Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Добування амоніаку, вивчення його властивостейЛабораторна робота 1

Обережно: працюємо з кислотами та лугами

 

 


Хімічні властивості сульфатної кислоти. Виявлення сульфат-йонів

Мета:ознайомитися з хімічними властивостями сульфатної кислоти. Навчитися визначити сульфат-йони в розчині. Вдосконалити вміння працювати з хімічним посудом, закріпити набуті правила з техніки безпеки.

Обладнання: штатив з пробірками, піпетка, газовідміна трубка.

Реактиви: Розчини барій нітрату, розбавленої сульфатної кислоти, натрій сульфату, натрій та кальцій гідроксидів, натрій хлориду, барій хлориду, натрій гідрокарбонату, купрум (ІІ) сульфату, розчини індикаторів (фенолфталеїн, метиловий оранжевий, лакмус), шматочки цинку, заліза, міді, купрум (ІІ) оксид, солі.

_______________________________________________________________________

З правилами техніки безпеки ознайомлен (__) і зобов’язуюсь виконувати

­­­­­__________________ (підпис)

Хід роботи

Дослід І.Дія кислоти на індикаторі.

У три пробірки налийте по 0,5 мл. розчину розбавленої сульфатної кислоти. У першу пробірку необхідно прилити 1 – 2 краплі фенолфталеїну, в другу – метилового оранжевого, в третю – лакмус. Свої спостереження занесіть у таблицю.

Фенолфталеїн Метиловий- оранжевий Лакмус
     

 

Висновок:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дослід ІІ. Взаємодія розведеної сульфатної кислоти з металами.

У три пробірки налийте по 1 мл. Розведеної сульфатної кислоти. У першу пробірку покладіть шматочок цинку, в другу – заліза, в третю – міді. Запишіть рівняння реакцій в молекулярній та йонній формах. Вкажіть, що окислюється, а що відновляється.

 

№ проб. Спостереження Рівняння реакції
Zn   __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________
Fe   __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________
Cu   __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

 

Висновок:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дослід ІІІ. Взаємодія сульфатної кислоти оксидами.

У дві пробірки налийте розчин сульфатної кислоти. У першу пробірку внесіть 0,5 мг купрум (ІІ) оксиду, в другу – ферум (ІІІ) оксиду. Пробірки злегка підіграйте в полум’ї спиртівки. Результати занесіть у таблицю.

№ проб. Спостереження, рівняння реакції
CuO _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
Fe2O3 ­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

 

Рівняння реакції складіть у молекулярній та йонній формах ___________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дослід IV. Взаємодія сульфатної кислоти з основами.

Хід досліду Спостереження
а) у пробірку налийте 0,5 мл лугу, додайте дві краплі фенолфталеїну, потім прилийте розчин сульфатної кислоти _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

 

Рівняння реакції в молекулярній на йонній формах __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

б) додайте нерозчинну основу: долийте 0,5 мл лугу, додайте 0,5 млкупрум (ІІ) сульфату. До утвореного розчину додайте 1 мл розчину сульфатної кислоти   _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

 

Рівняння реакції складіть у молекулярній та йонній формах __________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновок:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дослід V. Якісна реакція на сульфати.

Хід роботи Спостереження
1. Налийте у пробірку 0,5 мл розчину сульфатної кислоти та 0,5 мл розчину барій хлориду ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________
2. Налийте у пробірку 0,5 мл розчину натрій сульфат і 0,5 мл розчину барій хлориду ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

 

Запишіть рівняння відповідних реакцій в молекулярній та йонній формах:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Вкажіть інший реактив, за допомогою якого можна визначити сульфат-йон у розчинах. Обґрунтуйте свій вибір, напишіть рівняння відповідних реакцій.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаткове завдання

Рівень А.До розчину, що містить 4,9 г сульфатної кислоти, додали розчин, що містить 11 г барій хлориду. Визначте масу осаду, що утворився.

Рівень В. Розрахуйте масу осаду, що утвориться при зливання 200 г розчину з масою часткою барій 8% та 400г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 2%__________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Тести

1.Які пари речовини необхідно використати,щоб одержати сульфатну кислоту?

а) H2O+SO2 ; б) H2O+S ; в) H2O+SO3 .

2. Які з перерахованих металів реагують із розведеною кислотою?

а) Al; б)Au; в) Ag; г) Cu.

3. За допомогою яких реактивів можна визначити якісний склад сульфатної кислоти:

а) Cu і BaCl2; б) Mg і BaCl2; в)Zn і NaCl.

4. У кислому середовищі фіолетовий лакмус змінює забарвлення на:

а) синє; б) червоне; в) не змінює забарвлення.

5. Який ряд формул утворений лише з формул солей сульфатної кислоти:

а) Mg So4, NaHSO3, Al2(SO4)3;

б) KCl, BaSO4, K2So4;

в) CaSO4, Na2SO4, Fe2(SO4)3.

6. Як правильно розчиняти кислоту у воді?

а) до води долити кислоту;

б) до кислоти долити воду;

в) злити в посудину одночасно воду і кислоту.

7. Під час дисоціації сульфатної кислоти в розчині утворюються йони.

а) H++SO42- ; б) 2H++SO42- ; в) H++SO4-.

8. Під час взаємодії розбавленої сульфатної кислоти з активними металами виділяється:

а) SO2; б) S; в)H2S; г) H2.

9. Ступінь окислення Сульфуру в сульфатній кислоті:

а) +2; б) +4; в) +6; г) -2.

10. Купороси – це:

а) середні солі сульфатної кислоти;

б) кислі солі сульфатної кислоти;

в) солі сульфатної кислоти, пов’язані з певною кількістю молекул води.

 

 

Дата”__” _______________20__р.

 

Лабораторна робота 2

Обережно: працюємо з кислотами, лугами та нагрівальним приладами

 

 


Добування амоніаку, вивчення його властивостей

Мета:вдосконалити навички добування та збирання газів на прикладі амоніаку, ознайомитися з властивостями амоніаку та його водного розчину.

Обладнення:штатив з пробірками,лабораторний штатив з лапеою, нагрівальний прилад, посудина з водою, пробка з газовідвідною трубкою, ступка з товкачком, шпатель, вата, скляна пластина.

Реактиви: амоній хлорид кристалічний, гашене вапно, індикатор, розчини хлоридної кислоти, концентровані нітратна, хлоридна та сульфатна кислоти.

_______________________________________________________________________

З правилами техніки безпеки ознайомлен (__) і зобов’язуюсь виконувати

­­­­­__________________ (підпис)

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Речовини для добування амоніаку можуть бути замінені іншими, схожими за властивостями і складом

2. При розчинені амоніаку у воді пам’ятайте, що дослід набуває наочності лише після струшування першої порції води у пробірці. Розчинення амоніаку, що посинається у пробірці, створює знижений тиск і спричиняє всмоктуваня води.

Хід роботи

Зберіть прилад для амоніаку, як показано на рис. 1

 

 

Виконайте роботу та оформіть зміст, заповнивши таблицю.

Хід роботи Спостереження
Дослід І.Добування амоніаку.Приготуйте суміш з різних об’ємів амоній хлориду і порошку кальцій гідроксиду. Розмішайте суміш у фарфоровій ступці. Приготовану суміш всипте в пробірку 1 на 1/3 її місткості, закрийте її газовідвідною трубкою та закріпіть,як показано на рис. 1. Обережно прогрійте спочатку всю пробірку, а потім лише те місце, де знаходиться суміш. Для виявлення наявності амоніаку в пробірці 2 піднесіть до її отвору вологий фенолфталеїновий папір. Нагрівання припиніть, коли пробірка 2 заповниться амоніаком.      
Рівняння хімічних реакцій запишіть у молекулярній, ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ повній і скороченій йонній формах: ­­­­­____________________________________ ____________________________________ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________  

 

Дослід ІІ.Збирання амоніаку та розчинення його у воді.Пробірку 2, в якій знаходиться амоніак, не перевертаючи, закрийте пробкою та занурте її в кристалізатор з водою.  
Дослід ІІІ. Дія розчину амоніаку на індикатор.Вміст пробірки 2 розділіть на чотири рівні частини. Визначте реакцію середовища розчину у першій пробірці за допомогою лакмусу, у другій – фенолфталеїну, у третій – метилового оранжевого, а в четвертій – універсальним індикатором. 1 пробірка____________________________ _________________________________________ _________________________________________ 2 пробірка____________________________ _________________________________________ _________________________________________ 3 пробірка____________________________ _________________________________________ _________________________________________ 4 пробірка____________________________ _________________________________________ _________________________________________

 

Дослід VІ.Взаємодія амоніаку з кислотами.Піднесіть до отвору пробірки з амоніаком по черзі скляні палички, змочені розчинами концентрованих хлоридної сульфатної і нітратної кислоти а) з хлоридною кислотою: ________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ б) з сульфатною кислотою:_____________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ в) З нітратною кислотою:_______________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

 

Рівняння хімічних реакцій амоніаку з кислотами запишіть у молекулярній, повній і скороченій йонній формах:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таким чином, у лабораторних умовах амоніак можна одержати________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Амоніак збирають у____________ пробірку, перевернути догори дном, оскільки

_____________________________________________________________________________________

Під час розчинення добутого газу у воді утворюється речовина________________________

_____________________________________________________________________________________

Під час дії розчину амоніаку на індикатори спостерігається ___________________________

_____________________________________________________________________________________

що свідчить про ______________________________________________________________________

Під час взаємодії амоніаку з кислотами спостерігається ______________________________

що пояснюється ______________________________________________________________________

 

Висновок

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Тести

1. У лабораторних умовах амоніак одержують:

а) розкладанням амоній хлориду;

б) при взаємодії азоту з воднем;

в) при взаємодії амоній хлориду з кальцій гідроксидом.

2. Амоніак збирають способом:

а) витісненням повітря;

б) витісненням води;

в) витісненням азоту.

3. При розчиненні амоніаку у воді утворюється середовище:

а) нейтральне;

б) кисле;

в) лужне.

4. Які гази можна збирати у пробірку, перевернути верх дном:

а) CO2;

б) H2;

в) O2.

5. Виходячи із ступеня окислення Нітрогену в амоніаку, поясніть, які властивості виявляє амоніак у реакціях зі зміною ступеняокислення Нітрогену:

а) тільки окисні;

б) тільки відновні;

в) окисні й відновні.

6. При взаємодії з кислотами амоніак вступає в реакції:

а) обміну;

б) заміщення;

в) сполучення;

г) розкладу.

7. Структурною формулою амоніаку є:

а).NH3; б) Н - N - Н; в) H : N : Н

Н Н

8. Який тип хімічного зв'язку в молекулі амоніаку:

а) йонний; б) ковалентний полярний; в) ковалентний неполярний.

9. Вкажіть сіль амоній сульфату:

а) (NH4)2S04; б) (NH4)2S; в) (NH4)2SO3.

10. Напишіть рівняння реакцій за даними схемами:

а) NН3 + 02=

б) NH3+ Н2S04=

 

Яка з них є окисно-відновна? Відповідь мотивуйте. ________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата”__” _______________20__р.

 

Лабораторна робота 3

Обережно: працюємо з кислотами, нагрівальними приладами, газоподібними речовинами

 

 Просмотров 2763

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!