Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ФОРМА АКТА СПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИЯВЛЕННЯМ НЕДОСТАЧІ, ДЕФЕКТІВ У ПАРТІЯХ ДОКУМЕНТІВПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

АКТ №_________

 

складений _“ ”_______р.

 

 

(Прізвище, ім’я, та по батькові і посади осіб, які брали

 

участь у складанні акта)

 

 

про те, що під час приймання партії документів і матеріалів, отриманих від_______________________

 

(назва установи, від якої отримано документи і матеріали)

 

згідно_________________________________________________________________№_______________

(назва документа)

 

від “ ”___________р. виявлено____________________________________________________________

(недостачу, дефект)

 

 

 

 

Підписи: ____________________________________________

(керівника підрозділу (відділу) комплектування

фондів)

 

_____________________________________________

(співпрацівника цього підрозділу)

 

____________________________________________

(представника громадської організації)

 

Додаток 11

ФОРМА АКТА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ОТРИМАНИХ У ДАР

АБО ЗА ПЕРЕДПЛАТОЮ

 

 

АКТ №_________

 

складений _“ ”_______р.

 

 

(Прізвище, ім’я, та по батькові і посади осіб, які брали

 

участь у складанні акта)

 

 

 

про приймання до бібліотеки документів, отриманих______________________________

(від кого отримано)

 

 

з інших бібліотек, в дар або за передплатою в кількості____________________________

 

__________________________________________________прим. на суму__________________

 

грн. __________коп._________________________________________________________

(вказати суму прописом)

 

Список документів та інших матеріалів додається.

Підписи: ______________________________________

(керівника підрозділу (відділу) комплектування)

 

_______________________________________

(співпрацівника цього підрозділу)

 

________________________________________

(особи, яка здала документи )

 

Список до акта № ___

№ п/п Автор і назва Вартість Кількість прим. Загальна сума
Грн. Коп. Грн. Коп.
             

 

 

 

Додаток 12

ФОРМА АКТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

 

Затверджую:

__________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові, посада особи, яка затвердила акт)

_________________________

дата затвердження акту

 

АКТ №_________

 

Ми, голова комісії з перевірки___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

і члени комісії__________________________________________________________________

 

 

склали акт про те, що нами у період з “ ”_____________р. по_____________________

 

“ ”___________________р. було проведено перевірку бібліотечного фонду

 

(назва бібліотеки, причина перевірки)

 

(номер наказу, за яким здійснюється перевірка, спосіб перевірки)

 

За підсумками перевірки встановлено:

 

1. За обліковими документами нараховується _____________________прим. документів:

 

інших матеріалів________________________________________________________

 

2. Є у наявності ________________________________прим. документів_________________

 

матеріалів______________________________________________________________

 

3. Не вистачає ___________________________________прим. документів_______________

 

матеріалів_______________________________________________________________

 

на загальну суму*__________________грн._________коп.__________________________

 

 

(вказати суму прописом)

 

 

_____________________________________________

· В додатку до акта на списання загублених користувачами документів необхідно вказати вартість документів за бухгалтерським обліком та фактичну вартість на час перевірки бібліотечного фонду.

 

Продовження додатку 12

 

4. З виданих користувачам документів і матеріалів не повернуто _________________________прим.

 

5. Виявлено не взятих на індивідуальний облік документів і матеріалів ___________________прим.

 

6. Висновки комісії з перевірки (щодо ведення обліку, стану облікових документів, причин недостачі

 

документів і т. д.)________________________________________________________

 

 

 

7. Пропозиції комісії:______________________________________________________

 

 

 

Підписи: _________________________

Голова комісії

_________________________

Члени комісії

_________________________

 

_________________________

 

До акта додається список документів і матеріалів, яких не вистачає:

 

№ п/п Інвент. № документа Автор і назва Рік видання Зазначена вартість Проіндексована вартість Примітки
Грн. Коп.
               

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 


Додаток 13

 

ФОРМА АКТА СПИСАННЯ ЗАСТАРІЛОЇ (ЗНОШЕНОЇ) ЛІТЕРАТУРИ В БІБЛІОТЕКАХ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

__________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові, посада особи, яка затвердила акт)

 

____________________________________ р.

 

АКТ №_________

 

про списання з балансу бюджетних установ вилученої з бібліотеки літератури

 

“___”__________20 р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від “___”__________20 р. №__________ у складі_________

 

 

 

 

здійснила перевірку стану застарілої (зношеної) літератури в бібліотеці і ухвалила, що література, перерахована в описі, підлягає списанню і вилученню з обліку

 

Додаток

Опис на вилучення з бібліотеки застарілої (зношеної) літератури.

 

У інвентарній книзі бібліотеки вибуття літератури відмічено

 

Голова комісії___________________________ _______________ _______

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

 Члени комісії___________________________ _______________ _______________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

Списана література здана місцевим установам, що займаються заготівлею вторинної сировини, за квитанцією № від “___”__________ 20 р.

 

Голова комісії_________________ _______________ ______________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

Члени комісії___________________ _______________ ______________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

___________________________________________________”___”______________20 р.

(назва установи)

 


ОПИС

на вилучення з бібліотеки морально застарілої і фізично зношеної літератури

(непотрібне викреслити)

 

 

№ п/п. Інв. номер вибулих видань Автор і назва книги Рік видання Кількість Ціна за одиницю Сума На підставі яких документів проведено вилучення
Грн. Коп.
                 

 

Всього на суму_________________________

 

Голова комісії___________________________ _______________ _____

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

Члени комісії___________________________ _______________ ______________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 


Додаток 14

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1098

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!