Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 про проходження учбової (ознайомчої) практикиМіністерство освіти і науки

національний університет «одеська юридична академія»

 

ЗВІТ

про проходження учбової (ознайомчої) практики

 

студентки 2 курсу

4 групи 2 потоку

судово- адміністративного

факультету

Щуки Ганни Сергіївни

 

 

Одеса 2015

 

Зміст

Вступ ...................................................................................................................3

Проходження практики ......................................................................................5

Висновок .............................................................................................................6


 

Вступ

Моя учбова (ознайомча) практика проходила в Іллівському міському суді Одеської області. Попередньо ознайомилася з компетенцією, структурою суду та порядком його роботи.

Метою проходження практики є: набуття певних практичних навичок роботи у Іллівському міському суді Одеської області, ознайомлення з найважливішими нормативно-правовими актами, що регулюють його діяльність.

Керівником практики в було призначено керівника апарату суду Рожкован К. М.

Варто почати з того, щосудова система — сукупність судових органів певної держави, організована національним правом з урахуванням територіальності та, як правило, спеціалізації. Судова система в особі її посадових осіб (суддів) — єдиний і повноважний носій судової влади. Вона виступає арбітром у спорах про право і основним важелем системи стримувань і противаг у державній владі.

Судову систему складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України, який є єдиним органом конституційної юрисдикції. Нормальним вважається наявність хоча б трьох інстанцій для перегляду справ і забезпечення ефективного оскарження рішень.

Згідно ст. 22 закону "Про судоустрій і статус суддів" Іллічівський міський суд Одеської області є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності: цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальними законами (Цивільно-процесуальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та Кодексом України про адміністративні правопорушення). Суд цього рівня утворюють у районі, місті та районах міста, а також на території міста і району - міськрайонний. В назві місцевого суду використовують назву населеного пункту, в якому він знаходиться.

До складу місцевого суду входять: судді місцевого суду, голова та заступник голови суду. В місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.

Згідно зі статтями 1 і 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом. Судову владу реалізовують професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових процедур.

Якщо з’ясувати завдання судів загальної юрисдикції, то важливо зазначити, що суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Повноваженнями ж місцевого загального суду є розгляд справ, віднесених процесуальним законом до його підсудності. Вони розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

 

Проходження практики

У перші дні практики я ознайомилася з:

· апаратом суду, його структурою та штатною чисельністю;

· з вимогами, які пред’являються до працівників і службовців, які працюють в апараті суду, та їх правовим статусом;

· з основними функціональними обов’язками працівників апарату суду;

· з режимом роботи та Правилами внутрішнього трудового розпорядку суду;

· з підготовкою розпорядчих документів (наказів, розпоряджень, протоколів);

· з бібліотекою суду;

· з законодавчими нормами, які стосуються правових та організаційних аспектів роботи.

При цьому, крім теоретичних аспектів роботи отримувала практичні навички безпосередньо здійснюючи допомогу працівникам апарату суду. У присутності керівника практики брала участь у документальному оформленні прийому громадян, у підготовці відповідей на письмові зверненні.

Здійснювала формування судових справ та інших процесуальних документів, займалася написанням супровідних листів , а також працювала з виробництвами їх оформленнями, описом та прошивкою; з обліком та зберіганням печаток, штампів; з переліком індексів, встановлених для реєстрації та обліку судових справ; з процедурою утворення номеру судових справ.

Безпосередньо була присутня при реалізації процесуальних документів. З цим можна познайомитись в додатках ( процесуальних документах) до звіту.

Після проходження практики підготувала звіт про проходження учбової практики в Іллівському міському суді Одеської області.

Висновок

За результатами проходження практики можна зробити наступні висновки:

1) учбова ( ознайомча) практика є однією з основних умов закріплення і поглиблення отриманих теоретичних знань, набуття практичних навичок з їх застосування;

2) тривалість практики не дозволяє в повному обсязі освоїти всі напрямки і вивчити деталі і нюанси роботи в місцевому районному суді, однак, дає можливість ознайомитися, отримати початкову практичну підготовку, яка є базисом для подальшого теоретичного навчання та майбутньої роботи;

3) ознайомилася і вивчила основні аспекти роботи;

4) в ході практики отримала можливість оцінити свій рівень знань, закріпити їх і оцінити свої можливості в їх практичному застосуванні.

Проходження учбової практики в Іллівському міському суді Одеської області було невід’ємною складовою навчального процесу в Національному університеті «Одеська юридична академія», оскільки дозволило закріпити та поглибити теоретичні знання, а також практичні навики.

Моя учбова ( ознайомча) практика пройшла успішно і продуктивно: були поглиблені і почерпнуті нові знання про функціонування нашої правової системи, а головне - знання про застосування законодавства на практиці.

Таким чином, вважаю, що програма і план практики були виконані в повному обсязі. Цілі і завдання практики вважаю досягнутими.

 Просмотров 2564

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!