Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Каучук, гума та вироби з нихГрупа 40

Примітки:

1. Якщо у контексті не обумовлене інше, то за всіма розділами УКТЗЕД термін "каучук та гума" означає таку продукцію, вулканізовану або невулканізовану, затверділу або незатверділу: при­род­ний каучук, балату, гутаперчу, гваюлу, чикл та аналогічні природні смоли, синтетичний каучук, фактис, одержаний з олій або масел, та ці самі матеріали у регенерованому вигляді.

2. До цієї групи не включаються:

(a) товари розділу XI (текстильні матеріали і текстильні вироби);

(b) взуття та частини взуття групи 64;

(c) головні убори та частини головних уборів, включаючи купальні шапочки, групи 65;

(d) механічні чи електричні пристрої та їх частини, включаючи електротовари усіх видів, із твер­дої гуми розділу XVI;

(e) вироби груп 90, 92, 94 або 96;

(f) вироби групи 95, крім спортивних рукавичок і виробів товарних позицій 4011 — 4013.

3. У товарних позиціях 4001 — 4003 та 4005 термін "первинні форми" означає такі форми:

(a) рідини та пасти (включаючи латекс, підвулканізований або непідвулканізований та інші дис­пер­сії та розчини);

(b) блоки неправильної форми, шматки, пачки, порошки, гранули, кришка та аналогічні насипні форми.

4. У примітці 1 до цієї групи та у товарній позиції 4002 термін "каучук синтетичний" означає:

(a) ненасичені синтетичні речовини, які способом вулканізації сіркою можуть бути необоротно перетворені в нетермопластичні речовини, що при температурі від 18оС до 29оС спроможні без розриву витримувати розтягування, що збільшує їх первинну довжину в
3 рази, а при розтягуванні із збільшенням первинної довжини в 2 рази і протягом 5 хвилин повертаються до довжини, що перевищує первинну довжину не більш як у півтора раза. Під час зазначеного випробування дозволяється додання речовин, необхідних для утворення поперечних зв’язків, зокрема таких, як активатори або прискорювачі вулканізації. Допускається також присутність речовин, зазначених у примітці 5 (b) (ii та iii). Водночас не допускається наявність будь-яких речовин, не призначених для створення поперечних зв’язків, таких як розріджу­вачі, пластифікатори та наповнювачі;(b) тіопласти (ТМ); та

(c) природний каучук, модифікований прищепленням або змішуванням із пластмасами, деполімери­зований природний каучук і суміші ненасичених синтетичних речовин з насиченими синтетичними висо­комолекулярними полімерами, за умови, що ці продукти відповідають вимогам, зазначеним у пунк­ті 4 (a) цієї примітки, щодо вулканізації, розтягування та відновлення розмірів.

5. (a) До товарних позицій 4001 і 4002 не включаються каучук або суміші каучуків, якщо вони до або після коагуляції були змішані з:

(i) вулканізуючими агентами, прискорювачами, уповільнювачами або активаторами (крім тих, що були додані для приготування підвулканізованого каучукового латексу);

(ii) пігментами або іншими барвниками, крім тих, що використовуються тільки з метою ідентифікації;

(iii) пластифікаторами або наповнювачами (крім мінеральних масел у випадку маслонаповненого каучуку), наповнювачами, зміцнювальними агентами, органічними розчинниками або будь-якими іншими речовинами, крім зазначених у пункті 5 (b);

(b) наявність таких речовин у каучуку або суміші каучуків не впливатиме на їх віднесення до товарної позиції 4001 або 4002 за умови, що такий каучук або суміш каучуків зберігають свої основні характеристики як сировинного матеріалу:(i) емульгаторів або антиадгезивів;

(ii) невеликих кількостей продуктів розпаду емульгаторів;

(iii) дуже невеликі кількості термочутливих речовин (здебільшого з метою отримання термочутливих каучукових латексів), катіонних поверхневоактивних речовин (здебільшого з метою отримання електропозитивних каучукових латексів), антиоксидан­тів, коагулянтів, речовин, що сприяють перетворенню каучуку в кришку, речовин, які забезпечують морозостійкість пептизаторів, антикоагулянтів, стабілізаторів, агентів, що регулюють в’язкість, або інших подібних добавок спеціального призначення.

6. У товарній позиції 4004 термін "відходи, обрізки та скрап" означає відходи, обрізки та скрап, що утворюються під час виробництва або оброблення каучуку або виробів з каучуку (гуми), які абсолютно непридатні для вико­рис­тання як вироби через пошкодження, зношеність або з інших причин.

7. Нитки, що повністю складаються з вулканізованої гуми з найбільшим поперечним перерізом більш як 5 мм, повинні класифікуватись як смуги, стрічки, прутки, профілі фасонні в товарній позиції 4008.

8. До товарної позиції 4010 включаються конвеєрні та транспортерні стрічки, приводні паси або бельтинг з текстильних матеріалів, просочені, покриті, облицьовані або шаруваті (ламіновані) гумою, або вироблені з текстильної пряжі або корду, що просочені, покриті або захищені гумою.

9. У товарних позиціях 4001, 4002, 4003, 4005 і 4008 терміни "плити", "листи" та "смуги та стрічки" означають лише плити, листи, смуги, стрічки та блоки правильної геометричної форми, нерозрізані або розрізані на прямо­кутну (включаючи квадратну) форму, що є або не є готовими виробами з тисненою або нетисненою, або обробленою іншим способом поверхнею, крім матеріалів, нарізаних на куски іншої форми або підданих подальшій обробці.Терміни "прутки" і "профілі" товарної позиції 4008 означають тільки вироби з поверхневою обробкою або без поверхневої обробки, розрізані або не розрізані за визначеною довжиною, але без іншої подальшої обробки.

 

Додаткова примітка:

1. У разі коли тканини або полотна трикотажні, повсть чи фетр, або неткані матеріали, які присутні просто в цілях армування, рукавички, рукавиці або мітенки, просочені або вкриті пористою гумою, розглядаються у групі 40, навіть якщо вони:

- виготовлені з тканин або полотен трикотажних (крім тих, що відносяться до товарної позиції 5906), повсті або фетру, або нетканих матеріалів, просочених або вкритих комірчастою (пористою) гумою, або

- виготовлені з непросочених або невкритих тканин або полотен трикотажних, повсті або фетру, або нетканих матеріалів, які потім було піддано просоченню або вкриванню пористою гумою.

(Примітка 3(с) до групи 56 та примітка 4, останній абзац, до групи 59).

 

Код Назва Додат-кові ОВО  
 
Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природнi смоли у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смуг або стрiчок:    
4001 10 00 00 - каучуковий латекс натуральний, пiдвулканiзований або непiдвулканiзований  
  - каучук натуральний в iнших формах:    
4001 21 00 00 - - смокед-шитс (марка каучуку натурального)  
4001 22 00 00 - - каучук натуральний, технiчно специфiкований (TSNR)  
4001 29 00 00 - - iнший  
4001 30 00 00 - балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природнi смоли  
Каучук синтетичний i фактис, одержанi з олiй або масел, у первинних формах або у формі пластин, листiв або стрiчок; сумiшi будь-якого продукту товарної позицiї 4001 з одним із продуктів цiєї товарної позиції у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смуг або стрiчок:    
  - каучук стирол-бутадiєновий (SBR); карбоксил-стирол-бутадiєновий каучук (XSBR):    
4002 11 00 00 - - латекс  
4002 19 00 00 - - iнший  
4002 20 00 00 - каучук бутадiєновий (BR)  
  - каучук iзобутилен-iзопреновий (бутилкаучук) (IIR); каучук галоген-iзобутилен-iзопреновий (CIIR або BIIR):    
4002 31 00 00 - - каучук iзобутилен-iзопреновий (бутилкаучук) (IIR)  
4002 39 00 00 - - iнший  
  - каучук хлоропреновий (хлорбутадiєновий) (CR):    
4002 41 00 00 - - латекс  
4002 49 00 00 - - iнший  
  - каучук акрилонiтрил-бутадiєновий (NBR):    
4002 51 00 00 - - латекс  
4002 59 00 00 - - iнший  
4002 60 00 00 - каучук iзопреновий (IR)  
4002 70 00 00 - каучук етиленпропiлендiєновий неспряжений (EPDM)  
4002 80 00 00 - сумiшi речовин товарної позицiї 4001 з речовинами цiєї товарної позицiї  
  - iнший:    
4002 91 00 00 - - латекс  
4002 99 - - iншi:    
4002 99 10 00 - - -продукти, модифiкованi включенням пластмас  
4002 99 90 00 - - - iншi  
4003 00 00 00 Каучук регенерований у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смуг або стрiчок  
4004 00 00 00 Вiдходи, уламки та скрап каучуку або гуми (крім твердої гуми), порошки і гранули, одержані з каучуку або гуми  
Невулканiзованi гумові сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смуг або стрiчок:    
4005 10 00 00 - гумова сумiш з доданням сажi (технічного вуглецю) або діоксиду кремнiю  
4005 20 00 00 - розчини; iншi дисперсiї, крiм зазначених у товарній підпозиції 4005 10  
  - iншi:    
4005 91 00 - - пластини, листи, смуги або стрічки:    
4005 91 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів  
4005 91 00 90 - - - інші  
4005 99 00 00 - - iншi  
Iншi форми (наприклад, прутки, трубки, профiлi фасоннi та вироби (наприклад, диски та кiльця)) з невулканiзованої гуми:    
4006 10 00 00 - протекторнi заготiвки для вiдновлення гумових шин  
4006 90 00 - інші:    
4006 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів  
4006 90 00 90 - - інші  
4007 00 00 00 Нитки і корд з вулканiзованої гуми  
Пластини, листи, стрiчки, смуги, прутки і фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми, крім твердої гуми:    
  - з пористої гуми:    
4008 11 00 00 - - пластини, листи і смуги або стрiчки  
4008 19 00 00 - - iншi  
  - з непористої гуми:    
4008 21 - - пластини, листи і смуги або стрiчки:    
4008 21 10 00 - - - покриття для пiдлоги i мати м2  
4008 21 90 00 - - - iншi  
4008 29 - - iншi:    
4008 29 10 00 - - - профiлi фасоннi, нарiзанi за розмiром, для цивiльної авiацiї  
4008 29 90 - - - інші:    
4008 29 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів  
4008 29 90 90 - - - - інші  
Труби, шланги i рукава з вулканiзованої гуми, крім твердої гуми, з фiтингами або без фiтингiв (наприклад, патрубками, колiнами, з’єднаннями):    
  - неармованi або не комбiнованi iншим способом з iншими матерiалами:    
4009 11 00 00 - - без фiтингiв  
4009 12 - - з фiтингами:    
4009 12 10 00 - - - придатнi для пропускання газiв або рiдин для цивiльної авiацiї  
4009 12 90 00 - - - інші  
  - армованi або комбiнованi iнакше тільки з металом:    
4009 21 00 00 - - без фiтингiв  
4009 22 - - з фiтингами:    
4009 22 10 00 - - - придатнi для пропускання газiв або рiдин для цивiльної авiацiї  
4009 22 90 00 - - - іншi  
  - армованi або комбiнованi iнакше тільки з текстильними матерiалами:    
4009 31 00 00 - - без фiтингiв  
4009 32 - - з фiтингами:    
4009 32 10 00 - - - придатнi для пропускання газiв або рiдин для цивiльної авiацiї  
4009 32 90 00 - - - інші  
  - армованi або комбiнованi iнакше з iншими матерiалами:    
4009 41 00 00 - - без фітингів  
4009 42 - - з фiтингами:    
4009 42 10 00 - - - придатнi для пропускання газiв або рiдин для цивiльної авiацiї  
4009 42 90 00 - - - інші  
Конвеєрні стрiчки або привіднi паси, або бельтинг з вулканiзованої гуми:    
  - конвеєрні стрiчки або бельтинг:    
4010 11 00 00 - - армованi тільки металом  
4010 12 00 - - армованi тільки текстильними матеріалами:    
4010 12 00 10 - - - конвеєрні стрічки завширшки не менш як 800 мм, але не більш як 1200 мм  
4010 12 00 90 - - - інші  
4010 13 00 00 - - армованi лише пластмасами  
4010 19 00 00 - - iншi  
  - привіднi паси або бельтинг:    
4010 31 00 00 - - паси привіднi із з’єднаними кінцями (безкінечні) трапецiєподiбного поперечного перетину (V-подібні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 180 см  
4010 32 00 00 - - паси привіднi із з’єднаними кінцями трапецiєподiбного поперечного перетину (V-подібні паси), крім ребристих, з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 180 см  
4010 33 00 00 - - паси привіднi із з’єднаними кінцями трапецiєподiбного поперечного перетину (V-подібні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 180 см, але не більш як 240 см  
4010 34 00 00 - - паси привіднi із з’єднаними кінцями трапецiєподiбного поперечного перетину (V-подібні паси), крім ребристих, з довжиною зовнішнього кола більш як 180 см, але не більш як 240 см  
4010 35 00 00 - - паси привіднi синхронні (зубчасті) з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 150 см  
4010 36 00 00 - - паси привіднi синхроннi (зубчасті) із з’єднаними кінцями з довжиною зовнішнього кола більш як 150 см, але не більш як 198 см  
4010 39 00 00 - - iншi  
Шини та покришки пневматичнi гумові новi:    
4011 10 00 00 - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі) шт  
4011 20 - для автобусiв і вантажних автомобiлiв:    
4011 20 10 00 - - з iндексом навантаження не більш як 121 шт  
4011 20 90 - - з індексом навантаження більш як 121:    
4011 20 90 10 - - - з індексом навантаження більш як 220, але менш як 244 шт  
4011 20 90 90 - - - інші шт  
4011 30 - для використання в авiацiї:    
4011 30 10 00 - - для цивiльної авiацiї шт  
4011 30 90 00 - - iншi шт  
4011 40 - для мотоциклiв:    
4011 40 20 00 - - з посадочним діаметром ободiв не більш як 33 см шт  
4011 40 80 00 - - iншi шт  
4011 50 00 00 - для велосипедiв шт  
  - iншi з протектором типу "ялинка" або з подібними малюнками протектора:    
4011 61 00 00 - - для використання на сiльськогосподар-ських або лiсогосподарських транспортних засобах і машинах шт  
4011 62 00 00 - - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний діаметр обода не більш як 61 см шт  
4011 63 00 00 - - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний діаметр обода більш як 61 см шт  
4011 69 00 00 - - iншi шт  
  - iншi:    
4011 92 00 00 - - для використання на сiльсько-господарських або лiсогосподарських транспортних засобах і машинах шт  
4011 93 00 00 - - для використання на будівельних або промислових вантаж-но-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний діаметр обода не більш як 61 см шт  
4011 94 00 00 - - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах, що мають посадочний діаметр обода більш як 61 см шт  
4011 99 00 00 - - iншi шт  
Шини та покришки пневматичнi гумові, вiдновленi або тi, що вже використову-валися; масивні шини (литі шини) або еластик- шини (подушкові шини), шинні протектори, ободнi стрiчки, гумові:    
  - шини та покришки вiдновленi:    
4012 11 00 00 - - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі) шт  
4012 12 00 00 - - для автобусiв або вантажних автомобiлiв шт  
4012 13 - - для використання в авіації:    
4012 13 10 00 - - - для цивiльної авiацiї шт  
4012 13 90 00 - - - іншi шт  
4012 19 00 00 - - iншi шт  
4012 20 - відпрацьовані пневматичні шини та покришки:    
4012 20 10 00 - - для цивiльної авiацiї шт  
4012 20 90 00 - - інші шт  
4012 90 - інші:    
4012 90 20 00 - - масивні шини (литі шини) або еластик-шини (подушкові шини)  
4012 90 30 00 - - протектори для шин та покришок  
4012 90 90 00 - - стрічки для ободів  
Камери гумові:    
4013 10 - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі), автобусiв або вантажних автомобiлiв:    
4013 10 10 00 - - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобiлi) шт  
4013 10 90 00 - - для автобусiв i вантажних автомобiлiв шт  
4013 20 00 00 - для велосипедiв шт  
4013 90 00 00 - iншi шт  
Вироби гiгiєнiчнi або фармацевтичнi (включаючи соски) з вулканiзованої гуми, крiм твердої (ебоніту), з фiтингами з твердої гуми або без них:    
4014 10 00 00 - оболонкові контрацептиви  
4014 90 - iншi:    
4014 90 10 00 - - рiзнi типи сосок та аналогiчнi вироби для дiтей  
4014 90 90 00 - - iншi  
Одяг та додаткові речі (включаючи рукавички) з незатвердiлої вулканiзованої гуми будь-якого призначення:    
  - рукавиці, рукавички, мітенки:    
4015 11 00 00 - - хiрургiчнi пар  
4015 19 - - iншi:    
4015 19 10 00 - - - рукавиці господарськi пар  
4015 19 90 00 - - - iншi пар  
4015 90 00 00 - iншi  
Іншi вироби з вулканiзованої гуми, крім твердої гуми:    
4016 10 - з пористої гуми:    
4016 10 10 00 - - для технiчних цiлей, для цивiльної авiацiї  
4016 10 90 - - інші:    
4016 10 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів  
4016 10 90 90 - - - інші  
  - iншi:    
4016 91 00 00 - - покриття для пiдлоги та килимки  
4016 92 00 00 - - гумки (канцелярськi)  
4016 93 - - прокладки, шайби тощо:    
4016 93 10 00 - - - для технiчних цiлей, для цивiльної авiацiї  
4016 93 90 - - - інші:    
4016 93 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів  
4016 93 90 90 - - - - інші  
4016 94 00 00 - - амортизатори для причалювання човнiв, надувнi або ненадувнi  
4016 95 00 00 - - iншi надувнi вироби  
4016 99 - - iншi:    
4016 99 10 00 - - - для технiчних цiлей, для цивiльної авiацiї  
  - - - iншi:    
4016 99 30 00 - - - - розширні втулки, муфти (expander sleeves)  
  - - - - iншi:    
  - - - - - для авто-мобiлiв товарних позицiй 8701 — 8705:    
4016 99 52 - - - - - - частини гумометалевi (металомістких гум):    
4016 99 52 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів  
4016 99 52 90 - - - - - - - інші  
4016 99 58 - - - - - - інші:    
4016 99 58 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів  
4016 99 58 90 - - - - - - - інші  
  - - - - - iншi:    
4016 99 82 00 - - - - - - частини гумометалевi (металомістких гум)  
4016 99 88 - - - - - - інші:    
4016 99 88 10 - - - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів  
4016 99 88 90 - - - - - - - інші  
4017 00 Гума тверда (наприклад ебонiт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи, скрап та уламки; вироби з твердої гуми:    
4017 00 10 00 - гума тверда (наприклад ебонiт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи, скрап та уламки  
4017 00 90 00 - iншi  

 

 


Просмотров 531

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!