Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розглянуті проекти не підлягають розукрупненнюУ цьому випадку оптимальну комбінацію знаходять послідовним переглядом усіх можливих варіантів сполучення проектів і розрахунком сумарного NPVдля кожного варіанта. Комбінація, що максимізує сумарний NPV, буде оптимальною.

2. ОПТИМПАЦІЯ У ЧАСІ

Коли мова йде про оптимізацію в часі, мають на увазі таке:

- загальна сума фінансових ресурсів, доступних для фінансування в
плановому році, обмежена зверху;

- є кілька доступних незалежних інвестиційних проектів, які через
обмеженість фінансових ресурсів не можуть бути реалізовані в плановому
періоді одночасно, однак у наступних за плановим роком проектах, що
залишилися, їхні частини можуть бути реалізовані;

- необхідно оптимально розподілити проекти за двома роками. В основі
методики складання оптимального портфеля лежить така ідея: за кожним
проектом розраховується спеціальний індекс, що характеризує відносну втрату NPV у випадку, якщо проект буде відстрочений до виконання на рік. Проекти з мінімальними значеннями індексу можуть бути перенесені на наступний рік.

Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції та ризику

При оцінці ефективності капітальних вкладень необхідно по можливості враховувати вплив інфляції. Це можна робити корегуванням на індекс інфляції (і) або майбутніх надходжень, або коефіцієнта дисконтування.

АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ

Найбільш коректною, але і більш складною у розрахунках є методика, що передбачає корегування всіх факторів, які впливають на грошові потоки проектів, що порівнюються. Серед основних факторів: розмір виручки і змінних витрат. Корегування може здійснюватися з використанням різних індексів, оскільки індекси цін на продукцію підприємства і спожита ними сировина можуть істотно відрізнятися від індексу інфляції. За допомогою таких перерахувань обчислюються нові грошові потоки, що порівнюються між собою за допомогою критерію NPV.

Більш простою є методика корегування коефіцієнта дисконтування на індекс інфляції.

АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ РИЗИКУ

Аналіз в умовах ризику грунтується на схожих ідеях. Розглянемо кілька найбільш простих підходів.Імітаційна модель оцінки ризику

Перший підхід пов'язаний з коригуванням грошового потоку і наступним розрахунком NPVдля всіх варіантів (імітаційне моделювання). Методика аналізу в цьому випадку така:

- за кожним проектом будують три його можливих варіанти розвитку:
песимістичний, найбільш достовірний, оптимістичний;

- за кожним із варіантів розраховується відповідний NPV,тобто
одержують три величини: NPVn, NPVH, NPV0;

Методика зміни грошового потоку

На відміну від попередньої методики в цьому випадку намагаються оцінити ймовірність появи заданої величини грошового надходження для кожного року і кожного проекту. Після цього складаються нові проекти на основі відкоректованих за допомогою коефіцієнтів грошових потоків, що понижуюють і для них розраховуються NPV(коефіцієнт, що понижує являє собою ймовірність появи розглянутого грошового надходження). Перевага віддається проекту, відкоректований грошовий потік якого має найбільший NPV; цей проект вважається менш ризиковим.


Просмотров 298

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!