Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Розв'язування експериментальних задач на розпізнавання органічних сполукМета: узагальнити знання про вивчені органічні сполуки, перевірити вміння добувати речовини, розпізнавати їх, проводити характерні реакції, елементарний аналіз.

Реактиви: розчини формальдегіду, оцтової кислоти, етилового спирту, гліцерину, дихлоретану, натрій ацетату; фенолфталеїну, натрій гідроксиду, купрум (II) сульфату.

Обладнання: штатив з пробірками, нагрівальний прилад, мідна спіраль, спиртівка, сірники, стакан.

______________________________________________________________________________З правилами техніки безпеки ознайомлені ) і зобов'язуюсь виконувати

______________________ (підпис)

Хід роботи

Завдання І. У чотирьох виданих пробірках під номерами містяться речовини: гліцерин, формальдегід, оцтова кислота, етиловий спирт. Визначте, у якій з пробірок міститься яка речовина.

Відберіть проби по одному мілілітру з кожної пробірки. У кожну пробу додайте необхідний реактив, результати запишіть у таблицю.

Визначу- вальна речовина Реактив Результат взаємодії Номер пробірки
       
       
       
     

Завдання II. Доведіть наявність хлору у складі виданої органічної сполуки

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання III. Доведіть, що натрій ацетат - сіль слабкої кислоти.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тести

1.Яка з реакцій доводить приналежність алканів до органічних речовин?

а) хлорування; б) горіння; в) термічний розклад.

2.Яка із реакцій , що властива пентану, не відбувається в етану?

а) ізомеризація; б) хлорування; в) горіння.

3.Яка речовина може приєднувати хлороводень?

а) пропан; б) пропен; в) 1-пропанол; г) пропанова кислота; д) пропаналь.

4.Для якої з речовин характерна реакція "срібного дзеркала"?

а) метан; б) метаналь; в) метанова кислота.

5.До якого класу органічних сполук відноситься 2-метилбутен-1.

а) насичених вуглеводнів; б) ненасичених вуглеводнів;

в) ароматичних вуглеводнів.

6.За допомогою якого реактиву можна визначити гліцерин та етаналь?

а) купрум (II) оксид; б)аргентум (II) оксид;

в) купрум (ІІ)гідроксид.

7.Первинні спирти окиснюються до:

а) кетонів; б) алкенів: в) алканів; г) альдегідів.

8.Продуктом гідратації пропену є:

а) 3-пропанол; б) 1- пропанол; в) 2- пропанол.

9.Карбонові насичені одноосновні кислоти ізомерні:

а) естерам; б) кетонам; в) альдегідам; г) етерам.

10.Ацетиленові вуглеводні ізомерні:

а) алкенам; б) цикяопарафінам; в) дієнам; г) аренам.

 

 

Дата "___ "___________________ 20_________ р.

Лабораторна робота 12

Обережно: працюємо із кислотами, пугами та нагрівальними приладами.

Вивчення властивостей полімерів

Мета: дослідити і порівняти деякі фізичні і хімічні властивості полімерних матеріалів (природних, штучних, синтетичних волокон, пластмас).

.Реактиви: розчини калій перманганату, лугу (натрій гідроксиду або калій гідроксиду), сульфатної кислоти.

Обладнання: штатив з пробірками, піпетка, скляна паличка, хімічна склянка, тигельні щипці, жерстяна пластинка, зразки волокон і пластмас.

_______________________________________________________________________________З правилами техніки безпеки ознайомлені ) і зобов'язуюсь виконувати

____________________ (підпис)

Хід роботи

1. Виконайте роботу відповідно до рекомендацій, викладених у графі "Порядок дій", оформіть звіт, заповнивши таблицю. У графі "Висновки" наведіть приклади використання властивостей полімерів, які ви спостерігатимете в ході виконання досліду.

Дослід /. Властивості пластмас.

Властивість Хід роботи Спостереження Висновки
     
Зовнішній вигляд Опишіть зовнішній вигляд зразків (колір, прозорість, еластичність, відчуття на дотик).        
Термо- пластичність Зразки полімерів нагрійте на жерстяній пластинці, скляною паличкою змініть форму розм'якшеного зразка. Дайте охолонути, спробуйте знову змінити форму.        
Горіння (у витяжній шафі). За допомогою щипців внесіть зразок полімеру у полум'я пальника. Зверніть увагу чи горить зразок поза полум'ям.      

 

Взаємодія з кислотами і В окремі Пробірки 3 сульфатною кислотою помістіть зразки полімерів. Залиште на 10 хв. Потім злийте кислоту. Дослідіть зразки.        
Взаємодія з лугами В окремі пробірки з лугом помістіть зразки полімерів, залиште на 10 хв. Злийте луг. Дослідіть зразки.        
Дослід II.Властивості волокон.
Властивість Хід роботи Спостереження Висновки
     
Зовнішній вигляд Опишіть зовнішній вигляд зразків (еластичність, відчуття на дотик).        
Термо­пластичні сть Зразки волокон нагрійте на жерстяній пластинці        
Горіння (у витяжній шафі) За допомогою тримача внесіть зразок волокна у полум'я пальника. Зверніть увагу чи горить зразок поза полум'ям.        
Взаємодія з кислотами В окремі пробірки 3 сульфатною кислотою помістіть зразки волокон. Залиште на 10 хв. Потім злийте кислоту. Дослідіть зразки.        
Взаємодія з лугами В окремі пробірки з лугом помістіть зразки волокон, залиште на 10 хв. Злийте луг. Дослідіть зразки.        

Висновок______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Спільні властивості всіх досліджених полімерів (волокон):__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тести

1.Дивініловий каучук — це:

а) ізопреновий каучук;

б) натуральний каучук;

в) бутадієновий каучук стереорегуляторної будови;

 

г) бутадієн-стирольний каучук.

2.Високомолекулярні органічні сполуки одержують за допомогою реакцій:

а) поліконденсації; б) полімеризації; в) дегідратації;

г) полімеризації та поліконденсації.

3.Низькомолекулярні речовини, з яких синтезують високомолекулярні речовини, називають:

а) полімерами; б) димерами; в) мономерами; г) тримерами.

4.Яка з наведених високомолекулярних сполук належить до термопластичних?

а) поліетилен; б) фенол формальдегідна смола;

в) епоксидна смола; г) поліефірна смола.

5.Капрон добувають з:

а) капронової кислоти; б) є-аміноетанової кислоти;

в) г-амінокапронозої кислоти; г) терефталевої кислоти.

6.Яказ наведених формул відповідає формулі поліпропілену:

а) (—СН2 – СН=СН—СН2—)n ; б) (— СН—СН2—)n

СНз

в) СН2=СН—СНз. г) (— СН2—СН2—СН—-)n.

СНз.

7.До поліамідних волокон належать:

а) ацетатне; б) віскозне; в) нейлон; г) бавовняне.

8.При поліконденсації як побічні продукти виділяються:

а) вода; б) водень; в) галогени; г) амоніак.

9.До хімічних волокон належить:

а) бавовняне; в) льняне; в) ацетатне; г) віскозне.

 

Дата'-___ "___________________ 20___ р.

Лабораторна робота 13Просмотров 1827

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!