Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 РОЗРАХУНОК КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ У БУДІВНИЦТВО ТЕСКапітальні вкладення в будівництво електростанції складаються із вартості обладнання, будівельної частини, витрат на проектування, монтаж і налагодження обладнання. Приблизну оцінку капітальних вкладень можна виконати по укрупненим показникам за формулою:

К= k×N,

де К – повні капітальні вкладення в будівництво ТЕС, грн;

k – питомі капітальні вкладення на одиницю електричної потужності

(k = 1000 у.о./кВт для газу, 1200 для твердого палива);

Nу – встановлена електрична потужність ТЕС, кВт.

 

2. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА ТЕС

2.1. Витрати на паливо

2.2. Амортизаційна складова

Иа = Pа К,

де Иа - амортизаційна складова витрат виробництва, грн.;

Pа - норма амортизаційних відрахувань, для приблизних обчислень 0,08;

К - повні капітальні вкладення, грн .

 

2.3. Плинні ремонти

В статтю витрат виробництва «плинні ремонти» включають витрати на виконання цього виду ремонту основних фондів всіх цехів підприємства. В середньому для ТЕС ці витрати можна приймати рівними 10 – 20 % від амортизаційних відрахувань (менші значення відносяться до потужних ТЕС);

Итр = (0,1... 0,2)* Иа

 

2.4. Витрати на заробітну плату

В економічних розрахунках обчислення витратна заробітну плату по спрощеній методиці з використанням значень чисельності експлуатаційного персоналу теплової електростанції і середньої величини річного фонду заробітної плат одного працівника ТЕС.

Загальна чисельність персоналу станції визначається за формулою

n = nшт * Nу,

де n – чисельність персоналу станції, чоловік;

nшт – штатний коефіцієнт (повний) станції , проект якої розробляється, приймається в залежності від типу і потужності станції за табл. 19 – 21 , на 1 МВт ;

Принимаем все 1, для 1200 МВт -1,08

Nу – встановлена потужність станції, МВт.

Основна заробітна плата виробничих робітників, виключно ремонтний персонал, розраховується укрупнено як

Ф = n * Фср,

де Ф – річні витрати на заробітну (основну) плату персоналу ТЕС з урахуванням податків, грн.;

n – чисельність персоналу ТЕС, чоловік;

Фср – середня річна заробітна плата з нарахуваннями одного працюючого.

Средние зарплаты в Украине http://index.minfin.com.ua/index/average/

 

Витрати на заробітну плату персоналу з урахуванням додатків, також з урахуванням відрахувань на соціальне страхування

Из.п = (1 + aдоп)Ф,

 

де Из.п - повні річні витрати на заробітну плату персоналу ТЕС, грн.;

aдоп - коефіцієнт , якій враховує додаткову заробітну плату;

В розрахунках можна приймати aдоп = 0,1.

 

2.5. Витрати на технічне водозабезпечення

Головний споживач технічної води на ТЕС – конденсатори парових турбін. Якщо прийняти витрати технічної води на конденсатори за 100%, то інші споживачі використовують від 4% до 7%. Це дозволяє оцінити загальні витрати технічної води на ТЕС попередньо визначив витрати води на конденсатори. При відсутності даних, витрати води розраховують з достатньою точністю використовуючи значення кратності охолодження конденсатора (відношення витрати охолодної води до витрати пари в конденсатор). В сучасних турбоагрегатах значення кратності охолодження дорівнює (40 ... 60) кг води на 1 кг пари.

Якщо відома витрата пари на турбіну, то витрати технічної води на енергоблок розраховується як

Gт.в = (1,04 ... 1,07)*tу*D0*aл*m,

де Gт.в – витрати технічної води, тон

D0 – витрати пари на турбіну, т/год;(т/час) (з таблиць 12-14 для своєї турбіни, враховуючи кількість блоків)

aл – питома витрата пари в конденсатор; (приймаємо з розрахунку теплової схеми)

m – кратність охолодження конденсатора, кг/кг;

tу – кількість годин використання встановленої потужності на рік. (τу вхідні дані)

Коефіцієнт (1,04 ... 1,07) враховує додаткові витрати води на допоміжних споживачів.

В системах технічного водопостачання для охолодження конденсаторів потужних турбін найчастіше використовуються поверхневі води річок, водоймищ-охолодників (ставів-охолодників). Для поповнення утрат води в технологічних схемах теплових і атомних електростанцій, котелень використовують також підземні води.

Плата за водокористування поверхневими водами розраховується за формулою

 

Ит.в = Цт.в *Gт.в,

де Ит.в – плата за воду, грн. ;

Цт.в – норматив збору за використання поверхневих вод , грн./т (грн./м3) ;

(Збір за спеціальне використання водних ресурсів) таблиця

Gт.в – витрати води на електростанції, т.

 

 

Таблиця 25 - Пільговий коефіцієнт до нормативу плати за спеціальне водокористування

Рік 1997-2007
Пільговий коефіцієнт 0,2 0,3 0,4 0,5

 


Просмотров 367

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!