Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів 

1. Сторони домовились додати Угоду АСАА в якості протоколу до цієї Угоди, яка охоплює один або кілька секторів, що перелічені у Додатку ІІІ до цієї Угоди, після повного узгодження галузевого та горизонтального законодавства України, інституцій
та стандартів з галузевим і горизонтальним законодавством, інституціями та стандартами ЄС.

 

2. Угода АСАА передбачатиме, що торгівля товарами між Сторонами в секторах, що охоплені цією Угодою, буде проводитися на тих самих умовах, які застосовуються в торгівлі товарами між країнами-членами ЄС.

 

3. Після перевірки з боку Сторони ЄС та досягнення домовленості про стан узгодження відповідного технічного законодавства України, стандартів
та інфраструктури Угода ACAA повинна бути додана як протокол до цієї Угоди, за згодою між Сторонами відповідно до процедури внесення поправок до Угоди, яка охоплюватиме такі сектора з переліку в Додатку ІІІ до цієї Угоди, які повинні бути гармонізовані. Передбачається, що дія Угоди ACAA в кінцевому підсумку буде поширюватися на всі сектори, перелічені у Додатку ІІІ до цієї Угоди, відповідно до вищезгаданої процедури.

 

4. Як тільки перелічені сектори підпадають під дію Угоди АСАА, Сторони за взаємною згодою та відповідно до процедури внесення змін до цієї Угоди зобов’язуються розглянути можливість розширення своєї сфери діяльності в інших галузях промисловості.

 

5. До того, як товари будуть охоплені Угодою АСАА, чинне законодавство Сторін повинно застосовуватися з урахуванням положень Угоди ТБТ СОТ.

Стаття 58

Маркування та етикетування

1. Без шкоди для положень статей 56 та 57 цієї Угоди відносно технічних регламентів, що стосуються вимог етикетування або маркування, Сторони підтверджують принципи статті 2.2 Угоди ТБТ СОТ стосовно того, що такі вимоги не готуються, не приймаються або не застосовуються з метою створення зайвих перешкод у міжнародній торгівлі. З цією метою такі вимоги етикетування чи маркування не повинні обмежувати торгівлю більше, ніж це потрібно для виконання законної цілі, беручи до уваги ризики, які б виникли в результаті їх невиконання.

 

2. Зокрема, відносно обов’язкового маркування чи етикетування товарів Сторони погодились про таке:

(a) намагатися звести до мінімуму свої вимоги щодо маркування чи етикетування, окрім тих, які вимагаються для адаптації acquis ЄСу цій сфері та маркування чи етикетування з метою захисту здоров’я, безпеки чи навколишнього середовища або для інших важливих потреб державної політики;

(b) Сторона може визначити форму етикетування або маркування, але не може вимагати затвердження, реєстрації або сертифікації етикеток; та

(с) Сторони зберігають за собою право вимагати, щоб інформація на етикетці або марках була зазначена визначеною мовою.

 

ГЛАВА 4

Санітарні та фітосанітарні заходи

Стаття 59

Мета

 

1. Метою цієї Глави є сприяння здійсненню торгівлі товарами, що охоплюються санітарними та фітосанітарними заходами між Сторонами, забезпечуючи при цьому охорону життя і здоров’я людей, тварин та рослин, шляхом:

(a) забезпечення повної прозорості по відношенню до санітарних та фітосанітарних заходів, що застосовуються у торгівлі;

(b) наближення законів України до законів ЄС;

(c) визнання стану здоров’я тварин і рослин Сторін та застосування принципу регіоналізації;

(d) встановлення механізму визнання еквівалентності стосовно санітарних та фітосанітарних заходів, що застосовуються Сторонами;

(e) подальшого впровадження принципів Угоди СФЗ;

(f) встановлення механізмів та процедур щодо сприяння торгівлі; та

(g) покращення взаємозв’язку та співробітництва між Сторонами з питань санітарних та фітосанітарних заходів.

 

2. Ця Глава також має на меті досягнення взаємного розуміння між Сторонами стосовно стандартів утримання та поводження з тваринами.

 

Стаття 60

Багатосторонні зобов’язання

Сторони підтверджують свої права та обов’язки, взяті відповідно до Угоди СФЗ.

Стаття 61

Сфера застосування

Ця Глава застосовується до усіх санітарних та фітосанітарних заходів Сторони, які можуть прямо чи опосередковано вплинути на здійснення торгівлі між Сторонами, зокрема заходи, зазначені у Додатку IV до цієї Угоди.

 

Стаття 62

Терміни

 

Задля умов цієї Глави застосовуються наступні терміни:

1. «санітарні та фітосанітарні заходи» означають заходи, визначені у пункті 1 Додатку А до Угоди СФЗ, які підпадають під дію цієї Глави.

 

2. «тварини» означають наземних та водних тварин відповідно до визначень, викладених у Кодексі здоров’я наземних тварин або Кодексі здоров’я водних тварин Міжнародного епізоотичного бюро (далі – МЕБ);

 

3. «продукти тваринного походження» означають продукти тваринного походження, зокрема продукти водних тварин, відповідно до визначень, викладених у Кодексі здоров’я наземних тварин та Кодексі здоров’я водних тварин МЕБ;

 

4. «субпродукти тваринного походження не призначені для споживання людиною» означають продукти тваринного походження, зазначені у Додатку IV-А до цієї Угоди, частині 2 (ІІ) до цієї Угоди;

 

5. «рослини» означають живі рослин та їх частини, зокрема насіння:

a) плоди, у ботанічному розумінні, крім тих, що зберігаються із застосуванням глибокої заморозки;

b) овочі, крім тих, що зберігаються із застосуванням глибокої заморозки;

c) бульби, бульбо-цибулини, цибулини, кореневища;

d) зрізані квіти;

e) гілки з листям;

f) зрізані дерева з листям

g) культури рослинних тканин;

h) листя, окремі листки;

i) живий пилок; та

j) бруньки, живці та пагони.

 

6. «продукти рослинного походження» означають продукти рослинного походження, що не були оброблені або пройшли легку підготовку до тої межі, коли вони не є рослинами, включені у Додаток IV-А до цієї Угоди, частину 3 цієї Угоди;

 

7. «насіння» означає насіння у ботанічному розмінні, що призначене для висадження;

 

8. «шкідники (шкідливі організми)» означають будь-які види, штами або біотипи рослин, тварин або патогенних агентів, шкідливих для рослин або продуктів рослинного походження;

 

9. «захисні зони» означають, у випадку Сторони ЄС, зони за змістом статті 2 (1) (h) Директиви Ради 2000/29/ЄС від 8 травня 2000 року про захисні заходи проти введення в Співтовариство організмів шкідливих для рослин або рослинних продуктів і проти їх поширення в межах Співтовариства або будь-яке наступне положення (далі -- «Директива 2000/29/ЄС»);

 

10. «хвороби тварин» означають клінічний або патологічний прояв інфекції у організмі тварин;

 

11. «хвороби аквакультури» означають клінічне або неклінічне інфікування одним або більше етіологічними агентами збудника хвороби, визначеному у Кодексі здоров’я водних тварин МЕБ;

 

12. «інфекція у тварини» означає стан, при якому тварини є носіями інфекційних агентів із наявністю клінічного чи патологічного вираження інфекції, або без такого вираження;

 

13. «стандарти утримання та поводження з тваринами» означають стандарти щодо захисту тварин, які розроблені та застосовуються Сторонами, та, якщо можливо, у відповідності із стандартами МЕБ і підпадають під дію цієї Угоди;

 

14. «належний рівень санітарного та фітосанітарного захисту» означає належнийрівень санітарного та фітосанітарного захисту, який визначено у пункті 5 Додатку «А» до Угоди СФЗ;

 

15. «регіон» означає регіон стосовно здоров’я тварин, зон та регіонів, як це визначено у Кодексі здоров’я наземних тварин МЕБ, та стосовно аквакультур, як визначено в Міжнародному кодексі здоров’я тварин та водних тварин МЕБ, при розумінні, що визначення території Сторони ЄС має базуватися на визнанні Сторони ЄС як єдиного цілого;

 

16. «зона вільна від шкідників» означає зону, відсутність у якій даного конкретного шкідливого організму підтверджена науковими даними та в якій, якщо це потрібно, такий стан офіційно підтримується;

 

17. «регіоналізація» означає концепцію регіоналізації, як зазначено у статті 6 Угоди СФЗ;

 

18. «партія»означає кількість продуктів одного і того самого типу, що супроводжуються одним і тим самим офіційним сертифікатом або документом, перевезені одним і тим самим видом транспорту, належать одному і тому самому одержувачу та походять із однієї і тої самої країни або її частини. Партія може складатися із однієї або більше лотів;

 

19. «партія рослин або рослинних продуктів» означає кількість рослин, рослинних продуктів та/або інших продуктів, що транспортуються з однієї країни до іншої та супроводжуються, якщо це необхідно, одним і тим самим офіційним фітосанітарним сертифікатом (Партія може складатися із однієї або більше лотів);

 

20. «лот» означає кількість одиниці одного товару, що ідентифікуються за однорідністю їх складу та походження і формують партію вантажу;

 

21. «еквівалентність задля цілей торгівлі»(далі – еквівалентність) означає ситуацію, коли Сторона-імпортер приймає санітарні або фітосанітарні заходи, що застосовуються у Стороні-експортері, як еквівалент, навіть у випадку, якщо вони відрізняються від її власних, якщо Сторона-експортер об’єктивно демонструє Стороні-імпортеру, що її заходи досягають відповідного рівня санітарного та фітосанітарного захисту Сторони-імпортера;

 

22. «сектор» означає виробництво або торговельну структуру стосовно продукту або категорії продукту у Сторони;

 

23. «підсектор» означає добре визначену та контрольовану частину сектору;

 

24. «товар» означає тварин або рослин, або їх категорії, або специфічні продукти та інші об’єкти, які переміщуються у торговельних або інших цілях, зокрема ті, які визначені у пунктах 2-7 цієї статті;

 

25. «попереднє схвалення імпорту» означає попереднє офіційне схвалення, проведене компетентними органами Сторони-імпортера, адресоване індивідуальному імпортеру, як умову для здійснення імпорту однієї партії або декількох партій товарів із Сторони-експортера, в межах цієї Угоди;

 

26. «робочі дні» означає робочі дні, за винятком суботи та неділі і офіційних свят однієї зі Сторін;

 

27. «інспекція» означає перевірку будь-якого аспекту, що стосується кормів, продуктів харчування, здоров’я тварин і утримання та поводження з тваринами для того, щоб підтвердити, що такі аспект(и) відповідають вимогам законодавства щодо кормів та продуктів харчування та правила стосовно здоров’я та утримання і поводження з тваринами;

 

28. «інспекція рослин» означає офіційний візуальний огляд та аналіз рослин, продуктів рослинного походження або інших об’єктів, що регулюються цією Угодою, для визначення наявності шкідників та/або визначення дотримання фітосанітарних правил;

 

29. «верифікація» означає перевірку шляхом вивчення та розгляду об’єктивної інформації щодо того, чи були виконані необхідні вимоги.

 

Стаття 63

Компетентні органи

Сторони повідомляють одна одну про структуру, організацію та розподіл повноважень між їх компетентними органами під час першого засідання Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами (далі – Підкомітет з управління СФЗ), як це визначено статтею 74 цієї Угоди. Сторони інформують одна одну про будь-які зміни, що стосуються таких компетентних органів, зокрема контактні пункти.

Стаття 64


Просмотров 549

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!