109]      
[4110]      
[4111]      
4112 00 00 00 Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, в тому числі вичинена під пергамент, із шкур овець або шкурок ягнят, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної позиції 4114 м2  
Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, в тому числі вичинена під пергамент, із шкур інших тварин, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної позиції 4114:    
4113 10 00 00 - кіз або козенят м2  
4113 20 00 00 - свиней м2  
4113 30 00 00 - рептилій м2  
4113 90 00 00 - інша м2  
Замша (включаючи комбіновану замшу); шкiра лакова та шкiра лакова багатошарова (ламінована); шкiра металiзована:    
4114 10 - замша (включаючи замшу комбiновану):    
4114 10 10 00 - - із шкур овець та шкурок ягнят шт  
4114 10 90 00 - - із шкур iнших тварин шт  
4114 20 00 00 - шкiра лакова та шкiра лакова багатошарова (ламінована); шкiра металiзована м2  
Шкiра композицiйна на основi натуральної шкiри або шкiряних волокон, у виглядi пластин, листiв або стрiчок, у рулонах або не в рулонах; обрiзки та iншi вiдходи натуральної шкiри або композицiйної шкiри, не придатнi для виробництва шкiряних виробiв; шкiряний пил, порошок та борошно:    
4115 10 00 00 - шкiра композицiйна на основi натуральної шкiри або шкiряних волокон, у виглядi пластин, листiв або стрiчок, у рулонах або не в рулонах  
4115 20 00 00 - обрiзки та iншi вiдходи натуральної шкiри або композицiйної шкiри, не придатнi для виробництва шкiряних виробiв; шкiряний пил, порошок і борошно  

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 885

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!