Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Наведіть основні фактори загрози для життя людини, що знаходиться в зоні пожежі 

Коли людина перебуває в зоні впливу пожежі, вона може потрапити під дію таких небезпечних та шкідливих факторів:

а) основні небезпечні фактори пожежі:

ü токсичні продукти згоряння;

ü вогонь;

ü підвищена температура середовища;

ü дим, недостатність кисню;

б) вторинні прояви небезпечних факторів пожежі:

ü руйнування будівельних конструкцій, вибухи;

ü витікання небезпечних речовин, що відбуваються внаслідок пожежі;

ü паніка.

Токсичні продукти згоряння становлять найбільшу загрозу для життя людини, особливо при пожежі в будівлях (синте­тичні матеріали — основне джерело токсичних продуктів зго­ряння). Найчастіше при пожежах відзначається високий вміст у повітрі оксиду вуглецю. Оксид вуглецю — отруйний газ, і вди­хання повітря, в якому Його вміст становить 0,4 %, — смер­тельне.

Вогонь — надзвичайно небезпечний фактор пожежі. Під час пожежі температура полум'я може досягти 1200—1400 °С, і в людей, що перебувають у зоні пожежі, випромінювання по­лум'я може викликати опіки та больові відчуття.

Небезпека підвищеної температури середовища полягає в тому, що вдихання розігрітого повітря разом із продуктами згоряння може призвести до ураження органів дихання та смерті. В умовах пожежі підвищення температури середовища до 600 °С уже є життєво небезпечним для людини.

Дим становить велику кількість найдрібніших часточок незгорілих речовин, що накопичилися в повітрі. Він викликає інтенсивне подразнення органів дихання та слизових оболонок (сильний кашель, сльозотечу). Крім того, у задимленому при­міщенні внаслідок погіршення видимості сповільнюється ева­куація людей, а часом провести її зовсім неможливо.

Недостатність кисню спричинена тим, що в процесі горіння відбувається хімічна реакція оксидування горючих речовин та матеріалів. Небезпечною для життя людини вважається ситу­ація, коли вміст кисню в повітрі знижується до 14 % (норма — 21 %). При цьому втрачається координація рухів» з'являється слабкість, запаморочення, загальмовується свідомість.


Руйнування будівельних конструкцій відбувається внаслі­док втрати ними несучої здатності під впливом високих темпе­ратур і вибухів. При цьому люди можуть одержати значні ме­ханічні травми, опинитися під уламками завалених конструк­цій.

Вибухи, витікання небезпечних речовин можуть бути спри­чинені їх нагріванням під час пожежі, розгерметизацією ємко­стей чи трубопроводів з небезпечними рідинами та газами. Ви­бухи збільшують площу горіння і можуть призводити до утво­рення нових вогнищ. Люди, які перебувають поблизу, можуть підпадати під дію вибухової хвилі, діставати ураження улам­ками.

Паніка здебільшого спричинюється швидкими змінами психічного стану людини, переважно депресивного характеру, в умо­вах екстремальної ситуації. Більшість людей потрапляють у складні та неординарні умови вперше і не мають відповідної психічної стійкості та достатньої підготовки. Коли дія факторів пожежі перевищує межу психофізіологічних можливостей людини, то вона може піддатися паніці. При цьому людина втра­чає розсудливість, її дії стають неконтрольованими та неадек­ватними тій ситуації, що виникла. Це явище може призвести до масової загибелі людей.

Головна небезпека, від якої гинуть люди на пожежі, — дим і гаряче повітря, тому в задимленому приміщенні дихати треба тільки через мокру щільну тканину. У задимленому примі­щенні необхідно пересуватися повзучи, тому що знизу менше диму. Виходячи з приміщення, де виникла пожежа, потрібно зачинити щільно двері, щоб залишити полум'я без кисню. Якщо дим у під'їзді (коридорі), треба передусім з'ясувати, що трапилося, а потім якнайшвидше залишити приміщення через головні та запасні виходи. З другого-третього поверхів можна спуститися на зв'язаних простирадлах або кабелях, якщо є небезпека для життя.

ü У разі виявлення пожежі (ознак горіння), кожний громадя­нин зобов'язаний: негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому потрібно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку
на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє
прізвище;

ü вжити (за можливістю) заходи до евакуації людей, гасін­ня (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

ü якщо пожежа виникне на підприємстві, повідомити про неї роботодавця чи відповідну компетентну посадову осо­бу та (або) чергового по об'єкту;

ü у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну).

 Просмотров 676

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!