Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Методика рентгеноструктурного аналізу порошку В4СУ даній роботі проводився рентгеноструктурний аналіз порошку карбіду Бору на багатоцільовому рентгенівському дифрактометрі – ДРОН-3М(рис.2.4) за звичайною інструкцією, який застосовують для проведення широкого кола рентгеноструктурних досліджень[4].

 

Рис.2.4 – Загальний вигляд дифрактометра ДРОН-3М

Для отримання зразка порошок карбіду Бору наносимо на поверхню плавленого кварцю (рентгеноаморфного) і додаємо декілька крапель мурашиного спирту, чекаємо поки висохне. Отримуємо зразок завтовшки ~ 0,15мм(рис.2.5).

Рисунок2.5 – Зразок порошку В4С для рентгеноструктурного аналізу

Для запису дифрактограми(рис.2.6) ми використовували випромінювання мідного аноду Сu Кα з довжиною хвилі – λ = 0,1541800 нм, напруга на трубці становила – 30 кВ, а сила струму I – 21 мА.

 

Розділ 3

Розмірний та фазовий склад порошку карбіду Бору В4С фірми

Sigma-Aldrich для лазерного легування

Визначення розподілу частинок порошку за розмірними групами

Для металографічного дослідження мікропорошку карбіду Бору використовували систему «оптичний мікроскоп – відеокамера».

 

Рисунок 3.1 – Зображення частинок порошку В4С

 

 

Визначення розподілу частинок порошку за площею їх поперечного перерізу з використанням програмного продукту ImageJ

 

Площі перерізів 126 частинок визначалися на 7-х зображеннях, отриманих за допомогою мікроскопічної системи за збільшення в 100 разів. Ці площі перерізів були розподілені на 6 розмірних груп. Результати аналізу наведені в табл. 3.1 та у вигляді гістограми на рис. 3.1.

Номер розмірної групи Площа перерізів частинок, мкм2 Кількість частинок Частка частинок,%
500-1000 9,52
1000-1500 32,54
1500-2000 33,33
2000-2500 16,67
2500-3000 7,14
>3000 0,79

 

Рисунок 3.2 – Гістограма розподілу частинок В4C за площею їх перерізу

Визначення розподілу частинок порошку за площею їх перерізу методом стереометричної мікроскопії

Оцінювання площі мікрочастинок здійснювали методом нанесення на зображення сітки за допомогою стереометричної мікроскопії [салтиков).

Для нанесення на зображення сітки користувались прикладним пакетом Adobe Photoshop СS2(рис.3.3.).

Рисунок 3.3 – Зображення оброблене для обрахунків

На проекції підраховуємо число вузлових точок сітки, що потрапили на кожен переріз, яке пропорційне площі цих перерізів.

Площа кожного перерізу дорівнює добутку числа вузлових точок сітки, які потрапили на нього на площу одного квадрата сітки.

Результати аналізу показані у табл. 3.2 та у вигляді гістограми на рис. 3.4.

 

 

Номер розмірної групи Кількість вузлів Площа перерізу, мкм2 Кількість частинок Частка частинок, %
0-4 0-520 0,79
4-8 520-1040 12,60
8-12 1040-1560 42,52
12-16 1560-2080 30,71
16-20 2080-2600 11,02
20-24 2600-3120 1,57
>24 >3120 0,79

 

Рисунок 3.4 – Гістограма розподілу частинок В4C за площею їх перерізу

 

Фазовий аналіз порошку

Для встановлення фазового складу та чистоти порошку за домішками проводили рентгенофазовий аналіз на дифрактометрі ДРОН–3М у випромінювання CuKα із записом дифрактограми (рис.3.5)

Рисунок 3.5 – Дифрактограма порошку B4C

 

 

 Просмотров 1037

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!