Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Суреткердің о бастағы ой өзегі қалай аталады?# авторлық идея

# субьективтік идея

# сыртқы композиция

# ішкі композиция

# обьективтік идея

@

Сюжеттің даму сатылары:

# экспозиция, байланыс, шарықтау шегі

# кейіптеу, астарлау, айшықтау

# дамыту, экспозиция, кейіптеу

# мезгеу, градиция, экспозиция

# шешімі, айшықтау, дамыту

@

12-15 бәйіттен тұратын, сүйіспеншілік-философиялық мазмұндағы арабтардың монорифмикалық лирикалық өлең түрі:

# аруз

# ақ өлең

# ямака

# гәзәл

# қара өлең

@

Қазақтың ұлы ақыны Абай енгізген өлең өлшемі:

# сегіз аяқ

# тоғыз аяқ

# үш аяқ

# он екі аяқ

# он алты аяқ

@

Қазақ өлең құрылысындағы ең басты өлшем не?

# буын

# ырғақ

# ұйқас

# екпін

# дыбыс үндестігі

@

Көркем мәтін арқылы адамзат болмысын, аданың рухани әлемін жан-жақты танып-білуді мақсат ететін ғылымды атаңыз:

# эстетика

# әдебиет тарихы

# филология

# мәдениетттану

# өнер тарихы

@

Өнердегі юморлық тәсіл неге жатады?

# әлеуметтік категорияға

# лингвистикалық категорияға

# философиялық категорияға

# тарихи категорияға

# эстетикалық категорияға

@

Сентиментализм бағытының тууына негіз болған “Сентименталдық саяхат” романының авторы:

# Л. Стерн

# Мольер

# Карамзин

# Ж. Ж. Руссо

# Ричардсон

@

“Қорғансыздың күні” шығармасының жанры:

# әңгіме

# роман

# комедия

# баллада

# эссе

@

Юморлық образ неге негізделген?

# әзілге

# мазаққа

# ғажайыпқа

# келемежге

# мысқылға

@

“... Бейбіт күннің өзі күрес мылтықсыз

Онда да жұрт жатады атып мүлтіксіз”

Қандай көркемдік тәсіл қолданылған?

# айқындау

# кекесіндеу

# арнау

# шендестіру

# дамыту

@

“... Ой деген-у,

Ауызға алсаң, қандырар,

Ой деген-у,

Жанды есінен тандырар”- әсерлеудің қай түріне жатады?

# қайталау

# арнау

# түйдектеу

# шендестіру

# дамыту

@

Еркін сөйленетін жай сөздер тіркесі емес, ырғағы мен ұйқасы белгілі қалыпқа түскен , шумағы мен ұйқасы белгілі тәртіпке бағынған нақысты сөздер тізбегі

# өлең

# әңгіме

# роман

# ертегі

# мысал

@

Екі ұдай нәрсені, құбылысты, ұғымды, сезімді қатар қойып, жұптап суреттеу

# психологиялық параллелизм

# дамыту

# эллипсис

# антитеза

# литота

@

Алдыңғы сөзден соңғы сөзді, алдыңғы ойдан соңғы ойды, алдыңғы құбылыстан соңғы құбылысты асыра, асқақтата суреттеу

# градация

# литота

# эллипсис

# антитеза

# апакопа

@

Ақ киімді денелі, ақ сақалды,

Соқыр мылқау танымас тірі жанды

Үсті басы ақ қырау, түсі суық,

Басқан жері сықырлап келіп қалды

# кейіптеу

# антитеза

# элипсис

# метафора

# апакопа

@

А. Байтұрсынов өзінің “Әдебиет танытқышында” сөз өнерін нешеге бөлді?

# 3

# 2

# 4

# 6

# 5

@

Адамдар арасындағы өзара қарым-қатынасынан, қимыл-әрекетінен туған түрліше жағдайларда шиеленістерге байланысты сюжет

# ситуация

# эпилог

# апакопа

# пролог

# байланыс

@

Суреттердің о бастағы ой-өзегі; обьективтік идея – нақты шығармадан туатын мақсатты нәтиже

# авторлық идея

# тақырып

# идея

# апакопа

# сюжет

@

Қиялдан туған қаһарман

# фантастикалық образ

# геройлық образ

# трагедиялық образ

# лирикалық образ

# комедиялық образ

@

Нағыз суреткер әрекеттің нақты нәтижесі, әдеби еңбектің көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын затты дерегі

# көркем шығарма

# комедія

# апакопа

# трагедия

# ода

@

Айқасу, шабысу, жандасу, таласу, ұрысу – бұлар қандай сөздер?

# синоним

# омоним

# антоним

# апакопа

# полисемия

@

Мен кесекті ердің сойымын,

Кескілеспей бір басылман

Алдыңа келіп тұрмын деп,

Ар намысым қашырман. (Махамбет)

Кескілеспей сөзі сөз мағыналарына қарай жіктегенде не болады?

# синоним

# антоним

# апакопа

# полисемия

# омоним

@

Малды жақсы баққаның,

Өзіңе абырой тапқаның

Малды жаман баққаның

Келген бақты қаққаның,-деген өлең жолдарында сөз мағыналары бойынша жіктелгенде “жақсы”, “жаман” сөзі қандай сөз?

# антоним

# синоним

# полисемия

# апакопа

# омоним

@

Алмаса докторға,

Нансаңыз соқырға,

Визит төлемей

Шырағым бос қалма(Абай)

асты сызылған сөздер қанедай сөз?

# кірме сөздер

# архаизмдер

# көнерген сөдер

# термин сөздер

# историзмдер

@

Дулыға сыймас басыңа,

Асау күн, келдім қасыңа.

Сенен де артық туғанмын,

Кеңестен ұшқан қыранмын,

Деді ұшқыш қыран да,- осы өлеңде архайзм сөз

# дулыға

# басыңа

# сенен

# кеңестен

# қыран

@

Көп түкірсе, көл болар

Троптың қай түрі?

# әсірелеу

# антитеза

# апакопа

# кейіптеу

# литота

@

Етектейін еріннен, екі елісі қалыпты.

Қиғаш қамыс құлақтан, бір тұтамы қалыпты

Көркемдеуіш сөздің қай түрі кездеседі?

# литота

# ассонанс

# гіпербола

# апакопа

# градация

@

Қара жерге қар жауар,

Қарды көр де, етім көр

Қар үстіне қан тамар,

Қанды көр де, бетім көр

Көркемдеуіш сөздің қай түрі кездеседі?

# антитеза

# элипсис

# градація

# апакопа

# литота

@

Бізде қару, бізде танк,

Бізде ұшқыш самолет.

Біз – болатпыз, біз – күшпіз,

Бізде қайрат, бізде от

Көркемдеуіш сөздің қай түрі кездеседі?

# анафора

# эпифора

# литота

# элипсис

# инверсия

@

Өлеңнің әр жолы ылғи бір сөзден басталып отыруы не деп аталады?

# анафора

# эпифора

# литота

# градация

# архаизм

@

Өлеңнің соңғы жолы ылғи бір сөзден болуы

# эпифора

# анафора

# элипсис

# апакопа

# градация

@

Мағыналары бір-бірінен алшақ жатқан екі нәрсені бетпе-бет қою

# антитеза

# градация

# гипербола

# литота

# дамыту

@

Есімі елге тараған жеке адамдарды не батырларды мадақтаған я болмаса, ел ішіндегі елеулі оқиғаларды дәріптеген аса көтеріңкі, көңілді жыр

# ода

# катрен

# апакопа

# сонет

# мадригал

@

Арнаулы өлшеммен, әр түрлі тақырыпқа жазылатын сыршыл өлең

# сонет

# ода

# катрен

# апакопа

# терцет

@

Шындықты адамның ішкі көңіл-күйіне бөлеп, ой мен сезіміне астастыра суреттейтін терең психологиялық шығармалардың түрі

# лирика

# драма

# трагедия

# комедія

# апакопа

@

Бұрын-соңды көз көріп, құлақ, естімеген тамаша оқиға туралы, шындыққа сиымды әңгіме

# новелла

# лирика

# ода

# повесть

# эпос

@

Табиғат құпияларын, адам не қоғам өмірінің сан алуан сырын қиял -ғажайып оқиғаға айналдыра бейнелейтін фантастикалық баян

# миф

# апакопа

# лиро эпос

# эпос

# жанр

@

Балқытып гүлді деміне,

Сүйді жаз әбден беріле.

Әкетпек еді ұзатып

Өзінің жылы жеріне (Ә. Тәжібае

Құбылтудың қай түрі кездеседі?

# кейіптеу

# метафора

# апакопа

# метанимия

# литота

@

Үйі мәз боп қой сойды

Сүйіншіге шапқанға (Абай)

Бұл өлең жолдары троптың қай түріне мысал болады?

# метонимия

# метафора

# синекдоха

# кейіптеу

# теңеу

@

Әдеби шығарманың тектері қай қатарда?

# эпос, лирика, драма

# драма, трагедия, комедия

# сатира, юмор, ысқақ

# әңгіме, лирика, драма

# юмор, ысқақ, драма

@

Лириканың түрлері қай қатарда?

# махаббат, табиғат, философиялық, саяси

# махаббат, әлеуметтік

# эпика, лирика, драма

# роман, поэма, трагедія

# лирика, драма

@

Қолыма от сиялы қалам алдым,

Жалпақтап айналама қарамадым.

Құбылтудың қай түрі?

# эпитет

# метафора

# метанимия

# теңеу

# синекдоха

@

Сюжеттік дамудың кезең-кезеңдерін тәртіпке салып, реттеп, қиыннан қиыстырып тұратын нәрсе

# композиция

# экспозиция

# фабула

#сенекдоха

# ситуация

@

Бір ұғымға назар аударту үшін бір сөзді немесе сөйлемді қайта-қайта айту

# қайталау

# жоқтау

# арнау

# баллада

# элипсис

@

Лиро-эпостық сипаттағы, шағын сюжетті өлең

# баллада

# поэзия

# поэма

# элипсис

# лирика

@

Бүтіннің орнына бөлшекті, керісінше, жалпының орнына жалқыны немесе, керісінше қолдану

# синекдоха

# композиция

# аллегория

# поэма

# идея

@

Құланнан атты қодықты,

Көлден тартты борықты.

Арада кеше қоныпты,

Кетемін деп зорықты...

өлең қандай ұйқас үлгісінде жазылған?

# шұбыртпалы ұйқас

# қара өлең ұйқас

# аралас ұйқас

# шалыс ұйқас

# қалыс ұйқас

@

а, б, в, б ұйқастың қай түрі?

# кезекті ұйқас

# егіз ұйқас

# қара өлең ұйқас

# ерікті ұйқас

#Шалыс ұйқас

@

Қ. Жұмалиев топтаған ең негізгі және көп қолданылатын өлең ұйқасы нешеге бөлінеді?

# 8

# 6

# 7

# 12

# 10

@

Өлең тармақтарындағы сөз аяқтарының үндестігі, өзара ұқсас, дыбыстас естілуі

# ұйқас

# бунақ

# екпін

# дыбыс

# буын

@

Адамдар арасындағы қарым-қатынастар, әр қырынан, молынан айқын көрсетілуі жанрдың қай түрі

# эпос

# драма

# лирика

# комедия

# трагедия

@

Белгілі бір дәуірдегі қоғамдық шындықтың сәулесі

# әдеби шығарма

# поэзия

# проза

# комедия

# мысал

@

Эпостық шығармалардың ішіндегі ең қысқа түрі

# мысал

# повесть

# роман

# комедия

# әңгіме

@

Эпостың шыңы, оның негізгі қаһарманы – халық, суреттер шындығы – халық басынан өткен кезеңді құбылыстар

# эпопея

# роман

# комедия

# повесть

# әңгіме

@

Өлеңді повесть

# поэма

# тақпақ

# өлең

# комедия

# мысал

@

Натурализм сөзінің мағынасы

# табиғат

# материя

# мысал

# шындық

# миф

@

Орта көлемді эпикалық түрдің үлгісі не деп. аталады?

# повесть

# поэма

# өлең

# роман

# комедия

@

Проза дегеніміз не?

# қара сөзбен әлеуметтік мәселе көтерген көркем шығарма

# ертегі

#көркем шығарма

# өлеңмен жазылған көркем шығарма

# сюжетке құрылған шығарма

@

Сонеттің арнаулы өлшемі неше бөлімнен тұрады?

# катрен, терцет

# мадригал, идиллия, эпиталома

# 4

# 5

#6

@

Драмадағы ең шешуші нәрсе

# тартыс

# шиеленіс

# байланыс

# экспозиция

# композиция

@

Қалың оқырманның өскелең талабы мен талғамының жаршысы, әдеби құбылысты жалпы мемлекеттік мүдде тұрғысынан пайымдайтын қоғамдық ой-пікірдің озғын өкілі.

# сыншы

# суреткер

# журналист

# актер

# тарихшы

@

Көркем әдебиеттің өзіне және әдебиет туралы ғылымға байланысты көрсеткіштер мен анықтамалар, шолулар мен сілтемелер жиынтығы

# библиография

# историография

# текстология

# лексикология

# терминология

@

Қимылдың, құбылыстың, үннің жүйелі, мерзімді, мөлшерлі қайталануы

# ырғақ

# ұйқас

# бунақ

# тармақ

# шумақ

@

- Әй, сақал! Бұл арадан Плюшкинге қалай баруға болады?

Асты сызылған сөз троптың қай түрі?

# синекдоха

# метафора

# метонимия

# шумақ

# аллегория

@

Жоғарғы ерні көк тіреп,

Төменгі ерні жер тіреп,

Троптың қай түрі?

# гипербола

# синекдоха

# литота

# асонанс

# пролог

 

@

Сыпайылап сөйлеу термин ретінде қалай аталады?

# эвфемизм

# табу

# фигура

# троп

# пролог

 

@

Сөз тіркестерін дағдылы синтаксистік қалыптан гөрі өзгешелеу ораммен, айрықша айшықпен құру.

# фигура

# троп

# элипсис

# инверсия

# пролог

 

@

Ақынның өзіне не, өзгеге кейде тіпті жалпы жұртқа арнайы тіл қатуы, көпшілікке қайрыла сөйлеуі, олармен іштей кеңесуі

# арнау

# жоқтау

# зарлау

# қайталау

# пролог

 

@

Арнау неше түрге бөлінеді?

# 3

# 2

# 5

# 6

# 1

 

@

Сөз әсерін күшейте отырып, оқырман назарын айрықша аударғысы келген нәрсені не құбылысты бірнеше мәрте қайталау

# қайталау

# арнау

# антитеза

# гипербола

# пролог

 

@

Өлеңнің әр жолының соңындағы немесе әрбір ой ағымының аяқ жағындағы бір сөздің бірнеше мәрте қолданылуы

# эпифора

# элипсис

# антитеза

# дамыту

# пролог

 

@

Бардың пайдасы тиер тар жерде,

Жоқтың залалы тиер әр жерде

Мақалдың әр тармағы неше буыннан тұрады?

# 10

# 11

# 9

# 8

# 1

 

@

Сиббаликалық өлең өлшеміндегінің ең кіші нәрсе.

# буын

# дыбыс

# метрика

# әріп

# пролог

 

@

Ең көне өлең жүйесі қалай аталады?

# метрика

# буын

# силлабика

# тонника

# пролог

 

@

Сиббаликалық өлең өлшеміндегінің ең шешуші нәрсе не?

# буын

# дыбыс

# метрика

# әріп

# пролог

 

@

Қимылдық, құбылыстық, үннің жүйесі, мерзімді, мөлшерлі қайталануы

# ырғақ

# тәсіл

# бунақ

# буян

# пролог

 

@

Еркін сөйленетін жай сөздер тіркесі емес, ырғағы мен ұйқасы белгілі қалыпқа түскен , шумағы мен ұйқасы белгілі тәртіпке бағынған нақысты сөздер тізбегі

# өлең

# әңгіме

# роман

# ертек

# пролог

 

@

Екі ұдай нәрсені, құбылысты, ұғымды, сезімді қатар қойып, жұптап суреттеу

# психологиялық параллелизм

# дамыту

# эллипсис

# антитеза

# пролог

 

@

Алдыңғы сөзден соңғы сөзді, алдыңғы ойдан соңғы ойды, алдыңғы құбылыстан соңғы құбылысты асыра, асқақтата суреттеу

# градиция

# литота

# антитеза

# апокопа

# пролог

 

@

Ақ киімді денелі, ақ сақалды,

Соқыр мылқау танымас тірі жанды

Үсті басы ақ қырау, түсі суық,

Басқан жері сықырлап келіп қалды

# кейіптеу

# антитеза

# элипсис

# метафора

# пролог

 

@

А. Байтұрсынов өзінің “Әдебиет танытқышында” сөз өнерін нешеге бөлді

# 3

# 2

# 4

# 5

# 1

 

@

Адамдар арасындағы өзара қарым-қатынасынан, қимыл әрекетінен туған түрліше жағдайларда шиеленістерге байланысты сюжет

# ситуация

# эпилог

# пролог

# байланыс

# идея

 

@

Суреттердің о бастағы ой өзегі; обьективтік идея – нақты шығармадан туатын мақсатты нәтиже

# авторлық идея

# тақырып

# идея

# сюжет

# идея

 

@

Қиялдан туған қаһарман

# фантастикалық образ

# геройлық образ

# трагедиялық образ

# лирикалық образ

# идея

 

@

Нағыз суреткер әрекеттің нақты нәтижесі, әдеби еңбектің көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын затты дерегі

# көркем шығарма

# комедия

# трагедия

# ода

# идея

 

@

Айқасу, шабысу, жандасу, таласу, ұрысу – бұлар қандай сөздер?

# синоним

# омоним

# антоним

# полисемия

# идея

 

@

Мен кесекті ердің сойымын,

Кескілеспей бір басылман

Алдыңа келіп тұрмын деп,

Ар намысым қашырман. (Махамббет)

Кескілеспей сөзі сөз мағыналарына қарай жіктегенде не болады?

# синоним

# антоним

# полисемия

# омонім

# идея

 

@

Малды жақсы баққаның,

Өзіңе абырой тапқаның

Малды жаман баққаның

Келген бақты қаққаның,-деген өлең жолдарында сөз мағыналары бойынша жіктелгенде “жақсы”, “жаман” сөзі қандай сөз?

# антоним

# синоним

# полисемия

# омоним

# идея

 

@

Алмаса докторға,

Нансаңыз соқырға,

Визит төлемей

Шырағым бос қалма(Абай)

асты сызылған сөздер:

# кірме сөздер

# архаизмдер

# термин сөздер

# историзмдер

# идея

 

@

Дулыға сыймас басыңа,

Асау күн, келдім қасыңа.

Сенен де артық туғанмын,

Кеңестен ұшқан қыранмын,

Деді ұшқыш қыран да,- осы өлеңде архайзм сөз

# дулыға

# басыңа

# кеңестен

# қыран

# идея

 

@

Көп түкірсе, көл болар

Троптың қай түрі?

# әсірелеу

# антитеза

# кейіптеу

# литота

# идея

 

@

Етектейін еріннен, екі елісі қалыпты.

Қиғаш қамыс құлақтан, бір тұтамы қалыпты

Көркемдеуіш сөздің қай түрі кездеседі?

# литота

# ассонанс

# гипербола

# градиция

# идея

 

@

Қара жерге қар жауар,

Қарды көр де, етім көр

Қар үстіне қан тамар,

Қанды көр де, бетім көр

Көркемдеуіш сөздің қай түрі кездеседі?

# антитеза

# элипсис

# традиция

# литота

# идея

 

@

Бізде қару, бізде танк,

Бізде ұшқыш самолет.

Біз – болатпыз, біз – күшпіз,

Бізде қайрат, бізде от

Көркемдеуіш сөздің қай түрі кездеседі?

# анафора

# эпифора

# элипсис

# инверсия

# идея

 

@

Өлеңнің әр жолы ылғи бір сөзден басталып отыруы не

# анафора

# эпифора

# градация

# архаизм

# идея

 

@

Өлеңнің соңғы жолы ылғи бір сөзден болуы

# эпифора

# анафора

# элипсис

# градация

# идея

 

@

Мағыналары бір-бірінен алшақ жатқан екі нәрсені бетпе-бет қою

# антитеза

# гипербола

# литота

# дамыту

# идея

 

@

Есімі елге тараған жеке адамдарды не батырларды мадақтаған я болмаса, ел ішіндегі елеулі оқиғаларды дәріптеген аса көтеріңкі, көңілді жыр

# ода

# катрен

# сонет

# мадригал

# идея

 

@

Арнаулы өлшеммен, әр түрлі тақырыпқа жазылатын сыршыл өлең

# сонет

# ода

# катрен

# терцет

# идея

@

Шындықты адамның ішкі көңіл-күйіне бөлеп, ой мен сезіміне астастыра суреттейтін терең психологиялық шығармалардың түрі

# лирика

# драма

# трагедия

# комедия

# идея

 

@

Бұрын-соңды көз көріп, құлақ, естімеген тамаша оқиға туралы, шындыққа сиымды әңгіме

# новелла

# лирика

# ода

# повесть

# идея

 

@

Табиғат құпияларын, адам не қоғам өмірінің сан алуан сырын қиял -ғажайып оқиғаға айналдыра бейнелейтін фантастикалық баян

# миф

# лиро эпос

# эпос

# жанр

# идея

 

@

Балқытып гүлді деміне,

Сүйді жаз әбден беріле.

Әкетпек еді ұзатып

Өзінің жылы жеріне (Ә. Тәжібае

Құбылтудың қай түрі кездеседі?

# кейіптеу

# метафора

# метанимия

# литота

# идея

 

@

Үйі мәз боп қой сойды

Сүйіншіге шапқанға (Абай)

Бұл өлең жолдары троптың қай түріне мысал болады?

# метонимия

# метафора

# синекдоха

# кейіптеу

# идея

@

Әдеби шығарманың түрлері

# әңгіме, лирика, драма

# драма, трагедия, комедия

# сатира, юмор, ысқақ

# эпос, лирика, драма

# идея

@

Лириканың түрлері қай қатарда

# махаббат, табиғат, философиялық, саяси

# махаббат, әлеуметтік

# эпика, лирика, драма

# роман, поэма, трагедія

# идея

@

Қолыма от сиялы қалам алдым,

Жалпақтап айналама қарамадым.

Құбылтудың қай түрі

# эпитет

# метафора

# метанимия

# синекдоха

# идея

@

Сюжеттік дамудың кезең-кезеңдерін тәртіпке салып, реттеп, қиыннан қиыстырып тұратын нәрсе

# композиция

# экспозиция

# фабула

# ситуація

# идея

@

Ежелгі гректердің әдемілік туралы ілімдері жүйесіне байланысты қандай атау қалыптасқан?

# эллада эстетикасы

# артикалық әдебиет

# символика

# әдеби ескерткіштер

# шығыс даналығы

@

Әдебиет өнердің қай түріне жатады?

# сөз

# мүсін

# саз

# кескін

# ән

@

Туындыда көрініс тапқан әрекет, оқиғалардың ең ақырғы шешімі бейнеленетін сюжет бөлшегін белгілеңіз?

# шешілу

# пролог

# байланыс

# эпилог

# экспозиция

@

Көркем туындының әңгімелеп айтуға болатын мазмұны қалай аталады?

# фабула

# композиция

# әдеби тіл

# пішін

# сюжет

@

Адамның өзгемен сөйлесуі:

# диолог

# шарықтау шегі

# композиция

# теңеу

# эпилог

@

Дүниеден өткен кісі туралы жоқтау өлең:

# эпитафия

# эклога

# сюжет

# ода

# эпиграмма

@

М. Әуеовтің фольклорлық сюжеттен алынған драмасы:

# Айман-Шолпан

# Қыз Жібек

# Қозы Көрпеш-Баян сұлу

# Ақан сері - Ақтоты

# Алпамыс батыр

@

З. Қабдоловтың суреткерге тән неше ерекшеліктерді көрсеткен?

# 8

# 4

# 5

# 10

# 14

@

М. Дүйсеновтың ғылыми зерттеу еңбегі:

# Әдебиеттегі мазмұн мен форманың бірлігі

# көзқарас

# қазақ романы және психологиялық талдау

# телағыс

# Мұхтар Әуезовтың шығармашылығы

@

Композиция сөзі қай тілден енген?

# латын сөзі

# грек сөзі

# араб сөзі

# парсы сөзі

# француз сөзі

@

Қайтсін, қолы тимепті,

Өлеңші, әнші есіл ер!

Ала жаздай ән салсаң,

Селкілде де, билей бер! – деген өлең жолында троптың қай түрі қолданылған?

# ирония

# эпитет

# метафора

# литота

# метанимия

@

8-10 ғасырда араб поэзиясында пайда болған ұзын және қысқа буындары кезектесіп келетін, кейін парсы және түрік тілдеріне тараған өлең жүйесі:

# Аруз

# Ямака

# Теджинис

# Редиф

# Аланкар

@

Төмендегі өлең шумағы ұйқастың қай түрі:

Сәулең болса кеудеңде,

Мына сөзге көңіл бөл.

Егер сәулең болмаса,

Мейлің тіріл, мейлің өл.

# кезектес ұйқас

# аралас ұйқас

# шұбыртпалы ұйқас

# егіз ұйқас

# қара өлең ұйқасы

@

Дәстүрлі өлең шумағы неше тармақтан тұрады?

# төрт

# жеті

# екі

# аралас ұйқас

# үш

@

Әдеби бағыт дегеніміз:

# эстетикалық шығармашылық бағдарламасы, ортақ принципі бар жазушылар тобы

# әдеби тіл

# әдеби процесс

# әдеби ағым

# әдеби кейіпкер

@

Типтік тұлғаны мүсіндеуде прототипті пайдалану негізінен қандай өнерге тән ерекшелік:

# реализмге

# антика әдебиетіне

# классицизм өнеріне

# роматизмге

# сентиментализмге

@

Лиро-эпикалық немесе аралас жанрға жататын туындыны анықта:

# баллада

# элегия

# роман

# әңгіме

# бәйіт

@

“Әдебиет – ақиқат өмірдің сырлы суреті, халықтың көркем тарихы”. Ділмар сөз авторы кім?

# М. Әуезов

# З. Қабдолов

# М. Дулатұлы

# А. Байтұрсынұлы

# М. Жұмабаев

@

Айшықтау дегеніміз не?

# сөз тіркесін өзгертіп айту

# әр сөйлемде ой ағымының қайталануы

# бір сөзді келесі бір сөзден асыра айту

# көпшілікке сұрау қоя сөйлеу

# заттарды қарсы қоя суреттеу

@

“Кездеспей кеткен бір бейне” шығармасының авторы:

# Ғабит Мүсірепов

# Саттар Ерубаев

# Сәбит Мұқанов

# Ғабиден Мұстафин

# Мағжан Жұмабаев

@

Ежелгі гректердің әдемілік туралы ілімдері жүйесіне байланысты қандай атау қалыптасқан?

# эллада эстетикасы

# артикалық әдебиет

# символика

# әдеби ескерткіштер

# шығыс даналығы

@

Әдебиет өнердің қай түріне жатады?

# сөз

# мүсін

# саз

# кескін

# ән

@

Туындыда көрініс тапқан әрекет, оқиғалардың ең ақырғы шешімі бейнеленетін сюжет бөлшегін белгілеңіз?

# шешілу

# пролог

# байланыс

# эпилог

# экспозиция

@

Көркем туындының әңгімелеп айтуға болатын мазмұны қалай аталады?

# фабула

# композиция

# әдеби тіл

# пішін

# сюжет

@

Адамның өзгемен сөйлесуі:

# диолог

# шарықтау шегі

# композиция

# теңеу

# эпилог

@

Дүниеден өткен кісі туралы жоқтау өлең:

# эпитафия

# эклога

# сюжет

# ода

# эпиграмма

@

М. Әуеовтің фольклорлық сюжеттен алынған драмасы:

# Айман-Шолпан

# Қыз Жібек

# Қозы Көрпеш-Баян сұлу

# Ақан сері - Ақтоты

# Алпамыс батыр

@

З. Қабдоловтың суреткерге тән неше ерекшеліктерді көрсеткен?

# 8

# 4

# 5

# 10

# 14

@

М. Дүйсеновтың ғылыми зерттеу еңбегі:

# Әдебиеттегі мазмұн мен форманың бірлігі

# көзқарас

# қазақ романы және психологиялық талдау

# телағыс

# Мұхтар Әуезовтың шығармашылығы

@

Композиция сөзі қай тілден енген?

# латын сөзі

# грек сөзі

# араб сөзі

# парсы сөзі

# француз сөзі

@

Қайтсін, қолы тимепті,

Өлеңші, әнші есіл ер!

Ала жаздай ән салсаң,

Селкілде де, билей бер! – деген өлең жолында троптың қай түрі қолданылған?

# ирония

# эпитет

# метафора

# литота

# метанимия

@

8-10 ғасырда араб поэзиясында пайда болған ұзын және қысқа буындары кезектесіп келетін, кейін парсы және түрік тілдеріне тараған өлең жүйесі:

# Аруз

# Ямака

# Теджинис

# Редиф

# Аланкар

@

Төмендегі өлең шумағы ұйқастың қай түрі:

Сәулең болса кеудеңде,

Мына сөзге көңіл бөл.

Егер сәулең болмаса,

Мейлің тіріл, мейлің өл.

# кезектес ұйқас

# аралас ұйқас

# шұбыртпалы ұйқас

# егіз ұйқас

# қара өлең ұйқасы

@

Дәстүрлі өлең шумағы неше тармақтан тұрады?

# төрт

# жеті

# екі

# аралас ұйқас

# үш

@

Әдеби бағыт дегеніміз:

# эстетикалық шығармашылық бағдарламасы, ортақ принципі бар жазушылар тобы

# әдеби тіл

# әдеби процесс

# әдеби ағым

# әдеби кейіпкер

@

Типтік тұлғаны мүсіндеуде прототипті пайдалану негізінен қандай өнерге тән ерекшелік:

# реализмге

# антика әдебиетіне

# классицизм өнеріне

# роматизмге

# сентиментализмге

@

Лиро-эпикалық немесе аралас жанрға жататын туындыны анықта:

# баллада

# элегия

# роман

# әңгіме

# бәйіт

@

“Әдебиет – ақиқат өмірдің сырлы суреті, халықтың көркем тарихы”. Ділмар сөз авторы кім?

# М. Әуезов

# З. Қабдолов

# М. Дулатұлы

# А. Байтұрсынұлы

# М. Жұмабаев

@

Айшықтау дегеніміз не?

# сөз тіркесін өзгертіп айту

# әр сөйлемде ой ағымының қайталануы

# бір сөзді келесі бір сөзден асыра айту

# көпшілікке сұрау қоя сөйлеу

# заттарды қарсы қоя суреттеу

@

“Кездеспей кеткен бір бейне” шығармасының авторы:

# Ғабит Мүсірепов

# Саттар Ерубаев

# Сәбит Мұқанов

# Ғабиден Мұстафин

# Мағжан Жұмабаев

@

Әдеби шығармада қаламгердің бейнелегені мен баяндағанының қосындысынан қандай ұғым пайда болады?

# шығарма мазмұны

# идея

# композиция

# тақырып

# проблематика

@

“Сюжет” қай тілдің сөзі?

# француз

# латын

# ағылшын

# грек

# неміс

@

Көркем туындының әңгімелеп айтуға болатын мазмұны қалай аталады?

# фабула

# әдеби тіл

# сюжет

# композиция

# пішін

@

“Арман банкіге менеджер болып орналасты” – деген сөйлемдегі неологизм:

# менеджер

# банк

# болып

# Арман

# орналасты

@

Мыналардың ішінен әдеби түрді атаңыз:

# поэма

# драма

# эпос

# фабула

# лирика

@

Жоқ нәрсенің өзін өп-өтірік бар ету, астарлап мазақ қылу, обьектіні мақтаған болып тәлкек етудің көркем шығармадағы көрінісі:

# ирония

# трагедия

# литота

# драма

# сарказм

@

Новелла қандай жанрлық түрге жатады?

# шағын көлемді

# сюжетті өлең

# лирикалық жанр

# жоқтау өлең

# дирикалық драма

@

Әдебиеттің предметі:

# адам

# қоғам

# дәуір

# қаламгер

# өнер

@

Образ жасаудағы типтендіру деген не?

# әлеуметтік топ өкілдерінің бір образ басына жинақталып берілуі

# шығармадағы кейіпкердің автор берген бағасының шығармада сақталуы

# кейіпкердің сырт келбетінің шығармада суреттелуі

# әдеби кейіпкердің ішкі болмысын даралап суреттеу

# кейіпкердің өмірде болған адамнан алынуы

@

А. Байтұрсынов пейзаж бен портретті қалай атаған?

# мәністеу

# зейіндеу

# әдіптеу

# пайымдау

# мәлімдеу

@

Жазушының шындық өмірден таңдап-талғап алған, өзінің көркем шығармасына арқау ететін өмір құбылысының тобы:

# тақырып

# идея

# экспозиция

# деталь

# сюжет

@

Автордың шығармасында суреттеп отырған өмір құбылыстары жайлы айтқысы келген ойы:

# шығарманың идеясы

# шығарманың тілі

# шығарманың тақырыбы

# шығарманың композициясы

# шығарманың көркемділігі

@

Көркем шығарманың жалпы құрылымы:

# композиция

# идея

# эпиграф

# сюжет

# фабула

@

Ауыстыру мағынасында қолданылатын сөздер:

# метафора

# антоним

# символ

# ирония

# теңеу

@

“Өлең өнерінің қағидалары туралы трактаттың” авторы:

# Әбунасыр әл-Фараби

# В. Г. Белинский

# Аристотель

# А. Байтұрсынов

# Абай

@

Төмендегі өлең шумағы ұйқастың қай түріне жатады?

Ана тілің – арың бұл,

Ұятың боп тұр бетте

Өзге тілдің бәрін біл,

Өз тіліңді құрметте.

# шалыс ұйқас

# ерікті ұйқас

# шұбыртпалы ұйқас

# қара өлең ұйқасы

# аралас ұйқас

@

Үннің жүйелі, мерзімді, мөлшерлі қайталануы өлеңде қалай аталады?

# ырғақ

# буын

# бунақ

# өлшем

# тармақ

@

Гегель өнердің дамуын неше сатыға бөлді:

# 3

# 7

# 8

# 5

# 2

@

Стильдік ерекшелік дегеніміз не?

# жеке қаламгердің жазу мәнеріне байланысты ерекшелік

# қаламгердің дүниетанымына қатысты ерекшелік

# жазушылар тобына ортақ ерекшелік

# тақырыпқа байланысты ерекшелік

# қаламгерге туа біткен ерекшелік

@

Классицизм өнері неліктен осылай аталған?

# билеуші қауымның мұратына қызмет еткендіктен

# өздерін жаңа өнер деп санағандықтан

# дүниежүзі өнер дамуына үлгі-өнеге боламыз дегендіктен

# көне грек әдебиетін үлгі тұтқандықтан

# өмір шындығын шынайы бейнелегендіктен

@

Жеке адамның мінез-болмысын мысқылдауға арналған шағын сатиралық өлең:

# эпиграмма

# пародия

# эпитафия

# фельетон

# памфлет

@

“Әдебиет – ақиқат өмірдің сырлы суреті, халықтың көркем тарихы”. Ділмәр сөз авторы кім?

# М. Әуезов

# М. Дулатұлы

# М. Жұмабаев

# А. Байтұрсынұлы

# З. Қабдолов

@

Сатиралық образ жасаудың басты тәсіліне не жатады?

# сарказм

# гротеск

# теңеу

# табу

# метонимия

@

Әдебиеттану ғылымының қосымша саласы қайсы?

# библиография

# әдебиет тарихы

# поэтика

# әдебиет сыны

# әдебиет теориясы

@

“Өнерді – табиғатқа еліктеу” деп тапқан ойшыл:

# Аристотель

# В. Г. Белинский

# Платон

# Шелллинг

# Гегель

@

Өнер түрі ретіндегі көркем әдебиеттің негізгі құралын атаңыз?

# көркем сөз

# көркем идея

# көркемдік пішін

# көркем образ

# көркемдік шындық

@

“Тұрыпты хан қолында бір сұлу қыз” деген өлең авторы:

# Шәкәрім

# Абай

# Мағжан

# Дулат

# Сәкен

@

Ғ. Мүсірепов жазған драмалық шығарма:

# Ақан сері – Ақтоты

# Сылаң қыз

# Ұлан асу

# Қарагөз

# Абылай хан

@

“Әдебиет” сөзі қай тілден енген?

# араб

# ағылшын

# француз

# грек

# латын

@

Образ жасаудағы портрет дегеніміз не?

# кейіпкердің сырт келбетінің шығармада суреттелуі

# кейіпкерге автор берген бағаның шығарманың өн бойында сақталуы

# шығарма кейіпкерінің өмірдегі бейнеден алынуы

# әлеуметтік топ адамдарын жинақтап суреттеу

# әдеби кейіпкердің ішкі болмысын даралап суреттеу

@

Бір шығармадағы бірнеше және әр алуан жеке тақырыптар мен идеялардың басын бір жерге қосып, бір арнамен өрбітіп тұрған бірегей, өзекті мәселені қай идеяның түріне жатқызамыз?

# негізгі идея

# субьективті идея

# авторлық идея

# обьективті идея

# қосалқы идея

@

“Сюжет ... типтің, характердің қалыптасу тарихы” деген:

# Горький

# Веселевский

# Шкловский

# Добин

# Аристотель

@

Суреткердің өзі суреттеп отырған өмір шындығына шығарған үкімі, соңғы сахна:

# шешім

# дамыту

# байланыс

# экспозиция

# шарықтау шегі

@

Қазақ өлеңі жайлы арнаулы монографиялық еңбек жазған ғалым:

# З. Ахметов

# С. Қирабаев

# Байтұрсынов

# З. Қабдолов

# М. Әуезов

@

Желсіз түнде жарық ай,

Сәулесі суда дірілдеп.

Ауылдың жаны терең сай,

Тасыған өзен күрілдеп.

Ұйқас түрін анықта:

# шалыс

# кезекті ұйқас

# аралас

# ерікті ұйқас

# қара өлең ұйқасы

@

Орыс өлеңі қандай өлеңдік жүйеге жатады?

# силлабо-тоникалық

# тоникалық

# силлабикалық

# еркін өлең

# метрикалық

@

Төменде көрсетілген ведалардың қайсысы гимндердің (ұрандар) жинағы болып табылады?

# Ригведа

# Атхарваведа

# Махабхарата

# Яджурведа

# Самаведа

@

А. Байтұрсынов әдебиеттің үш тегін қалай атады?

# әуезе, толғау, айтыс-тартыс

# эпос, лирика, драма

# ұзақ сөз, көңілді сөз, көсем сөз

# айтыс-тартыс, эпос, ұзақ әңгіме

# ұлы әңгіме, эпос, толғау

@

“Поэтикалық өнерде” дәріптелетін бағыт:

# ағартушылық

# ежелгі дәуір

# классицизм

# орта ғасыр

# қайта өрлеу

@

Новелла-эпиканың қай түрі?

# шағын көлемді эпика

# тар көлемді эпика

# кең көлемді эпика

# лирикалық эпика

# орта көлемді эпика

@

Пейзаж терминінің мағынасы:

# табиғатты суреттеу

# оқиғаны баяндау

# бір адамның портретін беру

# оқиға болған жерді көрсету

# адамның сыртқы түрін сипаттау

@

“Астындағы Бурылдың

Жоғарғы ерні көк ті реп,

Төменгі ерні жер тіреп...” – деген тармақтарда қандай көркемдік тәсіл қолданылған?

# әсірелеу

# теңеу

# бернелеу

# меңзеу

# айқындау

@

Аристотельдің поэтикасын мінсіз шығарма деп бағалаған кім?

# Лессин

# Буало

# Гете

# Гейне

# Гегель

@

Филологияның тілді қарым-қатынас құралы ретінде зерттейтін саласын көрсетіңіз:

# лингвистика

# әдебиет тарихы

# логика

# эстетика

# әдебиеттану

 

@

Натурализм сөзінің мағынасы

# табиғат

# материя

# мысал

# шындық

# миф

@

Орта көлемді эпикалық түрдің үлгісі не деп. аталады?

# повесть

# поэма

# өлең

# роман

# комедия

@

Проза дегеніміз не?

# қара сөзбен әлеуметтік мәселе көтерген көркем шығарма

# ертегі

#көркем шығарма

# өлеңмен жазылған көркем шығарма

# сюжетке құрылған шығарма

@

Сонеттің арнаулы өлшемі неше бөлімнен тұрады?

# катрен, терцет

# мадригал, идиллия, эпиталома

# 4

# 5

#6

@

Драмадағы ең шешуші нәрсе

# тартыс

# шиеленіс

# байланыс

# экспозиция

# композиция

@

Қалың оқырманның өскелең талабы мен талғамының жаршысы, әдеби құбылысты жалпы мемлекеттік мүдде тұрғысынан пайымдайтын қоғамдық ой-пікірдің озғын өкілі.

# сыншы

# суреткер

# журналист

# актер

# тарихшы

@

Көркем әдебиеттің өзіне және әдебиет туралы ғылымға байланысты көрсеткіштер мен анықтамалар, шолулар мен сілтемелер жиынтығы

# библиография

# историография

# текстология

# лексикология

# терминология

@

Қимылдың, құбылыстың, үннің жүйелі, мерзімді, мөлшерлі қайталануы

# ырғақ

# ұйқас

# бунақ

# тармақ

# шумақ

@

- Әй, сақал! Бұл арадан Плюшкинге қалай баруға болады?

Асты сызылған сөз троптың қай түрі?

# синекдоха

# метафора

# метонимия

# шумақ

# аллегория

@

Жоғарғы ерні көк тіреп,

Төменгі ерні жер тіреп,

Троптың қай түрі?

# гипербола

# синекдоха

# литота

# асонанс

# пролог

 

@

Сыпайылап сөйлеу термин ретінде қалай аталады?

# эвфемизм

# табу

# фигура

# троп

# пролог

 

@

Сөз тіркестерін дағдылы синтаксистік қалыптан гөрі өзгешелеу ораммен, айрықша айшықпен құру.

# фигура

# троп

# элипсис

# инверсия

# пролог

 

@

Ақынның өзіне не, өзгеге кейде тіпті жалпы жұртқа арнайы тіл қатуы, көпшілікке қайрыла сөйлеуі, олармен іштей кеңесуі

# арнау

# жоқтау

# зарлау

# қайталау

# пролог

@

Арнау неше түрге бөлінеді?

# 3

# 2

# 5

# 6

# 1

@

Сөз әсерін күшейте отырып, оқырман назарын айрықша аударғысы келген нәрсені не құбылысты бірнеше мәрте қайталау

# қайталау

# арнау

# антитеза

# гипербола

# пролог

@

Өлеңнің әр жолының соңындағы немесе әрбір ой ағымының аяқ жағындағы бір сөздің бірнеше мәрте қолданылуы

# эпифора

# элипсис

# антитеза

# дамыту

# пролог

@

Бардың пайдасы тиер тар жерде,

Жоқтың залалы тиер әр жерде

Мақалдың әр тармағы неше буыннан тұрады?

# 10

# 11

# 9

# 8

# 7

 

@

Силлабикалық өлең өлшеміндегінің ең кіші нәрсе.

# буын

# дыбыс

# метрика

# әріп

# пролог

 

@

 

Ең көне өлең жүйесі қалай аталады?

# метрика

# буын

# силлабика

# тонника

# пролог

 

@

Сиббаликалық өлең өлшеміндегінің ең шешуші нәрсе не?

# буын

# дыбыс

# метрика

# әріп

# пролог

@

Қимылдық, құбылыстық, үннің жүйесі, мерзімді, мөлшерлі қайталануы

# ырғақ

# тәсіл

# бунақ

# буян

# пролог

@

Еркін сөйленетін жай сөздер тіркесі емес, ырғағы мен ұйқасы белгілі қалыпқа түскен , шумағы мен ұйқасы белгілі тәртіпке бағынған нақысты сөздер тізбегі

# өлең

# әңгіме

# роман

# ертек

# пролог

@

Екі ұдай нәрсені, құбылысты, ұғымды, сезімді қатар қойып, жұптап суреттеу

# психологиялық параллелизм

# дамыту

# эллипсис

# антитеза

# пролог

@

Алдыңғы сөзден соңғы сөзді, алдыңғы ойдан соңғы ойды, алдыңғы құбылыстан соңғы құбылысты асыра, асқақтата суреттеу

# градиция

# литота

# антитеза

# апокопа

# пролог

@

Ақ киімді денелі, ақ сақалды,

Соқыр мылқау танымас тірі жанды

Үсті басы ақ қырау, түсі суық,

Басқан жері сықырлап келіп қалды

# кейіптеу

# антитеза

# элипсис

# метафора

# пролог

@

А. Байтұрсынов өзінің “Әдебиет танытқышында” сөз өнерін нешеге бөлді

# 3

# 2

# 4

# 5

# 1

@

Адамдар арасындағы өзара қарым-қатынасынан, қимыл әрекетінен туған түрліше жағдайларда шиеленістерге байланысты сюжет

# ситуация

# эпилог

# пролог

# байланыс

# идея

@

Суреттердің о бастағы ой өзегі; обьективтік идея – нақты шығармадан туатын мақсатты нәтиже

# авторлық идея

# тақырып

# идея

# сюжет

# идея

@

Адамдар арасындағы өзара қарым-қатынасынан, қимыл-әрекетінен туған түрліше жағдайларда шиеленістерге байланысты сюжет

# ситуация

# эпилог

# апакопа

# пролог

# байланыс

@

Суреттердің о бастағы ой-өзегі; обьективтік идея – нақты шығармадан туатын мақсатты нәтиже

# авторлық идея

# тақырып

# идея

# апакопа

# сюжет

@

Қиялдан туған қаһарман

# фантастикалық образ

# геройлық образ

# трагедиялық образ

# лирикалық образ

# комедиялық образ

@

Нағыз суреткер әрекеттің нақты нәтижесі, әдеби еңбектің көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын затты дерегі

# көркем шығарма

# комедія

# апакопа

# трагедия

# ода

@

Айқасу, шабысу, жандасу, таласу, ұрысу – бұлар қандай сөздер?

# синоним

# омоним

# антоним

# апакопа

# полисемия

@

Мен кесекті ердің сойымын,

Кескілеспей бір басылман

Алдыңа келіп тұрмын деп,

Ар намысым қашырман. (Махамбет)

Кескілеспей сөзі сөз мағыналарына қарай жіктегенде не болады?

# синоним

# антоним

# апакопа

# полисемия

# омоним

@

Малды жақсы баққаның,

Өзіңе абырой тапқаның

Малды жаман баққаның

Келген бақты қаққаның,-деген өлең жолдарында сөз мағыналары бойынша жіктелгенде “жақсы”, “жаман” сөзі қандай сөз?

# антоним

# синоним

# полисемия

# апакопа

# омоним

@

Алмаса докторға,Просмотров 4049

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!