Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ПОКАЖЧИКИ КОЛІЙНОГО ЗАГОРОДЖЕННЯПокажчики колійного загородження показують:

«Колія загороджена»:

вдень – виднобілий круг з горизонтальною чорною смугою;

вночі – молочно-білий вогонь з тією ж чорною смугою(рис. 8.13).

«Загородження з колії знято»:

вдень – видно білий круг чи прямокутник з вертикальною чорною смугою;

вночі – молочно-білий вогонь з тією ж чорною смугою(рис. 8.14).

 

Рисунок 8.13

 

Рисунок 8.14

Покажчики колійного загородження на упорах встановлюються на правому кінці бруса і дають сигнальне показання тільки в бік колії (рис. 8.15). Ці покажчики можуть бути освітлюваними й неосвітлюваними, що визначається технічно-розпорядчим актом станції. Неосвітлювані покажчики повинні мати світловідбиваючі елементи або покриття.

Як сигнальні прилади колійного загородження дозволяється використовувати типові стрілочні ліхтарі.

 

Рисунок 8.15

 

ПОКАЖЧИКИ ГІДРАВЛІЧНИХ КОЛОНОК

8.4.1. Покажчик гідравлічної колонки – ліхтар – показує вночі червоний вогоньв обидва боки, якщо поворотна частина колонки установлена поперек колії; вдень видно саму поворотну частину колонки, пофарбовану в червоний колір, – сигнал «Стій!» (рис. 8.16).

Якщо поворотна частина колонки установлена вздовж колії, вночі видно в обидва боки прозоро-білий вогонь.

 

 
Рисунок 8.16

ПОКАЖЧИКИ ПЕРЕГРІВУ БУКС

На ділянках залізниць, де установлені засоби автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда, можуть застосовуватись сигнальні світлові покажчики, що розміщуються на окремих щоглах, а у виняткових випадках на опорах контактної мережі (рис. 8.17).

 

Рисунок 8.17

 

 

Поява на сигнальному покажчику смуг прозоро-білого кольору, що світяться, сигналізує про наявність перегрітих букс у складі поїзда, при цьому машиніст зобов’язаний вжити заходів до плавного зниження швидкості до 20 км/год службовим гальмуванням, прямувати з особливою пильністю, спостерігаючи за составом поїзда і готовністю негайно зупинитися при виникненні аварійної ситуації, проїхати поїздом вхідну стрілку станції зі швидкістю не більше 15 км/год, зупинити состав поїзда на колії приймання незалежно від показання вихідного (маршрутного) сигналу світлофора, якщо за допомогою радіозв’язку машиніст не отримав інформації щодо зупинки поїзда на перегоні.

Нормально покажчики перегріву букс не світяться і сигнального значення не мають.

 

ПОКАЖЧИКИ МЕЖІ БЛОК-ДІЛЯНОК

На ділянках залізниць, де застосовується автоматична локомотивна сигналізація як самостійний засіб сигналізації та зв’язку, на межах блок-ділянок установлюються сигнальні знаки із світловідбивачами та цифровими літерними табличками(рис. 8.18).

 

Рисунок 8.18

 

8.7. ПОКАЖЧИКИ «ОПУСТИ СТРУМОПРИЙМАЧА»

На електрифікованих ділянках постійного струму перед повітряними проміжками, де у випадку несподіваного зняття напруги в одній із секцій контактної мережі не допускається прохід електрорухомого складу з піднятими струмоприймачами, застосовуються сигнальні світлові покажчики «Опусти струмоприймача», що розміщуються на опорах контактної мережі чи окремих щоглах (рис.8.19).

 

Рисунок 8.19

 

При появі на сигнальному покажчику мигаючої смуги прозоро-білого кольору, що світиться,машиніст зобов’язаний негайно вжити заходів щодо проходження огородженого повітряного проміжку з опущеними струмоприймачами.

Нормально сигнальні смуги покажчиків не горять, і у цьому положенні покажчики сигнального значення не мають.

ПОСТІЙНІ СИГНАЛЬНІ ЗНАКИ

До основних постійних сигнальних знаків відносяться: «Газ», «Нафта», «Початок гальмування», «Кінець гальмування», «Увага! Струмоподіл», «Опусти струмоприймача», «Підніми струмоприймача», «Межа станції», «Межа під’їзної колії», «Початок небезпечного місця», «Кінець небезпечного місця», «Початок розмивного місця», «Кінець розмивного місця», знак «С», «Зупинка локомотива», «Зупинка першого вагона», «Вимкни струм», «Увімкни струм на електровозі», «Увімкни струм на електропоїзді», «Кінець контактної підвіски».

Постійні сигнальні знаки встановлюються на окремих стовпчиках, а на електрифікованих ділянках залізниць допускається їх встановлення на опорах контактної підвіски. Порядок та місце встановлення постійних сигнальних знаків визначається комісійно та затверджується начальником залізниці.

 

8.8.1. Постійні сигнальні знаки «Газ» і «Нафта» (рис. 8.20 і 8.21) установлюються у місцях пересічень залізничних колій нафтогазопродуктопроводами безпосередньо на опорах контактної мережі чи окремих стовпах і вказують на необхідність прямування до місця пересічення з підвищеною увагою (пильністю).

 

Рисунок 8.20 Рисунок 8.21

 

8.8.2. Постійні сигнальні знаки «Початок гальмування» (рис. 8.22) та «Кінець гальмування» (рис. 8.23) вказують машиністу локомотива місця випробування автогальм на шляху прямування.

 

Рисунок 8.22
Рисунок 8.23

 

8.8.3. У випадку застосування сигнальних знаків «Опусти струмоприймача» попереду них установлюється постійний сигнальний знак з відбивачами «Увага! Струмоподіл» (рис. 8.24). Постійний сигнальний знак «Підніми струмоприймача» з відбивачами на ньому установлюється за повітряним проміжком у напрямку руху (рис. 8.25).

 

Рисунок 8.24 Рисунок 8.25

 

Схема установки сигнальних знаків «Опусти струмоприймача» і постійних сигнальних знаків «Підніми струмоприймача» та «Увага! Струмоподіл» показана на рисунку 8.26. Розміщення їх не повинно погіршувати видимість і сприйняття постійних сигналів.

Рисунок 8.26

 

При обертанні 12-вагонних електропоїздів відстань від повітряного проміжку до постійного знака «Підніми струмоприймача» має бути не менше 250 м.

 

8.8.4. Опори контактної мережі, що обмежують повітряні проміжки, повинні мати розпізнавальний знак – чотири чорні та три білі горизонтальні смуги, що чергуються. Перша опора за напрямком руху поїзда, крім того, додатково позначається вертикальною чорною смугою(рис. 8.27).

 

Рисунок 8.27

 

Знаки можуть наноситися безпосередньо на опори або щити, закріплені на опорах (рис. 8.28). На багатоколійних ділянках допускається установка вказаних знаків на конструкціях контактної мережі над віссю колії.

 

Рисунок 8.28

 

Зупинка електрорухомого складу з піднятими струмоприймачами між цими опорами (знаками) забороняється.

 

8.8.5. Граничні стовпчики вказують місце, далі якого на колії не можна установлювати рухомий склад у напрямку стрілочного переводу чи глухого пересічення. Фарбування граничних стовпчиків головних і приймально-відправних колій (рис. 8.29) повинно відрізнятись від фарбування граничних стовпчиків інших колій (рис. 8.30).

 

 
Рисунок 8.29   Рисунок 8.30

 

8.8.6. Постійні сигнальні знаки «Початок небезпечного місця» (рис. 8.31) та «Кінець небезпечного місця» (рис. 8.32) зі світловідбивачами на них вказують межі ділянки, що вимагають проходження її поїздами із зменшеною швидкістю. Сигнальний знак «Кінець небезпечного місця» розміщується на зворотному боці знака «Початок небезпечного місця».

 

8.8.7. Постійні сигнальні знаки «Початок розмивного місця» (рис. 8.33) та «Кінець розмивного місця» (рис. 8.34) вказують межі ділянки, що вимагають проходження її поїздами із зменшеною швидкістю. Сигнальний знак «Кінець розмивного місця» розміщується на зворотному боці знака «Початок розмивного місця».

 

Рисунок 8.31 Рисунок 8.32
Рисунок 8.33 Рисунок 8.34

 

8.8.8. Знак «Межа станції» (рис. 8.35) вказує межу станції на двоколійних і багатоколійних ділянках. Напис на знаку має бути з обох боків.

 

 

8.8.9. Знак «Межа під’їзної колії» (рис. 8.36) вказує межу під’їзної колії. Напис на знаку має бути з обох боків.

 

8.8.10. Попереджувальні сигнальні знаки:

знак «С» – подача свистка – установлюється перед тунелями, мостами, переїздами тощо (рис. 8.37);

«Зупинка локомотива» (рис. 8.38);

«Зупинка першого вагона» (рис. 8.39) установлюється на ділянках, де обертаються моторвагонні поїзди, при умові довжини платформи менше, або значно більше довжини моторвагонного поїзда, для позначення місця зупинки першого вагона.

 

Рисунок 8.35 Рисунок 8.36

 

Рисунок 8.37 Рисунок 8.38 Рисунок 8.39

 

8.8.11. Попереджувальні сигнальні знаки зі світловідбивачами встановлюються на електрифікованих ділянках:

- «Вимкни струм» (рис. 8.40) – перед нейтральною вставкою;

- «Увімкни струм на електровозі» (рис. 8.41);

- «Увімкни струм на електропоїзді» (рис. 8.42) – за нейтральною вставкою.

Схема установлення цих знаків показана на рисунку 8.43.

 

Рисунок 8.40

 

Рисунок 8.41 Рисунок 8.42

 

Рисунок 8.43

 

Сигнальний знак «Кінець контактної підвіски» (рис. 8.44) установлюється на контактній мережі у місцях, де закінчується робоча зона контактного проводу.

 

Рисунок 8.44

 

ТИМЧАСОВІ СИГНАЛЬНІ ЗНАКИ

До тимчасових сигнальних знаків відносяться: «Підготуйся до опускання струмоприймача», «Опусти струмоприймача», «Підніми струмоприймача», «Підготуйся підняти ножа та закрити крила», «Підніми ножа, закрий крила», «Опусти ножа, відкрий крила».

 

8.9.1. У місцях, де не допускається проходження електрорухомого складу з піднятими струмоприймачами (при несправності контактної мережі, проведенні планових ремонтних і будівельних робіт, коли під час проходження поїздів необхідно опускати струмоприймачі), установлюються тимчасові сигнальні знаки з відбивачами, які показують:

«Підготуйся до опускання струмоприймача» (рис. 8.45);

«Опусти струмоприймача» (рис. 8.46);

«Підніми струмоприймача» (рис. 8.47).

Схема установлення цих знаків показана на рис. 8.48.

 

Рисунок 8.45 Рисунок 8.46 Рисунок 8.47

 

Рисунок 8.48

 

Якщо на двоколійній ділянці ведуться планові ремонтні колійні та будівельні роботи з пропуском поїздів по одній із колій і укладанням тимчасових з’їздів, не обладнаних контактною мережею, сигнальний знак «Опусти струмоприймача» установлюється на відстані не менше 100 м від огородженої ділянки. Інші сигнальні знаки установлюються за вказаною на рисунку 8.48 схемою.

У випадку несподіваного виявлення пошкодження контактної мережі, що не допускає прямування електрорухомого складу з піднятими струмоприймачами, працівник дистанції електропостачання, який виявив це пошкодження, зобов’язаний відійти на 500 м у бік очікуваного поїзда та подавати машиністу поїзда, що наближається, ручний сигнал «Опусти струмоприймача» (рис. 8.49):

вдень – повторними горизонтальними рухами правої руки перед собою при піднятій вертикально лівій руці;

вночі – повторними вертикальними і горизонтальними рухами ліхтаря з прозоро-білим вогнем.

 

 
Рисунок 8.49

 

Машиніст зобов’язаний: подати сповіщальний сигнал, при відсутності струму в електричному колі опустити струмоприймачі та з особливою пильністю проїхати місце пошкодження, переконавшись у справності контактної мережі, підняти струмоприймачі та продовжувати рух.

 

8.9.2. На ділянках, де працюють снігоочисники, установлюються тимчасові сигнальні знаки:

«Підніми ножа, закрий крила» – перед перешкодою (рис. 8.50);

«Опусти ножа, відкрий крила» – після перешкоди (рис. 8.51).

На ділянках, де працюють швидкісні снігоочисники, перед знаками «Підніми ножа, закрий крила» установлюються, крім того, тимчасові сигнальні знаки «Підготуйся підняти ножа та закрити крила» (рис. 8.52).

 

Рисунок 8.50 Рисунок 8.51 Рисунок 8.52

 

Схеми установлення знаків на ділянках, де працюють снігоочисники, показані на рисунку 8.53, а де працюють швидкісні снігоочисники, – на рисунку 8.54.

 

Рисунок 8.53

 

Рисунок 8.54

 

При двох близько розташованих перешкодах, коли між ними робота снігоочисника неможлива, на жердині установлюються два знаки один під одним (рис. 8.55).

 

Рисунок 8.55

 

8.9.3. У необхідних випадках у відповідності із вказівками Державної адміністрації залізничного транспорту України деякі сигнальні знаки можуть бути світловими чи освітлюваними.Просмотров 975

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!