Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Зобов’язання держави щодо встановлення правового статусу громадян, потерпілих від наслідків прояву екологічної небезпекиПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

 

Ст.5 Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» містить перелік загальних прав громадян у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

1) право на отримання інформації про надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, що виникли або можуть виникнути, та про заходи необхідної безпеки;

2) право на забезпечення та використання засобів колективного і індивідуального захисту, які призначені для захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у разі їх виникнення;

3) право на звернення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

4) право на відшкодування згідно із законом шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

5) право на компенсацію за роботу у зонах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

6) право на соціально-психологічну підтримку та медичну допомогу, в тому числі за висновками Державної служби медицини катастроф та/або лікарсько-трудової комісії, на медико-реабілітаційне відновлення у разі отримання важких фізичних та психологічних травм;

7) інші права у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до законів України.

Правовий статус особи, що постраждала внаслідок надзвичайної екологічної ситуації, передбачає наявність у неї правоздатності та дієздатності. Така особа володіє визначеними суб’єктивними правами, які гарантовані їй як міра можливої поведінки, а на особу, з вини якої було нанесено екологічну шкоду потерпілому, покладається юридичний обов’язок здійснювати певні дії з метою забезпечення суб’єктивних прав потерпілого. Тому винна особа, окрім правоздатності та дієздатності, має також володіти деліктоздатністю, тобто здатністю відповідати за свої вчинки. Наявність в конкретних правовідносинах суб’єктивного права в особи, що постраждала внаслідок надзвичайної екологічної ситуації, дозволяє їй реалізувати свої повноваження стосовно захисту тих самих суб’єктивних прав, однак лише в тому випадку, якщо особа у встановленому законом порядку, на основі рішення певного владного органу отримає статус потерпілого. Для отримання такого статусу необхідні певні юридичні підстави, а саме наявність юридичних фактів, що потягнули за собою погіршення якості навколишнього середовища, яке, в свою чергу, обумовило завдання фізіологічної (функціональні порушення органів та систем людського організму) чи генетичної (мутаційні процеси в організмі людини, що сприяють порушенню генотипу, впливають на формування ембріонів, призводять до виникнення злоякісних пухлин тощо) шкоди потерпілій особі. При цьому необхідно відзначити, що відшкодування генетичної шкоди залишається поза правовим регулюванням, оскільки в нормативно-правових актах йдеться лише про відшкодування фізіологічної шкоди.

Відповідно до ст.14 Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» потерпілими від надзвичайної екологічної ситуації відповідно до закону визнаються фізичні та юридичні особи, яким заподіяно шкоду внаслідок виникнення цієї ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків. Подібне визначення міститься у п.1 Порядку відшкодування шкоди особам, що постраждали від надзвичайних обставин. Зокрема, особами, які постраждали від надзвичайних обставин, визнаються громадяни, яким завдано шкоди надзвичайними обставинами, проведенням робіт щодо їх відвернення або ліквідації наслідків. Відповідно до п.2 цього Порядку органи державної виконавчої влади, виконавчі органи місцевого самоврядування (комісії у справах осіб, які постраждали від надзвичайних обставин) видають потерпілим довідки про визнання їх такими, що постраждали від надзвичайних обставин, при наявності паспорта або документа, що його заміняє. Зазначена довідка є підставою для вирішення питань забезпечення житлом, відшкодування заподіяних матеріальних збитків, працевлаштування та надання іншої необхідної допомоги. У разі відсутності паспорта або документа, що його заміняє, потерпілі звертаються до відповідних органів внутрішніх справ за місцем постійного проживання для одержання письмового підтвердження їхньої особи.

Невизначеним залишається правовий статус іноземців та осіб без громадянства, що постраждали від надзвичайних екологічних ситуацій. Відповідно до ст.26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самим правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Згідно зі ст.6 Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, користуються тими самими правами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Згідно з ч.1 ст.11 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства мають право на соціальний захист, в тому числі на одержання пенсії та інших видів соціальної допомоги відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України. А відповідно до Порядку відшкодування шкоди особам, що постраждали від надзвичайних обставин постраждалими визнаються лише громадяни. Фактично підзаконний акт обмежив право іноземців та осіб без громадянства, що постраждали внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій, звернутись до держави перебування за захистом.

Окремо виділяють правовий статус осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Їх статус регламентується низкою нормативно-правових актів, таких як Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати компенсації громадянам за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забрудненої території».Відповідно до ст.9 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є:

1) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків;

2) потерпілі від Чорнобильської катастрофи – громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону життя і здоров’я та створює єдиний порядок визначення категорій зон радіоактивного забруднення, умови проживання і трудової діяльності на них, соціального захисту потерпілого населення.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 555

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!