Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


За масштабами та глибиною надзвичайні ситуації (НС) поділяють на: глобальні, національні, регіональні, місцеві, об'єктові та локальніПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Глобальна НС: загроза її виникнення та поширення наслідків - континент або значна його частина чи планета в цілому

Національна НС: наслідки охоплюють великі території держави, але не виходять за її кордони

Регіональна НС обмежена територією декількох областей, краю чи суміжних країн

Місцева НС обмежена територією населеного пункту, району чи області

Об'єктова НС обмежена територією об'єкта .

Локальна НС: загроза її виникнення та розповсюдження наслідків обмежена виробничим приміщенням

Надзвичайні події, що лежать в основі НС можуть бути класифіковані за: суттю та характером події, основними причинами виникнення, найважливішими ознаками прояву, місцем виникнення, характером вражаючих факторів та джерел небезпеки, інтенсивністю протікання, масштабами ураження та впливу, характером впливу

Надзвичайні ситуації, які схожі за своїми ознаками можуть виникати як у мирний так і у військовий час (рис . 2 . 4) . Військовий час характеризується використанням великої кількості звичайної зброї, можливістю застосування зброї масового знищення та впливом, що дорівнює розмірам стихійних лих або й перевищує їх.

Причини виникнення НС: небезпечні екологічні наслідки, техногенні, природні, соціальні

Кожна з надзвичайних ситуацій може стати причиною виникнення іншої надзвичайної ситуації В кожному конкретному випадку надзвичайні ситуації виникають через ряд причин, які можна узагальнити як: закономірні природні процеси, негативний антропогенний вплив на розвиток природних процесів, випадковість у розвитку природних процесів Вони можуть породити природні надзвичайні ситуації та небезпечні явища

Заходи, що проводяться для зниження рівня ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій:

o створення безпечних умов праці для виробничого персоналу:

o систематичні перевірки посадовими особами району (об'єкту) і державними інспекторами стану будинків, споруд, технологічного обладнання, електрогосподарства, газо- і нафтопроводів, теплових трас;

o забезпечення працюючого персоналу правилами, стандартами, нормами, інструкціями та іншими нормативними документами з безпеки та охорони праці;

o перевірка відповідності технологічних процесів машин, механізмів, обладнання вимогам нормативних документів з безаварійної експлуатації, безпеки та охорони праці;

o розробка і вдосконалення системи планів попереджувальних оглядів та ремонтів техніки;

o розробка і впровадження формулярів на кожний агрегат для відображення технічного стану обладнання з метою вдосконалення профілактичних заходів;

o перевірка ефективності вентиляційних, в тому числі і аварійних, систем, надійності герметизації ємностей, які працюють під тиском;

o перевірка працездатності контрольно-вимірювальної, захисної та блокувальної апаратури;

o проведення профілактичних протипожежних заходів;

o контроль за справністю пожежного зв'язку, сигналізації, первинних засобів пожежегасіння, стану шляхів і під'їздів до об'єктів, справністю джерел протипожежного водопостачання;

o підготовка фонду захисних споруд, створення запасів засобів індивідуального захисту;

o нанесення на виробниче обладнання і комунікацію розпізнавальних знаків безпеки відповідно з вимогами;

o перевірка утримання та готовності системи виявлення витоку СДОР, оповіщення працюючого персоналу і населення;

o розробка планів ліквідації аварійних ситуацій

При визначені інженерно-технічних заходів необхідно враховувати особливості можливої НС на потенційно-небезпечних об'єктах (рис . 2 . 5) .

Щоб обґрунтовано спланувати зниження небезпеки виникнення і розповсюдження особливо небезпечних інфекцій необхідно враховувати завчасне запровадження організаційних, санітарно-гігієнічних, лікувальних, евакуаційних та інші заходів

Підготовка господарських об'єктів до стійкого функціонування в умовах надзвичайної ситуації є складним завданням, виконання якого залежить від видів загроз та характеру виробництва певного об'єкта

Під стійкістю роботи об'єктів народного господарства розуміють можливість виконувати свої функції (випускати продукцію, надавати послуги) в умовах НС, а також пристосованість даного об'єкта до швидкого відновлення після пошкоджень

При вивченні питання про технічний захист населення основну увагу потрібно зосередити на вимогах Закону і Положення про ЦО України щодо технічного захисту та обов'язки посадових осіб

В своїй діяльності завжди необхідно враховувати фактори, що впливають на стійкість функціонування об'єктів в умовах надзвичайних ситуацій: район розміщення об'єктів, внутрішнє планування та забудова території, виробничі зв'язки, система управління, системи енергопостачання, технологічний процес, підготовленість до відновлення виробництва.

Для дослідження рівня стійкості об'єкта створюються робочі групи: штабу ЦО, управління виробництвом, технологічного процесу, будівель та споруд, верстатного та технологічного обладнання, матеріально-технічного постачання та транспорту (рис . 2 . 6), комунально-енергетичних мереж . Стійка робота об'єктів досягається:

o проведенням організаційних та інженерно-технічних заходів по підготовці об'єкта до особливого режиму роботи;

o вдосконаленням технологічних процесів виробництва, забезпеченням автоматичного відключення при виході з ладу установок;

o підвищенням надійності роботи та створенням дублюючих джерел енерго-, газо- та водопостачання, а також створенням запасів сировини, палива, комплектуючих деталей, обладнання та матеріалів;

o будівництвом та обладнанням сховищ на підприємствах для робітників та службовців (для цього можуть бути використані шахти та інші виробітки);

o створенням на об'єктах захисних споруд для пунктів керування;

o підготовкою в заміській зоні баз для розміщення науково-дослідних, конструкторських відділів та інших невиробничих підрозділів об'єкта;

o постійною готовністю аварійно-рятувальних формувань до проведення рятувальних та невідкладних аварійних робіт

До соціальних НС відносять: економічні, національні, політичні та релігійні Соціальні НС відбуваються в суспільстві: військовий стан, злочинність, революції, міжнаціональні конфлікти, поширення людиноненависницьких ідеологій, терористичні акти або загроза їх здійснення

В результаті дії природних соціальних, техногенних надзвичайних

ситуацій, їх взаємодії або негативної антропогенної діяльності людства можуть виникати негативні екологічні наслідки, що за своєю масштабністю прирівнюються до надзвичайних ситуацій

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 595

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!