Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Методи комплексної рейтингової оцінки об’єктів аналізуКомплексна (інтегральна) оцінка діяльності суб'єктів господарювання є характеристикою, отриманою в результаті одночасного і узгодженого вивчення сукупності показників, що відображають різні аспекти такої діяльності. Оскільки на основі такої оцінки можна здійснити ранжування об’єктів аналізу, тому її називають ще й рейтинговою.

 

Алгоритм розрахунку показників комплексної рейтингової оцінки можна представити у вигляді таких етапів:

1. Конкретизація мети і завдань комплексної оцінки.

2. Вибір вихідної системи показників

3. Організація збору вихідної інформації.

4. Розрахунок і оцінка значень окремих показників.

5. Забезпечення зіставності оцінюваних параметрів

6. Вибір методу розрахунку комплексної оцінки. Розрахунок кількісного значення комплексної оцінки.

Розраховують комплексну (інтегральну) оцінку методом сум і методом відстаней.

Використовуючи метод, сум інтегральний показник оцінки отримують сумуванням фактичних значень окремих порівнювальних показників за формулою:

де Xijф - фактичне значення і -го показника на j-му аналізованому об’єктів; n - число показників.

Розрахунок показника комплексної оцінки методом сум з врахуванням важливості порівнювальних показників здійснюють за формулою:

де а і — коефіцієнт вагомості і -го показника на j - му аналізованому об’єкті.

Основою методу відстаней є вимір близькості аналізованих об’єктів за порівняльними показниками до об’єкту-еталону. Найкращу оцінку отримують об'єкти максимально наближені до еталону, за який приймається умовний об'єкт з максимальними оцінками за всіма показниками.

Суть методу полягає в наступному:

1. Вихідні дані подаються у вигляді матриці (bij),тобто таблиці, де за рядками записані номери (j = 1…m) об’єктів аналізу, а за стовпцями – номери показників (і = 1,2…п).

2. За кожним показником знаходиться максимальне значення і заноситься в рядок умовного еталонного об'єкту (т+1).

3. Вихідні дані матриці bij стандартизуються за відношенням до відповідного показника еталонного об’єкту з використанням формули:де Хij – стандартизовані показники стану j-го об’єкту.

4. Для кожного аналізованого об’єкту значення його комплексної оцінки визначають за формулою:

де R j - рейтингова оцінка для j – го об’єкту;

x1 j, x2 j,…, x n j - стандартизовані показники j – го аналізованого об’єкту ;

а12, …, ап - коефіцієнти вагомості і – го показника на j – му об’єкті ;

п - число показників.

 

7. Ранжування об’єктів аналізу на основі кількісного значення їх комплексних оцінок

 

Коли інтегральна оцінка розраховується методом сум, то ранжування об'єктів проводиться в порядку її росту, тобто чим вище значення комплексної оцінки, тим вищий рейтинг об'єкта.

 

Коли інтегральна оцінка розраховується методом відстаней, то ранжування об’єктів аналізу проводиться в порядку її зменшення, тобто чим менше значення комплексної оцінки, тим вищий рейтинг об'єкта. Адже найменше відхилення від еталону отримує найвищу оцінку.

3. До евристичних прийомів(методів активізації творчості, нестандартного мислення) відносять групу методів генерації варіантів рішень проблеми на основі притаманній людині здатності до творчої діяльності.

Характеристику і сферу використання основних евристичних прийомів наведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3


Просмотров 759

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!