Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Показники використання основних фондівПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Необхідною передумовою удосконалення формування, використання та відтворення основних фондів підприємства є проведення аналізу їх сучасного стану та ефективності використання. З цією метою необхідно проаналізувати обсяг та динаміку основних фондів, ступінь їх зносу, інтенсивність відновлення та ефективність використання.

Ступінь зносу основних фондів характеризує їх вік та можливість подальшого використання.

До показників ступеня зносу відносять:

 

Показник Алгоритм розрахунку Економічна характеристика
Коефіцієнт зносу Сума зносу основних фондів / Первісна вартість основних фондів Ступінь зносу та відшкодування витрат на формування основних фондів
Коефіцієнт придатності Залишкова вартість основних фондів / Первісна вартість основних фондів Можливість подальшого використання, ступінь невідшко-дування витрат на формування основних фондів

 

Інтенсивність відновлення основних фондів підприємства може бути охарактеризована такою системою показників:

 

Показник Алгоритм розрахунку Економічна характеристика
Коефіцієнт оновлення Вартість введених основних фондів за період / Вартість основних фондів на кінець аналітичного періоду Питома вага введених основних фондів у їх загальному наявному обсязі; ступінь оновлення основних фондів
  Закінчення системи показників
Коефіцієнт вибуття Вартість основних фондів, що вибули за період : Вартість основних фондів на початок аналітичного періоду Питома вага вибуття основних фондів у їх загальному обсязі, ступінь втрати основних фондів
Швидкість оновлення 1 / Коефіцієнт оновлення основ-них фондів Середній період повного оновлення всіх основних фондів

 

Одним з найважливіших завдань підприємства за сучасних умов є підвищення ефективності використання основних фондів.

Ефективність використання основних фондів характеризується рядом показників, які поділяються на загальні та часткові.

Основним із загальних показників використання основних фондів є фондовіддачаО)

, (2.18)

де Q - обсяг продукції підприємства за рік;

Ф - середньорічна вартість основних фондів підприємства.

Оберненим показником до фондовіддачі є фондоємністьм):

. (2.19)

Фондоозброєність праці (Фв) розраховується за формулою

, (2.20)

де П - середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства.

Для розрахунку наведених показників використовується середньорічна вартість основних фондів, розрахована за середньою хронологічною, тобто з урахуванням їх надходження та вибуття.

Середньорічна вартість основних фондів (Ф) обчислюється за формулою:

, (2.21)

де Фн - вартість основних фондів на початок року;

Фвв - вартість введених протягом року основних фондів;

Твв - кількість місяців до кінця року, протягом яких функціонують основні фонди;

Фвив - вартість виведених з експлуатації основних фондів підприємства;

Твив - кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних фондів.

У практиці роботи підприємства застосовується також метод інтегральної оцінки, який дозволяє надати узагальнюючу оцінку ефективності використання основних фондів підприємства.

Розрахунок значення інтегрального показника зміни ефективності використання основних фондів Кеф здійснюється за формулою

 

, (2.22)

де ІРФ – індекс зміни прибутковості основних фондів за аналітичний період;

ІФВ – індекс зміни фондовіддачі основних фондів за аналітичний період.

Частковими показниками використання основних фондів є:

- коефіцієнт екстенсивного використання обладнання (Кекс)

, (2.23)

де Фд, Фнор - дійсний і номінальний фонд часу роботи обладнання за певний період;

, (2.24)

де Фк – календарний фонд часу;

В, П – вихідні та святкові дні;

Tзм - тривалість зміни;

Сзм -кількість змін роботи обладнання на добу.

- коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (Кінт)

або , (2.25)

де tфакт – фактично використаний час на виготовлення одиниці продукції;

tнорм – технічно обґрунтована норма часу на одиницю продукції;

Пфакт – фактична продуктивність обладнання;

Пнорм – нормативна продуктивність обладнання.

- коефіцієнт інтегрального використання основних фондів (Кінтег)

. (2.26)

- коефіцієнт змінності роботи обладнання (Кзм)

або , (2.27)

де Ксм - кількість відпрацьованих станко-змін;

Кдн - кількість відпрацьованих станко-днів;

Фд - дійсний фонд часу роботи всього обладнання;

ФД1 - дійсний фонд часу роботи всього обладнання під час однозмінної роботи.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 565

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!