Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Проаналізуйте основні положення закону України про охорону праціОсновними законодавчими актами з охорони праці є: *Конституцiя України; *Кодекс законів про працю України; *Закон України про охорону праці; *нормативні документи з охорони праці . Держава турбується про поліпшення умов з охорони праці, гарантує працюючим право на: *відпочинок, *охорону здоров'я, закріпила за громадянами право на: матеріальне забезпечення *в старості, *у випадку хвороби, *втрати працездатності. Згідно з кодексу законів про працю забезпечення здорових та безпечних умов праці покладається на адмiнiстрацiю підприємств, установ, органiзацiй. Вона повинна забезпечувати надійне технічне обладнання всіх робітничих місць та створити умови праці, відповідні правилам та нормам. Закон України визначає основні положення, що відносяться до реалiзацiїконституцiйного права громадян на охорону працi та здоров'я у процесiпрацi, регулює стосунки мiжорганiзацiєю (власником) та трудiвником з питань безпеки, гiгiєни і виробничого середовища, установлює порядок органiзацiї охорони праці в Українi. Деталiзованi та конкретизованi вимоги з охорони праці викладенi у Правилах та Нормах, якi є обов'язковими для всiхорганiзацiйнезале-жно від їх відомчого пiдпорядкування. До мiжгалузевих правил та нормам по охоронiпрацi відноситься: "Система стандартiв безпеки працi (ССБП)", “Правила влаштування електроустановок”, "Правила технiки безпеки"(ПТБ), ”Будiвельнi норми та правила (БН) ", "Санiтарнi норми (СН) " та iн.

 

 


23.Які є знаки пожежної безпеки. Охарактеризуйте способи гасіння пожеж.

Встановлені чотири групи знаків безпеки, до яких належать і знаки пожежної безпеки:

· забороняючі знаки - призначені для заборони певних дій;

· попереджувальні знаки - призначені для попередження працюючих про можливу небезпеку;

· приписувальні знаки - призначені для дозволу певних дій працюючих тільки у разі виконання конкретних вимог пожежної безпеки та для зазначення шляхів евакуації;

· вказівні знаки - призначені для зазначення місцезнаходження пожежних кранів, гідрантів, вогнегасників, пунктів оповіщення про пожежу, місць для куріння, евакуаційних виходів тощо.

* Скористайтеся можливістю завантажити та роздрукувати той або інший знак пожежної безпеки. Необхідно натиснути на відповідний знак для одержання файлу вихідного розміру в pdf-форматі »

ЗАБОРОНЯЮЧІ ЗНАКИ
Забороняється користуватися відкритим вогнем Забороняється куріння
Забороняється гасити водою Забороняючий знак з пояснювальним написом
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ
Обережно! Легкозаймисті речовини Обережно! Небезпека вибуху
ПРИПИСУВАЛЬНІ ЗНАКИ
Припис певних дій, які направлені на забезпечення безпеки праці та пожежної безпеки
ВКАЗІВНІ ЗНАКИ
Вогнегасник Пункт сповіщення про пожежу
Виходити тут Спосіб охолодження ґрунтується на тому, що горіння речовини можливе тільки тоді, коли температура її верхнього шару вища за температуру його запалювання. Якщо з поверхні горючої речовини відвести тепло, тобто охолодити її нижче температури запалювання, горіння припиняється. Спосіб розведення базується на здатності речовини горіти при вмісті кисню у атмосфері більше 14-16% за об'ємом. Зі зменшенням кисню в повітрі нижче вказаної величини полум'яне горіння припиняється, а потім припиняється і тління внаслідок зменшення швидкості окислення. Зменшення концентрації кисню досягається введенням у повітря інертних газів та пари іззовні або розведенням кисню продуктами горіння (у ізольованих приміщеннях). Спосіб ізоляції ґрунтується на припиненні надходження кисню повітря до речовини, що горить. Для цього застосовують різні ізолюючі вогнегасні речовини (хімічна піна, порошок та інше ). Спосіб хімічного гальмування реакцій горіння полягає у введенні в зону горіння галоїдно-похідних речовин (бромисті метил та етил, фреон та інше), які ігри потраплянні у полум'я розпадаються і з'єднуються з активними центрами, припиняючи екзотермічну реакцію, тобто виділення тепла. У результаті цього процес горіння припиняється. Спосіб механічного гасіння полум'я сильним струменем води, порошку чи газу. Спосіб вогнеперешкоди заснований на створенні умов, за яких полум'я не поширюється через вузькі канали, переріз яких менше критичного.

 Просмотров 837

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!