Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Облік вилучення документів з бібліотечного фондуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

8.1Вилучення документів з бібліотечного фонду оформляється за актом про виключення і фіксується в “Книзі сумарного обліку” (ч. ІІ) та у формах індивідуального обліку фонду. Вибуття документів з фонду здійснюється за однією з причин: морально або науково застарілі, документи тимчасового зберігання, зношені (фізично), дефектні, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що їхнє відновлення є неможливим або економічно недоцільним), непрофільні, дублетні (вище від запланованої кількості), втрата користувачем або абонентом міжбібліотечного абонемента, недостача, виявлена під час передачі або планової перевірки фонду. Документи, що списуються за однією з вище перерахованих причин, включаються в акт за певною формою (див. додатки 10, 12, 13, 14, 15).

Примітки:

§ Морально та науково застарілими за змістом вважаються документи, що втратили свою актуальність, наукову і виробничу цінність. До списання цієї літератури можуть залучатися науковці, спеціалісти відповідного профілю. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.

§ До акту додається список документів, що вилучаються.

§ Вилучення періодичних видань здійснюється у відповідності до терміну їхнього зберігання, визначеного бібліотекою.

 

8.2. Вилучення аудіовізуальних документів, електронних документів і мікроформ оформляється актом із зазначенням причин (п.8.1 та 8.3) і обґрунтування необхідності виключення їх із фонду бібліотеки.

§ До акту можна включати аудіовізуальні документи різного виду, але ті, що списуються за однією причиною.

§ Для контролю над процесами розмагнічування записів оформлюється акт, або робиться запис у відповідному журналі.

 

8.3. Мікроформи, непридатні для використання, та ті, що не підлягають реставрації, списуються за причинами неякісного фотографічного зображення, дефектів мікроплівки, механічних пошкоджень (розриви, обломи тощо).

 

8.4. Акти на списання документів тимчасового зберігання оформляються сумарно і фіксуються у другій частині «Книги сумарного обліку бібліотечного фонду”.

 

8.5. Акти на вилучення документів з причин:

· втрати користувачем чи абонентом міжбібліотечного абонемента затверджуються на підставі відповідних документів, що підтверджують втрату (протокол, акт, довідка з адресного бюро та інше),

· псування внаслідок лиха стихійного або техногенного характеру затверджуються на підставі відповідних документів, що підтверджують втрату (акт, протокол, висновок комісії чи групи відповідальних осіб та ін.).

 

8.6. Документи, що вилучаються як непрофільні та позапланово дублетні, можуть бути безоплатно передані за актом в порядку книгообміну в інші бібліотеки через обмінні фонди, в бібліотеки-депозитарії, або безпосередньо з бібліотеки-фондоутримувача до бібліотеки-отримувача відповідно до “Інструкції про організацію передачі та обміну документами між бібліотеками України”, затвердженої Міністерством культури і мистецтв України від 18.07.96 р. № 385.

 

8.7. Документи, одержані від користувачів замість загублених, фіксуються у «Зошиті обліку документів, прийнятих від користувачів замість загублених». Зошит обов’язково містить в собі графу “Кількість примірників, що залишились в бібліотеці”. На підставі зроблених у ньому записів складаються акти на надходження та вибуття документів, що реєструються у відповідних частинах «Книги сумарного обліку бібліотечного фонду». Прийняті документи беруться на індивідуальний облік.

 

8.8. Кошти, отримані від користувачів на заміну загублених документів, приймаються за прибутковими ордерами і користувачу видається квитанція або касовий чек. Суми відшкодувань визначаються з урахуванням ринкової вартості загубленого документа.

 

8.9. При підтвердженні неможливості стягнення заборгованості з користувача (зафіксовані у паперовому або електронному читацькому формулярі нагадування про необхідність повернення документів у вигляді поштового відправлення з повідомленням, телефонні дзвінки (не менше 5 за рік), а також довідки з адресного бюро, загсу (про вибуття адресату), відмова нотаріальної контори на позив за виконавчим листом, неповернуті документи списуються. Вищезгадані матеріали додаються до відповідного акту.

 

8.10. Для затвердження актів про вибуття документів щорічно створюється постійно діюча комісія у складі керівника організації, або його заступника, бухгалтера, особи, що відповідає за збереження фондів та інших посадових осіб.

 

8.11. Списання документів, що знаходяться на балансовому обліку, здійснюється у відповідності з діючим порядком індексації вартості з врахуванням ринкових цін на документи. При оцінці вартості рідкісних, цінних документів можливе залучення експертів, порівняння з цінами книжкових аукціонів і ярмарок. Суперечливі питання розглядаються керівництвом установ, яким підпорядковані бібліотеки, та бухгалтерією.

 

8.12. Рішення комісії про оцінку документів оформляється актом, який є основним документом, що підтверджує їхню вартість.

 

8.13. Акти на вибуття документів розглядаються членами комісії бібліотеки, підписуються не менше ніж трьома особами і затверджуються керівником установи

 

8.14. Списані з фондів документи, мікроформи на галогенідо-срібляній плівці (негатив, позитив) підлягають здаванню до служб вторчормету у відповідності з нормативно-правовими актами; квитанції додаються до актів.

 

8.15. Документи, що вибули, виключаються з усіх облікових форм, у т. ч. індивідуальних, каталогів (службових, зведених і центральних), картотек, про що робиться відповідний запис в акті на вилучення та відповідних облікових формах.

 

8.16. Дані про документи, що вибули з фондів, реєструються у відповідних графах другої частини «Книги сумарного обліку бібліотечного фонду».

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 704

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!