Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 9. Облік чисельності мікроорганізмів грунтуТема 1. Перетворення мікроорганізмами азотовмісних сполук.

23.Дайте визначення поняття азотфіксації.

24.Назвіть види вільноживучих і симбіотичних азотфіксаторів, їх морфологічні особливості.

25.Які мікроорганізми відносять до олігонітрофів?

26.Які методи вивчення вільноживучих і бульбочкових бактерій ви знаєте?

27.Як змінюється морфологія бульбочкових бактерій в онтогенезі?

28.Назвіть шляхи проникнення бульбочкових бактерій в корінь.

Тема 2. Амоніфікація азотовмісних сполук.

29.Дайте визначення процесу амоніфікації.

30.Назвіть збудників процесу амоніфікації білка та сечовини.

31.Поясніть значення процесу амоніфікації в живленні рослин і родючості грунту.

Тема 3. Процеси нітрифікації

32.Дайте визначення процесу нітрифікації.

33.Назвіть бактерії першої та другої фаз нітрифікації.

34.Охарактеризуйте методи визначення процесів нітрофікації першої та другої фаз.

Тема 4. Процес денітрифікації.

35.Дайте визначення поняття денітрифікації.

36.Поясніть хімізм прямої та побічної денітрифікації.

37.Охарактеризуйте збудників денітрифікації.

38.Дайте оцінку процесам денітрифікації в сільському господарстві і довкіллі.

Тема 5. Перетворення мікроорганізмами безазотистих органічних речовин

39.Охарактеризуйте процес гідролізу клітковини мікроорганізміми.

40.Перерахуйте представників бактерій, грибів і актиноміцет, які розщеплюють клітковину.

41.Охарактеризуйте процес бродіння целюлози.

42.Поясніть процес розщеплення целюлози до кінцевих продуктів.

43.Охарактеризуйте методи розкладу клітковини.

Тема 6. Біологічна активність грунтів

44.Дайте визначення поняттям «біологічна активність грунту», «актуальна біологічна активність грунту»та «потенційна біологічна активність грунту».

45.Наведіть методи визначення актуальної та потенційної біологічної активності грунту.

46.В чому полягає суть експрес-методу визначення біологічної активності грунту?

Тема 7. Облік чисельності мікроорганізмів повітря.

47.Охарактеризуйте методи збору проб повітря для мікробіологічного аналізу.48.Подайте суть методики визначення чисельності мікроорганізмів у повітрі.

49.Назвіть та охарактеризуйте джерела мікрофлори кімнатного повітря.

50.Порівняйте мікрофлору повітря в приміщеннях різного типу

Тема 8. Облік чисельності мікроорганізмів у воді.

51.Охарактеризуйте методи збору проб води для мікробіологічного аналізу.

52.Подайте суть методики визначення чисельності мікроорганізмів у воді.

53.Охарактеризуйте роль мікроорганізмів в житті водойм.

54.Поясніть роль мікроорганізмів в кругообізі сірки у водоймах.

55.Подайте сучасні уявлення про санітарно-вірусологічні показники водойм.

Тема 9. Облік чисельності мікроорганізмів грунту.

56.Подайте методи відбору зразків грунту для мікробіологічних аналізів.

57.Як правильно ведеться підготовка ґрунтової суспензії для мікробіологічного аналізу?

58.Порівняйте кількість мікроорганізмів в 1г грунту різних грунтів.

59.Як розподіляються мікроорганізми по грунтовому профілю?

60.Яка роль мікроорганізмів у формуванні грунту та забезпеченні його родючості?

Контрольні запитання для письмової роботи.

61.Які мікроорганізми відносять до олігонітрофів?

62.Поясніть значення процесу амоніфікації в живленні рослин і родючості грунту.

63.Назвіть шляхи проникнення бульбочкових бактерій в корінь.

64.Дайте визначення поняттям «біологічна активність грунту», «актуальна біологічна активність грунту»та «потенційна біологічна активність грунту».65.Охарактеризуйте методи збору проб води для мікробіологічного аналізу.

66. Охарактеризуйте процес гідролізу клітковини мікроорганізміми.

67. Назвіть бактерії першої та другої фаз нітрифікації.

68. Охарактеризуйте роль мікроорганізмів в житті водойм.

69. В чому полягає суть експрес-методу визначення біологічної активності грунту?

70. Як розподіляються мікроорганізми по грунтовому профілю?

71.Як правильно ведеться підготовка ґрунтової суспензії для мікробіологічного аналізу?

72.Перерахуйте представників бактерій, грибів і актиноміцет, які розщеплюють клітковину.

73.Як змінюється морфологія бульбочкових бактерій в онтогенезі?

74.Подайте суть методики визначення чисельності мікроорганізмів у воді.

75.Порівняйте мікрофлору повітря в приміщеннях різного типу.

76.Охарактеризуйте процес бродіння целюлози.

77.Назвіть види вільноживучих і симбіотичних азотфіксаторів, їх морфологічні особливості.

78.Наведіть методи визначення актуальної та потенційної біологічної активності грунту.

79.Поясніть роль мікроорганізмів в кругообізі сірки у водоймах.

80.Порівняйте кількість мікроорганізмів в 1г грунту різних грунтів.

Рівень 1. Доповніть визначення:

-Еконіша мікроорганізмів – це...

-Прикладами сукцесій мікробних популяцій є...

Рівень 2. Виберіть правильну відповідь тестових завдань:


Просмотров 769

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!