Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


А) кут при вершині веденого котка 

Розшифруйте залежність для визначення геометричного параметру Яе в конічній фрикційній передачі вигляду Re=0,5*sqr(d1^2+d2^2)

а) діаметр ведучого котка; діаметр веденого котка;

 

Розшифруйте залежність (для визначення діаметра веденого котка в конічній фрикційній передачі) вигляду d2=2*Re*sin(кута)2, де:

Re,(кут)2 - б) зовнішня конусна відстань; кут при вершині веденного котка

 

Призначення варіатора - це плавна зміна ходу кутової швидкості веденого вала при кутовій швидкості ведучого:

а) змінній;

 

Розшифруйте залежність (для визначення середнього діаметра котка конічної фрикційної передачі) вигляду dср=b-sin(кута):

B,кут - а) ширина котка; кут при вершині котка

 

Як запобігти задирів робочих поверхонь фрикційних котків? Необхідно в
швидкохідних сильнонавантажених передачах щоб не було:

а) розриву масляної плівки;

Вкажіть залежність для визначення міжосьової відстані в циліндричній
фрикційній передачі:

а) а=0,5(d1+d2);

 

Властивості матеріалів для виготовлення робочих поверхонь фрикційних котків повинні бути:

а) з високим коефіцієнтом тертя; з високим модулем пружності; зносостійкими; волого непоглинаючими;

 

Які комбінації матеріалів використовують у фрикційних передачах:

В) сталь по сталі; текстоліт, гетинакс або фібра по сталі.

 

Перерахуйте види руйнування робочих поверхонь фрикційних котків:

В) втомне руйнування; задири; природнє зношування

 

Розшифруйте залежність (для визначення осьової сили яка діє в конічній
фрикційній передачі) вигляду Fa1=Fr*sin(кута)1, де:

Fr,(кут)1 - а) радіальна сила; кут при вершині ведучого котка;

 

Розшифруйте залежність (для визначення осьової сили яка діє в конічній фрикційній передачі) вигляду Fa2=Fr*sin(кута)2,де:

Fr,(кут)2 - а) радіальна сила; кут при вершині веденого котка.

 

 

Розшифруйте залежність (для розрахунку діапазону регулювання варіатора)
вигляду Д=U1/U2, де:

U1,U2 - максимальне значення передавального відношення; мінімальне значення передавального відношення;

 

Розшифруйте залежність (для визначення контактних напружень, які виникають між котками фрикційної передачі) вигляду Б=0,418*sqr(q*Eзв/ро)<=Бн, де

q, Eзв,ро - а) номінальне навантаження; зведений модуль Юнга; зведений радіус кривини;

 

Розшифруйте залежність для визначення контактних напружень, які виникають між котками фрикційної передачі) вигляду Бн=sqr(Eзв*q/(2Пі*(1-мю^2)*розв), де:

Езв,мю, q, розв б)зведений модуль Юнга; коефіцієнт Пуасона; номінальне навантаження; зведений радіус кривизни;

 

Розшифруйте залежність (для визначення передавального відношення у конічній фрикційній передачі) вигляду и — — = , де:

а) кутова швидкість ведучого вала; кутова швидкість веденого вала; кут при вершині ведучого котка;

 

В залежності від умов роботи фрикційної передачі діляться на:

В) відкриті та закриті.

 

 

Тема 5 - ЛАНЦЮГОВІ ПЕРЕДАЧІ

Чому при великих швидкостях рекомендують використовувати ланцюги з малим кроком? Для:

б) змешення питомих навантажень;

 

Дайте розшифровку залежності для визначення швидкості ланцюга V=P*Z1*W1/2pi, де

P,z1,w1 - б) крок ланцюга; число зубців ведучої зірки; кутова швидкість ведучої зірочки

 

Чому обмежене максимальне число зубців великої зірочки ланцюгової передачі:

а) для зменшення питомих навантажень в парі;

 

Перерахуйте основні геометричні параметри приводних ланцюгів. Це:

а) р, lр;

 

Розрахунок та побудова профілю зубців зірочок є:

В) стандартизовані

 

Вкажіть правильну формулу для визначення колової сили, яка реалізується
ланцюговою передачею:

В) Ft=2T/d

 

Вкажіть правильний вираз для визначення попереднього натягу ланцюга від
провисання його веденої гілки:

б) F0=кfqag;

 

Вкажіть правильний вираз для визначення ділильного кола зірочки ланцюгової передачі А) D=p/(sin180/z)Чим обумовлене обмеження максимального числа зубців великої зірочки
ланцюгової передачі:

В) умовою зменшення питомих навантажень в з’єднанні.

 

Яким є передавальне відношення ланцюгової передачі в границі повороту
зірочки на один зуб:

б) сталим;

Від якого параметру залежить міжосьова відстань в ланцюговій передачі? Це:

А) р- кроку ланцюга

Вкажіть вираз для визначення натягу ведучої гілки ланцюга працюючої передачі:


в) F1=Ft+F0+Fv.

 

Розшифруйте вираз для визначення навантаження на вал зірочки

кп, Рь Ро - а) коефіцієнт навантаження вала; колова сила; сила попереднього натягу ланцюга;

Розшифруйте вираз для визначення натягу ланцюга від відцентрових сил
а) маса 1м ланцюга; лінійна швидкість;

Розшифруйте вираз для визначення кроку ланцюгової передачі р = сі 81П ,

де:

а) ділильний діаметр зірочки; число зубців;

Критерій працездатності ланцюгових передач:

В) довговічність.

 

Розшифруйте залежність (для визначення питомих навантажень в ланцюговій передачі) вигляду де:

 

Рь ке, А - а) колова сила; коефіцієнт експлуатації; площа проекції опорної поверхні шарнірів;

 

Перерахуйте всі способи регулювання натягу гілок ланцюга:

а) переміщенням вала однієї з зірочок; натяжними роликами; відтяжними зірочками;

 

Вкажіть вираз для визначення навантаження на вал ланцюгової передачі:

б) Fn=kп+2F0

Дайте розшифровку залежності (для визначення ділильного діаметра зірочки)

б) крок ланцюга; число зубців зірочки;

 

Вкажіть залежність для визначення раціональної міжосьової відстані ланцюгової
передачі:

б) а=(30-40)р;

Розшифруйте залежність (для визначення натягу набігаючої гілки ланцюгової
передачі) вигляду Р} = Рі + Р0 + Ру, де:

 

Р,, Ро, Ру - б) колове зусилля; зусилля попереднього натягу; відцентрова сила;

 

Розшифруйте залежність для ланцюгової передачі вигляду Р0 = … де:

 

б) попередній натяг ланцюга; коефіцієнт провисання; маса однієї ланки ланцюга; міжосьова відстань; 9,81м/с2;

 

Розшифруйте залежність для ланцюгової передачі вигляду к =------------------- , де:

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 732

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!