Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Частина 1. Природоохоронне правоТема 15. Правовий режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду за законодавством України (8 год.)

Лекція 1. Правовий режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду за законодавством України (3 год.)

1. Поняття правового режиму природно-заповідного фонду як об’єкта правового регулювання, охорони та використання.

2. Склад і класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду за чинним законодавством.

3. Форми права власності на території та об’єкти природно-заповідного фонду.

4. Правові форми та види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

5. Права громадян у галузі охорони і використання природно-заповідного фонду.

6. Особливості управління в галузі організації, охорони і використання природно-заповідного фонду.

7. Правовий режим окремих територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

8. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

 

Практичне заняття 1. Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду за законодавством України (1 год.)

1. Поняття та склад природно-заповідного фонду: законодавчі та наукові підходи.

2. Правові форми та види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

3. Структурно-функціональне забезпечення організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

4. Правовий режим окремих територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

5. Правові та економічні засоби збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути історико-правові аспекти та перспективи розвитку заповідної охорони природи.

2. Окреслити напрями розвитку наукової думки щодо охорони та використання об’єктів та територій природно-заповідного фонду.

3. Визначити перспективи становлення та розвитку природно-заповідного права у складі екологічного права.

4. Проаналізувати нормативно-правові засади збереження, охорони та використання об’єктів та територій природно-заповідного фонду.

3. Визначити місце і роль законодавства про природно-заповідний фонд у системі законодавства про екологічну мережу.

4. Визначити основні правові принципи охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

5. Дослідити правові засади приватизації територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

6. Визначити правовий режим і підпорядкованість територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

7. Дослідити повноваження спеціально уповноваженого органу державного управління у галузі організації, охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

8. Дослідити повноваження адміністрацій територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

9. Розглянути правові засади участі громадськості у процесі охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

10. Визначити особливості розподілу та перерозподілу природних ресурсів як функції управління в галузі організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

11. Дослідити правові засади здійснення екологічної експертизи у складі функцій управління в галузі організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

12. Проаналізувати юридичне значення резервування для подальшого заповідання цінних природних територій та об’єктів.

13. Дослідити особливості правового режиму біосферних та природних заповідників.

14. Дослідити особливості правового режиму національних природних парків.

15. Розкрити особливості економіко-правового забезпечення організації та функціонування територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

16. Визначити особливості обчислення та компенсації шкоди, заподіяної територіям та об’єктам природно-заповідного фонду.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 151-155, 63, 212.

Додаткові джерела: 306, 336, 371, 391.

Нормативно-правові акти. 1, 2, 12, 21, 66, 112, 122, 124, 289.

 

Тема 16. Правовий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів в Україні (7 год.)

Лекція 1. Правовий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів в Україні (2 год.)

1. Поняття правового режиму рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів як об’єктів правового регулювання, охорони та використання.

2. Склад і класифікація рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів за чинним законодавством.

3. Правові форми та види використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів для задоволення екологічних та інших інтересів громадян.

4. Форми права власності на природні ресурси в межах рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

5. Права громадян у галузі охорони і використання корисних властивостей рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

6. Особливості управління в галузі створення, охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

7. Правовий режим окремих рекреаційних та лікувально-оздоровчих зон. Особливості правового режиму окремих видів курортів.

8. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти.

 

Практичне заняття 1. Правовий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів в Україні (1 год.)

1. Поняття та склад рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

2. Правові форми та види використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

3. Структурно-функціональне забезпечення створення, охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

4. Правовий режим окремих рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

5. Правові та економічні засади охорони рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Дослідити історичні передумови та перспективи розвитку законодавства про охорону та використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

2. Проаналізувати напрями розвитку наукової думки щодо охорони та використання природних ресурсів у межах рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

3. Визначити перспективи становлення та розвитку рекреаційного та курортного права у складі екологічного права.

4. Визначити місце і роль законодавства про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти у системі законодавства про екологічну мережу.

5. Окреслити проблеми кодифікації рекреаційного та курортного законодавства.

6. Дослідити систему принципів охорони та використання природних ресурсів у межах рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

7. Розглянути проблеми реалізації громадянами своїх прав на використання природних корисних властивостей рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

8. Дослідити особливості реалізації права власності на природні ресурси та права природокористування, які здійснюються в межах рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

9. Провести порівняльно-правовий аналіз правового режиму рекреаційних зон та інших видів рекреаційних ресурсів.

10. Розглянути проблеми правового регулювання зеленого, сільського та екологічного туризму у контексті рекреаційного природокористування.

11. Розкрити особливості правового режиму рекреаційних природних ресурсів у межах спеціальних (вільних) економічних зон та територій.

12. Дослідити особливості правового режиму рекреаційних природних ресурсів на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності.

13. Розкрити специфіку правового режиму рекреаційних ресурсів зелених зон навколо населених пунктів.

14. Проаналізувати проблеми співвідношення законодавства про курорти, про охорону здоров’я, про санітарно-епідемічне благополуччя, земельного та екологічного законодавства у регулюванні відносин з охорони та використання лікувально-оздоровчих зон і курортів.

15. Визначити особливості структурно-функціонального забезпечення у сфері охорони та використання лікувально-оздоровчих зон і курортів.

16. Розглянути проблеми систематизації порушень рекреаційного та курортного законодавства у контексті юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 151-155, 64, 65, 66, 212

Додаткові джерела: 306, 414, 391.

Нормативно-правові акти. 1, 12, 16, 18, 21, 250, 289.

 

Тема 17. Правовий режим національної екологічної мережі України (5 год.)

Лекція 1. Правовий режим національної екологічної мережі України (1 год.)

1. Поняття правового режиму національної екологічної мережі як особливого об’єкта правового регулювання, охорони та використання.

2. Склад і класифікація природних територій та об’єктів особливої державної охорони як ключових елементів національної екологічної мережі за чинним законодавством.

3. Правові форми та види використання територій та об’єктів, які входять до національної екологічної мережі.

4. Особливості реалізації права власності на території та об’єкти, які входять до національної екологічної мережі.

5. Права громадян у галузі охорони і використання територій та об’єктів, які входять до національної екологічної мережі.

6. Особливості управління в галузі формування національної екологічної мережі.

7. Правовий режим окремих складових національної екологічної мережі.

8. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері формування національної екологічної мережі.

 


Просмотров 1025

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!