Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Р, 2/, соі - а) крок ланцюга; число зубців ведучої зірочки; кутова швидкість ведучої зірочки 

Розшифруйте залежність для ланцюгової передачі вигляду V —----------------- , де:

а) крок ланцюга; число зубців веденої зірочки; кутова швидкість веденої зірочки;

 

При якій умові для ланцюгової передачі справедлива рівність вигляду, коли ланцюг за один оберт зірочки проходить шлях:

 

В) pz.

 

В яких одиницях виміру задається довжина ланцюга:

б) в кроках;

 

Які параметри є стандартизованими для ланцюгових передач:

В) крок ланцюга.

 

Від чого залежить ККД ланцюгової передачі:

б) втрат на тертя в шарнірах ланцюга; на перемішування мастила;

 

Призначення натяжних пристроїв для ланцюгової передачі:

В) створювати натяг ланцюга.

 

 

Тема 6 - КЛИНОПАСОВІ ПЕРЕДАЧІ

Вкажіть формулу для визначення попереднього натягу (F0) пасу через сили F1 та F2:

в) F0=0.5(F1+F2);

Вкажіть вираз для визначення відцентрової сили, яка виникає в пасі:

б) Fv=ρAV2

Яку роботу забезпечує пружне ковзання в пасі й передачі:

а) нормальну;

Наведіть розшифровку виразу для визначення коефіцієнту тяги для пасової


передачі вигляду, фі= Ft/(F1+F2)

Ft,F1,F2 — а) колова сила; натяг набігаючої гілки пасу; натяг збігаючої гілки пасу;

 

Довжина дуги ковзання в пасовій передачі визначається за умовою рівноваги:

а) колової сили та сил тертя;

 

Як визначити передавальне відношення пасової передачі з урахуванням
пружнього ковзання пасу?

В)U=d2/d1(1-ксі)Що таке питома колова сила в пасовій передачі? Це відношення:

Б) Kп=Ft/A

 

Чим зумовлена тягова властивість пасової передачі? Це:

б) взаємодією пасу зі шківом;

 

Клинові паси нормальних перерізів виготовляють з наступної кількості перерізів:

а) семи;

Вкажіть вираз для визначення F1 з урахуванням F в пасовій передачі:

б) F1=F0+Ft/2;

 

З якою метою в декотрих шківах плоско пасових передач обід роблять
випуклим? Для того щоб збільшити:

б) площу взаємодії;

 

Наведіть вираз для визначення рівно дійної сили, яка навантажує вали та
підшипники:

a) Fп=2F0sin(α1/2);

Яку роботу забезпечує буксування в пасовій передачі:

Б) з перевантаженням

 

Вкажіть вираз для визначення Ft в пасовій передачі:

Немає відповіді

 

Для чого в пасовій передачі створюють попередній натяг пасу? З метою
забезпечення:

б) тертя між поверхнями пасу та шківа;

 

Вкажіть правильну залежність для визначення коефіцієнта ковзання пасу. Це:

 

б) ксі = V1-V2/V1

 

Що є причиною втомного руйнування пасів? Це напруження:

 

а) згину;

Розшифруйте для пасової передачі вираз вигляду

В) напруження від відцентрових сил; відцентрова сила; площа поперечного перерізу пасу

 

Як здійснюється попередній натяг пасу в передачі? За рахунок пристроїв:

В) змінної дії; в залежності від навантаження

 

Що таке попереднє напруження в пасі? Це відношення вигляду:

А) Бо=Fo/A

 

Критерієм раціональної роботи пасу є умова:

a) [ Ft]=2φ0F0;

Від яких чинників залежить ККД пасової передачі окрім навантаженості передачі? Це від:

А) втрат на ковзання по шківу; внутрішнє тертя в пасі згину; опір руху пасу та шківа; тертя в підшипниках

 

Які складові входять у вираз для визначення числа перебігів пасу в секунду? Це:

а) швидкість пасу; шлях пройдений пасом за 1 год; довжина пасу;

 

Розшифруйте залежність для розрахунку відцентрової сили, яка діє на пас
вигляду Ру = рАУ2, де:

р, А, V - а а) густина матеріалу пасу; площа перерізу пасу; лінійна швидкість;

 

Розшифруйте залежність вигляду V =---------------------- --, де:

А) діаметр веденого шківа; діаметр ведучого шківа; коефіцієнт проковзування.

 

Розшифруйте залежність для пасової передачі вигляду <т3 = 8ЕІ сі, де:

а) товщина пасу; модуль поперечної пружності матеріалу пасу; діаметр шківа;

 

Розшифруйте для пасової передачі залежність вигляду (7У = ¥у ІА, де:

а) напруження в пасі; відцентрова сила; площа поперечного перерізу пасу;

 

Який основний критерій працездатності пасової передачі:

А) тягова здатність; довговічність.

 

Розшифруйте для пасової передачі залежність вигляду (р =-------------- , де:

a) коефіцієнт тяги; корисне напруження; попереднє напруження;

 

Вкажіть необхідну умову працездатності пасової передачі. Це:

В) попередній натяг пасу.

 

 

Тема 7-ВАЛИ ТА ОСІ

 

Проектний розрахунок ведучого валу ведеться з метою визначення діаметру:

А) вхідного кінця валу

 

Проектний розрахунок веденого валу в одноступеневому редукторі ведеться з
метою визначення діаметру:

В) вихідного кінця вала.

 

Що таке вал? Це деталь, яка:

В) підтримує насаджені на нього деталі та передає обертовий момент.

 

Що таке вісь? Це деталь, яка:


Просмотров 744

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!