Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобівПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Мета:

дослідити подібність та відмінність властивостей мила та СМЗ, їх мийну дію, розчинність у воді, їх дію у твердій воді;

удосконалити навички поводження з хімічними реактивами, хімічним посудом, обладнанням;

удосконалити вміння робити висновки за результатами спостережень

Реактиви та обладнання:

дрібно натерте господарське мило, пральний порошок, мірні совочки (дозатори), колби на 100-200 мл, пробки до колб, мірні стакани, тверда вода.

____________________________________________________________________

З правилами техніки безпеки ознайомлені( ) і зобов'язуюсь виконувати

______________________ (підпис)

Хідроботи

Завдання І

1.У фарфорову чашку або стакан помістіть жир, добавте розчин лугу. Нагрівайте суміш для слабкого кипіння, весь час помішуючи Ті. Час від часу добавляйте воду в міру її википання.

Остерігайтеся розбризкування суміші!

2.Через 15-20 хв проведіть пробу на повноту омилення. Для цього піпеткою відберіть кілька крапель суміші, помістіть у пробірку з 5-6 мл гарячої води і нагрійте. При повному омиленні проба розчиняється повністю, не виділяючи крапель жиру.

3.Коли омилення досягнуто, у чашку добавте гарячого насиченого розчину хлориду натрію, дайте суміші відстоятися і охолонути. На поверхню спливає шар мила, що твердне при охолодженні. Зберіть його, відмийте водою від лугу і сплавте в однорідну масу.

Пам'ятайте, що для успішного добування мила важливо провести гідроліз до кінця!

Добутим милом можна спробувати вимити руки. Напишіть рівняння рекції добування мила з три стеарину.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

Завдання ІІ

Відберіть мірним совком натерте мило та помістіть його в першу колбу. Відміряйте і вилийте в неї 50 мл води.

У другу колбу помістіть стільки ж прального порошку і води. Закрийте обидві колби пробками й ретельно струшуйте протягом хвилини. По закінченні процесу порівняйте розчинність цих мийних засобів, кількість піни та її стійкість, а також наявність (відсутність) осаду в колбах. Результати спостережень оформіть у вигляді таблиці.

Мийний засіб Розчинність Наявність осаду Піноутворення Висновок
         
         
         

Зробіть загальний висновок про доцільність використання цих мийних засобів для прання у твердій воді

Тести

1.Жири належать до класу органічних сполуки:

а) естери; б)етери; в) спирти.

2.Мило одержуть із:

а) деревини; б)жиру; в) вуглеводів.

3. У якій із загальних формул є склад молекул естерів:

а)СпН2п+1СООН; б)СпН2п+1СООСпН2п+1; в)СпН2п+1ОН;

4.Яка характерна властивість естерів:

а) вступати в реакцію гідролізу;

б)полімеризуватися;

в)вступатив реакції заміщення.

5При розпаді мила у водному розчині утворюється:

а)луг; б) кислота; в) оксид;

6.До складу жирів входить фрагмент молекули спирту:

а) етанолу; б) 1,2-пропандіолу; в) 1,2,3 —пропантріолу.

7.Естери утворюються при взаємодії:

а) спиртів між собою; б) альдегідів і спиртів;

в) карбонових кислот і спиртів.

8.У якому випадку фізичні властивості естерів охарактеризовано найповніше:

а) рідини з приємним запахом;

б)леткі рідини, мають приємний фруктовий запах, деякі добрі розчинники;

в) рідини та тверді речовини з приємним запахом;.

9.До складу олій входять:

а) залишки високомолекулярних насичених карбонових кислот;

б) залишки високомолекулярних ненасичених карбонових кислот;

в) залишки низькомолекулярних карбонових кислот;

10.У промисловості гідроліз жирів за наявності лугу або соди здійснюють для добування:

10. У промисловості гідроліз жирів за наявності лугу або соди здійснюють для добування

а) гліцерину; б) вищих карбонових кислот; в) мила;

11.Для чого застосовують гідрований жир:

а) для виробництва оліфи; б)для добування вищих карбонових кислот;

в)для виготовлення мила, маргарину.

12.Яка реакція лежить в основі перетворення олій у твердий жир:

а) гідрування; б) гідролізу; в) дегідрування;

13 Які органічні речовини називають жирами:

а) естери високомолекулярних кислот, і етанолу;

б) естери високомолекулярних кислот і гліцерину;

в) естери низькомолекулярних кислот і етанолу;

14. Вкажіть кислоти, що утворюють тверді та рідкі жири:

а) гептанові, октанова, бутанова, пальмітинова;

б) стеаринова, октанова, нонанова, оцтова;

в) стеаринова, пальмітинова, олеїнова, лінолева.

 

 

Дата'-___ "___________________ 20___ р.

Лабораторнаробота 14

Тема: Гідроліз ацетилсаліцилової кислоти

Мета:Закріпити знання про хімічні властивості ацетилсаліцилової кислоти її будову та фунщіональну групу, закріпити вміння та навички в користування хімічним обладнанням та реактивами

Реактиви;оіщовий ефір салщилової кислоти (аспірин) -0,1 г, вода - 4-5 мл, розчин хлориду заліза(ІІІ), індикаторний папір;

Обладнання і хімічний посуд: штатив з пробірками; нагрівальний прилад.

Ацетилсаліцилова кислота — безбарвна кристалічна речовина ( голчасті кристали), малорозчинна у воді; іт 136,5 °С.

____________________________________________________________________

З правилами техніки безпеки ознайомлені( ) і зобов'язуюсь виконувати

______________________ (підпис)

Хід роботи:

1.Аспірин розчиніть у воді. Частину розчину відлийте в іншу пробірку і випробуйте його на наявність фенольної групи за допомогою хлориду заліза(ІІІ).

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

 

2.Прокипятіть розчин аспірину. До отвору пробірки піднесіть зволожений індикаторний папір і переконайтеся у наявності в парі легкої оцтової кислоти. Охолодіть розчин і знову випробуйте його за допомогою розчину хлориду заліза (III) на наявність фенольної групи серед продуктів гідролізу. Чи з 'являється характерне для фенолів фіолетове забарвлення?

 

Які продукти утворюються в результаті гідролізу аспірину? Напишіть рівняння реакції.

Реактиви, умови проведення реакції Спостереження Рівняння реакцій Висновки
       

Тести

1.Карбонові кислоти містять у своєму складі функціональну групу:а) - ОН; б)- СООН; в)-СОН.

2. Яка з відповідей найповніше характеризує фізичні властивості етанової кислоти:

а) газоподібна речовина, без запаху, добре розчинна у воді;

б) рідина без запаху, малорозчинна у воді;

в) рідина, з характерним різким запахом, добре розчинна у воді.

3.Яка із загальних формул відповідає загальній формулі насичених одноосновних карбонових кислот:

а)СпН2т+1­СООH; б) СпН2пСООН; в)СnH2nСОН.

4.При подовженні карбонового ланцюга розчинність карбонових кислот у воді:

а) зменшується; б) збільшується; в) не змінюється;

г)спочатку збільшується, а потім зменшується.

5.За допомогою якого реактиву можна розпізнати оцтову кислоту:

а) аміачного розчину арґентум (І) оксиду;

б) розчину фенолфталеїну;

в) розчину лакмусу.

6.Реакція між карбоновою кислотою і спиртом називається реакцією:

а) нітрування; б)етерифікації; в) етерифікації;

7. Одноосновні карбонові кислоти мають функціональних груп:

а) одну; б) дві; в) три і більше;

8.Етанова кислота за нормальних умов - це рідина, оскільки:

а)має високу молекулярну масу; б)утворює димери; в) інші причини;

9.У якому з рядків усі речовини реагуватимуть з етановою кислотою:

а)Н20, НСІ, С12; б)С12, С2Н5ОН; в)Н2, АgО, Nа2С03

10.Калій етаноат утвориться при взаємодії:

а) етанової кислоти з натрій гідроксидом;

б) етанової кислоти з калій карбонатом;

в) метанової кислоти з калій гідроксидом.

11.Етанову кислоту добувають окисленням:

а) естерів; б)альдегідів; в) гліцерину;

12.У якому випадку найповніше описано застосування етанової кислоти:

а) як смакова й консервуючи речовина;

б) для виробництва естерів, барвників;

в) для виробництва солей, синтетичних волокон, гербіцидів, запашних речовин.

 

 

Дата'-_ "______________ 20__ р.

Лабораторна робота 15

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 2209

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!