Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Заходи захисту від електронебезпекиПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Охорона праці

Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови роботи, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні .

У даному дипломному проекті на тему: «Реконструкція технологічного потоку ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» з виробництва паперу для гофрування продуктивністю 95000 т/рік.» розробленно технологічний потік і відповідні заходи забезпечення безпечних умов праці, пожежної і екологічної безпеки.

Умови роботи на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Оператор знаходиться в спеціально обладнаній кімнаті – операторській.

Площа операторської S = 32 м2, об’єм V = 102,4 м2.

Під час експлуатації обладнання технологічної лінії на оператора можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

– підвищена або знижена температура і відносна вологість повітря робочої зони;

– виробничий шум;

– небезпечний рівень напруги в електричній мережі;

– пожежна небезпека.

 

Заходи техніки безпеки під час обслуговування операторської

Необхідно зробити дослідження операторської на електронебезпечність, метеорологічні умови, пожежну безпеку, а також зробити дослідження по захисту від шуму.

Фактичні метеорологічні умови в операторській:

Роботи середньої важкості:

Температура повітря, 0С

Холодний період року – 18 – 20 0С.

Теплий період року – 21 – 23 0С.

Фактичні метеорологічні умови – 18 – 20 0С.

Відносна вологість повітря, %

Холодний період року – 60– 40 %

Теплий період року – 60– 40 %

Фактичні метеорологічні умови – 40– 60 %

Швидкість руху повітря, м/с

Холодний період року – 0,2 м/с.

Теплий період року – 0,3 м/с.

Фактичні метеорологічні умови – 0,1 м/с.

Отже видно, що фактичні метеорологічні умови задовольняють оптимальним нормам ДСН3.3.6.042–99.

 

Виробничий шум

Джерелами шуму є : трубопроводи, система кондиціювання, насоси.

Piвень шуму від систем кондиціювання та насосів становить ˗ L = 90÷100 дБА.

Захист від шуму досягається розробкою шумобезпечної техніки, застосуванням засобів методів індивідуального і колективного захисту та будівельно-акустичними методами.

Засоби колективного захисту діляться стосовно джерела шуму: які понижують шум у джерелі виникнення та ті, які понижуючі шум на шляхах його поширення.

За методом реалізації виділяються: акустичні, будівельно-акустичні, архітектурно-планувальні; організаційно-технічні методи.

Засоби індивідуально захисту: навушники, вушні вкладки, шлемофони, каски.

Для зменшення рівня шуму від трубопроводів застосовують комплектні шумозахисні кожухи. Завдяки усім цим заходам шумоізоляції, рівень шуму на даному об’єкті складає L = 50 – 60 дБА, що не перевищує допустимі значення, відповідно до ДСН3.3.6.037 – 99.

Допустимі норми вібрації на робочих місцях (обладнання, що викликає вібрацію) не перевищує допустимих значень. Управління витримує рівень вібрації з частотою до 25 Гц i з амплітудою не більше 0,1 м.

Заходи захисту від електронебезпеки

Приміщення операторської відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою за ступенем враження електричним струмом, так як на струмопровідний і можливо одночасний дотик людини до металевих конструкцій будинку, що має з’єднання з землею і металевим корпусом електроустаткування і приладів.

У операторській встановлені прилади, що працюють під напругою 220 В, частотою 50 Гц. Мережа з ізольованою нейтралью.

Основні причини нещасного випадку від впливу електричного струму наступні:

1) ушкодження струмопровідних ліній електрокабелів, порушення ізоляції і заземлення щитів, пультів і електроустаткування;

2) порушення правил електронебезпечності під час експлуатації електричного устаткування і освітлення (спроби самовільного усунення несправностей, заміни світильників);

3) робота на несправному устаткуванні;

4) дотик до відкритих проводок струмоведучих частин;

5) пробій на установці (напруга дотику);

6) крокова напруга;

7) електрична дуга.

До заходів щодо захисту від поразки електричним струмом відносяться:

1) Ізоляція в електроустановках

Ізоляція – шар діелектрика, яким покривають поверхню струмоведучих елементів, або конструкція з непровідного матеріалу, за допомогою якої струмоведучі частини відокремлюються від інших частин електрообладнання.

Ізоляція буває таких видів:

– робоча – електрична ізоляція струмоведучих частин електроустановки, що забезпечує її нормальну роботу і захист від поразки електричним струмом;

– додаткова – електрична ізоляція, передбачена додатково до робочої ізоляції для захисту від ураження електричним струмом в разі ушкодження робочої ізоляції;

– подвійна – ізоляція, яка складається з робочої і додаткової ізоляції;

– посилена – поліпшена робоча ізоляція, яка забезпечує такий же захист від ураження електричним струмом, як і подвійна ізоляція.

Опір ізоляції має бути не менше 0,5 МОм.

На ТС використовується електромагнітне блокування безпеки, що застосовується для запобігання неправильних дій обслуговуючого персоналу і застосовується в приводах до роз’єднувачів і заземлювачів.

2) Мала напруга

Це номінальна напруга не більше 42 В між фазами і по відношенню до землі, застосовується у цілях захисту від ураження електричним струмом.

3) Орієнтація в електроустановках

Засоби орієнтації дозволяють персоналу орієнтуватися під час виконання робіт і застерігають його від помилкових дій. Орієнтацію забезпечує маркування частин електрообладнання .

4) Захисне заземлення в аварійному режимі

Захисне заземлення – це навмисне електричне з’єднання із землею або її еквівалентом металевих не струмоведучих частин електроустановок, які можуть опинитися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції.

Дія заземлення базується на зниженні напруги дотику, що досягається за рахунок малого опору ( ≤4 Ом) заземлення в електроустановках з ізолюючою нейтралью або за рахунок збільшення потенціалу.

Захист від заносу високого потенціалу і статичної електрики виконуються шляхом приєднання на вводах у будівлі усіх металевих трубопроводів та металевих частин будівельних конструкцій до пристрою заземлення.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 611

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!