Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Загальна характеристика районуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Вступ

Основними видами пошкоджень трансформаторів та автотрансформаторів є:

• багатофазні к.з. в обмотках та на вводах трансформаторів та автотрансформаторів;

• однофазні к.з. (для трансформаторів з ефективно заземленою нейтраллю та автотрансформаторів) в обмотках та на вводах;

• однофазні замикання на землю (для трансформаторів з ізольованою нейтраллю);

• виткові замикання;

• "пожежа" магнітопроводу.

Під час багатофазних к.з. в обмотках та на вводах, а також під час однофазних к.з. в мережах з ефективно заземленою нейтраллю суттєво зростає рівень струмів в обмотках трансформатора, що викликає його перегрів, розклад олії (для олійних трансформаторів) та пожежу трансформатора. Ці пошкодження є дуже небезпечними для трансформатора. Тому захисти від таких пошкоджень повинні діяти на вимикання трансформатора від мережі без витримки часу та ввімкнення системи пожежегасіння. В такому випадку вимикання трансформатора повинно здійснюватись зі всіх сторін, щоб запобігти живлення місця к.з. не тільки від джерела живлення, а й від двигунів навантаження.

Під час виткових замикань (замикання між витками однієї фази) у короткозамкнених витках виникають струми, що багатократно перевищують номінальний струм трансформатора, хоча значення фазних струмів трансформатора можуть бути меншими від номінального. Тому захист від таких пошкоджень, як і в попередньому випадку, також повинен діяти на вимикання трансформатора від мережі без витримки часу.

Для режимів однофазних замикань на землю в мережах з ізольованою нейтраллю рівень струмів є незначним. Він визначається ємністю гальванічно зв’язаних елементів мережі й безпосередньої загрози трансформаторові не представляє. Так, наприклад, для мережі 10 кВ він допускається до 30 А. Але в такому режимі зростає напруга непошкоджених фаз відносно землі. В разі металічного замикання на землю напруга непошкоджених фаз відносно землі збільшується в разів. В разі дугових замикань і під час виникнення ферорезонансних явищ, як показує досвід експлуатації, напруга на непошкоджених фазах може сягати чотирикратного рівня. Спеціальний захист від таких пошкоджень на трансформаторах не встановлюють, але на лініях, які живлять трансформатори, що працюють з ізольованими нейтралями, встановлюють захист від однофазних замикань на землю.

"Пожежа" сталі трансформатора виникає внаслідок порушення ізоляції між пластинами магнітопроводу. В цьому випадку за рахунок збільшення вихрових струмів (струмів Фуко) виникає місцевий перегрів, який супроводжується розкладом олії, виділенням газу. Захист від таких пошкоджень повинен діяти на сигнал. У випадку значних пошкоджень ізоляції між пластинами, що супроводжується бурхливим газовиділенням розкладеної олії, захист повинен діяти на вимикання трансформатора від мережі без витримки часу.

До особливих режимів роботи трансформатора відносять режими, які супроводжуються надструмами в обмотках трансформатора (це струми, менші від струмів міжфазних к.з., але більші від номінальних струмів). Причинами виникнення надструмів можуть бути:

• зовнішні к.з.;

• хитання в системі;

• перевантаження;

• перезбудження.

Під час зовнішніх к.з. (к.з. на шинах, к.з. на приєднаннях до шин, які живляться від трансформатора) суттєво зростають струми в обмотках транс­форматора, що приводить до їх перегріву, передчасному старінню ізоляції, та, як наслідок, до її пробою. Тому на трансформаторах передбачають спеціальний захист від надструмів зовнішніх к.з., який діє на вимикання пошкодження з витримкою часу. На триобмоткових трансформаторах захист діє на вимикання вимикача тільки з тієї сторони, на якій відбулося пошкодження.

Хитання можуть виникати між частинами системи, об’єднаними через трансформаторний зв’язок. В такому випадку перетоки зрівнювальних струмів протікають через трансформатор і нагрівають його. Зрівноважувальні струми можуть бути дуже великими (навіть перевищувати струми к.з.), тому такий режим є небезпечним для трансформатора.

Під час перевантажень рівень струмів є суттєво меншим, ніж під час зовнішніх к.з. Перевантаження можуть виникати, наприклад, після під’єднання до трансформатора додаткового навантаження пристроями АВР, після вимикання паралельно працюючого трансформатора тощо.

Незначні перевантаження трансформатора можуть бути ліквідовані обслуговуючим персоналом за його наявності на підстанції. Для цього є достатньо часу. На підстанціях, де черговий персонал відсутній, довготривале перевантаження повинно ліквідовуватись спеціальними пристроями автоматики, що з витримкою часу діють на вимикання менш відповідальних споживачів.

Таким чином, захист від перевантажень повинен діяти на сигнал (у випадку, коли є можливість розвантажити трансформатор вручну або автоматично). В інших випадках захист від перевантажень повинен діяти на вимикання трансформатора від мережі з витримкою часу.

 

 

Загальна характеристика району

Проектована підстанція напругою 110/10 кВ живиться від системи С1 лінієюL1 проводом АС-150 довжиною 24,8 км і від системи С2 лінією L2.

проводом АС-150 довжиною 5,5 км (рис.1). На нижчій напрузі проектованої підстанції необхідно забезпечити живлення споживачів потужністю 10 МВА з cosφ = 0,8. Віддаль від споживачів до підстанції 5 км.

Рис. 1. Структурна схема мережі

 

Підстанція 110/10 кВ "Брошнів" будується для електропостачання с.м.т. Брошнів-ОсадаРожнятівського району Івано-Франківської області.

Максимальне розрахункове навантаження підприємств 10 МВТ, прийнято згідно з ТУ ВАТ "Прикарпаттяобленерго".

Споживачі відносяться до другої категорії за вимогами до надійності електропостачання.

Згідно з заявленою потужністю на підстанції передбачається встановлення двох трансформаторів 110/10 кВ по 16MBA. ВРС 110 кВ виконується за схемою "Місток з вимикачами в ланцюгах трансформаторів і ремонтною перемичкою з боку трансформаторів" .

Запроектована підстанція 110 кВ розташована поблизу ПС 220 кВ Калуш ГПП-1, тому встановлення на ній компенсуючих пристроїв за вимогами забезпечення нормативних рівнів напруги не вимагається.

Приєднання підстанції до мереж енергосистеми передбачається двоколовим заходом ПЛ 110кВ із врізкою в існуючу ПЛ 110кВ Брошнів - Калуш-220.

Враховуючи те, що на існуючій ПЛ 110 кВ Брошнів - Калуш-220 застосований провід марки АС-150, на проектованому заході також передбачено підвіску проводу марки АС-150.

Кліматичні умови за ожеледдю та вітром, з повторюваністю 1 раз на 10 років, прийняті згідно з ТУ ВАТ "Прикарпаттяобленерго", а саме:

- IV район кліматичних умов за ожеледдю з нормативною товщиною стінки ожеледі 20 мм;

- V район кліматичних умов за вітром з максимальним нормативним швидкісним напором вітру 80 даН/м2.

 

 

3. Електрична частина підстанції

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 355

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!