Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Надання дозволу на надання електронних комунікаційних послуг 

1. Сторони зобов’язуються забезпечити, надання послуг у автоматичному режимі, наскільки це можливо, після звичайного повідомлення або реєстрації.

 

2. Сторони зобов’язуються забезпечити можливість застосування ліцензій для врегулювання питань щодо розподілу номерів та частот. Терміни та умови отримання таких ліцензій повинні бути доступні громадськості.

 

3. Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб у випадках, коли необхідно отримання ліцензії:

(a) всі критерії видачі ліцензії та доречна тривалість строку, необхідного для прийняття рішення стосовно задовільнення заявки на отримання ліцензії, були загальнодоступні;

(b) причини відмови у видачі доводяться заявникові у письмовій формі на його вимогу;

(c) заявник на отримання ліцензії у разі безпідставної відмови у наданні ліцензії повинен мати право звернутися до апеляційного органу;

(d) ліцензійний збір[31], встановлений будь-якою із Сторін, не повинен перевищувати адміністративні витрати, які зазвичай пов’язуються з управлінням, контролем та забезпеченням видачі відповідних ліцензій. Вимоги цього пункту не поширюються на плату за ліцензію на використання діапазонів радіо частот та ресурсу.

Стаття 118

Доступ та взаємозв’язок

 

1. Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб будь-який надавач послуг, який має право надавати електронні комунікаційні послуги, мав право та зобов’язання проводити переговори щодо взаємного підключення з іншими постачальниками електронних комунікаційних мереж та послуг. Взаємне підключення в принципі має погоджуватися на основі комерційних переговорів між відповідними юридичними особами.

 

2. Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб надавачі послуг, які отримують інформацію від інших надавачів послуг в процесі переговорів щодо домовленостей про взаємне підключення, використовували цю інформацію виключно з тією метою, з якою ця інформація була надана, та завжди забезпечували конфіденційність інформації, яка передається або зберігається.

 

3. Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб у разі отримання висновку згідно статті 116 цієї Угоди про те, що відповідний ринок, зокрема ті ринки, які зазначені у наданих Додатках до цієї Угоди, не є дійсно конкурентним, регулююче відомство мало необхідні повноваження для того, щоб встановити по відношенню до надавача послуг, визначеного як такий, що має суттєвий ринковий вплив, одну або декілька із наступних вимог щодо взаємного підключення та/або доступу:

(a) зобов’язання щодо виключення дискримінації з тим, щоб оператори застосовували еквівалентні вимоги за подібних обставин до інших надавачів послуг, які надають еквівалентні послуги, та надавали іншим послуги та інформацію на тих самих умовах та тієї самої якості, які вони забезпечують для власних послуг, або послуг своїх філій або партнерів;

(b) зобов’язання щодо забезпечення вертикальної інтегрованої компанії з метою забезпечення прозорості власних оптових цін та власних внутрішніх трансфертних цін, у випадках коли діє вимога щодо забезпечення відсутності дискримінації або для запобігання недобросовісному перехресному субсидуванні. Регулюючий орган може визначити формат та методологію бухгалтерського обліку, які будуть використовуватись.

(c) зобов’язання задоволення обґрунтованих запитів на надання доступу до, та використання конкретних елементів мережі та пов’язаного із ними устаткування, зокрема роздільний доступ до абонентської лінії, серед іншого, в ситуаціях, коли регулююче відомство вважає, що відмова у наданні доступу або висування необґрунтованих вимог та умов, які матимуть подібні наслідки, заважатиме виникненню сталого конкурентного ринку на роздрібному рівні, або не відповідатиме інтересам кінцевих споживачів;

(d) зобов’язання надання визначених послуг на оптовій основі для перепродажу третіми сторонами; надавати вільний доступ до технічних інтерфейсів, протоколів або інших важливих технологій, які є необхідними для забезпечення взаємної сумісності послуг або послуги віртуальних мереж; забезпечувати спільне розміщення або інші форми спільного використання устаткування, зокрема спільне використання кабельних каналів, будівель або антен; надавати зазначені послуги, необхідні для забезпечення сумісності кінцевих послуг для користувачів, зокрема засоби для забезпечення послуг інтелектуальних мереж; надавати доступ до систем операційної підтримки або аналогічних систем програмного забезпечення, необхідних для забезпечення добросовісної конкуренції у сфері надання послуг; забезпечувати взаємне підключення мереж або мережевого обладнання.

Регулюючі відомства можуть встановлювати додаткові умови зокрема забезпечення справедливості, обґрунтованості та своєчасності на додаток до вимог, наведених у статтях (c) і (d) цього пункту;

(e) зобов’язання відшкодування видатків та контролю за цінами, зокрема вимоги щодо пов’язування цін із витратами та вимоги щодо систем обліку витрат, щодо надання конкретних видів взаємного підключення та/або доступу, в ситуаціях, коли аналіз ринку вказує на відсутність ефективної конкуренції, та утримання відповідним оператором цін на надмірно високому рівні, або застосовування цінового витискання, що наносить шкоду інтересам кінцевих споживачів.

Регулюючі відомства повинні враховувати інвестиції, здійснені оператором, та дозволяти йому мати обґрунтовану норму прибутку на вкладений капітал.

(f) зобов’язання оприлюднювати конкретні зобов’язання, встановлені для надавачів послуг регулюючим органом, із зазначенням конкретної продукції/послуг та географічних ринків. Поновлена інформація, за умови що вона не є конфіденційною та не містить ділової таємниці, має бути оприлюднена у такий спосіб, який гарантує всім заінтересованим сторонам вільний доступ до цієї інформації.

(g) зобов’язання прозорості вимагає, щоб оператори були зобов’язані оприлюднювати визначену інформацію та, зокрема, коли оператор має зобов’язання щодо забезпечення відсутності дискримінації, регулятор може вимагати від такого оператора оприлюднювати референтну пропозицію, яка має бути достатньо роздільною для того, аби забезпечити, те щоб надавачі послуг не повинні були сплачувати за послуги, які не є необхідними для отримання потрібної послуги, із наданням опису відповідних пропозицій за компонентами відповідно до потреб ринку, та пов’язаних з ними термінами та умовами, зокрема ціни.

 

4. Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб надавач послуг, який намагається отримати взаємне підключення з іншим надавачем послуг, який визначений таким, що має суттєвий ринковий вплив, мав доступ, або у будь-який момент часу, або після закінчення прийнятного строку, який був оприлюднений, до відповідного незалежного національного відомства, яким може бути визначений регуляторний орган у статті 115(2)(d) цієї Угоди, з метою врегулювання спорів, пов’язаних із термінами та умовами надання взаємного підключення та/або доступу.

Стаття 119

Обмежені ресурси

1. Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб будь-які процедури, передбачені для надання та використання обмежених ресурсів, зокрема частоти, номери та права доступу, застосовувалися на об’єктивній, пропорційній, вчасній, прозорій та недискримінаційній основі. Поточний стан надання діапазонів частот має бути відкритим для громадськості, однак оприлюднення детальної інформації про частоти, виділені для конкретних напрямків використання урядом, не є обов’язковим.

 

2. Сторони зобов’язуються забезпечити ефективне управління радіочастотами для телекомунікаційних послуг на своїй території з метою забезпечення ефективного та дієвого використання частотного діапазону. Якщо попит на конкретні частоти перевищує наявні можливості щодо їх надання, повинні застосовуватись доцільні та прозорі процедури призначення цих частот з метою оптимізації їх використання та сприяння розвитку конкуренції.

 

3. Сторони повинні гарантувати, щоб функція виділення національних номерних ресурсів та управління національними номерними планами була покладена на регулюючий орган.

 

4. У разі якщо державні або місцеві органи влади зберігають за собою право власності або контроль над надавачами послуг, які забезпечують комунікаційні мережі загального користування та/або послуги, повинно бути забезпечено ефективне структурне відокремлення функцій надання прав доступу від діяльності, пов’язаної із правом власності або контролем.

 

Стаття 120

Універсальна послуга

1. Кожна Сторона має право самостійно визначати тип вимог стосовно універсальної послуги, які вона хоче застосовувати.

 

2. Такі обов’язки чи вимоги самі по собі не вважатимуться антиконкурентними, за умови, якщо їх адміністрування буде здійснюватися у прозорий, об’єктивний та недискримінаційний спосіб. Адміністрування таких обов’язків також повинно бути нейтральним по відношенню до конкуренції та не бути більш обтяжливим, ніж це необхідно для того типу універсальної послуги, яка була визначена відповідною Стороною.

 

3. Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб всі надавачі послуг повинні мати право на забезпечення універсальної послуги та щоб жоден надавач послуг не був апріорі визнаний неприйнятним. Визначення прийнятності повинно здійснюватися на основі дієвого, прозорого, об’єктивного та недискримінаційного механізму. У разі необхідності, Сторони зобов’язуються оцінити, чи не створює надання універсальної послуги невиправданого навантаження на організацію (організації), призначені надавати універсальну послугу. У випадках, які є виправданими на підставі таких розрахунків із урахуванням ринкові корисності (якщо такі існують), яку матиме організація, яка надає універсальну послугу, регулюючі органи зобов’язані визначити, чи необхідно застосувати механізм надання компенсації відповідному надавачу(надавачам) послуг або спільного розподілу чистих витрат, пов’язаних із вимогами щодо надання універсальної послуги.

 

4. Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб:

(a) каталоги усіх абонентів[32] були доступними для користувачів, у друкованій та/або електронній формі, та регулярно поновлювалися щонайменше один раз на рік;

(b) організації, які надають послуги, зазначені у підпункті (a) цього пункту, дотримуватися принципу недискримінації у роботі з інформацією, що була надана їм іншими організаціями.

 

Стаття 121


Просмотров 444

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!