Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Міжнародний морський транспорт 

1. Ця Угода застосовується до міжнародних морських перевезень між портами України та держав-членів Європейського Союзу і між портами держав-членів Європейського Союзу. Вона також застосовується до торгівлі між портами України та третіми країнами та між портами держав-членів Європейського Союзу та третіми країнами.

 

2. Ця Угода не застосовується до внутрішніх морських перевезень між портами України або між портами окремих держав-членів Європейського Союзу. Не зважаючи на попереднє речення, рух обладнання, такого, як порожні контейнери, які не перевозяться в якості вантажу за винагороду між портами України або між портами окремої держави-члена Європейського Союзу, буде розглядатися як частина міжнародних морських перевезень.

 

3. Для цілей цього Підрозділу та Частин 2, 3 та 4 цієї Глави:

(a) «міжнародні морські перевезення» включають перевезення «від дверей до дверей» та мультимодальні транспортні операції, тобто перевезення товарів з використанням більш, ніж одного виду транспорту, зокрема «морське плече», за єдиним транспортним документом, та з цією метою пряме укладення контрактів з постачальниками послуг іншими видами транспорту;

(b) «морські навантажувально-розвантажувальні послуги» означають діяльність, яку виконують стивідорні компанії, зокрема операторів терміналів, проте не зокрема безпосередньої діяльності портових вантажників, коли ця робоча сила організована незалежно від стивідорних компаній та операторів терміналів. Така діяльність включає організацію та нагляд за:

(i) навантаженням/розвантаженням вантажу на/з судна;

(ii) закріпленням/розкріпленням вантажу;

(iii) прийомом/доставкою та зберіганням вантажів перед завантаженням на судно або після розвантаження;

(c) «послуги з митного оформлення» (або послуги агента з митного очищення) означає діяльність, що полягає у проведенні від імені іншої сторони митних формальностей щодо імпорту, експорту або транзитних перевезень вантажів незалежно від того, чи така послуга є основною діяльністю постачальника послуг, чи звичайним доповненням до основного виду діяльності;

(d) «послуги контейнерних станцій та депо» означають діяльність, що полягає у зберіганні контейнерів у межах порту або на віддаленні від моря з метою їхнього заповнення/розвантаження, ремонту та підготовки до відправки вантажу;

(e) «морські агентські послуги» означають діяльність, що полягає у виконанні у визначеній географічній зоні агентських функцій щодо представлення комерційних інтересів однієї чи більше компаній-перевізників стосовно:

(i) маркетингу та продажу послуг морських перевезень та пов’язаних з цим послуг, починаючи з визначення вартості до виставлення відповідних рахунків, а також надання коносаментів від імені компаній, придбання та перепродаж необхідних пов’язаних послуг, підготовка документації та надання комерційної інформації;

(іі) діяльності від імені компанії щодо організації заходу судна або прийому вантажів у разі необхідності.

(f) «транспортно-експедиційні послуги» означають діяльність, яка полягає в організації та моніторингу відправки вантажів від імені вантажовідправника, шляхом організації транспортування та супутніх послуг, підготовки документації та надання комерційної інформації.

(g) «фідерні послуги» означають попереднє та подальше транспортування міжнародних вантажів морем, зокрема контейнерів, між портами на території Сторони.

 

4. Кожна Сторона надаватиме суднам під прапором іншої Сторони або таким, що знаходяться в управлінні постачальника послуг іншої Сторони, режим не менш сприятливий, ніж той, що застосовується до своїх власних суден, або суден будь-якої третьої країни, який буде більш сприятливим, це стосується, зокрема, доступу до портів, використання інфраструктури та портових послуг, застосування морських допоміжних послуг[33], а також пов’язаних ставок та зборів, митних послуг, розподілу місць для стоянки та потужностей для завантаження та розвантаження.

 

5. Сторони будуть ефективно застосовувати принципи необмеженого доступу до міжнародних морських ринків та торгівлі на комерційній та недискримінаційній основі.

 

6. При застосуванні принципів пунктів 4 та 5 цієї статті, Сторони з дати набрання чинності цією Угодою повинні:

a) не включати положення про розподіл вантажів у майбутні угоди з третіми країнами щодо послуг з морських перевезень, зокрема сухий вантаж та вантаж у рідкому стані та лайнерні перевезення, та призупинити дію положень про розподіл вантажів у разі, якщо вони існують у попередніх угодах; та

b) скасувати або утримуватись від впровадження будь-яких адміністративних, технічних та інших заходів, які можуть мати непрямий обмежувальний чи дискримінаційний вплив на громадян або компанії іншої Сторони з постачання послуг з морських міжнародних перевезень.

 

7. Кожна Сторона дозволить постачальникам послуг з міжнародних морських перевезень іншої Сторони мати установи на її території на умовах заснування та управління не менш сприятливих, ніж ті, що застосовуються до її постачальників послуг або таких з третіх країн, які є кращими. Відповідно до положень Частини 2 цієї Глави, що стосується діяльності таких установ, кожна Сторона повинна надати дозвіл постачальникам послуг іншої Сторони вести господарську діяльність згідно із її законодавством та правилами, таку як наведено нижче, але не обмежуючись переліком:

a) видавничу діяльність, вивчення ринку та продаж послуг з морських перевезень та супутніх послуг, починаючи з визначення вартості до виставлення відповідних рахунків, від власного імені або від імені інших постачальників, послуг з міжнародних морських перевезень, за прямими домовленостями із замовником;

b) надання комерційної інформації будь-якими засобами, зокрема комп’ютеризовані інформаційні системи та електронну систему обміну даними (що є предметом будь-яких недискримінаційних обмежень стосовно телекомунікацій);

c) підготовку документації стосовно перевезень та митних процедур та іншої документації відносно походження та характеру вантажу, який підлягає перевезенню;

d) організацію заходу судна або доставки вантажів від власного імені або від імені інших постачальників послуг з міжнародних морських перевезень;

e) укладення будь-якої комерційної домовленості з будь-якими місцевими судноплавними агентствами, включаючи участь у розподілі акцій підприємства та участь у наймі місцевого персоналу або з закордону згідно з положеннями цієї Угоди;

f) придбання та використання від власного імені або від імені своїх замовників (та перепродаж своїм замовникам) транспортних послуг будь-якого виду, зокрема внутрішні водні перевезення, перевезення автомобільним та залізничним транспортом, та послуг, повязаних з усіма видами перевезень, необхідних для надання єдиної транспортної послуги;

g) володіння обладнанням для ведення господарської діяльності.

 

8. Кожна Сторона повинна зробити для постачальників послуг з міжнародних морських перевезень іншої Сторони на прийнятних та недискримінаційних умовах доступними наступні послуги в порту: лоцманська проводка, буксирування та допомога при буксируванні, постачання продовольства, заправка та водопостачання, збір сміття та утилізація баластних відходів, послуги капітана порту, навігаційне обладнання, берегові експлуатаційні послуги в порту, які є важливими для функціонування судна, зокрема зв’язок, водо та електропостачання, послуги аварійно-ремонтної майстерні, якірна стоянка, причал та причальні послуги.

 

9. Кожна Сторона дозволить постачальнику послуг з міжнародних морських перевезень іншої Сторони надавати послуги з міжнародних морських перевезень, зокрема «морське плече» у внутрішніх водних шляхах іншої Сторони.

 

10. Кожна Сторона дозволить постачальнику послуг з міжнародних морських перевезень іншої Сторони користуватися, на недискримінаційній основі та на узгоджених між залученими компаніями умовах, фідерними послугами, що надаються постачальником послуг з міжнародних морських перевезень, який зареєстрований у першій Стороні, між портами України або між портами держави-члена Європейського Союзу.

 

11. Ця Угода не буде впливати на застосування угод про морське торговельне судноплавство, укладених між Україною та державами-членами Європейського Союзу з питань, які не охоплюються даною Угодою. Якщо ця Угода є менш сприятливою з певних питань, ніж існуючі угоди між Україною та окремими державами-членами Європейського Союзу, більш сприятливі положення матимуть перевагу без шкоди для зобов’язань Сторони ЄС та з урахуванням Договору про функціонування Європейського Союзу. Положення цієї Угоди замінюють положення попередніх двосторонніх угод, укладених між Україною та державами-членами ЄС, якщо положення останніх несумісні з попередніми, за винятком ситуацій, згаданих у попередньому реченні, або тотожні до них. Положення існуючих двосторонніх угод, які не охоплюються цією Угодою, продовжуватимуть застосовуватися.

 

Стаття 136


Просмотров 410

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!