Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ОГОРОДЖЕННЯ ПОЇЗДА ПРИ ВИМУШЕНІЙ ЗУПИНЦІ НА ПЕРЕГОНІ6.6.1. При вимушеній зупинці на перегоні пасажирського поїзда огородження виконує провідник останнього пасажирського вагона за вказівкою машиніста у випадках:

виклику відбудовного чи пожежного поїзда, а також допоміжного локомотива, якщо допомога надається з хвоста;

якщо поїзд був відправлений при перерві дії всіх засобів сигналізації та зв’язку по правильній колії на двоколійний перегін чи одноколійний перегін з повідомленням про відправлення за ним другого поїзда.

Провідник останнього пасажирського вагона, який огороджує поїзд, що зупинився, має привести в дію ручні гальма, укласти на відстані 800 м від хвоста поїзда петарди, після чого відійти від місця укладених петард назад до поїзда на 20 м і показувати ручний червоний сигнал у бік перегону (рис. 6.30).

 

Рисунок 6.30

 

 

При вимушеній зупинці на перегоні інших поїздів вони огороджуються лише у випадках, коли відправлення було проведено за умови перерви дії всіх засобів сигналізації та зв’язку по правильній колії на двоколійний перегін чи одноколійний перегін з видачею повідомлення про відправлення за ним другого поїзда. При цьому огородження виконується помічником машиніста, який повинен негайно після зупинки перейти у хвіст поїзда, перевірити наявність сигналів хвостового вагона, уважно спостерігати за перегоном і у випадку появи поїзда, що йде слідом, вжити заходів щодо його зупинки.

Якщо допомога поїзду, що зупинився, надається з голови, машиніст ведучого локомотива при наближенні відбудовного (пожежного) поїзда чи допоміжного локомотива повинен подавати сигнал загальної тривоги; вдень, при поганій видимості, увімкнути прожектор.

6.6.2. Провідник вагона, який огороджує хвіст пасажирського поїзда, що зупинився на перегоні, повертається до состава тільки після підходу і зупинки відбудовного (пожежного) поїзда або допоміжного локомотива чи при передачі огородження іншому працівникові, який підійшов до місця зупинки пасажирського поїзда.

Помічник машиніста, який знаходиться біля хвоста поїзда, що був відправлений при перерві дії всіх засобів сигналізації та зв’язку, повертається на локомотив тільки після підходу і зупинки поїзда, що йде за ним, або за сигналом машиніста, який він подає свистком локомотива, якщо відпала потреба в огородженні.

6.6.3. На ділянках, обладнаних автоблокуванням, при зупинці на перегоні пасажирського поїзда провідник останнього пасажирського вагона зобов’язаний перевірити видимість сигналів хвостового вагона, уважно спостерігати за перегоном і у випадку появи поїзда, що йде слідом, вжити заходів щодо його зупинки.

6.6.4. При вимушеній зупинці поїзда на двоколійному чи багатоколійному перегоні внаслідок сходу з рейок, зіткнення, розваленого вантажу тощо, коли потрібно огородити місце перешкоди для руху поїздів, що виникло на суміжній колії, машиніст повинен подавати сигнал загальної тривоги.

При цьому у випадку зупинки пасажирського поїзда огородження проводиться з голови помічником машиніста, а з хвоста – провідником останнього пасажирського вагона укладанням петард на відстані 1000 м від голови та хвоста поїзда, як показано на мал. 6.31.

При зупинці інших поїздів огородження проводиться помічником машиніста укладанням петард на суміжній колії з боку очікуваного по цій колії поїзда на відстані 1000 м від місця перешкоди (мал. 6.32). Якщо голова поїзда знаходиться від місця перешкоди на відстані більше 1000 м, петарди на суміжній колії укладаються проти локомотива. Якщо машиністом поїзда буде одержано повідомлення про те, що по суміжній колії відправлений поїзд у неправильному напрямку, він повинен по радіозв'язку викликати помічника машиніста для укладання петард на такій же відстані від місця перешкоди з протилежного боку.

На ділянках, де обертаються пасажирські поїзди із швидкістю більше 120 км/год, відстані, на які необхідно укладати петарди, встановлюються начальником залізниці, з інформуванням залізниць, чиї поїзди курсують на даних ділянках.

 

Рисунок 6.31

 

Рисунок 6.32

 

Після укладання петард помічник машиніста та провідник вагона повинні відійти від місця укладених петард назад до поїзда на 20 м і показувати червоний сигнал у бік можливого наближення поїзда.

6.6.5. До огородження хвоста та голови поїзда, що має вимушену зупинку на перегоні, а також місць перешкод для руху поїздів на суміжній колії двоколійного чи багатоколійного перегону за розпорядженням машиніста ведучого локомотива можуть бути залучені працівники локомотивної бригади, провідники пасажирських вагонів, а також працівники інших служб.

 

VII. РУЧНІ СИГНАЛИ

7.1. Ручними сигналами ставляться вимоги:

червоним розгорнутим прапорцем вдень і червонимвогнем ручного ліхтаря вночі – «Стій! Рух заборонено» (рис. 7.1).

 

 
Рисунок 7.1

 

При відсутності вдень червоного прапорця, а вночі – ручного ліхтаря з червоним вогнем сигнали зупинки подаються: рухом по колу жовтого прапорця, руки чи якого-небудь предмета вдень і рухом по колу ліхтаря з вогнем будь-якого кольору вночі (рис.7.2).

 

 
Рисунок 7.2

 

жовтим розгорнутим прапорцемвдень і жовтим вогнем ручного ліхтарявночі – «Дозволяється рух із швидкістю, що вказана у попередженні чи у наказі начальника залізниці, а при відсутності цих вказівок – із швидкістю не більше 25 км/год (рис. 7.3).

Жовтий вогонь ручного ліхтаря застосовується тільки у межах станції. При відсутності вночі ручного ліхтаря з жовтим вогнем сигнал зменшення швидкості на станції може подаватися повільним рухом вгору і вниз ручного ліхтаря з прозоро-білим вогнем(рис. 7.4).

Сигнал зменшення швидкості на перегоні вночі в усіх випадках повинен подаватися тільки повільним рухом вгору і вниз ручного ліхтаря з прозоро-білим вогнем(рис. 7.4).

 

 
Рисунок 7.3   Рисунок 7.4

 

7.2. При випробуванні автогальм подаються сигнали:

Вимога машиністу провести пробне гальмування (після усного попередження) подається піднятою вертикально рукою вдень і піднятим ручним ліхтарем з прозоро-білим вогнемвночі (рис. 7.5).

Машиніст відповідає одним коротким свистком локомотива та приступає до гальмування.

Вимога машиністу відпустити гальма подається рухами руки перед собою по горизонтальній лінії вдень і такими ж рухами ручного ліхтаря з прозоро-білим вогнемвночі (рис. 7.6).

Машиніст відповідає двома короткими свистками локомотива та відпускає гальма.

Для передачі вказівки для випробування автогальм можуть застосовуватися радіозв’язок або пристрої двостороннього паркового зв’язку.

 

 
Рисунок 7.5  
 
Рисунок 7.6
       

 

 

7.3. Черговий по станції, де йому поставлено за обов’язок проводжати поїзди, при відправленні чи прямуванні поїзда по станції без зупинки показує піднятий вертикально на витягнуту руку ручний диск, пофарбований у білий колір з чорною каймою, або згорнутий жовтий прапорець вдень і піднятий ручний ліхтар з зеленим вогнемвночі (рис. 7.7).

Це означає, що поїзд може відправлятися зі станції (з колій, що не мають вихідних сигналів, при наявності відповідного дозволу на зайняття перегону) або прямувати без зупинки із швидкістю, встановленою для проходу по станції. Зазначений сигнал при прямуванні поїзда без зупинки показується до проходу локомотива поїзда, що прибуває мимо чергового по станції.

Черговий по станції, де йому поставлено за обов’язок зустрічати поїзди, зустрічає поїзди, які мають зупинку на станції за розкладом, та показує піднятий вертикально на витягнуту руку ручний диск, пофарбований у білий колір з чорною каймою, або згорнутий жовтий прапорець вдень і піднятий ручний ліхтар з білим вогнемвночі (рис. 7.8). Зазначений сигнал при прямуванні поїзда без зупинки показується до проходу локомотива поїзда, що прибуває, повз чергового по станції.

 

 
Рисунок 7.7

 

 
Рисунок 7.8

 

Для зупинки поїзда, якщо її немає за розкладом, черговий по станції, де йому поставлено за обов’язок зустрічати поїзди, повинен показувати ручний червоний диск або розгорнутий червоний прапорець вдень і червоний вогонь ручного ліхтарявночі (рис. 7.9).

 

 
Рисунок 7.9

 

На станціях, де робоче місце чергового по станції винесене на стрілочний пост, черговий по станції у випадку приймання поїзда на бокову колію або з зупинкою на станції (незалежно від розкладу) показує:

вдень – розгорнутий жовтий прапорець;

вночі – жовтий вогонь ручного ліхтаря.

Черговий по станції повинен зустрічати та проводжати поїзди у головному уборі з верхом червоного кольору.

7.4. Сигналісти та чергові стрілочних постів зустрічають поїзди:

У випадку пропуску по головній колії без зупинки на станції із згорнутим жовтим прапорцем вдень та із прозоро-білим вогнем ручного ліхтарявночі (рис. 7.10).

У випадку приймання поїзда на бокову колію чи з зупинкою на станції – із розгорнутим жовтим прапорцемвдень і з жовтим вогнем ручного ліхтарявночі (рис. 7.11).

 

 
Рисунок 7.10
 
Рисунок 7.11

 

7.5. Сигналісти та чергові стрілочних постів проводжають поїзди, що відправляються зі станції, в усіх випадках – із згорнутим жовтим прапорцемвдень і прозоро-білим вогнем ручного ліхтарявночі.

 

7.6. Сигнал зупинки з поїзда подається машиністу локомотива:

вдень – розгорнутим червоним прапорцем;

вночі – червоним вогнем ручного ліхтаря.

7.7. При відправленні пасажирського поїзда зі станції після зупинки провідники штабного та хвостового вагонів повинні показувати у бік платформи (до кінця платформи):

вдень – згорнутий жовтий прапорець;

вночі – ручний ліхтар з прозоро-білим вогнем.

Це вказує на безперешкодне прямування поїзда. Провідники інших вагонів при зрушенні поїзда зачиняють бокові двері вагона і спостерігають через тамбурне вікно за можливою подачею сигналів при прямуванні вздовж платформи.

 

7.8. На перегонах обхідники залізничних колій і штучних споруд та чергові переїздів при вільності колії зустрічають поїзди із згорнутим жовтим прапорцемвдень та із прозоро-білим вогнем ручного ліхтарявночі (рис. 7.12).

 

 
Рисунок 7.12

У місцях, огороджених сигналами зменшення швидкості чи зупинки, вони зустрічають поїзди вдень чи вночі з сигналами, що відповідають установленим на колії.

 Просмотров 835

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!