Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Застосування заходів та їх перегляд 

1. Попередні антидемпінгові або компенсаційні заходи можуть бути застосовані Сторонами тільки якщо попередньо був встановлений факт демпінгу або надання субсидій, що заподіює шкоду національній промисловості.

 

2. Перш ніж застосовувати остаточні антидемпінгові або компенсаційні мита, Сторони мають вивчити можливість застосування конструктивних засобів виправлення ситуації, з належним урахуванням особливих обставин у кожному випадку. За умови дотримання відповідних положень внутрішнього законодавства кожної зі Сторін, Сторонам слід надавати перевагу ціновим зобов’язанням, у тому обсязі, в якому вони отримали адекватні пропозиції від експортерів, якщо прийняття цих пропозицій не вважається неможливим.

 

3. Після отримання від експортера обґрунтованої вимоги переглянути чинні антидемпінгові або компенсаційні заходи, Сторона, яка застосувала відповідний захід, повинна оперативно та об’єктивно розглянути це прохання та якнайшвидше поінформувати експортера про результати цього розгляду.

 

Частина 5

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Стаття 50 bis

Консультації

1. Будь-яка зі Сторін зобов’язана у відповідь на прохання іншої Сторони надати можливість проведення консультацій стосовно конкретних питань, що можуть виникнути у зв’язку із застосуванням інструментів торговельного захисту. Такі питання можуть стосуватися, серед іншого, застосованої методології обчислення демпінгової маржі, зокрема різні коригування, використання статистичних даних, зміни в імпорті, визначення розміру шкоди та застосування правила щодо меншого мита.

 

2. Консультації необхідно проводити якнайшвидше, зазвичай протягом 21 дня після подання прохання.

 

3. Консультації, передбачені цією Частиною, необхідно проводити у повній відповідності положенням статей 41 та 47 цієї Угоди.

 

 

Частина 6

Інституційні положення

Стаття 51

Діалог з питань торговельних заходів

 

1. Сторони погодилися встановити на рівні експертів Діалог з питань торговельних заходів у якості форуму з питань співробітництва в сфері торговельних заходів.

 

2. Діалог з питань торговельних заходів здійснюватиметься з метою:

(a) підвищення рівня знань та розуміння однією Стороною законів, підходів та методів іншої Сторони стосовно торговельних заходів;

(b) розгляду виконання цієї Глави;

(c) покращення співробітництва між органами Сторін, які відповідають за питання торговельних заходів;

(d) обговорення міжнародного розвитку в сфері торговельного захисту;

(e) співробітництва з будь-яких інших питань щодо торговельних заходів.

 

3. Зустрічі в рамках Діалогу з питань торговельних заходів відбуваються за необхідністю за запитом будь-якої із Сторін. Порядок денний кожної такої зустрічі повинен бути заздалегідь спільно погодженим.

 

Частина 7

Врегулювання спорів

 

Стаття 52

Врегулювання спорів

 

1. Глава 14 «Врегулювання спорів» Розділу IV цієї Угоди не поширюються на положення Частин 1, 4, 5, 6 та 7 цієї Глави.

 

ГЛАВА 3

ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ У ТОРГІВЛІ

 

Стаття 53

Сфера застосування і визначення

 

1. Ця Глава застосовується до підготовки, адаптації та застосування технічних регламентів, стандартів, і робіт з оцінки відповідності, які визначені в Угоді про технічні бар’єри у торгівлі, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ (далі – Угода ТБТ СОТ), та можуть впливати на торгівлю товарами між Сторонами.

 

2. Незважаючи на пункт 1 цієї статті, ця Глава не застосовується до санітарних та фітосанітарних заходів, які визначені у Додатку «А» до Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, що міститься у Додатку 1А до Угоди СОТ (далі – Угода СФЗ), і до закупівельних специфікацій, підготовлених органами влади для власних потреб виробництва чи споживання.

 

3. У цілях цієї Глави слід застосовувати визначення Додатку І до Угоди ТБТ СОТ.

 

Стаття 54

Підтвердження Угоди ТБТ СОТ

 

Сторони підтверджують свої існуючі права та обов’язки відносно одна одної у рамках Угоди ТБТ СОТ, яка відповідає цій Угоді та є її невід’ємною частиною.

 

Стаття 55

Технічне співробітництво

 

1. Сторони зміцнюватимуть співробітництво у сфері технічного регулювання, стандартизації, ринкового нагляду, акредитації та робіт з оцінки відповідності з метою поглиблення взаєморозуміння відповідних систем та спрощення доступу до відповідних ринків. З цією метою вони можуть започатковувати діалог з нормативно-правових питань як на горизонтальному, так і галузевому рівнях.

 

2. Під час співробітництва Сторони шукатимуть шляхи визначення, розвитку та заохочення торгівлі, сприяючи ініціативам, що можуть включати, але не обмежуватися таким:

 

(a) Посилення співробітництва з нормативно-правових питань шляхом обміну інформацією, досвідом та відомостями, науковим та технічним співробітництвом з метою покращення якості їх технічних регламентів, стандартів, тестування, ринкового нагляду та акредитації, забезпечуючи ефективне використання нормативно-правових ресурсів;

(b) Стимулювання та заохочування співробітництва між їх відповідними організаціями, як державними так і приватними, відповідальними за метрологічну діяльність, стандартизацію, тестування, ринковий нагляд, сертифікацію та акредитацію.

(c) Сприяння розвитку якісної інфраструктури систем стандартизації, метрології, акредитації, оцінки відповідності та ринкового нагляду в Україні;

(d) Підтримка участі України у роботі відповідних європейських організацій;

(e) Пошук шляхів подолання бар’єрів у торгівлі, що можуть виникнути;

(f) Координація позицій в міжнародній торгівлі та регуляторних організаціях, таких як СОТ і Європейська економічна комісія Організації Об’єднаних Націй (далі – ЄЕК ООН).

 

Стаття 56


Просмотров 499

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!