Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Фотографічні або кінематографічні товариПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Група 37

 

Примітки:

1. До цієї групи не включають відходи або браковані товари.

2. У цій групі термін "фотографічний" означає процес, завдяки якому прямо або непрямо одержують видимі зображення під впливом світла або інших форм випромінювання на фоточутливі поверхні.

 

Додаткові примітки:

1. У разі коли звукові фільми імпортуються в двох стрічках (одна стрічка містить тільки зображення, друга використовується як звукова), кожна стрічка повинна бути включена до відповідної товарної позиції.

2. Термін "хронікальні фільми" товарної підкатегорії 3706 90 51 00 означає фільми з метражем менш як 330 м, які відображають поточні події політичного, спортивного, військового, наукового, літературного, фольклор­но­го, туристичного, суспільного характеру тощо.

 

Код Назва Додат-кові ОВО  
 
Фотоплатiвки та фотоплiвка, плоскі, сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону чи тканини; плiвка плоска для моментальної фотографiї, сенсибiлiзована, неекспонована, в упаковках або без них:    
3701 10 - рентгенiвськi:    
3701 10 10 00 - - для медичних, стоматологiчних або ветеринарних цiлей м2  
3701 10 90 00 - - iншi   м2  
3701 20 00 00 - для моментальної фотографiї шт  
3701 30 00 00 - iншi платiвки та плiвка, довжина будь-якої із сторін яких більш як 255 мм м2  
  - iншi:    
3701 91 00 00 - - для кольорової фотографiї (полiхромні)  
3701 99 00 00 - - iншi  
Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону чи тканини; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована:    
3702 10 00 00 - рентгенiвська м2  
3702 20 00 00 - для моментальної фотографiї шт  
  - плiвка iнша, неперфорована, завширшки не більш як 105 мм:    
3702 31 - - для кольорової фотографiї (полiхромна):    
3702 31 10 00 - - - завдовжки не більш як 30 м шт  
  - - - завдовжки більш як 30 м:    
3702 31 91 00 - - - - кольорова негативна плівка: — завширшки 75 мм або більше, але не більш як 105 мм і — завдовжки 100 м або більше для виробництва касет для миттєвої фотографії м  
3702 31 99 00 - - - - інша м  
3702 32 - - iнша, з емульсiєю з галогенними сполуками срiбла:    
  - - - завширшки не бiльш як 35 мм:    
3702 32 11 00 - - - - мiкроплiвка; плiвка для художньої фотографiї  
3702 32 19 00 - - - - iнша  
  - - - завширшки більш як 35 мм:    
3702 32 31 00 - - - - мiкроплiвка  
3702 32 51 00 - - - - плiвка для художньої фотографiї  
3702 32 90 00 - - - - iнша  
3702 39 00 00 - - iнша  
  - плiвка iнша, неперфорована, завширшки більш як 105 мм:    
3702 41 00 00 - - завширшки більш як 610 мм i завдовжки більш як 200 м, для кольорової фотографiї (полiхромна) м2  
3702 42 00 00 - - завширшки більш як 610 мм i завдовжки більш як 200 м, крiм плiвки для кольорової фотографiї м2  
3702 43 00 00 - - завширшки більш як 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м м2  
3702 44 00 - - завширшки більш як 105 мм, але не бiльш як 610 мм:    
3702 44 00 10 - - - завдовжки не більш як 200 м м2  
3702 44 00 90 - - - завдовжки більш як 200 м м2  
  - iнша плiвка для кольорової фотографiї (полiхромна):    
3702 51 00 00 - - завширшки не бiльш як 16 мм і завдовжки не бiльш як 14 м шт  
3702 52 00 00 - - завширшки не бiльш як 16 мм i завдовжки більш як 14 м шт  
3702 53 00 00 - - завширшки більш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м, призначена для дiапозитивiв шт  
3702 54 - - завширшки більш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм, i завдовжки не бiльш як 30 м, крiм плiвки для дiапозитивiв:    
3702 54 10 00 - - - завширшки більш як 16 мм, але не більш як 24 мм шт  
3702 54 90 00 - - - завширшки більш як 24 мм, але не більш як 35 мм шт  
3702 55 00 00 - - завширшки більш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм, i завдовжки більш як 30 м м  
3702 56 00 00 - - завширшки більш як 35 мм шт  
  - iнша:    
3702 91 - - завширшки не бiльш як 16 мм:    
3702 91 20 00 - - - плiвка для художньої фотографiї  
3702 91 80 00 - - - iншi  
3702 93 - - завширшки більш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм, i завдовжки не бiльш як 30 м:    
3702 93 10 00 - - - мікроплівка; плiвка для художньої фотографiї  
3702 93 90 00 - - - iнша шт  
3702 94 - - завширшки більш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм, i завдовжки більш як 30 м:    
3702 94 10 00 - - - мiкроплівка; плiвка для художньої фотографiї  
3702 94 90 00 - - - iнша м  
3702 95 00 00 - - завширшки більш як 35 мм  
Фотопапiр, картон i текстильнi матерiали, сенсибiлiзованi, неекспонованi:    
3703 10 00 00 - у рулонах, завширшки більш як 610 мм  
3703 20 - iншi, для кольорової фотографiї (полiхромні):    
3703 20 10 00 - - для фотографій, що одержують із плівок оборотного типу  
3703 20 90 00 - - iншi  
3703 90 - iншi:    
3703 90 10 00 - - сенсибiлiзованi із вмiстом солей срiбла або платини  
3703 90 90 00 - - iншi  
3704 00 Фотографічні пластинки, плiвка, папiр, картон i текстильнi матерiали, експонованi, але не проявленi:    
3704 00 10 00 - пластинки та плiвка  
3704 00 90 00 - iншi  
Фотопластинки та фотоплiвка, експо-нованi та проявленi, крiм кiноплiвки:    
3705 10 00 00 - для офсетного репродукування (копіювання)  
3705 20 00 00 - мiкроплiвки  
3705 90 00 00 - iншi  
Кiноплiвка, експоно-вана та проявлена, iз звуковою дорiжкою або без звукової дорiжки, або яка складається лише iз звукової дорiжки:    
3706 10 - завширшки 35 мм або бiльше:    
3706 10 10 00 - - лише із звуковою дорiжкою м  
  - - iнша:    
3706 10 91 00 - - - негативна; промiжна позитивна м  
3706 10 99 00 - - - iнша позитивна м  
3706 90 - iнша:    
3706 90 10 00 - - лише із звуковою дорiжкою м  
  - - iнша:    
3706 90 31 00 - - - негативна, промiж-на позитивна м  
  - - - позитивна iнша:    
3706 90 51 00 - - - - хронiкальнi фiльми м  
  - - - - iнша завширшки:    
3706 90 91 00 - - - - - менш як 10 мм м  
3706 90 99 00 - - - - - 10 мм або бiльше м  
Фотохiмiкати (крiм лакiв, клеїв, клеїльних засобiв (адгезивів) тощо); продукти незмiшанi, дозованi для застосування у фото-графiї або розфасованi для роздрiбної торгiвлi i готовi до використання:    
3707 10 00 00 - емульсiї сенсибiлiзованi  
3707 90 - iншi:    
  - - проявники та фiксатори:    
  - - - для кольорової фотографiї (полiхромні):    
3707 90 11 00 - - - - для фотографiчних плiвок i пластинок  
3707 90 19 00 - - - - iншi  
3707 90 30 00 - - - iншi  
3707 90 90 00 - - iншi  

  

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 760

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!