Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 А) кут ділильного конуса шестерні; кут ділильного конуса колесаА) кроку теоретичного профілю та напряму зубців; співвісності коліс; міжосьової відстані.

 

Як впливає на розміри циліндричної передачі коефіцієнт ширини вінця колеса:

В) зменшує

 

Що таке проектний розрахунок циліндричної передачі? Визначення:

а) міжосьової відстані;

 

Вкажіть сили, які діють в зачепленні циліндричної прямозубої передачі:

б) колова, радіальна;

 

Вкажіть сили, які діють в зачепленні косозубої циліндричної передачі:

а) осьова, колова, радіальна;

 

При якій умові циліндрична косо зуба передача стає прямозубою:

в) β=0°.

 

В чому полягає дія осьової сили в косозубій циліндричній передачі. Навантажує
додатково:

а) підшипникові вузли;

 

Від чого залежить вибір матеріалу зубчастих коліс:

В) призначення передачі умов її експлуатації.

 

Який з виразів для сумарної кількості зубців циліндричної передачі є
правильним:

а) Ze=2aw/m

 

Скільки з написаних співвідношень відповідають передавальному відношенню
редуктуючої циліндричної зубчастої передачі (індекс 1 означає ведучий елемент,
індекс 2 - ведений):

А) 1

 

Перерахуйте функції механічних передач:

А) збільшувати або зменшувати кутові швидкості та обертові моменти.

 

 

Що таке перевірний розрахунок деталей машин? Визначення:

Б) параметрів міцності

 

 

Розшифруйте залежність вигляду Ft=P/V

а) Ft-колова сила; P-потужність; V-лінійна швидкість;

 

 

Які степені точності виготовлення коліс використовують в механічних передачах? Це:

б) 6; 7; 8;

 

Повна висота зубця в нормальному (в нарізаному без зміщення) зубчастому колесі рівна 9,0 мм. Чому рівний модуль:

В) чотири.

 

Який з приведених можливих критеріїв працездатності зубчастих передач
вважають найвірогіднішим для передач у редукторному (закритому) виконанні:

В) втомне викришування поверхневих шарів.

 

Види руйнування зубців в циліндричній передачі. Це:

В) поломка зубців; втомне викришування; заїдання зубців.

 

Вкажіть вираз для визначення еквівалентного числа зубців колеса косозубої
циліндричної передачі:

б) Zv=Z2/cos^3β

 

Вкажіть залежність для визначення міжосьової відстані в прямозубій циліндричній передачі:

б) aw=d1(u+1)/2

 

Вкажіть залежність для визначення міжосьової відстані в косозубій
циліндричній передачі:

а) aw=m*Ze/2cosβ

 

Вкажіть залежність для розрахунку зубців колеса циліндричної прямозубої
передачі на контактну міцність:

в) σн=(310/aw)*kop(kн*T2*(u+1)2/bu2)≤[ σн]

 Вкажіть залежність для розрахунку зубців колеса циліндричної косозубої передачі на контактну міцність:

а) σн=(270/aw)*kop(kн*T2*(u+1)2/bu2)≤[ σн]Вкажіть залежність для розрахунку зубців одного з елементів прямозубої циліндричної передачі на згин:

a) σF=kfFtYf/bm≤[ σF]

 

Вкажіть залежність для розрахунку зубців одного з елементів косозубої
циліндричної передачі на згин:
в) σF= kfFtYfYβkFa/bmn ≤[ σF]

 

 

Яке мінімальне передавальне відношення рекомендується для циліндричної
передачі:

Б) 3,0

 

Чи впливає зміна діаметра зубчастих коліс та модуля зачеплення на їхню
контактну міцність:

В) впливає зі збільшенням обертового моменту.

 

Що таке перевірочний розрахунок циліндричної передачі? Визначення:

В) контактних та згину в зубцях колеса та шестерні

 

 

Тема 2 - КОНІЧНІ ПЕРЕДАЧІ

 

Який зв'язок між зовнішнім коловим модулем та середнім модулем конічних
коліс:

а) mRe=meR

 

 

По якому модулю проводять розрахунок на згин зубців конічних коліс:

а) середньому модулю;

 

 

Яке мінімальне число зубців допускається для шестерні конічної передачі:

а) 17;

 

Від чого залежить напрямок колових сил, які виникають в зачепленні конічних
передач:

б) від напрямку дії обертового моменту;

 

По якій залежності проводиться розрахунок еквівалентної кількості зубців для
конічних коліс:

б) zv=z2/cos3β;

 

Яке максимальне передавальне відношення рекомендується для конічної
передачі:

В) 4,0.

 

 

Вкажіть залежність для визначення радіальної сили на шестерні конічної
передачі:

а) Fr1=Ft1tgαcosσ1

 

Вкажіть залежність для визначення осьової сили на шестерні конічної передачі:

a) Fa1=Ft1tgαcosσ1

 

 

Вкажіть залежність для визначення середньої конусної відстані в конічній
прямозубій передачі:

в) R=Re–0,5b.

 

Вкажіть залежність для визначення кутів ділильного конуса для прямозубої
конічної передачі:

б) tgσ1=1/u ; σ2=90-σ1

 

Розшифруйте залежність (для визначення середньої конусної відстані) в конічній
передачі вигляду R=Re-0.5b де:

а) зовнішня конусна відстань; ширина вінця;

 

 

Вкажіть залежність для визначення ширини зубчастого вінця конічної передачі:

Б) b=ψR≤0.3Re

 

 

Вкажіть залежність для визначення зовнішнього ділильного діаметра конічної
шестерні:

а) de1=mez1

 

 

 

 

 


Які вихідні дані необхідно мати для проектного розрахунку конічної передачі?
Це:

а) передавальне відношення; циклограму навантаження; ψbRe; матеріал та його твердість;

 

Вкажіть залежність для визначення зовнішнього діаметра вершин зубців колеса
конічної передачі? Це:

В) dae2=de2+2hae*cosσ1

 

 

Вкажіть залежність для визначення зовнішнього ділильного діаметра колеса конічної передачі при виконанні її проектного розрахунку:

Б) 

 

Які форми мають зубці конічних передач:

б) пропорційно понижаючі; понижаючі; рівновисокі;

 

 

Вкажіть залежність для визначення зовнішньої конусної відстані в конічній прямозубій передачі:

А) Re=0,5me*kop(z12+z22)

 

Перерахуйте сили, які діють в конічній прямозубій передачі

А) колова, радіальна осьова

 Які кути є рівними між собою в конічній передачі. Це:

 

А) θа1f2

Θa2f1

 

 

Для конічної прямозубої передачі розшифруйте залежність вигляду σ2=90-σ1 де

а) кут ділильного конуса шестерні; кут ділильного конуса колеса

 

 

Які модулі є характерними для конічної прямозубої передачі:

А) me


Вкажіть залежність для розрахунку зубців конічного колеса на контактну витривалість:

Б)

 


Яке раціональне значення має коефіцієнт ширини зубчастого вінця конічної передачі:

Б) ψbre=0,285

 

Вкажіть залежність для визначення кількості зубців конічної шестерні:

А) z1min≥17cosσ1cos3β

 

Які сили є рівними між собою в конічній прямозубій передачі. Це:

А) Fr2=Fa1 ; Fa2=Fr1


  

Вкажіть залежність для розрахунку зубців конічної шестерні на згин:

Of=Ft*kF*YF/bm≤Of

 

 

Розшифруйте залежність для розрахунку зубців конічного колеса на контактну
витривалість вигляду

а) зовнішня конусна відстань; ширина зубчатого вінця; коефіцієнт навантаження; обертовий момент на шестерні; передавальне відношення;

Перерахуйте кути всі кути які є в конічній передачі

А) σ1,2 θa1,a2,f1,f2

 

Вкажіть всі відомі вирази для визначення передавального відношення в конічній прямозубій передачі

В) z2/z1=u

 

 

Тема 3 - ЧЕРВ'ЯЧНІ ПЕРЕДАЧІ

 

Перерахуйте геометричні параметри черв'ячної передачі які стандартизовані:

B) m;q;aw

 

Вкажіть правильну формулу для розрахунку температури мастила в корпусі
редуктора черв'ячної передачі:

a)Tm=To+P1(1-(nu)\(kA)

 

При яких колових швидкостях черв'яка використовують різні його компоновки в
редукторі:

а) до 5м/с;

 

Вкажіть правильні формули для визначення діаметрів вершин витків черв'яка та
виступів зубців колеса:

В) Dв1=d1+2m;da2=d2+2m

Яке мінімальне число зубців має черв'ячне колесо: в) 26;

 

Вкажіть правильні формули для визначення ділильних діаметрів черв'яка та
колеса:

в) d1=mq; d2=mz2.

 

Вкажіть правильну формулу для визначення найбільшого діаметра черв'ячного
колеса при 21=1:

Б) daм2 da2+2m;

 

Основні види руйнування зубців черв'ячних коліс:

А) втомне викришування; задири; зношування та злом зубців;

 

Перерахуйте матеріали з яких виготовляють черв'яки. Це:

a) сталь40, 45, 50 та сталь 40Х, 40ХН;

 

Перерахуйте матеріали з яких виготовляють вінець черв'ячного колеса. Це:

в) БрОФ 10-1; БрОНФ 10-1-1; БрАЖ 9-4; СЧ 10; СЧ 15;

 

Розшифруйте формулу для визначення міжосьової відстані (aw) в черв'ячній
передачі вигляду aw > 6100кор(T2H2) , де:

T2H -


Просмотров 605

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!