Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Об’єкти та одиниці обліку бібліотечного фонду3.1. Обліку підлягають усі види документів, що надходять до бібліотеки, або вибувають з неї незалежно від виду документа та його матеріальної основи.

Примітка: документи тимчасового зберігання: періодичні видання, програми для вивчення різних дисциплін, методичні матеріали, плакати, буклети, дитячі альбоми, календарі на поточний рік, документи, обсягом до 48 сторінок, обліковуються сумарно. Рішення про балансовий облік цих документів приймає бібліотека. У бібліотеках-фондоутримувачах безоплатний обов’язковий примірник видань обліковується індивідуально.

 

3.2. Кожна бібліотека застосовує сумарний і індивідуальний облік документів, що надходять або вибувають як в традиційному, так і в електронному варіанті.

3.3. Основними одиницями обліку бібліотечного фонду для всіх видів документів є назва і примірник.

3.3.1. Основними одиницями обліку обсягу фонду друкованих видань, неопублікованих і аудіовізуальних документів, електронних видань, є примірник і назва.

 

3.4. Додатковими одиницями обліку є:

§ річний комплект періодичних видань – сукупність номерів (випусків) за рік (незалежно від їхньої річної кількості);

§ палітурна одиниця (підшивка) – сукупність номерів періодичних видань (документів), зшитих, оправлених або скріплених іншим засобом в одне ціле;

§ метрополиця.

 

3.5. Основними одиницями обліку журналів є примірник (том, номер, випуск) і назва видання за всі роки його надходження у фонд, незалежно від змін у назві журналу і повноти комплекту.Термін зберігання визначає сама бібліотека.

 

3.6. Основними одиницями обліку обсягу фонду газет є річний комплект газет, який підлягає зберіганню у даному фонді, і назва комплекту видання за всі роки його надходження у фонд, незалежно від зміни назви видання.Термін зберігання визначає сама бібліотека.

 

3.7. Самостійні видання, об’єднані в одній оправі (конволют), обліковуються як окремі примірники і окремі назви.

 

3.8. Додатки до друкованих документів (мапи, атласи, таблиці, покажчики до географічних назв, ноти, грамплатівки, плакати, СD-ROM, дискети і т.п.), якщо вони не мають самостійного значення, окремо не обліковуються. Вони отримують інвентарний номер основного документа.

3.9. Одиницями обліку нотних документів є примірник і назва. Окремі партії (голоси), об’єднані партитурою (клавіром), обліковуються як один примірник і одна назва. Окремі партії (голоси) і партитура, видані окремо, обліковуються як два примірники. Самостійні нотні документи, об’єднані в одній оправі (конволют), обліковуються як окремі примірники і окремі назви.

 

3.10. Одиницями обліку різних видів образотворчих документів, мап, схем, відбитків є примірник і назва.

 

3.11. Основними одиницями обліку спеціальних видів нормативних документів є примірник і назва.

 

3.12. Одиницями обліку документів групової обробки, що об’єднані однією оправою, є примірник і назва.

 

3.13. Одиницями обліку аудіовізуальних документів є примірник і назва.

§ Примірником грамплатівок і компакт-дисків є диск, магнітних фонограм – котушка, касета; діафільмів – рулон, діапозитивів – кадр; кінодокументів – бобина, відеофільмів – касета.

§ Окремо видану грамплатівку, компакт-диск обліковують як один диск і одну назву. Комплект (альбом) грамплатівок, компакт-дисків, об’єднаних загальною назвою, обліковують за кількістю дисків і за однією назвою.

§ Магнітну фонограму на одній котушці (касеті) обліковують як одну котушку (касету) і одну назву.

§ Магнітну фонограму на декількох котушках (касетах), об’єднаних загальною назвою, обліковують за кількістю котушок (касет) і однією назвою.

§ Аудіовізуальні документи, що є додатком до інших видів документів і мають з ним одну назву, окремо не обліковуються.

§ Аудіовізуальні документи, що мають різну назву з основним документом, до якого вони додаються, обліковуються окремо.

 

3.14. Одиницями обліку фонду відеодокументів є примірник і назва.

 

3.15. Одиницями обліку фонду кінодокументів є бобіна.

§ Загальний обсяг фонду кінофільмів обліковується за кількістю бобін; діафільмів – за кількістю рулонів.

 

3.16. Одиницями обліку фонду фотодокументів є примірник і назва.

§ Примірником фотодокумента є кадр.

§ Комплект діапозитивів обліковується як одна назва незалежно від кількості кадрів.

§ Загальний обсяг фонду діапозитивів обліковується за кількістю кадрів.

 

3.17. Одиницями обліку фонду мікроформ є: для мікрофіш – назва і примірник (фіша), для мікрофільмів – назва і примірник (рулон).

 

3.18. Примірником фонду електронних видань є дискета і оптичний диск (CD-RОМ і мультмедіа). Дискета – додаток та диск-додаток до іншого документа як окремий примірник не обліковуються, якщо вони не мають самостійного значення.Просмотров 780

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!