Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 1: Естетика англійського критичного реалізмуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Самостійна робота № 2

Тема 1: Драматургія Бальзака.

1. Підготувати коротку доповідь на тему: «Французька драма 30-40 років.»

Весь пафос творчості Бальзака зводився до критики буржуазного порядку світу.

Немає сумнівів у тому, що Бальзак володів здібностями, знанням життєвого матеріалу для того, щоб створити зрілу, значну реалістичну драматургію.

Теми, ідеї, проблематика, конфлікт у п'єсах Бальзака часто дуже близько підходять до програми його «Людської комедії». «Центральна картина» бальзаковской «Людської комедії» присутній в його п'єсах «Школа подружжя», «Вотрен», «Памела Жіро», «Ділок», «Мачуха». Взагалі слід зазначити, що, не рахуючи ранніх драматичних творів, Бальзак з безлічі задумів завершив майже виключно ті, в яких відтворюється ця «центральна картина» - відтискування дворянства буржуазією і розпад сім'ї як наслідок влади грошових відносин. Особливості французького театру першої половини XIX ст. обмежували можливості Бальзака у створенні реалістичної драматургії. Але вони були додатковим стимулом звернення письменника до роману, даючи йому нові засоби реалістичного аналізу дійсності. Саме в прозі він досяг такого ступеня правдивого зображення людини, що його багато персонажів здаються читачеві живими людьми, що живуть у реальному світі. Так до них належав і сам автор. Помираючи в своєму паризькому будинку 18 серпня 1850, Бальзак сказав: «Будь тут Бьяншон, він би мене врятував».

2. Провести огляд основних п’єс Бальзака 40-50-х рр.. («Вотрен», «Ділок», «Мачуха»)

«Вотрен», «Ділок» та «Мачуха» основні п’єси написані Бальзак в 40 – 50 рр. Він з безлічі задумів завершив майже виключно ті, в яких відтворюється «центральна картина» - відтискування дворянства буржуазією і розпад сім'ї як наслідок влади грошових відносин.

В центрі знаходиться не героїчна особистість і не демонічна натура, не історичне діяння, а сучасне буржуазне суспільство, Франція липневої монархії - така основна літературна тема епохи. На місце роману, завдання якого дати поглиблені переживання особистості, Бальзак ставить роман про соціальні звичаї, на місце історичних романів - художню історію післяреволюційної Франції. Розгортається картина Франції, малюється життя всіх станів, всі громадські стани, всі соціальні інституції. Ключ до цієї історії - гроші. Її основний зміст - перемога фінансової буржуазії над земельною та родовою аристократією, прагнення всієї нації стати на службу буржуазії, поріднитися з нею. Жага грошей - головна пристрасть, вища мрія. Влада грошей - єдина незламна сила: їй покірні любов, талант, родова честь, сімейне вогнище, батьківське почуття.

3. Проаналізувати драму «Мачуха».

Сімейна драма «Мачуха» була написана на початку 1848 року, після повернення Оноре де Бальзака з царської Росії. Прем'єра цієї п'єси пройшла в «Історичному театрі» Парижа 25 травня того ж року і, незважаючи на те, що парижан більше хвилювали відбувалися в той час революційні події, успішно витримала 36 постановок. Сам письменник був надзвичайно задоволений своїм творінням.

«П'єса являє собою щось незрівнянно краще, ніж очікувалося», - згадував він у своєму листі Ганської на початку літа 1848 року. У цій драмі у Бальзака вийшло те, до чого він прагнув, починаючи зі «Школи подружжя»: йому вдалося написати сучасну життєву драму, яка зображує буржуазну сім'ю того часу, і розкрити особисту трагедію, за якою ховається трагедія соціальна.

Головна героїня сімейної драми «Мачуха» - дружина графа де Граншана - Гертруда, заради матеріального благополуччя пішла на угоду зі своєю совістю і принесла в жертву любов заради багатства.

Тема 2: Меріме і Україна

1. «Богдан Хмельницький» та «Козаки України».

"Богдан Хмельницький" Проспера Меріме - одна з кращих науково-мемуарних праць XIX ст. Водночас це важлива сторінка французько-українських культурних взаємин.

Відомо, що П. Меріме цікавився дослідженнями з історії слов’янських народів, з-посеред яких особливе місце відводив українському. Причини такого зацікавлення детально означують науковці О. Купчинський ,Я. Кравець, О. Болдирєв, П. Бочан та ін. “Перше ґрунтовне знайомство П. Меріме з Україною припадає на 40-і роки. Першим його інформатором із питань славістики був Сергій Олександрович Соболевський . З листування відомо, що С. Соболевський інформує його про давні й нові видання, постачає його книжками. Не менш корисними для П. Меріме були безпосередні розмови з С. Соболевським. Письменник називає його своїм “великим учителем”. П. Меріме допомагав знайомитися з російською і українською історичною дійсністю І.С. Тургенєв. Письменник навіть вивчив російську мову, і ознайомився, “як про це свідчать окремі сліди в листуванні, з українською”. П. Меріме захоплювався російською та українською художніми літературами (творами О. Пушкіна, М. Гоголя, Марка Вовчка та ін.), а також студіював історичні праці (М. Карамзіна, М. Устрялова, М. Костомарова і т. д.). Завдяки історичним дослідженням про українську минувшину (як вітчизняним, так і зарубіжним) письменник зацікавився подіями козаччини, зокрема, провідну роль з-поміж інших відвів добі Хмельниччини як одному зі знакових періодів в історії українського суспільства.

Першим твором про бурхливі часи з історії України став текст “Українські козаки та їхні останні гетьмани” (1854), на який помітний вплив справили раніші за часом джерела (Г. Боплана, П. Шевальє, Ж. Маржере та ін.). На основі ж монографічного дослідження “Богдан Хмельницький” М. Костомарова П. Меріме напише другу “оповідь” про козаччину й присвятить її українському гетьманові (“Богдан Хмельницький” – 1863р.). Обидва тексти акцентують на подіях Визвольної війни та постаті Богдана Хмельницького. Щоправда, перший текст у стислій формі означує історію з’яви козацтва та гетьманування Б. Хмельницького, Ю. Хмельницького, І. Мазепи. Окрім названих вище, образна структура цього твору представлена історичними постатями (Стефан Баторій, Владислав IV, Ян Казимир, Карл XII та ін.) і “збірними” образами (козаки, жінки, поляки, татари та ін.). Наступна ж за часом виходу “оповідь” (“Богдан Хмельницький” – Ю.В.) розлогіше від попередньої акцентує на подіях Хмельниччини, провідну роль відводячи зображенню постаті українського полководця. У контексті змалювання цього образу автор звернув увагу й на знакові події історичного та особистого характеру із життя гетьмана. Крім провідного образу Б. Хмельницького у тексті означені постаті польського короля Владислава IV, канцлера Оссолінського, гетьмана Потоцького, полковника Барабаша, старости Конецпольського, підстарости Чаплинського та ін.Серед дослідників історичних “оповідей” П. Меріме немає єдиної думки щодо визначення жанру цих творів. Прикладом, текст “Українські козаки та їхні останні гетьмани” О. Купчинський назвав “працею на історичну тематику, Я. Кравець – “твором-есе”. Жанр наступного твору П. Меріме “Богдан Хмельницький” науковці визначили своєрідно: “Це – монографічне дослідження на історичну тему, в якому, однак, Меріме-історик часто “віддає перо” Меріме-художнику”, – зауважив О. Купчинський, Я. Кравець означив його як “есе”, О. Болдирєв називав то “історичною біографією”, то “нарисом”. Зважаючи на ненауковий виклад матеріалу, велику кількість переказів, легенд, розповідей про козацтво та його звитяги, висновуємо, що жанрові ознаки текстів значно ближчі до есе, ніж до наукових ґрунтовних досліджень, приймаючи позицію Я. Кравця. Хоча, безперечно, і в означеннях жанрових особливостей творів П. Меріме іншими науковцями теж є раціональне зерно.

За текстами обох “оповідей” відчувається щире захоплення, навіть “залюблення” козацькою державою П. Меріме. Козаччина як неперебутнє історичне явище настільки схвилювала французького митця, що часто в тексті він надто ідеалізує як козацтво, так і його чільників. “На Січі існувала абсолютна рівність козаків; певні повноваження надавали тільки старим козакам, зокрема право вирішувати спірні питання за давніми звичаями і традиціями козацької ватаги. Усі важливі справи залагоджувалися більшістю голосів. Як і Стародавній Рим, Запорізька Січ поповнювала свою людність славними хлопцями, які пропонували свої послуги; та не кожного до неї приймали. Навіть ті, хто явно підходив, мусили пройти іспитовий строк. Від них не вимагали документів, які підтверджували їхню доброчесність чи кваліфікацію, лишень треба було довести свою відвагу, вправність і мужність. Муштра була суворою, так як у наших флібустьєрів”. Не менш патетично, прихильно виписаний образ гетьмана Богдана Хмельницького в обох текстах. Письменник, можливо, вбачав у ньому ту видатну особистіть, яка мала обов’язково справити враження, зацікавити. “Богдан Хмельницький був немовби завершеним типом козака: відважний, лукавий і завзятий, із вродженим хистом войовника. Його нестримність – справжня чи вдавана – не завдавали йому шкоди в очах руського люду, так само як французів не шокували зальоти Генріха IV. Небагато знаходимо таких абсолютних правителів, і жоден так уважно не дотримувався звичаїв свого краю”.

Цікаво, що ці тексти П. Меріме є найменш відомими з його творчої спадщини, але для українського народу мають велике значення. Незважаючи на таку “непопулярність”, вони викликали інтерес до Козацької України у співвітчизників автора. Я. Кравець зауважує, що “...під впливом дослідження Меріме французький Сенат 1869 року прийняв рішення про впровадження у школах Франції курсу історії України. Двадцять років опісля французький поет Деруляд звернувся до есе “Богдан Хмельницький” і, як писала газета “Зоря” (1889, ч. 10), “скомпонував по ній драму “Гетьман”, в якій вперше з’явилися на сцені наші земляки-запорожці”.

Самостійна робота № 3

Тема 1: Естетика англійського критичного реалізму.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 635

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!