Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 а)радіальні; радіально-упорні; упорно-радіальні; упорні 

Чому рідинне змащення підшипників кочення є самим найкращим? Тому воно
забезпечує:

б)мінімальні втрати на тертя; охолодження; винос продуктів зношування;

 

 

Як поділяються підшипники кочення за способом компенсації перекосів валів?
Це:

в)несамовстановлювані; самовстановлювані;

 

З яких деталей складаються підшипники кочення? Це:

б)тіло кочення; зовнішнє та внутрішнє кільце; сепаратор;

 

З якою метою здійснюється змащення підшипників кочення? Для:

в)зменшення природного зношування його деталей;

 

 

В чому полягає розколювання кілець та тіл кочення в підшипниках кочення? Це:

б)через великі динамічні навантаження або неправильному монтажеві;

 

Які розрахунки використовують для підшипників кочення. Це на:

в)довговічність;

 

Вкажіть залежність для визначення еквівалентного навантаження для підшипників кочення. Це:

А)Fe=(хvFr+уFa)kσkT;

 

Які бувають конструкції підшипників кочення по формі тіл кочення:

в) шарикові; роликові;

Які критерії робото здатності підшипників кочення?

б)довговічність;

 

З яких матеріалів виготовляють тіла кочення підшипників? Це:

в) ШХ9; ШХ15; ШХ15ГС;

 

3 яких матеріалів виготовляють кільця для підшипників кочення? Це:

б)ШХ9;ШХ15;ШХ15ГС;

 

Як діляться за принципом дії ущільнювальні пристрої в підшипниках кочення? Це:

а)контактні; лабіринтні та щилинні; відцентрові; комбіновані;


 

Які бувають типи підшипників кочення по числу рядів тіл кочення:

в)однорядні; багаторядні;


 

Вкажіть правильну розшифровку залежності (для розрахунку довговічності

L

С, Ре, т -

б)динамічна вантажопідйомність; еквівалентне навантаження;
показник степені;

 

 

Перерахуйте види руйнування підшипників кочення, це:

б)втомне викришування; пластичні деформації; абразивне руйнування
сепараторів; розтріскування кілець;

 

 

Що викликає викришування доріжок кілець підшипників кочення:

а)циклічне контактне навантаження;

 

Що спричиняє абразивне зношування підшипників кочення:

в)негерметизований захист підшипника від попадання пилу з навколишнього
середовища;

 

Що викликає руйнування сепараторів підшипників кочення? Це:

б)дія відцентрових сил та тіл кочення;

 

 

Критерії працездатності підшипників кочення. Це:

а)довговічність по втомному викришуванню та статична вантажопідйомність
по пластичним деформаціям;

 

 

Що таке заклинювання тіл кочення в підшипниках? Це коли тіло кочення:

а) не обертається;

 

Що викликає пластичні деформації доріжок кілець кочення підшипників
кочення? Це:

б)ударні або статичні навантаження;

 

Підшипники кочення конструюють чи підбирають по таблицях каталогу:

б) підбирають;

 

 

Від чого залежить ККД підшипників кочення. Це від:

в)тертя кочення та ковзання його деталей;

 

Які бувають мастильні матеріали для підшипників кочення? Це:

б)пластичні, рідинні;

 

 

Тема 9 - ПІДШИПНИКИ КОВЗАННЯ

 

Які бувають типи підшипників ковзання по конструкції? Це:

В) нероз'ємні та роз'ємні

 

Вкажіть залежність для визначення питомих навантажень, які діють в
підшипниках ковзання:

А) P=F/A

 

 

Розшифруйте позначення матеріалу БрА9Ж4, де:

б)А-9%; Ж-4%; олово+мідь;

 

Розшифруйте позначення матеріалу БрСЗО, де:

а)С-30%; олово+мідь;

 

Перерахуйте види змащення підшипників ковзання. Це:

а)напіврідинне; рідинне;

 

 

Які конструктивні особливості підшипників ковзання, що самовстановлюються. Це наявність:

б)напівсферичних виступів;

 

Розшифруйте позначення матеріалу БрОІОФІ, де:

В) О-10%; Ф-1%.

 

Розшифруйте позначення матеріалу БрЩбЦбСЗ, де:

а)0-6%; Ц-6%; С-3%;

 

 

Які матеріали використовують для виготовлення вкладок підшипників ковзання?
Це:

в)бронза; бабіт; чавун; металокераміка;

 

 

Яке призначення вкладок (підшипників ковзання) для двигунів внутрішнього
згорання? Це зменшення:

в)зношування корінних шийок колінчастого вала;

 

Фізичний зміст заїдання підшипників ковзання? Це тертя ковзання вкладника та
цапфи і при цьому вони:

б)перегріваються;

 

Які режими тертя мастила мають місце в підшипниках ковзання? Це:

а)граничне; напіврідинне; рідинне;

 

 

Що гарантує розрахунок підшипників ковзання по питомій роботі сил тертя? Це:

а)нормальний тепловий режим; відсутність заїдання;

 

Що гарантує розрахунок підшипників ковзання по середньому питомому
навантаженню? Це:

в)невитискання мастила з зазору;

 

Розшифруйте правильно залежність вигляду A=dl де:

А, d,l б) площа; діаметр цапфи вала; довжина цапфи вала;

 

Що таке маслянистість мастила при його використанні в підшипниках ковзання?
Це властивість мастила утворювати на поверхні тертя плівки:

а)стійкі адсорбовані;

 

Яка умова повинна дотримуватися для забезпечення нормального теплового
режиму та відсутності заїдання в підшипниках ковзання:

А)pv≤[pv]

 

 

В якому випадку відбувається втомне викришування підшипників ковзання? при
навантаженнях:

а) циклічних;

 

 

При яких режимах роботи використовують вкладки з бабітовою заливкою
(підшипники ковзання)? Це при:

а) важких та середніх;

 

 

В яких випадках використовкються бронзові вкладки (підшипники ковзання). Уе
при:

а)середніх швидкостях та великих навантаженнях;

 

 

Що таке в'язкість мастила, при його використанні в підшипниках ковзання? Це
об'ємна властивість мастила чинити опір переміщенню його шарів:

а) відносному;

 

Які бувають критерії розрахунку підшипників ковзання при їхньому рідинному
змащенні? Це:

а)зносостійкості; стійкості протни втомоного руйнування;

Особливістю металокерамічних матеріалів для підшипників ковзання є їхня:

а)мала густина;

 

При яких режимах роботи використовують чавунні вкладки (підшипники
ковзання)? Це в:

в)маловідповідальних вузлах;

 

 

Яка умова повинна витримуватимя в підшипниках ковзання для дотримання
змащення їхніх поверхонь:

б) h>Rz1+Rz2;

 

Які є види руйнування підшипників ковзання:

а)абразивне зношування; заїдання; втомне викришування;

 

 

Який з критеріїв працездатності є основним для підшипників ковзання:

в)зносостійкість та стійкість проти втомного руйнування;

 

Що регламентує в підшипниках параметр (ру):

б)нормальний тепловий режим та відсутність заїдання;

 

В якому випадку виникає ефект заїдання в підшипниках ковзання. При:

в)перегріванні;

 

 

Коли відбувається абразивне зношування в підшипниках ковзання? В результаті:

б)попадання з мастилом абразивних частинок;

 


Просмотров 493

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!