Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти 

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) дріжджі (товарна позиція 2102);

(b) фракції крові (крім альбуміну, виділеного із сироватки крові, не приготовленого для профілактичного або терапевтичного використання), лікарські засоби та інші продукти групи 30;

(c) ферментні препарати для обробки матеріалу перед дубленням (товарна позиція 3202);

(d) ферментні препарати для відмочування або прання та інші продукти групи 34;

(e) затверділі протеїни (білки) (товарна позиція 3913);

(f) продукти з желатину для поліграфічної промисловості (група 49).

2. У товарній позиції 3505 термін "декстрини" означає продукти розщеплення крохмалю із вміс­том редукованого цукру, вираженого як декстроза, у перерахунку на суху речовину не більш як 10%. Такі продукти із вмістом більш як 10% редукованого цукру включаються до товарної позиції 1702.

 

Додаткова примітка:

1. До товарної позиції 3504 включаються концентровані молочні протеїни (білки) із вмістом більш як 85 мас.% протеїнів у перерахунку на суху речовину.

 

Код Назва Додат-кові ОВО  
 
Казеїн, казеїнати та iншi похiднi казеїнiв; казеїновi клеї:    
3501 10 - казеїн:    
3501 10 10 00 - - для виробництва регенерованих текстильних волокон  
3501 10 50 00 - - для промислових цілей, крiм виробництва харчових продуктів i корму для тварин  
3501 10 90 00 - - інші  
3501 90 - iншi:    
3501 90 10 00 - - клеї казеїнові  
3501 90 90 00 - - інші  
Альбумiни (бiлки) (включаючи концентрати з кiлькох сироваткових бiлкiв із вмістом більш як 80 мас.% сироваткових бiлкiв у перерахунку на суху речовину); альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв:    
  - альбумiн яєчний:    
3502 11 - - висушений:    
3502 11 10 00 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях, крiм харчових  
3502 11 90 00 - - - iнший  
3502 19 - - iнший:    
3502 19 10 00 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях  
3502 19 90 00 - - - iнший  
3502 20 - альбумiн молочний, включаючи концентрати з двох або більше бiлкiв молочної сироватки:    
3502 20 10 00 - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях  
  - - iнший:    
3502 20 91 00 - - - висушений (наприклад, у пластинах, лусочках, пластiвцях, порошку)  
3502 20 99 00 - - - iнший  
3502 90 - iншi:    
  - - альбумiни, крiм яєчного та молочного (лактальбумiну):    
3502 90 20 00 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях  
3502 90 70 00 - - - iншi  
3502 90 90 00 - - альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв  
3503 00 Желатин (включаючи вироблений у формi квадратних або прямокутних листкiв, з поверхневою обробкою або без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його похiднi; риб’ячий клей; iншi клеї тваринного походження, за винятком казеїнових клеїв товарної позицiї 3501:    
3503 00 10 00 - желатин та його похiднi  
3503 00 80 - iншi:    
3503 00 80 10 - - клей кістковий гранульований та лускоподібний  
3503 00 80 90 - - iншi  
3504 00 00 00 Пептони та їх похiднi; iншi бiлковi речовини та їх похiднi, не включенi до iнших товарних позицій; порошок із шкiри, хромований або нехромований  
Декстрини та iншi модифiкованi крохмалі (наприклад, попередньо желатинiзованi або перетворені в складні ефіри (естерифiкованi) крохмалі); клеї на основi крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв:    
3505 10 - декстрини та iншi модифiкованi крохмалі:    
3505 10 10 00 - - декстрини  
  - - iншi модифiкованi крохмалі:    
3505 10 50 00 - - - крохмалі, перетворені в складні або прості ефіри (естерифiкованi або етерифiкованi)  
3505 10 90 00 - - - iншi  
3505 20 - клеї:    
3505 20 10 00 - - із вмiстом менш як 25 мас.% крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв  
3505 20 30 00 - - із вмiстом 25 мас.% або бiльше, але менш як 55 мас.% крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв  
3505 20 50 00 - - із вмістом 55 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв  
3505 20 90 00 - - із вмістом 80 мас.% або бiльше крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв  
Готовi клеї та iншi готові клеїльнi препарати (адгезиви), не включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi засоби (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:    
3506 10 00 - продукти, придатні для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi засоби (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:    
3506 10 00 10 - - клей на основі карбоксиметилцелю-лози  
  - - інші:    
3506 10 00 91 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів  
3506 10 00 98 - - - інші  
  - iншi:    
3506 91 00 - - адгезиви (клеїльні засоби) на основі полімерів товарних позицій 3901 — 3913 або каучуку:    
3506 91 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів  
3506 91 00 90 - - - інші  
3506 99 00 - - інші:    
3506 99 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів  
3506 99 00 90 - - - інші  
Ферменти; ферментнi препарати, не включені до інших товарних позицій:    
3507 10 00 00 - реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко)  
3507 90 - iншi:    
3507 90 10 00 - - ліпопротеїнліпаза  
3507 90 20 00 - - лужна протеаза Aspergillus  
3507 90 90 00 - - іншi  

  


Просмотров 477

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!