Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Види невиробничого травматизму та профілактика Невиробничі травмиПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

побутові,вуличні,дорожно-транспортні,спортивні,шкільні,дитячі та інші

17 Причини травматизму Для розробки заходів попередження нещасних випадків необхідно виявити причини, що їх викликають. Загальноприйнятої класифікації причин нещасних випадків не існує. Однак, аналіз причин нещасних випадків дозволяє поділити їх умовно на: організаційні; технічні; санітарно- гігієнічні; психофізіологічні; економічні; соціально-психологічні.

 

8Оперативна частина ПЛАС розробляється для керівництва діями персоналу підприємства, добровільних і спеціалізованих підрозділів з метою запобігання аварійнихситуацій і аварій на відповідних стадіях їхнього розвитку або локалізації їх з метою зведення до мінімуму наслідків аварії для людей, матеріальних цінностей і навколишнього середовища, запобігання її поширення на підприємстві і за його межі, рятування і виводу людей із зони поразки і потенційно небезпечних зон. Оперативна частина ПЛАС має : -план підприємства ;опис дій персоналу; список і схему оповіщення посадових осіб, що повинні бути терміново сповіщені про аварійну ситуацію (аварію); список робітників, що залучаються до локалізації аварії, осіб, що дублюють їхні дії при відсутності перших з будь-яких причин, із указівкою місць їхньої постійної роботи, проживання і телефонів; перелік інструментів, матеріалів, засобів індивідуального захисту, що повинні бути використані при локалізації аварії, із указівкою місць їхнього зберігання (аварійних шаф);

20 Міжнародне співробітництво Міжнародне співробітництво є важливою складовою службово-бойової діяльності Національної гвардії України, яке має особливе значення і являється необхідною умовою інтеграції України до європейських і євроатлантичних структур безпеки.
Міжнародне співробітництво Національної гвардії України спрямоване на зміцнення довіри між державами і розвиток двостороннього співробітництва з іншими країнами у правоохоронній та військовій сфері.
Керівництво міжнародною діяльністю Національної гвардії України здійснює командувач Національної гвардії України.
Організацію міжнародного співробітництва Національної гвардії здійснює відділ міжнародного співробітництва. Основні завдання міжнародного співробітництва:
1. Організація та здійснення міжнародного співробітництва Національної гвардії України в межах компетенції з аналогічними військовими формуваннями іноземних держав 2. Організація прийому та протокольне забезпечення візитів делегацій, окремих представників військових правоохоронних структур іноземних держав до Національної гвардії України, міжнародних зустрічей, конференцій та інших заходів;
3. Організація виїздів представників Національної гвардії України у службові відрядження за кордон;
4. Участь у підготовці та відборі військовослужбовців Національної гвардії України для участі у міжнародних миротворчих операціях;
5. Проводити заходи щодо організації вдосконалення мовної підготовки військовослужбовців Національної гвардії України;
6. Підготовка та реалізація європейських проектів.

 

21Основні принципи страхування В основу надання страхових послуг покладено специфічні принципи. Основними принципами страхування є:

—вільний вибір страхувальником страховика, а страховиком — виду страхування;

—страховий ризик;

—страховий інтерес;

—максимальна сумлінність;

—відшкодування в межах завданих збитків;

—суброгація;

—контрибуція;

—диверсифікація.

Принцип реальності страхового захисту передбачає виплату відшкодування в розмірах реального збитку. Реалізація такого принципу вимагає створення умов, за яких досягається мета страхування. Відповідно необхідно дотримуватисяконкретних принципів страхування. Принцип платності передбачає передачу ризику за плату від страхуваль-ника до страховика. Це дає змогу страховику сформувати відповідні страхові резерви, забезпечити окупність та прибутковість його діяльності. Принцип неперервності означає, що особі для отримання страхової виплати необхідно мати постійно діючий договір страхування, оскільки зайого відсутності страхова виплата здійснюватися не буде. Принцип повороткості передбачає

повернення страхувальнику страхових платежів у вигляді страхового відшкодування в разі настання страхового випадку (при ризиковому страхуванні) або страхової суми (при страхуванні життя).

 

22 аналіз умов праці Аналіз і оцінка стану умов та безпеки праці - це обов’язкова складова роботи керівництва адміністративно-територіальної одиниці, галузі, підприємства (підрозділу) щодо планування відповідних заходів з охорони праці. На підприємстві аналіз і оцінка стану умов та безпеки праці здійснюється на підставі наступних загальних показників:

- рівень виробничого травматизму;

- рівень професійних захворювань пов’язаних з умовами праці;

- кількість працівників, що працюють в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам;

- кількість обладнання, що не відповідає вимогам нормативних актів про охорону праці;

- кількість технологічних процесів, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;

- кількість будівель та споруд, технічний стан яких не відповідає будівельним нормам і правилам;

23Первинні засоби гасіння Первинні засоби пожежогасіння призначені для гасіння пожеж у початковій стадії їх розвитку силами персоналу підприємства до прибуття штатних підрозділів пожежної охорони, а також –.ліквідації невеликих осередків пожеж. Вони є у всіх виробничих приміщеннях, цехах, складах, лабораторіях, майстернях і передаються під охоронну відповідальність безпосередньо керівникам цих об’єктів або іншим посадовим особам з числа інженерно-технічних працівників.
До первинних засобів гасіння пожежі належать вогнегасники, як ручні так і пересувні, бочки з водою, відра, сокири, багри, лопати, ящики з піском, азбестові полотна, повстяні мати, шерстяні ковдри, ломи, пилки тощо.
На промислових підприємствах застосовуються в основному пінні, рідинні, вуглекислотні, вуглекислотно-брометилові, аерозольні та поро­шкові вогнегасники.

24 знаки та кольори безпеки Зелений колір безпеки використовується для світлових табло (напис білою фарбою на зеленому тлі) евакуаційних і запасних виходів, сигнальних лампочок, які сповіщають про нормальний режим роботи, а також для евакуаційних знаків (наприклад, "Виходити тут"). Синій колір безпеки застосовують для приписувальних і вказівних знаків.

25Нормування освитлення ( методи) Для створення сприятливих умов зорової роботи освітлення робочих приміщень повинне задовольняти таким умовам:- освітленість на робочих місцях повинна відповідати характеру зорової роботи;

- рівень освітленості робочих поверхонь має відповідати гігієнічним нормам для даного виду роботи згідно ДБН В.2.5-28-2006 «Природне та штучне освітлення. Нормування»;

- мають бути забезпечені рівномірність та часова стабільність рівня освітленості у приміщенні, відсутність різких контрастів

між освітленістю робочої поверхні та навколишнього простору, відсутність на робочій поверхні різких тіней (особливо рухомих);

- штучне світло, що використовується на підприємствах, за своїм спектральним складом має наближатися до природного;

- не створювати небезпечних та шкідливих факторів (шум, теплові випромінювання, небезпеку ураження струмом, пожежо-, та вибухонебезпечність);

- бути надійним, простим в експлуатації, економічн

26Шум та його вплив на людинуШум - один з більш розповсюджених несприятливих фізичних причин навколишнього середовища, які купують принциповесоціально-гігієнічне значення, у зв'язку з урбанізацією, також механізацією і автоматизацією технологічних дій, майбутнім розвитком дизелебудування, реактивної авіації, транспорту. Наприклад, при запуску реактивних двигунів літаків рівень шуму коливається від 120 до 140 дБ при клепанні й рубання листової сталі - від 118 до 130 дБ, роботі деревообробних верстатів-від 100 до 120 дБ, ткацьких верстатів-до 105 дБ; побутової шум, пов'язаний з життєдіяльністю людей, складає 45-60 дБ. Реакція людини на шум різна. Деякі люди терпимі до шуму, у інших він викликає роздратування, прагнення піти від джерела шуму.Психологічна оцінка шуму в основному базується на понятті сприйняття, причому велике значення має внутрішня налаштування до джерела шуму. Вона визначає, чи буде шум сприйматися як заважає. Часто шум, відтворений самою людиною, не турбує його, в той час як невеликий шум, викликаний сусідами або яким-небудь іншим джерелом, надає сильний подразнюючий ефект.

27заходи щодоусунення причин травматизму Щоб полегшити роботу щодо нормалізації умов купа, необхідно паспортизовані умови праці. Для цього на кожному робочому місці визначають за допомогою приладів фактичні показники умов праці, отримані результати вписують у спеціальний санітарно-гігієнічний паспорт підприємства. На підставі цих даних розробляють комплекс заходів, що знижують їх шкідливу дію на людину. Розроблені заходи будуть обгрунтовані в тому випадку, якщо вони передбачають зменшення рівня небезпечних і шкідливих факторів виробництва до гранично допустимих значень. Небезпечні фактори: рухомі машини, несправні інструменти, електричний струм, агресивні рідини, вибухонебезпечні речовини - можуть травмувати робітника, тому їх називають травмуючими факторами. Слід враховувати різницю між травмуючим фактором і причиною нещасного випадку. Травмує фактор вважається безпосереднім завдавачем травми, а причина є результат порушення стандартів, правил інструкцій з охорони праці. Технічними причинами нещасних випадків можуть бути несправності машин, обладнання, інструментів, пристосувань або невідповідність їх конструкцій вимогам охорони праці, недостатня механізація, незадовільне утримання робочих

місць і виробництв, порушення правил експлуатації всіх видів вантажних і транспортних засобів та ін

 

28мета та завдання програми поліпшення безпеки праці Посилити контроль і аналіз ризиків травматизму.
У перелік заходів програм щодо поліпшення умов охорони праці підприємства включають:
Удосконалення та впровадження нових систем автоматичного керування;
Пристрій і ремонт встановлених огороджувальних елементів обладнання, що застосовується на підприємстві;
Модернізація та встановлення нових засобів колективного захисту;
Механізація і автоматизація технологічних операцій;
Проведення фарбування обладнання з урахуванням сигнальних кольорів і знаків безпеки;
Усунення ручної праці і механізація процесів вантажно-розвантажувальних робіт;
Очищення і реконструкція вентиляційних систем;
Реконструкція та облаштування місць відпочинку та санітарно - побутових приміщень;
Забезпечення питною водою на робочих місцях;

29Особисте страхування Особисте страхування- це галузь страхування, за допомогою якої здійснюється страховий захист сімейних доходів громадян або зміцнення досягнутого ними сімейного добробуту. Крім того, види цього страхування використовують службовці туристичних фірм при виконанні ними службових обов'язків і просто в особистих цілях. Доцільність цього виду страхування стане зрозумілою з подальшого викладу.

Особисте страхування є одним із основних видів, які застосовуються у туристичній діяльності. Серед його видів виділяються страхування життя, страхування від нещасного випадку, медичне страхування, накопичувальне страхування.

Особисте страхування поділяється на кілька основних видів:

- страхування життя;

- страхування від нещасних випадків (н/в);

- медичне страхування і досить багато різновидів

 

30класифікація умов праціНа формування умов праці впливає багато факторів, основними з яких є соціально-економічні, техніко-організаційні та природні. Соціально-економічні фактори визначають характер умов праці. Серед них виділяються підгрупи:

― нормативно-правові (законодавство про працю, стандарти, санітарні та інші норми і правила, а також форми адміністративного й громадського контролю за їх виконанням);

― економічні (матеріальне та економічне стимулювання; моральне заохочення, система пільг і компенсацій за несприятливі умови праці);

― соціально-психологічні (психологічний клімат у колективі, умови оглядів, конкурсів; проведення «днів охорони праці»);

― суспільно-політичні (форми руху працюючих за створення сприятливих умов праці, винахідництво і раціоналізація).

Техніко-організаційні фактори впливають на формування умов праці на робочих місцях, ділянках, у цехах. Серед них виділяються такі підгрупи:

― предмети праці та продукти праці;

― технологічні процеси;

― засоби праці;

― організаційні форми виробництва, праці та управління.

 

31нормування шуму та вібрації— нормування шуму на основі граничних спектрів (гранично допустимих рівнів

звукового тиску) в октавних смугах частот; — нормування шуму, що базується на регламентуванні рівня звуку

в дБА.вібрація—частотним (спектральним) аналізом нормованого параметра;— інтегральною оцінкою за частотою нормованого параметра;

 

32Класифікаціяпримішень за небезпекою електротравм-- без підвищеної небезпеки;

- з підвищеною небезпекою;

- особливо небезпечні.

Категорія приміщення визначається наявністю в приміщенні чинників підвищеної або особливої небезпеки електротравм. До чинників підвищеної небезпеки належать:

- температура в приміщенні, що впродовж доби перевищує 35°С;

- відносна вологість більше 75%, але менше повного насичення (100%);

- струмопровідна підлога - металева, бетонна, цегляна, земляна тощо;

- струмопровідний пил;

- можливість одночасного доторкання людини до неструмовідних частин електроустановки і до металоконструкцій, що мають контакт із землею.

До чинників особливої небезпеки електротравм належать:

- відносна вологість близька до насичення (до 100%);

- агресивне середовище, що пошкоджує ізоляцію.

33планування заходів з охорони праці-перспективне, річне, оперативне.

Планування перспективне увазі розробку комплексних заходів щодо поліпшення умов виконання завдань виробництва. Попередньо аналізується стан робочого місця, умови для виконання завдань виробництва.

Річне планування. Базовою основою є комплексне перспективне планування.

Оперативне планування проводиться в міру виникнення тих чи інших завдань.

 

34обов'язки роботодавця після настання нв-протягом однієї години передати з використанням засобів
зв'язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про
нещасний випадок:

- Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався
нещасний випадок;

- керівникові первинної організації профспілки незалежно від
членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на
підприємстві кількох профспілок - керівникові профспілки, членом
якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки - уповноваженій
найманими працівниками особі з питань охорони праці);

- керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо
потерпілий є працівником іншого підприємства;

- органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням
підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;

- закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який
здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);

 

35організаційна структура суоп-– Верховна Рада України; – Кабінет Міністрів України; – Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України); – міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади; – Фонд соціального страхування від нещасних випадків і профзахворювань;

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 701

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!