Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


бітумінозні речовини; воски мінеральніГрупа 27

Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки;

бітумінозні речовини; воски мінеральні

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) органічні сполуки визначеного хімічного складу, крім чистих метану і пропану товарної позиції 2711;

(b) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004; або

(c) змішані ненасичені вуглеводні товарних позицій 3301, 3302 або 3805.

2. У товарній позиції 2710 термін "нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів)" означає не тільки нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід, але і аналогічні продукти, а також продукти, що містять, головним чином, змішані ненасичені вуглеводні. Ці продукти можуть бути одержані будь-яким способом за умови, що маса неароматичних складових частин перевищує масу ароматичних.

Однак цей термін не означає рідкі синтетичні поліолефіни, менш як 60 об.% яких методом дистиляції при низькому тиску переганяється при температурі 300 °С, після приведення температури до тиску 1013 мбар (група 39).

3. У товарній позиції 2710 термін "відпрацьовані нафтопродукти" означає відходи, що містять переважно нафту або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (описані в примітці 2 до цієї групи), змішані або не змішані з водою. Сюди включаються:

(а) нафтопродукти, не придатні для подальшого використання як первинні продукти (наприклад, відпрацьовані мастила, гідравлічні та трансформаторні масла);

(b) нафтопродукти, що існують у вигляді шламу з баків-сховищ нафтопродуктів і містять переважно нафтопродукти з присадками високої концентрації (наприклад хімічних речовин) і використовуються у виробництві первинних продуктів; та

(c) нафтопродукти у вигляді водних емульсій чи сумішей з водою, що утворюються, наприклад, у результаті витоку нафтопродуктів або в процесі промивання бака-сховища нафтопродуктів, а також використані мастильно-охолоджувальні рідини, що застосовуються для механічної обробки.

 

Примітки до товарних підпозицій:1. У товарній підпозиції 2701 11 термін "антрацит" означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 14%.

2. У товарній підпозиції 2701 12 термін "вугілля бітумінозне" означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) більш як 14% і з граничною теплотою згоряння (у перерахунку на вологу безмінеральну основу) не менш як 5 833 ккал/кг.

3. У товарних підпозиціях 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 і 2707 60 терміни "бензол", "толуол", "кси­лол", "нафталін" і "феноли" означають продукти, що містять більш як 50 мас.% відповідно бензолу, толуолу, ксилолу, нафталіну або фенолів.

4. У товарній підпозиції 2710 11 термін "легкі дистиляти та продукти" означає нафтопродукти, 90 об.% або більше яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 210 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 або ASTM D 86).

 

Додаткові примітки:

1. У товарній позиції 2710:

(а) термін "бензини спеціальні" (товарні категорії 2710 11 21 і 2710 11 25) означає легкі дистиляти та продукти, зазначені в примітці 4 до товарних підпозицій, які не містять ніяких антидетонаційних присадок і в яких різниця між температурами, при яких переганяється 5 об.% і 90 об.% (включаючи втрати), не перевищує 60 °С;

(b) термін "уайт-спірит" (товарна категорія 2710 11 21) означає спеціальні бензини, зазначені в пункті (а), з температурою спалаху більш як 21 °С, визначеною за методом Абеля-Пенські;(c) термін "середні дистиляти" (товарні категорії 2710 19 11 — 2710 19 29) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 90 об.% яких (включаючи втрати) переганяється при температурі
210 °С і 65 об.% або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 250 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86);

(d) термін "важкі дистиляти" (товарні категорії 2710 19 31 — 2710 19 99) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 65 об.% яких (включаючи втрати) переганяється при температурі
250 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86), або фракції, відсоток перегонки яких при температурі 250 °С не може бути визначений за цим методом;

(e) термін "газойлі" (товарні категорії 2710 19 31 — 2710 19 49) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), 85 об.% яких (включаючи втрати) або більше переганяється при температурі 350 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86);

(f) термін "паливо рідке" (товарні категорії 2710 19 51 —
2710 19 69) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), крім газойлів, зазначених у пункті (e), які за відповідними значеннями колориметричної характеристики К мають в’язкість В:

— не більше ніж зазначено в рядку I наведеної нижче таблиці, якщо вміст сульфатної золи становить менш як 1% (згідно з ASTM D 874) та індекс омилення — менш як 4 (згідно з ASTM D 939–54);

— більше ніж зазначено у рядку II, при температурі плинності не менш як 10 °С (згідно з ГОСТ 20287-91 або ASTM D 97);

— більше ніж зазначено в рядку I, але не більше ніж зазначено в рядку II, якщо 25 об.% або більше переганяється при температурі 300 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86) або якщо менш як
25 об.% переганяється при температурі 300 °С і температура плинності перевищує 10 °С (згідно з ГОСТ 20287-91 чи ASTM D 97). Ці параметри стосуються лише фракцій із значеннями колориметричної характеристики К менш як 2. 

Таблиця відповідності числових значень

колориметричної характеристики К значенням в’язкості В

 

Колори-метрична характери-стика К 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 і більше
В’яз-кість В I 5,4 15,1 25,3 42,4 71,1
II 15,1 25,3 42,4 71,1

 

Термін "в’язкість В" означає кінематичну в’язкість при температурі 50 °С, що виражається в 10-6 м2 c-1 (згідно з ГОСТ 33-82 або ASTM D 445).

Термін "колориметрична характеристика К" означає колір продукту, визначений згідно з ASTM D 1500 після того, як одну частину (за об’ємом) продукту змішують із 100 частинами (за об’ємом) чотирихлористого вуглецю. Колір слід визначати негайно після утворення розчину.

Товарні категорії 2710 19 51 — 2710 19 69 включають лише види рідкого палива природного забарвлення. Ці товарні категорії не включають важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), для яких неможливо встановити:

— відсотковий вміст кількості відігнаного продукту при температурі 250 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 або ASTM D 86) (нульовий вихід потрібно розглядати як нульовий відсоток);

— кінематичну в’язкість при температурі 50 °С (згідно з ГОСТ 33-82 або ASTM D 445); або

— колориметричну характеристику К (згідно з ASTM D 1500).

Такі продукти включаються до товарних категорій 2710 19 71 — 2710 19 99.

2. У товарній позиції 2712 термін "сирий нафтовий вазелін" (товарна категорія 2712 10 10) означає нафтовий вазелін із колориметричною характеристикою для природного забарвлення більш як 4,5 (згідно з ASTM D 1500).

3. У товарних категоріях 2712 90 31 — 2712 90 39 термін "сирий" означає продукти:

(a) із вмістом нафтових фракцій не менш як 3,5 (згідно з ASTM D 721), якщо їх в’язкість при температурі 100 °С становить менш як 9х10-6м2с-1 (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445); або

(b) із значенням колориметричної характеристики для природного забарвлення більш як 3 (згідно з ASTM D 1500), якщо їх в’язкість при температурі 100 °С становить 9х10-6м2с –1 або більше (згідно з ГОСТ 33-82 або ASTM D 445).

4. У товарних позиціях 2710, 2711 і 2712 термін "специфічний процес" означає такі процеси:

(a) вакуумної, атмосферно-вакуумної дистиляції;

(b) вторинної перегонки з ретельним фракціонуванням;

(c) крекінгу;

(d) риформінгу;

(e) екстракції селективними розчинниками;

(f) процес, що включає всі операції: обробку концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або сірчаним ангідридом; нейтралізацію лужними агентами; знебарвлення та очищення природними активними землями, активованим вугіллям чи бокситом;

(g) полімеризації;

(h) алкілування;

(ij) ізомеризації;

(k) знесірчення із застосуванням водню, що призводить до відновлення принаймні 85% сірки, яка міститься в продуктах, що обробляються (згідно з ASTM D 1266-59Т) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 31 — 2710 19 99);

(l) депарафінізації будь-яким способом, відмінним від фільтрації (тільки стосовно продуктів товарної позиції 2710);

(m) обробки воднем, якщо він бере активну участь у хімічних реакціях під тиском більш як 2000 кПа і температурі більш як 250 °С з використанням каталізатора (крім використання каталізаторів знесірчення) (тільки щодо продуктів товарних категорій 2710 19 31 — 2710 19 99). Подальша обробка воднем мастил товарних категорій 2710 19 71 — 2710 19 99, зокрема для поліпшення кольору або стабільності (наприклад гідроочищення чи знебарвлення), не належить до специфічних процесів; (n) перегонки при атмосферному тиску за умови, що менш як
30 об.% цих продуктів (включаючи втрати) переганяється при температурі 300 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 або ASTM D 86) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 51 — 2710 19 69). Якщо 30 об.% або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 300 °С (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86), то продукти, які можуть бути одержані шляхом перегонки при атмосферному тиску і належать до товарних категорій 2710 11 11 — 2710 11 90 або 2710 19 11 — 2710 19 29, підлягають обкладенню митом, передбаченим для товарів товарних категорій 2710 19 61 — 2710 19 69;

(o) обробки високочастотним електричним розрядом (виключно для продуктів товарних категорій 2710 19 71 — 2710 19 99);

(p) знежирювання методом фракційної кристалізації (виключно для продуктів товарної категорії 2712 90 31).

Додаткові примітки України:

1. Октанове число визначається для бензинів моторних (товарні категорії 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 і товарні підкатегорії
2710 11 51 00, 2710 11 59 00) за дослідним методом згідно з ГОСТ 8226-82 або ASTM D 2699.

2. У товарних підкатегоріях 2710 11 41 11, 2710 11 41 31,
2710 11 41 91, 2710 11 45 11, 2710 11 49 11 термін "високооктанова кисневмісна добавка" означає продукт на основі етанолу, що виготовляється згідно з ТУ У 30183376.001-2000 "Високооктанова кисневмісна добавка до бензинів".

3. У цій групі терміни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 — 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Код Назва Додат-кові ОВО  
 
Вугiлля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержані з кам’яного вугiлля:    
  - вугiлля кам’яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване:    
2701 11 - - антрацит:    
2701 11 10 00 - - - з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 10 мас.%  
2701 11 90 00 - - - iнше  
2701 12 - - бiтумiнозне вугiлля:    
2701 12 10 00 - - - коксівне вугiлля  
2701 12 90 00 - - - iнше  
2701 19 00 00 - - вугiлля iнше  
2701 20 00 00 - брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугiлля    
Лiгнiт, буре вугiлля, агломеровані або неагломеровані, крiм гагату:    
2702 10 00 00 - лiгнiт, буре вугiлля, пилоподібні або непилоподібні, неагломеровані  
2702 20 00 00 - лiгнiт, буре вугiлля, агломеровані  
2703 00 00 00 Торф (включаючи торф’яний дрібняк), агломерований або неагломерований  
2704 00 Кокс і напiвкокс із кам’яного вугiлля, лiгнiту, бурого вугiлля або торфу, агломерованi або неагломерованi; вугiлля ретортне:    
  - кокс і напiвкокс із кам’яного вугiлля:    
2704 00 11 00 - - для виготовлення електродiв  
2704 00 19 00 - - iнший  
2704 00 30 00 - кокс і напiвкокс із лiгнiту, бурого вугiлля  
2704 00 90 00 - iншi  
2705 00 00 00 Газ кам’яновугiльний, водяний, генераторний і аналогічні види газiв, крiм нафтових газiв та iнших газоподiбних вуглеводнiв   тис. м3  
2706 00 00 00 Смоли кам’яновугільні і буровугiльні або торф’яні та iншi мiнеральнi смоли, зневодненi або незневодненi, i продукти часткової дистиляцiї, включаючи "вiдновленi" смоли  
Масла та iншi продукти високотемпературної перегонки кам’яновугiльних смол; аналогiчнi продукти, в яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi:    
2707 10 - бензол:    
2707 10 10 00 - - для використання як паливо  
2707 10 90 00 - - для iнших цiлей  
2707 20 - толуол:    
2707 20 10 00 - - для використання як паливо  
2707 20 90 00 - - для iнших цiлей  
2707 30 - ксилол:    
2707 30 10 00 - - для використання як паливо  
2707 30 90 00 - - для iнших цiлей  
2707 40 00 00 - нафталiн  
2707 50 - iншi сумiшi ароматичних вуглеводнiв, з яких 65 об.% або бiльше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250 0С за методом, визначеним згідно з АSTM D 86:    
2707 50 10 00 - - для використання як паливо  
2707 50 90 00 - - для iнших цiлей  
2707 60 00 00 - феноли  
  - iншi:    
2707 91 00 00 - - масла креозотовi  
2707 99 - - iншi:    
  - - - масла неочищенi:    
2707 99 11 00 - - - - неочищенi легкi масла, в яких 90 об. % або бiльше піддається дистиляції при температурі до 200 0С  
2707 99 19 00 - - - - iншi  
2707 99 30 00 - - - сірчисті (із вмістом сполук сірки) легкi масла  
2707 99 50 00 - - - основнi продукти  
2707 99 70 00 - - - антрацен  
  - - - iншi:    
2707 99 91 00 - - - - для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803  
2707 99 99 00 - - - - iншi  
Пек або кокс пековий, одержаний із кам’яновугiльної смоли або з iнших мiнеральних смол:    
2708 10 00 00 - пек —    
2708 20 00 00 - кокс пековий  
2709 00 Нафта або нафтопродукти сирi, одержані з бiтумiнозних порід (мiнералiв):    
2709 00 10 00 - газовий конденсат природний  
2709 00 90 00 - iншi  
Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порід (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порід (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти:    
  - нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порід (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порід (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів:    
2710 11 - - легкi дистиляти:    
2710 11 11 00 - - - для специфiчних процесiв переробки  
2710 11 15 00 - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 2710 11 11 00  
  - - - для iнших цiлей:    
  - - - - бензини спецiальнi:    
2710 11 21 00 - - - - - уайт-спiрит  
2710 11 25 00 - - - - - iншi  
  - - - - iншi:    
  - - - - - бензини моторнi:    
2710 11 31 00 - - - - - - бензини авiацiйнi  
  - - - - - - iншi, із вмiстом свинцю:    
  - - - - - - - 0,013 г/л або менше:    
2710 11 41 - - - - - - - - з октановим числом менш як 95:    
  - - - - - - - - - з октановим числом 80 або менше:    
2710 11 41 11 - - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% високо-октанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші тис. л[1]  
2710 11 41 19 - - - - - - - - - - інші тис. л1  
  - - - - - - - - - з октановим числом більш як 80, але не більш як 92:    
2710 11 41 31 - - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% високо-октанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші тис. л1  
2710 11 41 39 - - - - - - - - - - інші тис. л1  
  - - - - - - - - - з октано-вим числом більш як 92, але менш як 95:    
2710 11 41 91 - - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші тис. л1  
2710 11 41 99 - - - - - - - - - - інші тис. л1  
2710 11 45 - - - - - - - - з октановим числом 95 або більше, але менш як 98:    
2710 11 45 11 - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші тис. л1  
2710 11 45 99 - - - - - - - - - інші тис. л1  
2710 11 49 - - - - - - - - з октановим числом 98 або більше:    
2710 11 49 11 - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші тис. л1  
2710 11 49 99 - - - - - - - - - інші тис. л1  
  - - - - - - - більш як 0,013 г/л:    
2710 11 51 00 - - - - - - - - з октановим числом менш як 98 тис. л1  
2710 11 59 00 - - - - - - - - з октановим числом 98 або більше   тис. л1  
2710 11 70 00 - - - - - паливо для реактивних двигунів  
2710 11 90 00 - - - - - іншi легкi дистиляти  
2710 19 - - інші:    
  - - - середнi дистиляти:    
2710 19 11 00 - - - - для специфiчних процесiв переробки  
2710 19 15 00 - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 2710 19 11 00  
  - - - - для iнших цiлей:    
  - - - - - гас:    
2710 19 21 00 - - - - - - паливо для реактивних двигунів  
2710 19 25 00 - - - - - - інший  
2710 19 29 00 - - - - - іншi  
  - - - важкi дистиляти:    
  - - - - газойлi:    
2710 19 31 00 - - - - - для специфiчних процесiв переробки  
2710 19 35 00 - - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 2710 19 31 00  
  - - - - - для iнших цiлей:    
2710 19 41 00 - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0,05 мас.%  
2710 19 45 00 - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,05 мас.%, але не більш як 0,2 мас.%  
2710 19 49 00 - - - - - - із вмістом сірки більш як 0,2 мас.%  
  - - - - паливо рiдке (мазут):    
2710 19 51 00 - - - - - для специфiчних процесiв переробки  
2710 19 55 00 - - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 2710 19 51 00  
  - - - - - для iнших цiлей:    
2710 19 61 00 - - - - - - із вмістом сiрки не більш як 1 мас.%  
2710 19 63 00 - - - - - - із вмістом сiрки більш як 1 мас.%, але не більш як 2 мас.%  
2710 19 65 00 - - - - - - із вмістом сiрки більш як 2 мас.%, але не більш як 2,8 мас.%    
2710 19 69 00 - - - - - - із вмiстом сiрки більш як 2,8 мас.%  
  - - - - мастильні матеріали; інші масла та дистиляти:    
2710 19 71 00 - - - - - для специфiчних процесiв переробки  
2710 19 75 00 - - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 2710 19 71 00  
  - - - - - для інших цілей:    
2710 19 81 00 - - - - - - масла моторнi, компресорні, турбiнні  
2710 19 83 00 - - - - - - рiдини для гiдравлiчних передач  
2710 19 85 00 - - - - - - білі масла, вазелiнове масло  
2710 19 87 00 - - - - - - масла трансмісійні та редукторні  
2710 19 91 00 - - - - - - засоби для обробки металiв на верстатах, для виймання з форм, антикорозiйнi масла  
2710 19 93 00 - - - - - - електроiзоляційні масла  
2710 19 99 00 - - - - - - iншi мастильні матеріали та інші дистиляти  
  - відпрацьовані нафтопродукти:    
2710 91 00 00 - - такі, що містять поліхлордифеніли, поліхлортрифеніли або полібромдифеніли  
2710 99 00 00 - - інші  
Гази нафтові та інші вуглеводнi в газоподiбному станi:    
  - скраплені (зріджені):    
2711 11 00 00 - - газ природний тис. м3  
2711 12 - - пропан:    
  - - - пропан, чистота якого не менш як 99 %:    
2711 12 11 00 - - - - для використання як паливо  
2711 12 19 00 - - - - для iнших цiлей  
  - - - iнший:    
2711 12 91 00 - - - - для специфiчних процесiв переробки  
2711 12 93 00 - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 2711 12 91 00  
  - - - - для iнших цiлей:    
2711 12 94 00 - - - - - чистота якого більш як 90 %, але не більш як 99%  
2711 12 97 00 - - - - - iншi  
2711 13 - - бутани:    
2711 13 10 00 - - - для специфiчних процесiв переробки  
2711 13 30 00 - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарній підкатегорiї 2711 13 10 00  
  - - - для iнших цiлей:    
2711 13 91 00 - - - - чистота якого більш як 90%, але менш як 95%  
2711 13 97 00 - - - - iншi  
2711 14 00 00 - - етилен, пропiлен, бутилен і бутадiєн  
2711 19 00 00 - - iншi  
  - у газоподiбному станi:    
2711 21 00 00 - - газ природний тис. м3  
2711 29 00 00 - - iншi  
Вазелiн нафтовий (петролатум); парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, парафін сирий, озокерит, вiск з бурого вугiлля, вiск торф’яний, iншi мiнеральнi воски та аналогiчнi продукти, одержанi в результаті синтезу або iнших процесів, забарвлені або незабарвлені:    
2712 10 - вазелiн нафтовий (петролатум):    
2712 10 10 00 - - сирий (неочищений)  
2712 10 90 - - iнший:    
2712 10 90 10 - - - що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів  
2712 10 90 90 - - - iнший  
2712 20 - парафiн із вмістом нафтопродуктів менш як 0,75 мас.%:    
2712 20 10 00 - - парафін синтетичний з молекулярною масою 460 або бiльше, але не більш як 1560  
2712 20 90 00 - - iншi  
2712 90 - iншi:    
  - - озокерит, вiск буровугільний (лiгнiтний) або вiск торф’яний (природнi продукти):    
2712 90 11 00 - - - сирі  
2712 90 19 00 - - - iншi  
  - - iншi:    
  - - - сирі:    
2712 90 31 00 - - - - для специфiчних процесiв переробки  
2712 90 33 00    
2712 90 39 - - - - для iнших цiлей:    
2712 90 39 10 - - - - - гідрофобний заповнювач на основі петролатуму    
2712 90 39 20 - - - - - гідрофобний тиксотропний заповнювач на основі синтетичних аліфатичних вуглеводнів  
2712 90 39 90 - - - - - інші  
  - - - iншi:    
2712 90 91 00 - - - - сумiш 1-алкенiв із вмістом 80 мас.% або більше 1-алкенiв, довжина вуглецевого ланцюга яких становить 24 атоми вуглецю або бiльше, але не більш як 28 атомiв вуглецю  
2712 90 99 00 - - - - iншi  
Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бiтумiнозних порiд:    
  - кокс нафтовий:    
2713 11 00 00 - - некальцинований  
2713 12 00 00 - - кальцинований  
2713 20 00 00 - бiтум нафтовий  
2713 90 - іншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бiтумiнозних порiд:    
2713 90 10 00 - - для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803  
2713 90 90 00 - - iншi  
Бiтум і асфальт, природнi; сланцi бітумінозні та пiсковики бiтумiнознi; асфальти та асфальтовi породи:    
2714 10 00 00 - сланцi бітумінозні та пiсковики бiтумiнознi  
2714 90 00 00 - iншi  
2715 00 00 Сумiшi бiтумiнознi на основi природного асфальту або природного бiтуму, нафтового бiтуму, мiнеральних смол чи пеку мiнеральних смол (наприклад, бiтумiнознi мастики, асфальтовi суміші для дорожнього покриття):    
  - мастики бiтумiнознi:    
2715 00 00 10 - - антикорозійні  
2715 00 00 90 - - інші  
2715 00 00 91 - iншi  
2716 00 00 00 Електроенергія тис. кВт× год  

 

 


[1] Тут і далі — вимірювання об’єму нафтопродуктів проводиться при
температурі 15 0С


Просмотров 422

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!