Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


НАВЧАЛЬНА КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВз дисципліни «Облік в зарубіжних країнах»

для студентів спеціальності 6503 «Міжнародна економіка»

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми звітності Кількість балів
1.Обов’язкові      
1.1.Підготовка та участь у обговоренні питань, які вирішуються на практичних заняттях, експрес-опитування, тест-контролю Вересень-грудень Систематичність та активність на практичному занятті, проведення експрес-опитування, тест-контролю    
1.2.Виконання домашніх індивідуальних (розрахункових) завдань Вересень-грудень Перевірка правильності виконання індивідуальних завдань    
1.3.Підготовка до модульного контролю Жовтень, грудень Перевірка правильності виконання модульних завдань Середній бал за результатами 2-х модулів 10
Разом за обов’язкові види СРС: 45
ІІ. Вибіркові      
2.1.Участь в наукових конференціях, олімпіадах Відповідно до термінів проведення Результати участі в олімпіаді, тези доповіді (доповідь) на конференції    
2.2.Аналітичний огляд наукових публікацій Вересень-грудень Обговорення результатів під час практичних занять або ІКР  
Разом за вибіркові види СРС: 5
Разом балів за поточну успішність: 50
ІІІ. Семестровий контроль
Підготовка до іспиту Січень Письмова екзаменаційна робота
Разом: - -
Вечірня форма навчання (7-й семестр)
1.Обов’язкові      
1.1.Підготовка до практичних занять, ділової ігри, експрес-опитування, тест-контролю Вересень-грудень Систематичність та активність на практичному занятті, активна участь в проведенні ділової ігри експрес-опитування, тест-контроль    
1.2.Виконання домашніх індивідуальних (розрахункових) завдань Вересень-грудень Перевірка правильності виконання індивідуальних завдань    
1.3.Підготовка до модульного контролю Жовтень, грудень Перевірка правильності виконання модульних завдань Середній бал за результатами 2-х модулів 10
Разом за обов’язкові види СРС: 45
ІІ. Вибіркові      
2.1.Участь в наукових конференціях, олімпіадах Відповідно до термінів проведення Результати участі в олімпіаді, тези доповіді (доповідь) на конференції    
2.2.Аналітичний огляд наукових публікацій Вересень-грудень Обговорення результатів під час практичних занять або ІКР  
Разом за вибіркові види СРС: 5
Разом балів за поточну успішність: 50
ІІІ.Семестровий контроль
Підготовка до іспиту Січень Письмова екзаменаційна робота
Разом: - -
Заочна форма навчання (8-й семестр)
1.Обов’язкові      
1.Виконання контрольної роботи Листопад-березень Перевірка правильності виконання контрольної роботи  
Разом за обов’язкові види СРС: 15
ІІ. Вибіркові      
2.1.Аналітичний огляд останніх наукових публікацій Листопад-березень Обговорення результатів під час практичних занять або ІКР  
2.2. Аналіз виробничої ситуації Листопад-березень Обговорення результатів під час практичних занять або ІКР  
Разом за вибіркові види СРС: 5
Разом балів за поточну успішність: 20
ІІІ. Семестровий контроль
Підготовка до іспиту Березень Письмова екзаменаційна робота
Разом: - -

  

Індивідуально-консультативна робота

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з

дисципліни «Облік в зарубіжних країнах»

№ п/п Форми індивідуально- консультативної роботи Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР Кількість годин  
І ІІ ІІІ ІУ У УІ УІІ УШ  
Денна форма навчання 7-й семестр  
Індивідуальні заняття     Пн 15.00-16.00 На каф-рі   Пн 15.00-17.00 На каф-рі   Пн 15.00-17.00 На каф-рі Пн 15.00-17.00 На каф-рі      
Консультації       Пн 15.00-16.00 На каф-рі   Пн 15.00-16.00 На каф-рі   Пн 15.00-17.00 На каф-рі Пн 15.00-17.00 На каф-рі Пн 15.00-16.00 На каф-рі    
Перевірка виконання СРС     Пн 15.00-16.00 На каф-рі   Пн 15.00-16.00 На каф-рі   Пн 15.00-16.00 На каф-рі Пн 15.00-17.00 На каф-рі Пн 15.00-16.00 На каф-рі    
Разом                    
Вечірня форма навчання 7-й семестр
Індивідуальні Заняття     Вт 16.00-17.00 На каф-рі   Вт 16.00-17.00 На каф-рі   Вт 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-18.00 На каф-рі    
Консультації       Пн 16.00-17.00 На каф-рі   Пн 15.00-17.00 На каф-рі   Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-17.00 На каф-рі Пн 16.00-17.00 На каф-рі  
Перевірка виконання СРС     Пн 16.00-17.00 На каф-рі   Вт 16.00-17.00 На каф-рі   Вт 16.00-17.00 На каф-рі Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-17.00 На каф-рі  
Разом                  
Заочна форма навчання 7-й семестр
Індивідуальні заняття     Пн 16.00-17.00 На каф-рі   Пн 16.00-18.00 На каф-рі   Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-18.00 На каф-рі  
Консультації       Пн 16.00-17.00 На каф-рі   Пн 16.00-18.00 На каф-рі   Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-18.00 На каф-рі  
Перевірка виконання СРС     Пн 16.00-17.00 На каф-рі   Пн 16.00-17.00 На каф-рі   Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-18.00 На каф-рі Пн 16.00-17.00 На каф-рі  
Разом                  
                                         

 
Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!