Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Перевірка бібліотечного фонду9.1. Перевірка бібліотечного фонду може бути обов’язковою і зараховується як планова: у разі реорганізації або ліквідації бібліотеки, при зміні матеріально-відповідальної особи, виявленні фактів зловживань чи псування документів, за фактами стихійного чи техногенного лиха або інших ситуацій, що викликані екстремальними умовами. В подібних випадках, при значних втратах та неможливості реально установити заподіяну шкоду, допускається переінвентаризація бібліотечного фонду.

 

9.2. Планові перевірки бібліотечного фонду здійснюються в такі терміни:

- найбільш цінні фонди, що зберігаються у сейфах чи закритих шафах – щорічно,

- рідкісні , цінні фонди (вибірково) – один раз у 5 років;

- фонди бібліотек обсягом до 100 тис. облікових одиниць – один раз у 7 років;

- фонди бібліотек від 100 до 200 тис. облікових одиниць – поетапно у вибірковому порядку з завершенням перевірки раз у 10 років;

- фонди бібліотек від 200 тис. до 600 тисяч облікових одиниць – поетапно у вибірковому порядку з завершенням перевірки раз у 15 років;

- фонди бібліотек від 600 тисяч облікових одиниць до 1 млн. облікових одиниць – поетапно, у вибірковому порядку, з завершенням перевірки всього фонду – протягом 20 років;

- фонди понад 1 млн. облікових одиниць – поетапно, у вибірковому порядку, з завершенням перевірки всього фонду – протягом 20 – 25 років.

 

9.3. Перевірка бібліотечного фонду або його частини при заміні керівника бібліотеки чи структурного підрозділу, що має бібліотечні фонди, вважається черговою плановою перевіркою.

 

9.4. Перевірка завершується складанням акта з пояснювальною запискою і списком відсутніх документів.

 

9.5. Результати перевірки, зафіксовані в акті, розглядаються комісією, створеною за наказом керівника установи, склад якої визначає “Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ”.

 

9.6. Недостача документів, виявлена в результаті перевірки, коли конкретні винуватці не встановлені, списуються з балансу лише після ретельної перевірки, відсутності винних осіб і вжиття потрібних заходів задля недопущення фактів втрат у подальшому згідно з Типовою Інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.

 

Діловодство з питань організації обліку фонду бібліотеки

10.1. Основна документація (інвентарні книги, книги сумарного обліку бібліотечного фонду, індикаторний каталог, акти), за якою здійснюється облік, підлягає збереженню як документ суворої звітності.

 

10.2. Інформація з традиційних облікових документів може бути одночасно оформлена в електронному варіанті.

 

10.3. Зміни, що вносяться до облікових документів (внаслідок помилок, заміни інвентарних номерів, переписування реєстраційних карток тощо) здійснюються з дозволу керівництва установи, якій підпорядкована бібліотека, і документально оформляються (розпорядженням, службовою запискою та ін.).

 

10.4. Для певних категорій документів, що забезпечують облік і збереження фондів, встановлюються такі терміни збереження (див. таблицю).

 

Перелік облікових документів із зазначенням термінів їхнього зберігання

 

№ п/п Категорії документів* Терміни збереження
1. Книги і відомості сумарного обліку бібліотечного фонду Постійно, до ліквідації бібліотеки  
2. Інвентарні книги. Аркуші актів. Обліковий каталог, Описи інвентарних номерів Постійно, до ліквідації бібліотеки  
3. Супровідні документи (накладні, описи, рахунки, списки на нові надходження) 5 років після перевірки фонду **
4. Акти на документи, отримані без супровідного документа 5 років
5. Заяви, доповідні записки про отримання документів у дарунок 5 років
6. Акти про закупівлю документів у приватних осіб Постійно, до ліквідації бібліотеки
7. Зошити обліку документів, прийнятих від користувачів замість загублених 5 років***
8. Акти на вилучення документів, акти перевірки бібліотечних фондів, картки облікового каталогу на документи, що вибули До чергового переобліку***

 

* у т. ч. на електронних носіях

** термін зберігання вираховується з першого січня року, наступного після завершення перевірки бібліотечного фонду.

*** наукова бібліотека рішення про термін зберігання цих документів приймає самостійно.

 

10.5 Після закінчення термінів збереження облікові документи підлягають знищенню в установленому порядку.


Додаток 1а

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1131

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!