Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Філософсько-символічний сенс сюжету оповідання “Старий і море” Е.Хемінгуея       

Фiлософсько-символiчний змiст повiстi “Старий i море”

Повiсть-притча “Старий i море” видатного американського письмен ника
Ернеста Хемiнгуея – це не лише один з останнiх його завершених творiв, а
найскладнiша у фiлософському планi рiч. Це – алегоричне розкриття
свiтоглядної позицiї автора, власний варiант вiдповiдi письменника на
найважливiше з питань фiлософiї про сенс життя.

Ще ранiше у творчостi Хемiнгуея склався особливий художнiй принцип, який
письменник назвав “принципом айсберга”: “Якщо письмен ник добре знає те,
про що вiн пише, вiн може оминути багато з того, що знає, та, якщо вiн
пише правдиво, читач вiдчує все проминуте так само сильно, як коли
письменник сказав про це. Величнiсть руху айсберга у тому, що вiн лише
на одну восьму пiдноситься над поверхнею води”. Вiдштовхуючись вiд цiєї
метафори, можна сказати: “надводна” частина змiсту повiстi “Старий i
море” надзвичайно мала, а глибина “пiдводної” – незрiвнянно велика.

Зовнi сюжет повiстi дуже простий, його можна переказати кiлькома
реченнями. Живе самотнiй старий рибалка Сантьяго, єдиний друг якого -
хлопчик Маноло, його учень i помiчник. Старого Сантьяго покинуло щастя,
як покинула бiльшiсть людей, не здатних його розумiти. Вiн iде в море,
де на наживу ловиться величезна риба, боротьба з якою триває майже двi
доби, але зрештою спiйману здобич нищать акули. Залишками здобичi
старого милуються туристи, але й тi бачать у рибi лише якусь екзотичну
рiч.

Нiби нiчого особливого й не вiдбувається – якщо бачити тiльки зовнiшнiй
сюжет. Та безлiч прихованих образiв-символiв ховається за цiєю нiби
простенькою iсторiєю.

Старий – це водночас i жива людина зi своїми почуттями, думками i
досвiдом, й символ певної системи цiнностей. Хлопчик Маноло – не лише
хлопець, що живе зi своїми батьками, що намагаються вiддалити його вiд
старого вчителя-друга, це – надiя на майбутнє, моральна перемога
Сантьяго i його цiнностей над вiдчуженiстю оточення. Батьки хлопчика
уособлюють цей свiт, вiдчуженiсть i роз’єднанiсть людей у якому є
нормою, як i туристи, що дивляться на рибу. Риба для Сантья-го – мета
iснування, до якої треба прагнути за будь-яких обставин, незважаючи на
усi труднощi i перешкоди. Перемога над рибою – досягнення цiєї мети.
Знищення риби – нерозумiння свiтом її значення. Утлий човник на тлi
безмежного простору – самотнiсть. Море – непереборна сила природи, сама
вiчнiсть. Приблизно такий змiст мають символи, узятi поодинцi, але
сполучення їх створює iдеї усього твору.

хай її матерiальне втiлення зникає з рук. I боротьба з рибою водночас є
ще й дивним єднанням з нею, хоч вона є метою, але вимушеною, якщо
подивитись трохи з iншого боку. Не випадково, розмовляючи сам iз собою,
Сантьяго каже: “Як добре те, що нам не потрiбно вбивати сонце, мiсяць,
зiрки, достатньо того, що ми вимагаємо їжу в моря i вбиваємо своїх
братiв”. Тобто нiби не вiн ставить собi це за мету, її вимагають життєвi
обставини, проте, прийнявши виклик, вступивши з рибою у двобiй, Сантьяго
досягає ще однiєї цiлi: довести, що людина не безсила, взагалi свою
здатнiсть перемогти.

Вiдвага та шанси на перемогу у нього i у риби практично рiвнi. Не буде
перебiльшенням сказати, що рiвнi цi двоє i за моральними якостями. У
своїй боротьбi переможець i переможений досягають своєрiдної гармонiї -
а це вже одна з головних авторських iдей. Знайти гармонiю з природою -
чим це не сенс iснування людини?

Гармонiї з природою неможливо досягти анi ставлячись до неї зверхньо,
бачачи у нiй джерело задовiльнення власних потреб, анi вiдсторонено
милуючись нею здаля. Для цього треба зрозумiти її внутрiшнi закони i
навчитися жити за ними. Гармонiйнiсть природи зовсiм не виключає
боротьби, бiльше того – вона невiдривна вiд боротьби, але боротьби на
рiвних, коли пiдставами для перемоги стають не якiсь технiчнi засоби, а
особистi внутрiшнi сили: рiшучiсть, мужнiсть, воля до перемоги. Вона теж
жорстока, як i людський свiт, але щедра i справедлива – перемагає той,
хто гiдний перемогти. Її правила гри нiби протиставляються таким у
людському суспiльствi.

Старий Сантьяго за законами природи – переможець, але вiн – переможений
за шкалою цiнностей людей, тому серед них вiн самотнiй i безсилий
вигравати за їхнiми правилами гри. Море i риба значно ближчi йому
духовно, нiж людське суспiльство.

Але вiн усе-таки саме людина, i саме людей репрезентує у двобої зi
стихiйними силами. З великою гордiстю звучать його слова: “Людина
створена не для того, щоб терпiти поразку. Людину можна знищити, але не
можна перемогти”.

Ось такою людиною i постає вiн у повiстi: людиною, багатшою духовно за
тих, що не замислюються над тим, що означає бути людиною.
Людиною-переможцем, виграш якої пiдтверджує сам принцип гармонiї
природи, хай не зрозумiлий iншим, але вищий за будь-якi iншi закони.
Переможцем, хто б що не вважав.

Мабуть, це й є головною iдеєю твору. Але однозначно стверджувати це
важко – айсберг на те й айсберг, що його неможливо побачити увесь. Кожен
може вiдшукати у повiстi-притчi “Старий i море” щось своє.
Історія зарубіжної літератури XX століття

3. Новаторство прози Е. Хемінгуея: лаконізм, "ефект айсбергу", відвертість сповіді від першої особи, лейтмотив ("Прощавай, зброє!", "По кому подзвін")

 

Існує декілька версій самогубства Е. Хемінгуея:

o письменник часто повторював, що коли він вичерпає себе як чоловік - застрелиться;

o лікарі оголосили, що він захворів на рак. Хемінгуей застрелився, але рак у нього не виявили;

o третя версія дуже популярна - він покінчив з життям у нападі білої гарячки;

o це спадкове, його батько Кларенс Едмунд Хемінгуей, лікар, застрелився у віці 40 років. Лестер, рідний брат, застрелився у віці 67 років, онучка Марго покінчила життя самогубством за допомогою снодійного.

Ернеста Хемінгуея можна назвати людиною ризику і відваги. Його життя було сповнене різних подій, навіть катастроф. Професія журналіста, яка дуже добре відповідала активній вдачі письменника, кидала його в різні куточки світу. Перегони на велосипедах, бої биків, іспанські фієсти, африканські сафарі, п´ять воєн, на яких довелося побувати художникові, - усе це не тільки дало багатий матеріал для репортажів і літературних творів, а й змусило постійно перебувати на вістрі небезпеки.

Письменник постійно наражав себе на небезпеку. Так жили і його герої, що виявили мужність, силу волі і стійкість як єдиний можливий варіант поведінки в екстремальних ситуаціях.Просмотров 1424

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!