Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Імпортні перевірки та інспекційні витрати 

1. Сторони погоджуються, що імпортний контроль, при умовах імпорту Стороною-імпортером товарів зі Сторони-експортера, має базуватися на принципах, викладених у Частині (а) Додатка ХІ до цієї Угоди. Результати даних перевірок можуть іти на користь процесу підтвердження, зазначеному у статті 71 цієї Угоди.

 

2. Частота фізичних перевірок імпорту, що проводяться кожною Стороною, викладені у частині «В» Додатка ХІ до цієї Угоди. Сторони можуть змінювати цю частотність відповідно до своєї компетенції та національного законодавства, в результаті прогресу, що досягається відповідно до статей 64, 66 та 69 цієї Угоди, або в результаті перевірок, консультацій або інших заходів, зазначених у цій Угоді. Підкомітет з управління СФЗ, вказаний відповідно до статті 74 цієї Угоди, своїм рішенням може вносити відповідні зміни у Частину «В» Додатку ХІ до цієї Угоди.

 

3. Інспекційні платежі можуть покривати тільки витрати, що понесли компетентні органи влади за здійснення імпортних перевірок. Вони мають бути розраховані таким самим чином, як і витрати за інспекцію подібних внутрішніх товарів.

 

4. Сторона-імпортер на вимогу повідомляє Сторону-експортера стосовно будь-яких змін, зокрема причини таких змін, стосовно заходів щодо імпортних перевірок та інспекційних платежів та стосовно будь-яких суттєвих змін щодо адміністративного проведення таких перевірок.

 

5 Починаючи з дати, що буде визначена Підкомітетом з управління СФЗ, зазначеним у статті 74 цієї Угоди, Сторони можуть досягти згоди стосовно умов взаємного визнання процедур проведення контролю одна одної, як зазначено у підпункті »b» пункту 1 статті 71 цієї Угоди, з метою адаптування та взаємного зменшення частотності проведення імпортних перевірок стосовно товарів, що перелічені у пункті 2 статті 69 цієї Угоди.

З тієї дати Сторони можуть взаємно погодити контролі на певну групу товарів та, в результаті, зменшити або замінити імпортні перевірки цих товарів.

 

6. Умови визнання процедур проведення імпортних перевірок мають бути включені до Додатку ХІ до цієї Угоди відповідно до процедури, зазначеної у пункті 6 статті 74 цієї Угоди.

Стаття 73

Захисні заходи

 

1. У разі, якщо Сторона-імпортер в межах своєї території приймає заходи стосовно контролю над будь-якими підставами, що можуть призвести до серйозного ризику здоров’ю людей, тварин або рослин, Сторона-експортер, без шкоди пункту 2 цієї статті, приймає еквівалентні заходи, щоб попередити занесення такого ризику на територію Сторони-імпортера.

 

2. На підставі серйозних ризиків здоров’ю людей, тварин або рослин, Сторона-імпортер може застосовувати відповідні запобіжні заходи, необхідні для захисту людей, тварин та рослин. Стосовно норм транспортування між Сторонами, Сторона-імпортер обирає найбільш придатні рішення щоб уникнути непотрібних збоїв під час здійснення торгівлі.

 

3. Сторона, що приймає такі заходи в рамках пункту 2 цієї статті, повідомляє про них іншу Сторону протягом одного робочого дня з дати їх застосування. На прохання будь-якої із Сторін, та відповідно до пункту 3 статті 68 цієї Угоди, Сторони проводять консультації стосовно даної ситуації протягом 15 робочих днів після отримання даного повідомлення. Сторони приймають до уваги будь-яку інформацію, що може бути отримана у зв’язку із такими консультаціями, та намагаються уникнути непотрібних збоїв під час здійснення торгівлі, беручи до уваги, де можливо, наслідки проведення таких консультацій, зазначених у пункті 3 статті 68 цієї Угоди.

 

Стаття 74

Підкомітет з управління санітарними та фітосанітарними заходами (СФЗ)

 

1. Засновується Підкомітет з управління СФЗ. Підкомітет з управління СФЗ має зібратися через 3 місяці з дати набрання чинності цією Угодою та, після цього, на прохання будь-якої зі Сторін або не менше ніж раз на рік. За згодою Сторін, засідання Підкомітету з управління СФЗ може бути проведено шляхом відео- та аудіоконференції. Підкомітет з управління СФЗ може також розглядати питання поза сесіями шляхом листування.

 

2. Підкомітет з управління СФЗ виконує наступні функції:

(a) контролює імплементацію цієї Глави та розглядає будь-яке питання стосовно цієї Глави, а також вивчає будь-які питання, що можуть виникати у зв’язку з її імплементацією:

(b) переглядає Додатки до цієї Глави, зокрема стосовно прогресу, якого було досягнуто у ході консультацій та процедур, передбачених цією Главою;

(c) в рамках перегляду, передбаченого підпунктом «b» цього пункту, якщо інше не передбачено цією Главою, вносити зміни, шляхом прийняття рішень, до Додатків IV–XIV до цієї Угоди; та

(d) у рамках перегляду, передбаченого підпунктом «b» цього пункту, надавати висновки та рекомендації іншим органам, як це зазначено у Розділі VII «Інституційні, загальні та прикінцеві положення» цієї Угоди.

 

3. Сторони погоджуються створити технічні робочі групи, за необхідності, що складатимуться з експертів-представників Сторін, які визначатимуть та вирішуватимуть наукові та технічні питання, що випливають із застосування цієї Глави. У випадку потреби проведення додаткової експертизи, Сторони створюватимуть спеціальні групи, в тому числі наукові. Членство у таких спеціальних групах не повинно обмежуватися представниками Сторін.

 

4. Підкомітет з управління СФЗ регулярно звітуватиме перед Комітетом з питань торгівлі, заснованим відповідно до статті 465 цієї Угоди, про свою діяльність та рішення, прийняті в межах своєї компетенції.

 

5. Підкомітет з управління СФЗ затверджує свій внутрішній регламент на першому своєму засіданні.

 

6. Будь-які рішення, рекомендації, звіти та інші дії Підкомітету з управління СФЗ або будь-якої групи, заснованої Підкомітетом з управління СФЗ, пов’язанi з отриманням дозволу на імпорт, обміном інформацією, прозорістю, визнанням регіоналізації, еквівалентністю тa альтернативними заходами і будь-якими іншими питаннями, передбаченими пунктами 2 і 3, приймаються консенсусом між Сторoнaми.

 

ГЛАВА 5


Просмотров 480

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!