Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


РЕФЕРАТТАР ТАҚЫРЫПТАРЫПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Экономика және құқық институты

Мемлекеттіқ құқықтық» кафедрасы

 

СИЛЛАБУС

Пән_KN 1110 Құқық негіздері ( _2_кредит )

Мамандық 5В030100-Құқықтану

Курс 2

 

 

Оқу жылы

 

Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Syllabus

Пән_ KN 2110 Құқық негіздері( 2 кредит )

Сабақ өткізу уақыты мен орыны ОСӨЖ-ның өткізууақыты мен орыны оқытушы Байланыс, тел, email
сабақ кестесіне сәйкес Кесте бойынша Ескибаева С.С. 8 747 5059209  
       

 

Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Құқық негіздері» курсын оқыту - оқу пәні бір жағынан белгілі бір құқықтық нормалардың рөлі туралы жалпы түсінік беретін, ал екінші жағынан - әр адамға оның өмірі барысында кездесетін проблемаларды шешуге бағыт – бағдар беретін, қажетті білім беретін негізгі құқық салаларының (конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық, отбасылық және т.б.) сұрақтарын оқытады. Құқық негіздерін оқу өмірлік қажетті жағдайларды сауатты бағалауға, өмірлік жағдайларды шешу үшін қажет орынға дәл баруға мүмкіндік береді.

 

Негізгі мақсаттары мен міндеттері

Білімділік міндеттері

· дайындық бағыттарына сәйкес мамандар дайындаудың тиімділігі мен сапасын арттыру;

· ғылым, техника және өндірістің жетістіктерін есепке алып, оқу пәнін оқып-үйренуді ұйымдастыру және мазмұнын жүйелеу;

· білім беру процесінің әдістемелік қамтамасыз етілуін жақсарту;

· студенттердің білімін бақылау мен оқу жұмысын өзбетінше тиімді жоспарлау және ұйымдастыру;

· оқу материалын меңгертуде студенттерге әдістемелік көмек көрсету;

· педагогикалық шеберлігін жетілдіруде оқытушыларға көмек көрсету.

Зіреттілік

Студент міндетті:

• түсінігі болуға:

Қазақстан Республикасының Конституциясының нормаларының жүйесін; мемлекет және құқық теориясының негізгі анықтамалары мен категорияларын, азамат пен адамның құқықтары мен еркіндіктерін жүзеге асыратын салалық заң шығарушылықтың қажетті нормаларын.

• білуге және қолдануға:

құқықтық институттарды, оларды қамтамасыз ететін нормаларды, құқықтық қағидаларды, оларды қамтамасыз ететін кепілдіктерді студент алған білімінің тәжірибеде дұрыс қолдана білу, қалыптасқан құқықтық қатынастарға құқықтық нормаларды қолдана білу, әлеуметтік - құқықтық құбылыстарды паралель мен ұқсастық жолымен мәнің анықтау.

• дағдылануға:

құқықтық институттарды, оларды қамтамасыз ететін нормаларды, құқықтық қағидаларды, оларды қамтамасыз ететін кепілдіктерді. студент алған білімінің тәжірибеде дұрыс қолдана білу, қалыптасқан құқықтық қатынастарға құқықтық нормаларды қолдана білу, әлеуметтік - құқықтық құбылыстарды паралель мен ұқсастық жолымен мәнің анықтау.

Пререквизиттер:Әлеуметтану, Философия, Саясаттану, Қазақстан тарихы, ҚР мемлекет және құқық тарихы.

Постреквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы, Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы, Мұсылман құқығы, Азаматтық құқық, қылмыстық құқық, Құқықтық және саяси ілімдер тарихы

БІЛІМДІ БАҒАЛАУ:

Ағымдағы бағалау: осы курстың барысында бағалау стратегиясы ретінде бағалаудың келесі әдістері пайдаланылады: жазбаша бақылау жұмыстары, үй тапсырмалары (математикалық көрсеткіштері, анализдері, алынған салыстырмалы мәліметтер бар, жазбаша тапсырмалар және т.с.с.), ауызша сұрау, тесттік тапсырмалар, зерттеу жұмыстары (жоба, курстық, презентациялар), мәнжазба, эссе және т.с.с.

Аралық бақылау (бақылау жұмысы):бақылау жұмысы курста өткен бөлімдер бойынша теориялық және практикалық, лабораториялық (есептеу, графикалық-есеп және шығармашылық) тапсырмаларды қамтиды.

Жеке өзіндік жұмыс:курс тақырыптары бойынша семинар сабақтарында тапсырмалар, үй тапсырмаларын, шығармашылық тапсырмаларды, мәнжазбаларды жеке орындау, ғылыми деректерді, ситуацияларды талдауды, газеттік ақпаратты пайдалану ескеріледі.

Үй тапсырмасы:үй тапсырмаларын студенттер міндетті түрде дайындайды және ОСӨЖ (ОМӨЖ) сабақтарында барлық топтар кесте бойынша тапсырады. Белгіленген уақыт мерзімінен кейін тапсырылған үй тапсырмаларына баға төмендетіледі.Коллоквиум:өткен материал бойынша семестрде екі рет студенттен ауызша немесе жазбаша жауап алу түрінде жүргізіледі.

Курстық жұмыс, мәнжазба, эссе, презентация,графикалық-есеп жұмысы:нақты тақырып бойынша тапсырылады, кішігірім шығармашылық жұмыс болып табылады. Бағалау кезінде тақырыптың мазмұнының ашылуы, ғылыми деректердің пайдаланылуы, баяндалу стилі, көрнекіліктің пайдаланылуы ескеріледі. Жұмыстар бекітілген мерзімнен кейін қабылданбайды және бағаланбайды.

Аралық бақылау тесттері:өткен материалдар бойынша 10 және одан жоғары тапсырмаларды қамтитын тесттер. Тестілеу семестрде екі рет 7 және 15 апталарда кесте бойынша өткізіледі.

Қорытынды емтихан:қорытынды емтихан семестр соңында өткізіледі. Емтихан қабылданатын күн деканаттың емтихан кестесінде көрсетіледі. Емтихан компьютерлік тестілеу нысанында жүргізіледі. Тесттер курс бағдарламасының барлық бөлімдері бойынша тапсырмаларды қамтиды. Емтихан кезінде дәріс конспектілерін, кітаптарды, әртүрлі жазбаларды пайдалануға тыйым салынады. Төмен баға алған жағдайда, оны көтеру үшін, қосымша басқа тапсырмалар берілмейді. Емтиханды өткізу саясатын сақтамаған студент, емтиханды тапсырудан босатылып, емтиханды тапсырмаған болып есептелінеді.

Қорытынды баға: студенттер семестр соңында пәндер бойынша 100 (40%) балмен бағаланатын емтихан тапсырады.

ПӘН МАЗМҰНЫ

 

Модуль № Модульдер және мазмұны Сағат саны Бақылау түрі
1 модульМемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар   №1 Бақылау жұмысы (жоба, баяндама, реферат және т.б. қорғау)
Дәріс    
1.1 Мемлекет туралы негізгі түсініктер Бақылау сұрақтары
1.2 Құқық және мемлекеттік- құқықтық құбылыстардың негізгі түсініктер Бақылау сұрақтары
Практикалық (зертханалық) сабақтар    
1.1 Мемлекет туралы негізгі түсініктер Бақылау сұрақтары, глоссарийлер, кестелер
1.2 Құқық және мемлекеттік- құқықтық құбылыстардың негізгі түсініктер Бақылау сұрақтары, глоссарийлер, кестелер
ОСӨЖ    
1.1 Мемлекет туралы негізгі түсініктер Таблицалар, кестелер, жазбаша тапсырмалар, есептер
1.2 Құқық және мемлекеттік- құқықтық құбылыстардың негізгі түсініктер Таблицалар, кестелер, жазбаша тапсырмалар, есептер
1 модуль бойынша барлығы  
2 модуль.Жария құқығының салалары   №2 Бақылау жұмысы (жоба, баяндама, реферат және т.б. қорғау)
Дәріс    
2.1 Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығының негіздері Бақылау сұрақтары
2.2 Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары және сот Бақылау сұрақтары
2.3 Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару Бақылау сұрақтары
2.4 Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының негіздері Бақылау сұрақтары
2.5 Қазақстан Республикасының қаржы құқығы Бақылау сұрақтары
2.6 Экологиялық және жер құқығының негіздері Бақылау сұрақтары
2.7 Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы Бақылау сұрақтары
2.8 Қазақстан Республикасының іс жүргізу құқығы Бақылау сұрақтары
Практикалық (зертханалық) сабақтар    
2.1 Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығының негіздері Бақылау сұрақтары, глоссарийлер, кестелер
2.2 Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары және сот Бақылау сұрақтары, глоссарийлер, кестелер
2.3 Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару Бақылау сұрақтары, глоссарийлер, кестелер
2.4 Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының негіздері Бақылау сұрақтары, глоссарийлер, кестелер
2.5 Қазақстан Республикасының қаржы құқығы Бақылау сұрақтары, глоссарийлер, кестелер
2.6 Экологиялық және жер құқығының негіздері Бақылау сұрақтары, глоссарийлер, кестелер
2.7 Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы Бақылау сұрақтары, глоссарийлер, кестелер
2.8 Қазақстан Республикасының іс жүргізу құқығы Бақылау сұрақтары, глоссарийлер, кестелер
ОСӨЖ    
2.1 Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығының негіздері Таблицалар, кестелер, жазбаша тапсырмалар, есептер
2.2 Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары және сот Таблицалар, кестелер, жазбаша тапсырмалар, есептер
2.3 Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару Таблицалар, кестелер, жазбаша тапсырмалар, есептер
2.4 Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының негіздері Таблицалар, кестелер, жазбаша тапсырмалар, есептер
2.5 Қазақстан Республикасының қаржы құқығы Таблицалар, кестелер, жазбаша тапсырмалар, есептер
2.6 Экологиялық және жер құқығының негіздері Таблицалар, кестелер, жазбаша тапсырмалар, есептер
2.7 Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы Таблицалар, кестелер, жазбаша тапсырмалар, есептер
2.8 Қазақстан Республикасының іс жүргізу құқығы Таблицалар, кестелер, жазбаша тапсырмалар, есептер
2 модуль бойынша барлығы  
3 модуль.Жеке құқығының салалары   №2 Бақылау жұмысы (жоба, баяндама, реферат және т.б. қорғау)
Дәріс    
3.1 Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері Бақылау сұрақтары
3.2 Қазақстан Республикасының отбасы құқығының негіздері Бақылау сұрақтары
3.3.Қазақстан Республикасының еңбек құқығының негіздері Бақылау сұрақтары
3.4 Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы Бақылау сұрақтары
Практикалық (семинар) сабақ    
3.1 Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері Бақылау сұрақтары, глоссарийлер, кестелер
3.2 Қазақстан Республикасының отбасы құқығының негіздері Бақылау сұрақтары, глоссарийлер, кестелер
3.3.Қазақстан Республикасының еңбек құқығының негіздері Бақылау сұрақтары, глоссарийлер, кестелер
3.4 Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы Бақылау сұрақтары, глоссарийлер, кестелер
ОСӨЖ    
3.1 Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері Таблицалар, кестелер, жазбаша тапсырмалар, есептер
3.2 Қазақстан Республикасының отбасы құқығының негіздері Таблицалар, кестелер, жазбаша тапсырмалар, есептер
3.3.Қазақстан Республикасының еңбек құқығының негіздері Таблицалар, кестелер, жазбаша тапсырмалар, есептер
3.4 Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы Таблицалар, кестелер, жазбаша тапсырмалар, есептер
3 модуль бойынша барлығы  

СӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫ

Тақырыптары Сағат саны
Мемлекет туралы негізгі түсініктер
Құқық және мемлекеттік- құқықтық құбылыстардың негізгі түсініктер
Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығының негіздері
Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары және сот
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығының негіздері
Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
Экологиялық және жер құқығының негіздері
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
Қазақстан Республикасының іс жүргізу құқығы
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері
Қазақстан Республикасының отбасы құқығының негіздері
Қазақстан Республикасының еңбек құқығының негіздері
Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы

РЕФЕРАТТАР ТАҚЫРЫПТАРЫ

1. Мемлекеттің түсінігі және негізгі белгілері.

2. Мемлекеттің пайда болуының негіздері, теориялары.

3. Мемлекеттің сыртқы және ішкі фнукциялары.

4. Мемлекеттің нысаны.

5. Қоғамның саяси жүйесі.

6. Құқықтың негізгі белгілері және анықтамасы.

7. Құқықтың мәні және қағидалары.

8. Құқықтық нормалардың түсінігі және құрылымы.

9. Құқықтың жүйесі мен заңдардың жүйесі.

10. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы – жеткеші және әмбебап құқық саласы.

11. Мемлекеттің Негізгі Заңы ретіндегі Қазақстан Республикасының Конституциясының түсінігі және мәні.

12. Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі.

13. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары және сот.

14. Қазақстан Республикасында құқық қорғау органдарының қызметінің және ұйымдастырылуының негіздері.

15. ҚР Конститутциялық Кеңесі оның мемлекеттік органдар жүйесіндегі ролі, маңызы функциясы.

16. ҚР Әділет министрлігі және оның органдары; жүйесі,құрылымы, функциясы.

17. ҚР прокуратурасы: жүйесі, құрылымы функциясы.

18. ҚР ІІМ органдарының қызметінің қағидалары.

19. ҚР қауіпсіздік Комитеті: органдарының жүйесі,мақсаты және міндеті.

20. ҚР Президенттік күзет қызметі: қызметінің және ұйымдастырылуының қағидалары. Адвокатура және нотариат түсінігі.

21. Мемлекеттік басқару негіздері.

22. Мемлекеттің негізгі сипаттамалары, мемлекеттің қоғамдық функциялары.

23. Мемлекеттік басқару теорясы ғылымының қалыптасу және даму кезеңдері.

24. Мемлекеттік басқару ғылымы, оның пәні және әдісі.

25. Мемлекеттік басқарудың конституциялық қағидалары.

26. Әкімшілік құқықтың пәні әдістері, және жүйесі.

27. Әкімшілік құқықтық қатынастар.

28. Әкімшілік құқықтың субъектілері.

29. Заңды тұлға түсінігі және негізгі ерекшеліктері Заңды тұлғалардың түрлері және нысандары.

30. Мемлекеттік қызметкерлер, мемлекеттік қызметшілердің құқықтары мен міндеттері.

31. Азаматтық құқықтың түсінігі.

32. Азаматтық құқықтық реттеу пәні әдісі.

33. Азаматтық құқықтың қатынастардың түсінігі, түрлері.

34. Азаматтар, азаматтық құқықтың субъектісі ретінде.

35. Меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар.

36. Мемлекеттік меншік нысандары.

37. Міндеттемелік құқық негіздері.

38. Интеллектуальдық меншік құқығы.

39. Қазақстанның мемлекеттік инновациялық саясатын іске асырудың құқықтық негіздері.

40. Отбасы құқығының түсінігі.

41. Отбасы - неке заңдары. .

42. Некеге тұру және некенің тоқтатылуы.

43. Жұбайлардың жеке және мүліктік құқықтары мен міндеттері.

44. Отбасы мүшелерінің алименттік қатынастары.

45. Қаржы қатынастарының жалпы сипаттамасы.

46. Бюджет заңдары. Бюджет түрлері.

47. Бюджет құрылымы.

48. Бюджеттік қатынастарды реттеу шеңберіндегі мемлекеттік басқару және бақылау. Бюджеттік несиелеу.

49. Салық жүйесі.

50. Салық төлеушілер, олардың құқықтары мен міндеттері.

51. Салық қызметінің органдары.

52. Салық есебі және салықтық есеп беру ережелері.

53. Жалпы және арнайы салық режимі.

54. Еңбек құқығының пәні және әдістері, қайнар көздері.

55. Жеке еңбек шарты.

56. Ұжымдық еңбек шарттары және келісімдер.

57. Жұмыс уақыты, демалыс уақыты.

58. Еңбек тәртібі.

59. Тәртіптік жауаптылық.

60. Демалыс уақыты.

61. Жалақы.

62. Еңбекті қорғау.

63. Материалдық жауапкершілік.

64. Әлеуметтік қамтамасыз ету құқығының

65. түсінігі, қайнар көздері.

66. Қазақстан Республикасының Зейнетақымен қамтамасыз етудің құқытық негіздері.

67. Жәрдемақы түсінігі және түрлері, төлемдерді және тағайындауды құқықтық қамтамасыз ету.

68. Міндетті әлеуметтік сақтандырудың құқықтық негізі.

69. Экологиялық құқығының жалпы ережелері.

70. Экологиялық құқықтың объектілері.

71. Қоршаған ортаны қорғаудың экологиялық-құқықтық және экономикалық механизмі.

72. Экологиялық құқық бұзушылық үшін жауапкершілік

73. Жер құқығының түсінігі,пәні жүйесі.

74. Жерге меншік құқығы, жерді пайдалану құқығы және жерге өзге де заттық құқықтар.

75. Жер заңдарын бұзғаны үшін жауапкершілік.

76. Қылмыстық құқық материалдық құқықтың негізгі саласы ретінде.

77. Қылмыстың түсінігі мен белгілері.

78. Қылмысты саралау.

79. Қылмыс құрамы қылмыстың субъектісі және объектісі.

80. Қылмыстың субъективтік және объективтік жағы.

81. Қылмыстың құрамы.

82. Қылмыстарды топтастыру.

83. Қылмыстық жауаптылық және жаза.

84. Қылмыс жасау сатылары.

85. Қылмысқа ортақ қатысушылық.

86. Қазақстанда сыбайлас жемқорлықпен күресу.

87. Құқықтық мемлекеттің нығаюына бағытталған мемлекеттік құқытық шаралардың жалпы жүйесіндегі сыбайлас жемқорлықпен күресудің орны мен маңызы.

88. Іс жүргізу құқығының негіздері.

89. Іс жүргізу құқығының конституциялық негіздері.

90. Ұлттық құқық жүйесіндегі іс жүргізу құқығының орны, рөлі мен маңызы.

91. Сот билігін жүзеге асыру, процессуалдық нысаны, қағидаттары.

92. Іс жүргізу заңдарының уақытқа қарай, кеңістікте және тұлғалар арасында қызмет етуі.

93. Әкімшілік іс жүргізу оның құқықтық реттеу ерекшелігі.

94. Мазмұны мен нысаны ретінде материалдық және іс жүргізу құқығының арақатынасы.

95. Азаматтық iс жүргiзу құқығының негiздерi.

96. Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастары субъектілерінің түсінігі.

97. Азаматтық істерді соттық талқылау.

98. Қылмыстық iс жүргiзу сатылары.

99. Қылмыстық iс қозғау сатысы.

100. Қылмыстық қудалау және оны жүзеге асыратын органдар.

101. Қылмыстық істерді соттық талқылау.

102. Кәмелетке толмағандарға қатысты сот әділдігін жүзеге асыру ерекшеліктері.

103. Қылмыстық қудалаудан басымдылық пен иммунитетке ие болатын тұлғаларға қатысты қылмыстық сот өндірісінің ерекшеліктері.

104. Депуттық қол сұқпаушылық.

Негізгі әдебиет:

1. ҚР Конституциясы (өзгертулер мен толықтырулармен). 30 тамыз 1995 ж., өзгерістер мен толықтырулар 7 қазан 1998., 21 мамыр 2007ж., 2 ақпан 2011ж.

2. ҚР әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекс. Алматы 2001 ж.

3. Сборник нормативных актов по административному праву РК. Алматы 1997ж.

4. «ҚР Президенті туралы» ҚР-ның конституциялық заңы. 26. 12. 95ж.

5. «ҚР Үкіметі туралы» ҚР-ның конституциялық заңы. 18. 12. 95ж.

6. «ҚР азаматтығы туралы» ҚР-ның заңы. 20. 12. 91ж.

7. «ҚР-да шетел азаматтарының құқықтық жағдайы туралы» ҚР Президентінің заң күші бар жарлығы. 31. 05. 96ж.

8. «Адам құқығы жөнінде республикалық комиссия кұру туралы» ҚР Президентінің жарлығы. 12.. 02. 94ж.

9. «Нормативтік актілер туралы» ҚР заңы. 24. 03. 98ж.

10. «Мемлекеттік қызмет туралы» ҚР заңы. 18. 12. 95ж.

11. «Ұлттық қауіпсіздік туралы» ҚР заңы. 26. 07. 98ж.

12. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» ҚР заңы. 2. 07. 98.

13. «Қоғамдық бірлестіктер туралы»ҚР заңы. 31. 05. 96ж.

14. «Саяси партиялар туралы» ҚР заңы. 02. 07. 96ж.

15. «Бас бостандығынан айыру орынларынан босатылған тұлғаларды әкімшілік қадағалау туралы» ҚР-ның заңы. 15. 07. 96ж.

16. «Төтенше жағдайын құқықтық режимі туралы» ҚР-ның заңы. 15. 10. 93ж.

17. «ҚР жергілікті өкілетті және атқарушы органдары туралы» ҚР заңы. 10. 12. 93.

18. «ҚР-ның прокуратурасы туралы»ҚР Президентінің заң күші бар жарлығы. 21. 12. 95.

19. «Азаматтардың арыздарын қарау тәртібі туралы» ҚР Президентінің жарлығы. 18. 06. 95.

20. «Мәдениет туралы» ҚР заңы. 15. 07. 96.

21. «Ұлттық қауіпсіздік кеңесі туралы» ҚР заңы. 15. 03. 95.

22. «Мемлекеттік кәсіпорын туралы» ҚР Президентінің конституциялық заң күші бар жарлығы. 17. 07. 95.

23. «Ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» ҚР Президентінің конституциялық заң күші бар жарлығы. 21. 12. 95.

24. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы» ҚР Президентінің конституциялық заң күші бар жарлығы. 17. 04. 95.

25. Мемлекет және құқық негіздері. Оқулық. Жеті Жарғы: А, 2001ж.

26. Дулатбеков Н.«Мемлекет және құқық негіздері». Астана; 2001ж.

27. Сапаргалиев Ғ.С. «Қазақстан мемлекеті және құқығының негіздері.»

28. Сасиева Р.С. «Государство и право». А., 1999г.

29. Баймаханов М.Т. «Мемлекет және құқық негіздері». А., 1997ж

 

Қосымша әдебиеттер:

30.К.Жоламанов «Мемлекет және құқық теориясы». А; 1999ж.

31.Сапаргалиев Ғ.С. «Мемлекет және құқық теориясы». А; 1997ж.

32.Жоламанов К.Д. «Мемлекет және құқық теориясы». А; 1997ж.

33.Суханов Е.А. «Азаматық құқық». А., 1999ж.

34.Тулеугалиева Г.И. «Азаматық құқық». А., 1999ж.

35.Уваров В.Н. «Трудовое законодательство РК» А.,1998г.

36.Ағыбаев «Қылмыстық құқық». А., 1998ж.

37.Таранов А.А. «Административное право» А., 2000г.

38.Худяков А.И. «Финансовое право», А.,2001г.

39.Худяков А.И. «Основы теории финансового права», А., 2001г.

40.Порохов Е.В. «Налоговое право», А.,1994г.

41.Худяков А.И. «ҚР-ң салық құқығы» А.,1997ж.

42. Дулатбеков Н.О «Отбасы құқығы» А., 1995ж.

43. Назарбаев Н.А. Казахстан — 2030. Послание Президента страны народуКазахстана. - Алматы: Білім, 1997.

44.Концепция правовой политики Республики Казахстан от 20 сектября2002 г. // Юридическая газета. - 2002.

45.Дулатбеков Н.О., Амандыкова С.К., Турлаев А.В. Основы государства иправасовременногоКазахстана: Учебное пособие. -Астана: ИКФ«Фолиант», 2000.

46.Основы государства и нрава Респубяики Казахстан. Учебиое гюсобне Отв. ред, Г.С.Сапаргалиев — Алматы: Жеты Жаргы, 1999.

47.Турлаев А.В. Основы права. -Караганда: Издательство АРКО, 2004.

48.Ибраева -А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учебное
пособие. — Алматы: Қазақуниверситеті, 2001.

49.АгыбаевА.Н.Уголовнаяответственностьзадолжностныезлоупотребления в Республике Казахстан. - Алматы, 1995.

50. Каиржанов Е.И. Уголовное право. Обшая часть, - Алматы, 1996.

51.Дауранов И.И. Оргаиизация государственного управления: Монография- Алматы, Издательство НВГИГУ, 1997- 156 с. приложения.

52. Уваров В.И. Теория государствениого управления. Учеб. пособие. -
Алматы: КазГЮА. 2000. - 108 с.

53.Уваров ВЛ-І. Теория государствепного уоравления: Уч.еб. пособие. Часть2: сисхемагосударственного управления. - Алматы; КазГЮА, 2001. -352 с.

54.Гражданское право в трех томах. Учебиик для вузов (академическкй
курс). / Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю,Г. Басин. - Алматы, 2000, 2002,2004.

55.Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. - М.: Юристъ, 1996.

56.АмирхановаИ.В.Гражданско-правовоеобеспечениеразвития
предпринимательствавРеспубликеКазахстан - Алматы:Қазақ
университеті. 2003.

57.Худяков А.И.Финансовое право Республики Казахстан. Общая часть. -Алматы: Правовая инициатива, 2001.

58.Финансовое право / Под ред. Н..И. Химичева. -М.: Юристь, 2004.

59.Байдельдинов Д.Л., Бекишева С.Д. Экологическое право РеспубликиКазахстан. - Алматы: Интерлигал, 2004.

60.Хаджиев А.Х. Земелыюе право Респубяики Казахстан. - Алматы:
Юрист, 2002.

61.ТолеубековаБ.Х.Уголовно-процесеуальноеправоРеспубляки
Казахстан: Часть общая. - Алматы: Жеті жарғы, 1999.

62.Толеубекова Б.Х. Қазақстан Республикасының қылмыстық істер жүргізу құқығы: Жалпы бөлім. - Алматы: Жеті Жарғы, 2000.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 792

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!