Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


пред-1 постнавантаження серцяТ1

1. Що впливає на фармакокінетику лікарських засобів?

1. Шлях введення лікарського засобу

2. Вік хворого

3. Доза препарату

4. Хімічний склад речовини

5. Все перераховане

2, Які види побічних ефектів можуть виникнути при вживанні ме­дикаментів?

1. Токсичні

2.Імунологічні

3.Алергічні

4.Терапевтичні

5. Все перераховане

3. До ентеральних шляхів введення лікарських засобів відноситься все, окрім:

1. Через рот

2. Внутрішньом'язеві ін'єкції

3. Під язик

4. Ректально

5. Буккально

4. Яким терміном у біотрансформації ліків називається зв'язування молекули лікарської речовини з будь-якою іншою сполукою, яка є ендогенним субстратом?

1. Кон'югація

2. Гідроліз

3. Відновлення

4. Окислення

5. Всі відповіді вірні

5. Яким терміном називається використання лікарських препа­ратів, що усувають причину виникнення захворювання?

1. Патогенетична терапія

2. Симптоматична терапія

3. Замісна терапія

4. Етіотропна терапія

5. Немає правильної відповіді

6. Як називається лікарський препарат, що має структурну подіб­ність до метаболіту, який взаємодіючи з рецептором, спричинює його збудження?

1. Аготст-антагоніст

2. Блокатори рецепторів

3. Агоніст

4. Антагоніст

5. Всі відповіді вірні

 

7. Як називається дія ліків на яку розраховують у певному випад­ку захворювання?

1. Токсична дія

2.Головна

1. Відволікаюча дія

2. Непряма дія

3. Побічна дія

2. Які лікарські препарати впливають на проникність клітинних мембран, унаслідок чого змінюється метаболізм клітини?

1. Місцеві анестетики

2. Серцеві глікозиди

3. Інсулін

4. Сечогінні засоби

5. Всі відповіді вірні

3. Які є механізми біотрансформації ліків?

1. Окислення

2. Кон'югація

3. Гідроліз

4. Відновлення

5. Всі відповіді вірні.

4. Який орган і основним для виведення ліків з організму?

1. Кишечник

2. Нирки

3. Легені

4. Слинні залози

5. Потові залози

5. Який з названих способів введення ліків не належить до енте- ральних?

1. Вагінальний

2. Ректальний

3. Сублінгвальний

4. Трансбуккальний

5. Пероральний

12. Хвора без призначення лікаря приймає велику кількість лі­карських засобів з одно направленою дією. Як називається це явище?

2. Лікарська залежність

3. Токсикоманія ш 3. Тахіфілаксія

Поліпрагмазія

 

13.До лікаря звернулась жінка 48 років зі скаргами на загальмо- ваність, порушення пам'яті, нежить, кашель, яка тривало та без­контрольно приймала натрію бромід,. Яка причина цього стану?

1. Кумуляція

2.Звикання

3.Лікарська залежність

4.Ідіосинкразія

5.Тахіфілаксія

14.Антиангінальний препарат нітрогліцерин при сублінгвально- му прийомі всмоктується слизовою оболонкою рота та виявляє швидкий ефект. Який вид дії нітрогліцерину проявляється при такому способі введення?

1.Рефлекторний

2.Місцевий

3. Резорбтивний

4.Подразнюючий

5.Знеболюючий

15.Який розділ клінічної фармакології вивчає дію лікарського за­собу на організм?

1.Фармакокінетика

2. Фармакодинаміка

3.Взаємодія лікарських середників

4.Небажані ефекти лікарських середників, методи їх профі­лактики

5.Методи клінічної апробації лікарських середників

Т2

1. При застосуванні антибіотиків широкого спектру дії може ви­никнути цілий ряд ускладнень, в тому числі кандидомікоз ки­шечника. Який препарат необхідно призначити для лікування цього ускладнення?

1. Ністатин

2.Амфотерицин В

3.Грізеофульвін

4.Граміцидин

5.Ундецин

2. Які препарати доцільно призначати при інфекції кісткової сис­теми (остеомієліт, остеїт)?

1.Біцилін-З

2.Бензилпеніцилін

3. Лінкоміцин

4.Гентаміцин

5.Синтоміцин

3.Чоловік, 56 років, поступив у пульмонологічне відділення І ЩШ нозом пневмонія. З анамнезу відомо, що у нього алергічна дія на всі бета-лактамні антибіотики. Який з нижчепереліЧ препаратів можна призначити цьому хворому?

1. Гентаміцин

2.Ампіцилін

3.Цефазолін

4.Бензилпеніцилін

5.Оксацшгін

4.У вагітної жінки виник гострий трахеобронхіт. Для лікування цієї інфекції був призначений антибіотик із групи пеніцилінів. Визначте, який з наведених антибактеріальних засобів було при­значено хворій?

1. Фурацилін

2. Гентаміцин

3. Стрептоміцин

4. Тетрациклін

5. Амоксицилін

5.Вагітна жінка (20 тижнів вагітності) захворіла на пневмонію. Який препарат можна їй призначити без загрози для розвитку плода?

1. Гентаміцин

2. Бензилпеніцилін

3. Лінезолід

4. Левоміцетин

5. Офлоксацин

6. Дитині, 4 роки, виявлено кишкову інфекцію. Треба призначити протимікробний засіб широкого спектру дії. Який з наведених препаратів не призначається дітям у зв'язку із шкідливим впли­вом на розвиток кісткової тканини?

1. Ампіцилін

2. Амоксицилін

3. Доксициклін

4. Левоміцетін

5. Ко-тримоксазол (бісептол)

7. Після десятиденного лікування препаратом із групи антибіоти­ків у хворого спостерігаються явища дизбактеріозу, диспепсія, фотосенсибілізація, прояви гепатиту. Антибіотики якої групи найбільш ймовірно викликали ці побічні ефекти?

1. Група рифампіцину

2.група пеніциліну

1. Група цефалоспоринів

2. Група тетрациклінів

3. Група амшоглікозидів

8.Жінка, 48 років, страждає на парадонтоз. Який протимікробний засіб буде більш ефективним при введенні у тканини ясен?

4. Бензилпекіцилін

5. Лінкоміпин

6. Гентаміцин

7. Оксацшпн

8. Еритроміцин

9.Хворому, ЗО років, для лікування пневмонії лікар призначив антибіотик на 3 дні з групи азалідів, що має бактерицидну дію, тривалий ефект, здатність зв'язуватись із фагоцитами та нако­пичуватись у вогнищах інфекції. Який препарат було призначе­но хворому?

9. Азитроміцин

10. Еритроміцин

11. Бензилпеніциліну натрієва сіль

12. Лінкоміпин

13. Ципрофлоксацин

10.Хворому на остеомієліт нижньої щелепи був призначений анти­біотик тетрациклінової групи. Вкажіть цей препарат:

1. Оксацилія

2. Рифампіцин

3. Стрептоміцин

4. Доксицикліну гідрохлорид

5. Амікацші

11.Після початку лікування туберкульозу легень, хворий звернув­ся до лікаря зі скаргами на появу червоних сліз та червової сечі. Який препарат міг викликати такі зміни?

6. Цефазоліи

7. Бензилпеніцилін

8. Лінезолід

2. Стрептоміцин

3. Рифампіцин

12.Які групи препаратів використовують для лік умив« вві®! спітальної пневмонії?

1. Макроліди + пеніциліни

2. Фторхінолонн + карбопенєми

3. Пеніциліни + фторхінолони

4. Сульфаніламіди + пеніциліни

5. Пеніциліни + пефалоспорини

13. У хворого Д., ТЗроки, діагностовано днсемінозаннй туберку­льоз легень. Який з наведених препаратів найбільш доцільно призначити хворому?

1. Стрептоміцин

2. Пефлоксацин

3. Лінезолід

4. Тетрациклін

5. Цефазолін

14. Які антибіотики відносять до препаратів першої лінії при ліку­ванні захворювань пародонта?

1. Метронідазол

2. Амоксицилін

3. Амоксицилін/клавуланат

4. Тетрациклінові антибіотики (доксициклін)

5. Всі відповіді вірні

15. Які ускладнення можуть виникнути пріт застосуванні цефало­споринів?

1. Порушення функції нирок

2. Дисбактеріоз

3. Диспепсичні розлади

4. Тромбофлебіт

5. Всі відповіді вірні

Т3

 

 

1. Нестероїдні протизапальні мають всі види дії, крім:

1. Знеболююча

2. Жарознижуюча

3. Дизагрегантна

4. Протизапальна

5. Снодійна

2. Механізм протизапальної дії НПЗС включає:

1. Зменшення проникності капілярів

2. Стабілізація лізосомних мембран

3. Гальмування синтезу медіаторів запалення

4. Гальмування вироблених макроергічних сполук у процесах окисного фосфорилювання

5. Все вище перераховане

3 Що не відноситься до побічної дії НПЗС?

1. Лейкопенія

2. Бронхоспазм

3. Алергія

4. Зниження артеріального тиску

5. Диспепсія

4 Що не є показанням до призначення НПЗС?

1. Радикуліт

2. Гіпертермія

3. Бронхіальна астма

4. Невралгія

5. Стоматологічні втручання

5 Що належить до селективних НПЗС?

1. Напроксен

2. Диклофенак натрію

3. Німесил

4. Ібупрофен

5. Піроксикам

6 Показаннями до призначення НПЗС є все, крім:

1. Бронхіальна астма

2. Ревматизм

3. Ревматоїдний артрит

4. Деформуючий остеоартроз

5. Посттравматичні запальні процеси

7. Що відносять до селективних інгібіторів ЦОГ-2?

- Набуметон

- Ібупрофен

- Целококсиб

- Аспірин

- Диклофенак

8.Що є протипоказом до застосування ацетилсалідшіової кислом

1.Виразкова хвороба шлунка

2.Шлунково-кишкова кровотеча

3.Портальна гіпертензія

4.Венозний застій

5. Все вище перераховане

9.Чоловік, 62 р., тривало хворіє на коксит. Лікар призначав йощ новий нестероїдний протизапальний засіб моваліс, який призвд до поліпшення стану хворого. У чому перевага цього препарату!

1. Селективна блокада ЦОГ-2

2.Пригнічує фосфодіестеразу

3.Активує аденілатциклазу

4.Пригнічує холінестеразу

5.Активує синтез фосфодіестерази

10.Жінка, 40 років, звернулась до лікаря зі скаргами на біль] колінних суглобах. При огляді виявлено припухлість, почер воніння, гіпертермію в ділянціц колінних суглобів. Лаборатор не дослідження показало позитивні ревмопроби. Які препарап мають бути використані для лікуваня цій хворої?

1. Протизапальні нестероїдні засоби

2.Наркотичні анальгетики

3.Антидепресанти

4.Антибіотики

5.Сульфаніламіди

11.Хворий, 60 років, із діагнозом ревматоїдний поліартрит тре" лий час застосовує нестероїдний протизапальний засіб інде* тацин. Який механізм дії цього препарату?

1. Блокада ферменту циклооксигенази

2. Блокада ферменту адетилхолінестерази

3. Блокада ферменту фосфоліпази

4. Блокада ферменту ліпооксигенази

5. Блокада ферменту фосфодіестерази

12. Чим пояснюється знеболювальна дія анальгіну ігри місцевому застосуванні у хворого з пульпітом:?

1. Пригнічення ЦОГ-2

2. Місцево-знеболююча активність

3. Пригнічення утворення альгогенних кїнінів

4. Відволікаюча дія

5. Пригнічення ЦОГ-1

13. У хворого виражений больовий синдром при невралгії. Який: засіб зменшить болеві відчуття?

ТІ Диклофенак натрію

2. Кодеїну фосфат

3. Пеніцилін

4. Еритроміцин

5. Стрептоміцин

14.Якою побічною дією володіють НПЗС?

1. Тривала лихоманка

2. Нестероїдна виразка шлунку

3. Остеопороз

4. Сонливість

5. Аритмії

15.З якою метою використовують ацетилсаліцилову кислоту?

1. Лихоманка

2. Болевий синдром

3. Ішемічна хвороба серця

4. Запальний процес

5. Всі відповіді вірні

Т4

1.Якою побічною дією володіють стероїдні протизапальні препа­рати?

1.Тривала лихоманка

2.Ппокаліємія

3. Остеопороз

4.Агранулоцитоз

5.Артеріальна гіпотензія

2.Що необхідно ввести хворому довенно з метою зняття анафілак­тичного шоку?

1.Атропін

2.Кордіамін

3.Супрастин

4.Еуфілін

5. Дексаметазон

3.Що відносять до антигістамінних препаратів другого покоління?

1. Лоратадин

2.Димедрол

3.Супрастин

4.Тавегіл

5.Піпольфен

4.Що є показанням до призначення стероїдних протизапальних засобів?

1.Виражений зубний біль

2.Гарячковий стан

3. Анафілактичний шок

4.Виражений больовий синдром у післяопераційному періоді

4. Для лікування періодонтиту був призначений препаратглюкокортикоїду у вигляді мазі. Який це препарат?

1. Преднізолон

2. Тетрациклін

3. Декамін

4. Ампіцилін

5. Еритроміцин

6. Які фармакокінетичні особливості блокаторів гістамінових Ці рецепторів другого покоління обумовлюють відсутність у ^ клінічно значимої седативної дії?

1. Відсутність проникнення через гематоенцефалічний бар'єр

2. Вплив на адренергічні рецептори

3. Слабка НІ-блокуюча активність

4. Виражений метаболізм у печінці

5. Вплив на Н2 рецептори

7. Що може виникнути при тривалому застосуванні глкжокортн- коїдів?

1. Виразка шлунку

2. Імунодефіцитний стан

3. Паталогічний перелом кісток

4. Хронічний гастрит

5. Всі відповіді вірні

8. Жінка, 55 років, працює диспетчером на залізній дорозі. Знахо­диться на амбулаторному лікуванні з приводу сезонного вазомо­торного риніту. Який антигістамінний засіб можна використати у даному випадку?

1. Діазолін

2. Димедрол

3. Діпразін

4. Супрастин Ц Тавегіл

9. Дитину, б років, вжалило декілька бджіл у різні ділянки тіла. Який з нижченаведених засобів має бути застосовано на етапі першої допомоги?

1.Ацетилсаліцилова кислота

2.Тавегіл

3. Бензилпеніцилін

4.Кетотіфен

5.Сальбутамол

10. В оранжерії ботанічного саду чоловік 28-ми років втратив сві­домість, зблід, після того як понюхав орхідею. ЧСС IIS я»

хвилину. Артеріальний тиск - 50/0 мм рт.ст. Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?

3.Мезатон

4.Кордіамін

5.Строфантин

6. Преднізолон б. Димедрол

11. В аптеку прийшов хворий, 18 років, зі скаргами на виражену задишку, кашель, свербіж шкіри. Захворів гостро, біля годи­ни тому після прийому ампіциліну. В анамнезі: кропив'янка, харчова поліалергія. Об'єктивно: параорбітальний набряк, по­червоніння та набряк обличчя. Дихання свистяче. Пульс 96 за 1 хв., AT 80/50 мм рт. ст. Що буде препаратом невідкладної допомоги?

1.Еуфілін

2. Гідрокортизон

3.Димедрол

4.Допамін

5.Мезатон

12. Який глюкокортикоїд утровюється у корі надниркових залоз?

1. Кортизол

2.Преднізолон

3.Беклометазон

4.Дексаметазон

5.Всі варіанти вірні

13. Чоловік, 50 років, працює водієм рейсового автобуса, хворіє сезонним ринітом. Який антигістамінний лікарський засіб до­цільно призначити даному хворому?

1.Дипразин

2.Клемастин

3. Лоратадин

4.Дифенгідрамін

5.Піпольфен

14. Вкажіть препарат, з якого слід починати лікування анафілак­тичного шоку:

1.Супрастин

2. Адреналін

3.Еуфілін

4.Преднізолон

5.Строфантин

15. У чоловіка, 39 років, при проведенні холецистографії виник свербіж шкіри, набряк обличчя, запаморочення, страх смерті АТ 70/40 мм рт ст., пульс 130 уд у хв. Дихання шумне, хрц_ пи чути на відстані. Який препарат необхідно ввести хворобу першочергово?

1.Лазикс

2.Преднізолон

3.Супрастин ,

4. Адреналін

5. Еуфілін

Т5

1. Що може викликати порушення зовнішнього дихання?

1. Пригнічення дихального центру

2. Спазм бронхів

3. Запалення та набряк слизової бронхів

4. Обструкція бронхів секретом бронхіальних залоз

5. Все перелічене

2. Що не є прямим показанням для введення аналептиків?

1. Судинна недостатність

2. Отруєння алкоголем

3. Передозування снодійних і наркотичних анальгетиків

4. Напад бронхіальної астми

5. Виведення з наркозу

3. Яку групу лікарських засобів не "слід призначати хворому і хронічним обстуктивним захворюванням легень?

1.Антибіотики

2.Відхаркувальні

3.Бронхолітики

4.Муколітики

5. Протикашльові

4. Які протикашльові препарати найбільш показані хворимнабронхіальну астму в стоматологічній практиці?

1. Наркотичні анальгетики (кодеїн)

2. Ненаркотичні протикашльові (глаупину гідрохлорид)

3. Лібексин

4. Бутимірату цитрат (стоптуссин)

5. Седативні

5. До якої групи препаратів відноситься сальбутамол?

1. а — адреноміметики

2. рі,2 - адреноміметики

3. р2 - адреноміметики короткої дії

4. р2 - адреноміметики подовженої дії

5. М - холіноміметики

6. Що не відноситься до оборотніх механізмів бронхообструкції?

1. Ремоделювання бронхів

2. Спазм бронхів

3. Запалення та набряк слизової бронхів

4. Обтурація бронхів в'язким секретом

5. Транссудація із заповненням набряковою рідиною альвеол і бронхів

7. Який аналептик показаний при лікуванні бронхіальної астми?

1. Кордіамін

2. Кофеїн

3. Бемегрид

4. Лобелін

5. Етімізол

8. Яку групу бронхолітичних лікарських засобів слід обмежено призначати хворому із бронхіальною астмою?

1. Адреноміметики

2. М-холінолітики

3. Неселективні міотропні спазмолітики

4. Протизапальні

5. Муколітики


До якої групи препаратів відноситься фенотерол?

1.а- адреноміметики

2.01,2 - адреноміметики

3.(52- адреноміметикикороткої дії

4. /32 - адреноміметики подовженої дії

5.X - ишношметикп

10- Які групи препаратів невідносяться до бронхолітиків?І, 01,2 - адреноміметики 2.02 - адреноміметики

3. М - холіноміметики

4.М - хшгіяоблокатори

5.Міатропні спазмолітини

11. Вкажітьнеправильне визначення:

4. Дихальний центр регулює частоту та глибину дихання

5. Збудження дихального центру передається через рухові $ рвн на дихальні м'язи

В. Автономна нервова система не приймає участі в регуляцй акту дихання

4. Лря підвищенні тонусу симпатичної нервової системи збіц. шується частота дихання, розширюються бронхи та зме» шуеться секреція бронхіальних залоз Ь. При підвищенні тонусу парасимпатичної нервової системі сповільнюється частота дихання, звужуються бронхи я эбйяынуетъся секреція бронхіальних залоз

12.Яка основна побічна дія аяалептиків?

1.Психомоторне збудження

2.Пробудження

3.Тахікардія

4.Підвищення артеріального тиску

5. Судоми

13.З яким препаратами доцільно комбінувати відхаркувальні за­соби?

1.Протикашльовими

2.Бронхолітиками

3.Протизапальними

4.Протимікробними

5. З усіма переліченими

14.Які лікарські засоби входять до складу беродуалу?

1.Фенотерол + атропін

2. Фенотерол + іпратропію бромід

3.Сальмотерол + іпратропію бромід

4.Сальмотерол + флутиказон

5.Фенотерол + еуфіллін

Т6

1 Яким впливом на серце володіють серцеві глікозиди? Ц Позитивний інотропний та негативні батмотронний, дромо-

ГфОПНИЙ, хронотропний ефекти Ц Позитивний інотропний, дромотропний та негативні батмо- тропний, хронотропний ефекти

3, Позитивний інотропний та негативні дромотропний, батмо- тропвий, хронотропний ефекти

4, Позитивний батмооропний та негативні хронотропний, іно­тропний, дромотропний ефекти

5, Позитивний дромотропний, хронотропний та негативні іно­тропний» батмооропний ефекти

2.Що не є прямим показанням до призначення серцевих глікозидів?

1. Фібриляція передсердь

2. Хронічна серцева недостатність

3. Гостра серцева недостатність

4. Судинна недостатність

5. Фракція викиду <40%

3. Що передбачає позитивний інотропний ефект серцевих глікозидів? || Підвищення збудливості серцевого м'яза

2. Посилення скоротливої функції серця

3. Підвищення швидкості проведення імпульсу

4. Зниження швидкості проведення імпульсу

5. Формування ектопічних вогнищ збудження в міокарді

4.До якої групи препаратів відноситься кордарон?

1.а - адреноблокаторів

2.(32 - адреноблокаторів

3.блокаторів кальцієвих каналів

4.блокаторів натрієвих каналів

5. блокаторів калієвих каналів

5.Що передбачає позитивний батмотронний ефект серцевих гліко­зидів?

1.Підвищення чутливості міокарда на стимули

2.Формування ектопічних вогнищ збудження

3.Підвищення швидкості проведення імпульсу

4.Зменшення швидкості проведення імпульсу

5. Посилення скоротливої функції серця


б. Що є прямим протипоказанням до призначення серцевих ЙСя.1І задів? Ч.

1. Часта передсердна екстрасистолія

2. Фібриляція передсердь

3. Шлуночкова екстрасистолія

4. Хронічна серцева недостатність

5. Гостра серцева недостатність

7. Що передбачає негативний дромотропний ефект серцевих глі зидів? %

1. Зниження швидкості проведення імпульсу

2. Формування ектопічних вогнищ збудження

3. Зниження частоти серцевих скорочень

4. Зниження пороху збудливості міокарда на стимули

5. Зменшення скоротливої функції серця

8. Чим зумовлений кардіотонічний ефект серцевих глікозидів?

1. Підвищенням вмісту в кардіоміоцитах іонізованого кальцію я наступною активацією тропоніну й актоміозину

2. Зниженням виходу з кардіоміоцитів калію і накопиченням в них іонів натрію

3. Зниження входження в кардіоміоцити кальцію та зниження вмісту в них іонів калію

4. Блокуванням сульфгідрильних груп транспортної АТФ-ази

5. Усім перерахованим

9. Чим проявляється на ЕКГ негативний дромотропний ефект сер­цевих глікозидів?

1. Сповільненням атріовешрикулярної провідності (подовжен­ням інтервалу Р-СЗ)

2. Прискоренням атріовешрикулярної провідності (укорочен­ням інтервалу Р-Я)

3. Зниження частоти серцевих скорочень (подовження інтервалу И-В)

4. Появою шлуночкових екстрасистол

5. Усім перерахованим

10. Який серцевий глікозид має найбільш тривалий ефект?

1. Строфантин

2. Конваллатоксин

3. Целанід 4- Дігоксин 5. Дігітоксин

Який серцевий глікозид найменше кумулюється в організмі після багаторазового введення?

1. Строфантин

2. Корглікон

3. Целанід

4. Дігоксин б. Дігітоксин

6. Що передбачає негативний хронотропний ефект серцевих гліко­зидів?

1. Зниження швидкості проведення імпульсу

2. Зменшення частоти серцевих скорочень

3. Формування ектопічних вогнищ збудження

4. Зниження порогу збудливості міокарда на стимули

5. Зниження скоротливої функції серця

13. Який препарат необхідно ввести в першу чергу при інтоксика­ції серцевими глікозидами?

1. Активоване вугілля

2. Кордарон

3. Препарат кальцію

4. Препарат калію

6. АТФ

14. Що е найбільш частою причиною смерті при інтоксикації сер­цевими глікозидами?

1. Часткова атріовентрикулярна блокада | 2. Повна атріовентрикулярна блокада

3. Шлуночкоза екстрасистолія '

4. Ашюритмія (шлуночкова бігемінія чи тригіменія)

5. Фібриляція шлуночків

15. Що є протипоказанням до призначення серцевих глікозидів?

1. Неповна атріовентрикулярна блокада

2. Виражена брадикардія

3. Шлуночкова екстрасистолія

4. Гшокаліємхя

5. Все перераховане

Т8

1. Чоловік, 56 років, скаржиться на «мерехтіння мушок»» очима, серцебиття, запаморочення, головний біль з локалізаш у потиличній ділянці. АТ180/110 мм рт.ст, ЧОС100 уд/а| е препаратом вибору для купування гшертонічногйгіфизу?

1) Телмісартан

2) Бісопролол 8) Каптоприл

і 4) Аиаприлін _ М) Спіронолактон

2, Який із препаратів залежить до групи (і-адреноблошщщ

1) Ніфедипін

2) Еналаприл

3) Іидапшід

4) Небіволол щ їрбесарган

Жінка, 59 років, хворіє на АГ 8 років. Раптово погіршився став:, дтпіднявся до 220/120 мм рт.ст., зявилась задуха, кашель із явленням кров'янистого харкотиння, клекотіння в грудях, ^^ускладнення розвинулося у хворої?

1) Набряк легень

2) Напад бронхіальної астми

3) Інфаркт міокарда;

4) Неускладнений гіпертензивний криз б) Легенева кровотеча

Яка побічна дія інгібіторів ангіотензинперетворюгочого фер­менту?

1)Головний біль

2)Набряки

3)Кашель

4)Тахікардія б) Брадикардія

б. Чим обумовлений діуретичний ефект тіазидних діуретинів?

1. Підвищенням клубочкової фільтрації

2. Пригніченням клубочкової фільтрації

3. Пригніченням функції канальцевого епітелію

4. Активацією функції канальцевого епітелію

5. Підвищенням клубочкової фільтрації та пригніченням функ­ції канальцевого епітелію

6. Які препарати використовують для підвищення артеріального тиску?

1) Мезатон, адреналін

2) Еналаприл, ліпразид

3) Ірбесартан, мезатон

4) Телмісартан, бісопролол б) Каптоприл, кордіамін

7. Які протипоказання до застосування гіпотензивних препаратів?

1) Вагітність, лактація, дитячий вік

2) Онкозахворювання

3) Цукровий діабет II тип

4) Виразкова хвороба 12-палої кишки

5) Цукровий діабет І тип

8. При яких станах протипоказані осмотичні діуретини? 1. Набряк мозку

2. Набряклегень

3. Підвищення внутрішньоочного тиску

4. Нефротичний синдром

5. Ниркова та печінкова недостатність

9. До якої групи аятигіпертензивних засобів відноситься тан? ^

1) Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

2) Блокатори рецепторів ангіотензину П

3) Антагоністи кальцію І) Вета-адреноблокатори 5) Ті азидні діуретини

10. Які точки прикладання гіпотензивних засобів?

1) Непосмуговані м'язи стінок судин, міокарда

2) Гормональна система, гіпоталамус

3) Нирковий діурез і тканинний метаболізм

4) Кора головного мозку, судинно-руховий центр, веіІЩ ганглії

5) Усі вище перераховані.

11. Хворий на гіпертонічну хворобу П ст. за рекомендацією почав приймати антигіпертензивний засіб. Через кілька дні прийому препарату артеріальний тиск нормалізувався, одві з'явився сухий кашель. Який препарат був призначений?

1) Еналаприл

2) Кандесартан

3) Індапамід

4) Амлодипін

5) Небіволол

12. Який з перелічених діуретинів доцільно призначити для щ вання хворого на гіпертонічну хворобу з супутнім цукром діабетом та подагричним артритом?

1. Гіпотіазид 2чСшрополактои

3. Фуросемід

4. Діакарб б.індапамід

13. Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструкт®^ бронхітом призначили гіпотензивний засіб. Через деякий

§1! пацієнта з'являтися напади ядухи, розвинулась вире**

брадикардія. На ЕКГ - ознаки порушення атріовентрікулярно! провідності. Який препарат отримує пацієнт?

1) Клофелін

2) Вісопролол

3) Торасемід

4) Амлодипін

5) Еналаприл

14. Хворому із гіпертонічним кризом був введений бензогексоній. Що може виникнути після введення препарату?

1) Ортостатична гіпотензія

2) Синдром відміни

3) Пригнічення центральної нервової системи

4) Порушення смакових відчуттів

5) Діарея

15. Що є протипоказом до призначення блокаторів рецепторів АТ П при артеріальній гіпертензії?

1) Гшокаліємія

2) Гіперглікемія

3) Подагра

4) Пперліпідемія

5) Вагітність

Т8

1. До якої групи препаратів відносять моносан?

1) Антиагреганти

2) Нітрати

3) Фібринолітики

4) Антикоагулянти прямої дії

5) Бета-адреноблокатори

2. У хворого Н. після психо-емоційного навантаження з'явився біль за грудиною стискаючого характеру. Який спосіб введення нітрогліцерину є найбільш оптимальним у даному випадку?

1) Пероральний

2) Внутрішньовенний

3) Сублінгвальний

4) Внутрішньом'язевий

5) Підшкірний

3. Що належить до основних груп антиангінальних препаратів?

1) Нітрати, бета-адреноблокатори, антагоністи кальцію

2) Фібринолітики, антагоністи кальцію, діуретини

3) Бета-адреноблокатори, блокатори рецепторів ангіотензину П

4) Антиагреганти, статини, діуретики

5) Нітрати, спазмолітики, нестероїдні протизапальні

4. Яка доза нітрогліцерину в таблетках?

1) 0,025 г

2) 1,0005 г

3) 0,0005 г

4) 0,0025 г

5) 1,025

5. Який основний механізм антиангінальної дії нітрогліцерину? 1) Зниження потреби міокарда в кисні за рахунок зменшення

пред-1 постнавантаження серця

зростання потреби міокарда в кисні за рахунок зменшення пред. і постнавантаження серця

3)Блокування альфа-адреноредегггорів

4)Збільшення периферичного опору судин

5)Вазоконстрикторна дія

б Який препарат застосовують сублінгвально у вигляді таблетова- ної лікарської форми при нападі стенокардії?

1)Атенолол

2) Нітрогліцерин

3)Верапаміл

4)Амлодипін

5)Ліпразид

7.Що не є методом оцінки антиангінальної дії препарату?

1)Холтерівське моніторування ЕКГ

2) Добове моніторування артеріального тиску

3)Стрес-ЕхоКГ

4)Тредміл-тест

5)Велоергометрія

8. Які препарати мають перевагу застосування у хворого на стено­кардію із перенесеним інфарктом міокарда?

1)Антагоністи кальцію

2)Бета-адреноблокатори

3)Альфа-адреноблокатори

4) Агоністи імідазолінових рецепторів

5) Блокатори рецепторів ангіотензину II

9. Який антиангінальний препарат має наступні властивості: роз­ширює вінцеві артерії, периферичні судини - артеріальні та ве­нозні, зменшує потребу міокарду в кисні, покращує ендокар- діальний кровообіг?

1) Нітрогліцерин

2) Валідол

3) Папаверин

4) Дібазол

5) Еуфілін

10. Під час перебування на прийомі у стоматолога у хворого винувся напад стенокардії. Який із наведених препаратів призначити пацієнту?

1. Нітросорбід

2. Вераламіл

3. Нітрогліцерин

4. Пропранолол

5. Но-пша

11. Після видалення зуба у хворого з'явився гострий біль даною. Який з засобів невідкладної необхідно обрати лЛ грУ-

1. Діазепам «о?

2. Строфантин

3. Сальбутамол

4. Магнію сульфат

5. Нітрогліцерин

12. У хворого на ІХС: стенокардія напруження Ш ФК через 2 ти», нів лікування виникла толерантність до нітратів пролонгованої дії. Який лікарський засіб з нітратоподібною дією необхідно рекомендувати в цьому випадку?

1) Валідол

2) Сиднофарм

3) Ніфедипін

4) Вераламіл

5) Метопролол

13. У хворого 53-х років після фізичного навантаження виник біль за грудиною пекучого характеру, що іррадіював у ліву руку. Який препарат пацієнту слід призначити для усунення затру- динного болю?

1) Ізосорбіду 5-мононітрат

2) Нітрогліцерин

3) Ніфедипін

4) Метопролол

5) Каптоцрил

14. До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт із скаргами на сти­скаючий біль за грудиною з іррадіацією ггід ліву лопатку, що виник після фізичного навантаження та триває близько 10 хвилин. Який препарат доцільно прийняти хворому у даному випадку?

1) Каптощжя

2) Ніфедипін

3) Нітрогліцерин

4) Нпрооорбід

5) Валідол

Що не належить до фармакодинамічних ефектів нітратів?

1)розширення периферичних вен

2)Зниження загального периферичного опору, розширення ар­терій

3) Збільшення кінцевого діастолічного тиску лівого шлуночка

4)Зменшення діастолічного напруження стінок шлуночків

5)Покращення кровопостачання ішемізованої ділянки міок

Т9

1. Яку групу препаратів відносять до місцевих анестетиків?

1. Анальгетики-антипіретики

2. Агоністи опіоїдних рецепторів

3. Заміщені аміди ацетаніліду

4. Неопіоздні

5. Спазмоанальгетики

2. Який механізм дії не властивий місцевим анестетикам?

1. Зниження проникності мембран для іонів натрію та калію

2. Гальмування вивільнення нейромедіаторів

3. Зміна поверхневого натягу мембранних фосфоліпідів


4 Перешкода вивільненню потенціалу дії

5 Пригнічення нейронів спинного мозку

З Який препарат не відносять до заміщених амідів ацетаніліду?

1. Лідокаїн

2. Тримекаїн

3. Бумекаїн

4. Артикаїн

5. Новокаїн

4. До якої групи місцевих анестетиків відносять новокаїн?

1. Складні ефіри бензофурокарбонової кислоти

2. Заміщені аміди ацетаніліду

3. Складні ефіри пара-амінобензойної кислоти

4. Комбіновані засоби

5. Неопіоїдні анальгетики

5. Який фармакологічний ефект не властивий новокаїну?

1. Антиаритмічний

2. Гіпотензивний

3. Місцевоанестезуючий

4. Седативний

5. Снодійний

6. З метою проведення якої анестезії застосовують лідокаїн?

1. Спинномозкова

2. Інфільтраційна

3. Провідникова

4. Термінальна

5. Усе перераховане

7. З яким препаратом можна поєднувати новокаїн?

1. Лідокаїном

2. Дикаїном

3. Фуросемідом

4. Немає обмежень у поєднанні •

5. Протипоказане поєднання з усіма вказаними препаратами

8. До якої фармакологічної групи відносять морфін?

1. Анальгетики-антипіретики

2. Агоністи опіоїдних рецепторів

3. Неопіоїдні

4. Агоністи-антагоністи опіоїдних рецепторів


5. Комбіновані

9. Який фармакологічний ефект не властивий жгоЕхгтжжовкЛаш рецепторів?

1. Пригнічення блюзозного центру

2. Снодійний

3. Протизапальний

4. Жарознижуючий

5. Пригнічення кашльового центру

10. Який наркотичний анальгетик застосовують для щхяеяеви нейролептаналгезії?

1. Морфін

2. Кодеїн

3. Фентаніл

4. Омнопон

5. Промедол

11. Який фармакологічний ефект не властивий парацетамолу?

1. Жарознижуючий

2. Протизапальний

3. Аналгезивний

4. Снодійний

5. Седативний

12. Що є показанням до застосування анальгіну?

1. Невралгія

2. Гарячка

3. Зубний біль

4. Артралгія

5. Усе перераховане

13. До якої фармакологічної групи відносять парацетамол?

2. Неопіоідш

3. Монопрепарати

4. Анальгетики-антишретики

5. Спазмоанальгетики

6. Агоністи ошоідних рецепторів

14. До якої фармакологічної групи відносять анальгін?

1.Анальгетики - антипіретики

2. Монопрепарати

3.Неопіоідш

^ Оизкоанви*»!■■■ 5. Аговхт птоїдних рецехггорів

15. Яка побічна дія властива ненаркшидним авіїм*«^

1. Утворення виразки шлунка «альтанка*?

2. Нешрогоксичність

3. Гепаготоксичнісіь

4. Бранхоспаз*

5. Усе перераховане

Т10

1. До якої групи препаратів відносять клексан?

1. Антикоагулянти непрямої дії

2. Фібринолітики

3. Антиаіреганти

4. Інгібітори фібринолізу

5. Антикоагулянти прямої дії

2. До якої групи препаратів відносять синкумар?

1. Аяіиаіреганти

2. Антикоагулянти непрямої дії

3. Фібринолітики

4. Антикоагулянти прямої да

5. Інгібітори фібринолізу

3. Яких основний механізм дії варфарииу?

1. Інгібування протромбінами

2. Іягібуьаиня пякжюксигенаш

3 Антагонізм із вітаміном К

4Активує утворення тромбопластину 5. Активує плазміноген

і Що є показанням до застосування гепарину?

1. Тромбоз глибоких вен

2. Інфаркт міокарда

3. Гемодіаліз

4. Пневмонія

5. Усе перераховане

5. Що доцільно застосовувати для розведення гепарину? 1. 5% розчин глюкози 2.0,9% фізіологічний розчин

4.40% розчин глюкози

5.Дистильовану воду

6.Усе перераховане

7.Який лікарський засіб відносять до фібринолітиків?

1. Стрептокіназа

2.Аспірин

3.Плавікс

4.Амінокапронова кислота

5.Фібриноген

7. Який основний механізм дії фібринолітиків?

1.Активація утворення тромбопластину

2.Інгібування протромбінази

3. Перетворює профібринолізин в активний фібринолізин

4.Інгібує циклооксигеназу

5.Пригнічує даю плазміну

8. Що є протипоказом до застосування фібринолітиків?

1.Тромбоз вен

2.Гострий інфаркт міокарда

3. Виразкова хвороба шлунка

4.Тромбоемболія легеневої артерії

5.Тромбоз артерій

9. Чи доцільно проводити екстракцію зуба під час лікування коагулянтами?

1.Так

2. Ні

3.Не має значення


10. До якої групи препаратів відносять амінокапронову кисл

1. Гемостатичні засоби резорбтинної дії "юту?

2. Антикоагулянти прямої дії

3. Інгібітори фібринолізу

4. Антикоагулянти непрямої дії

5. Антиагреганти

11. Який препарат належить до гемостатичних засобів резорбцц. ної та місцевої дії?

1. Гепарин

2. Аспірин

3. Вікасол

4. Амінокапронова кислота

5. Листя кропиви

12. Чи можна вводити розчин кальцію хлориду внутрішньом'язево?

1. Так

2. Ні

3. Не має значення

13. Чи можна вводити розчин тромбіну внутрішньовенно?

1. Так

2. Ні

3. Не має значення

14. Який цільовий рівень MHO при застосуванні антикоагулянтів непрямої дії?

1. Менше 2

2. Більше З

3. На рівні 2,5

4. Більше 5

5. Не має значення

15. Яке ускладнення може бути при застосуванні гепарину?

6.Інфаркт міокарда

7.Ревматизм

8. Кровотеча

9.Тромбофлебіт

10.Гломерулонефрит

Т11

1. Який з нижче перерахованих препаратів відноситься до бігу- анідів?

1. Розиглітазон

2. Інсулін

3. Метформін

4. Глібенкламід

5. Акарбоза

2. Який основний механізм дії бігуанідів?

1. Стимуляція секреції інсуліну Р-клітинами острівців Лангер- ганса

2. Пригнічення активності а-глюкозидази в кишечний

3. Потенціюють дію інсуліну

4. Підсилення літогенезу

5. Зниження продукції глюкози печінкою

3. Який основний механізм дії похідних еульфанілсечовннн?

1. Погіршують абсорбцію вуглеводів у кишках

2. Стимулюють виділення інсуліну (3-клітинами острівці герганса

3. Збільпгують ліпогенез

4. Гальмують інактивацію інсуліну

5. Збільшують глікогеноліз

4. Який основний фармакологічний ефект всіх пероральних аятидіабетичних засобів?

1. Гїперглікемічний

2. Гіпоглікемічний

3. Дезагрегантний

4. Гепатопротекторний

5. Нефроиротекторний

5. Яка невідкладна допомога при гіпоглікемічній комі?

1. В/в введення фізіологічного розчину глюкози

2. В/в 40% розчину глюкози

3. В/в реосорбілакту

4. В/в натрію гідрокарбонату

5. В/м 1,0 мл глюкагону

6. Який препарат не відноситься до похідних сульфанілсечовини?

1. Глібенкламід

2. Гліквідон

3. Карбутамід

4. Акарбоза

5. Топбутамід

7. З якими засобами несумісні пероральні антидіабетичні препара­ти?

1. Альфа -адреноміметики

2. Гормони кори наднирникових залоз

3. Психостимулятори

4. Антиаритмічні засоби

5. Усі перераховане.


Що Є типовим ускладненням цукрознижуючих препаратів? /ддетовурія

% Порушення кровотворення З* Гіпоглікемія

4. ' Алергічні реакції

5, Диспепсичні явища

І 9 Яка невідкладна допомога при гіперглікемічній комі? І ], Іясулінотерапія

2. регідратадійна терапія

3. Боротьба з ацидозом

4. Корекція електролітних порушень

5. Усі відповіді вірні

10. Яка невідкладна допомога при гіперосмолярнш комі?

6. Інсулінотералія (режим великих доз)

7. Введення адреналіну

8. Введення глюкокортикостероїдів

9. Застосування бета-адреноблокаторів

10. Застосування сечогінних препаратів

11. Який з перерахованих цукрознижуючих препаратів найбільш активує поглинання глюкози периферійними тканинами?

1. Глібенкламід

2. а-ліноєва кислота

3. Гліклазид

4. Метформін

5. Розиглітазон

12. Пацієнтка Н., 18 років, хворіє на цукровий діабет протягом 7 років. Яка цукрознижуюча тераїгія показана цій хворій?

1. Глібенкламід

2. Метформін

3. Інсулін

4. Розиглітазон

5. Гліклазид

13. Хвора на цукровий діабет ввела собі ЗО Од інсуліну, після чого в неї виникла слабість. Пацієнтка звернулась за допомогою в аптеку, де втратила свідомість, виникли судоми. Що слід уве­сти хворій?

1. Інсулін

2. Глібенкламід

8, Метформін

4. Глюкозу

5, Толбутамід

14. Хворій 66-ти років призначили глібенкламід. Вкажіть механізм

гіпоглікемічної дії цього препарату?

1. Пригнічує глгоконеогенез у печінці

2. Стимулює виділення ендогенного інсуліну р-клітинами 8. Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами

4. Пригнічує всмоктування глюкози в кишечнику

5. Пригнічує активність вглюкозидази та розпад полісахаридів

15. Хворий 65 років, хворіє на цукровий діабет протягом 2 ро­ків, має надмірну масу тіла 15 кг. Якому з цукрознижуючих препаратів слід надати перевагу з метою корекції вуглеводного обміну?

1. Інсулін

2. Репаглінід

3. Метформіп

4. Гліквідон

5. Глібенкламід

Т12

1. Який препарат володіє протиблювотною дією?

1. Сукральфат

2. Альмагель

3. Церукал (метоклопрамід)

4. Метацин

5. Лоперамід

2. Який препарат доцільно призначити хворому з хронічним гепа­титом, що проявляється жовтяницею та свербежем?

1. Фенобарбітал

2. Фуразолідон

3. Ізоніазид

4. Папаверин

5. Аллохол

3. Який препарат доцільно призначати пацієнту з хронічними за­крепами?

1. Засоби, що рефлекторно стимулюють перистальтику кишеч­ника (бісакодил).

2. Засоби, що мають осмотичні властивості та сольові (лактулоза).

3. Засоби, що розм'якшують калові маси, збільшують об'єм вмі­сту кишечника (вазелінове масло).

4. Вітрогінні засоби (симетикон

6. Кожний з перерахованих

4. Який препарат не входить до етіотропного лікування виразкової хвороби 12-палої кишки?

1. Оксацилін

2. Метронідазол

3. Фуразолідон

4. Метоклопрамід

5. Де-нол

5 Який основний принцип лікування дисбактеріозу:

1. Усунення надлишкового бактеріального обсіменіння тонкої кишки;

2. Відновлення нормальної мікробної флори товстої кишки;

3. Покращення кишкового травлення та всмоктування;

4.Відновлення порушеної моторики кишечника б.Всі перераховані

6. Як необхідно приймати антациди?

1. Через 1-1,5 год після їжі або перед сном

2. За 2 год до їжі

3. За ЗО хв до їжі

4. Під час їжі ■

5. Не залежно від прийому їжі

7. Пацієнт Н. скарги на біль в епігастрії, який виникає через 1,5-2 години після їжі, іноді вночі, печію. Рік тому вперше діагносто­вано виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. Кислотоутво- рююча функція була значно підвищена у всіх порціях. Якому препарату слід надати перевагу?

1. Сульфпірид

2. Дротаверин

3. Атропін

4. Гастроцепін

5. Фамотидин

8. У хворого К., 45 років, при проведенні клшіко-інструментально- го дослідження виявлено хронічний гастрит типу В. Препарати якої групи необхідно призначити пацієнту в даному випадку?

1. Антациди

2. Блокатори Н2-рецепторів

3. Антихелікобактерні засоби

4. Репаранти

5. Периферичні М-холінолітики

9. Який преапарт належить до протиблювотних засобів?:

1. М-холіноблокатори (красавка

2. Антигістамінні засоби (дипразин)

3. Блокатори дофамінових Б2-рецепторів (метоклопрамід

4. Блокатори серотонінових 5-НТЗ- рецепторів (ондансетрон

5. Всі названі

10. Яка побічна реакція може розвинутись при застосуванні авт цидів, що містять алюмінію гідроокис?

1. Зниження апетиту

2. Метеоризм

3. Діарея

4. Закреп

5. Нудота

11. Який лікарський засіб належить до антибактеріальних препа­ратів?

1 Тетрацикліну

2 Пеніцилінів

З, Цефалоспорини

4 Хінолони

5.Всі перераховані

12. Який лікарський засіб не належить до групи блокаторів Н+- К+-АТФ-ази (інгібіторів протонної помпи)? І.Омепразол

2.Пантопразол

3.Лансопразол

4. Ціметидин

5.Езомепразол

13. Хворий, 27 років, страждає на виразкову хворобу з локаліза­цією виразки в 12-палій кишці протягом 12 років. Погіршення стану відмічає 2 тижні. Оберіть патогенетично обумовлену схе­му терапії?

1. Метронідазол, дротаверин, ямжиилт

2. Метронідазол, омепразол, кларитроміїщн

3. Атропін, фестал

4. Дротаверин, омепрозол, кларитроміцин

5. Вісмуту еубцитрат, платифілін, ессенціале

14. Визначте препарат, який безпосередньо збуджує блювотний

1. Етаперааин т

2. Апоморфіну гідрохлорвд

3. Метокжятразгід

4. Блювотний корінь

5. Атропін

15.Який проносний засіб застосовують при хронічних закрепах?

Бісакодил

Т13

1. До якої групи препаратів відноситься панкреатин?

1.Протеолітичні препарати

2.Фібринолітичні препарати

3.Препарати, які покращують травленя

4.Різні ферментні препарати

5. Антиферменти препарати

2. Екстракти слизової оболонки шлунка протипоказані у всіх ви­падках, окрім:

1.Виразкова хвороба шлунка

2.Хронічний гастрит типу В

3.Виразкова хвороба 12 палої кишки

4. Гіпоацидний гастрит

5.Ерозивний гастрит

3. Золотим стандартом ферментних препаратів для замісної тера­пії е:

1.Мезим форте

2. Креон

3.Пангрол

4.Панкреатин

5.Трифермент

4. Показання для протеолітичних ферментів у стоматологічній пра­ктиці є усе перераховане, крім:

1.Гнійні рани шкіри та м'яких тканин

2.Абсцедуючий пародонтоз

3. Підвищеній кровоточивості ясен

4.Хронічний остеомієліт

5.Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит

5. Які протипоказання до застосування ферментних препаратів? і Порушення шлункової секреції

2. Синдром подразненого товстого кишечника

3. Діарея різного походження

4. Шлункова диспепсія

5. Гїпомоторна дискінезія жовчовивідних шляхів

б. Який із перерахованих препаратів рекомендується застосовувати у пацієнта з гострим панкреатитом?

1. Панкреатит

2. Контрикал

3. Мезим форте

4. Фібринолізин

5. Срептокіназу

7. Що не належить до основних ефектів трипсину?

1. Розрідження в'язкого секрету

2. Розщеплення некротичної тканини

3. Розщеплення ниток фібрину

4. Протизапальний ефект

5. Зниження кислотності шлунка

8. Показання до застосування ферментних препаратів є усе перера­ховане, крім?

1. Порушення шлункової секреції

2. Синдром подразненого товстого кишечника

3. Діарея різного походження

4. Диспесичний синдром після переїдання

5. Гїпомоторна дискінезія жовчовивідних шляхів

9. До якої групи препаратів відноситься фестал?

1. Ферменти, які містять компоненти жовчі

2. Ферменти, які містять лактазу

3. Комбіновані ферменти

4. Пептичні ензими

5. Екстраки слизової оболонки шлунка

10. Яка кратність харчування повинна бути при захворюваннях гепато-біліарної системи? 1.1-2 рази на день

2. 7-8 разів на день

3. 5-6 разів на день

4. 3-4 рази на день

5. 2-3 рази на день

у стоматологічній практиці антиферменти застосовуються для

1' лікування ____

1. Генералізованого парадонтиту 2 Невриту трійчатого нерва

3. Генералізованого карієсу

4. Епідемічного паротиту

5. Сіаладеніту

12. Чому при гострому панкреатиті застосовують контрикал?

1. Розслаблює сфінктер Одді, підсилюючи відток секрету

2. Зменшує функцію гіалуронідази

3. Гальмує секрецію трипсиногена

4. Пригнічує секрецію жовчі

5. Інактивує трипсин

13.Щоденна доза ферментних препаратів під час лікування не по­винна перевищувати:

1. 5-10 тис. ОД ліпази на 1 кг ваги тіла хворого 2.15-20 тис. ОД ліпази на 1 кг ваги тіла хворого

3. 25-30 тис. ОД ліпази на 1 кг ваги тіла хворого

4. 35-40 тис. ОД ліпази на 1 кг ваги тіла хворого

5. 45-50 тис. ОД ліпази на 1 кг ваги тіла хворого

14. Ферментні препарати, що поліпшують процес травлення, засто­совують при:

1. Гепатиті

2. Гострому панкреатиті

3. Недостатності зовнішньосекреторної функції підшлункової залози

4. Механічній жовтяниці

5. Кишковій непрохідності

15. Вкажіть антиферментний препарат, інгібуючий активність трипсину, калікреїна і фібринолізину.

1. Панкреатин

2. Холензим

3. Панкреозимін

4. Фестал

5. Контрикал

Т14

1. Які препарати доцільно призначити пацієнту із радикулітом для покращення проведення нервових імпульсів?

6. Аскорбінова кислота

7. Тіаміну хлорид

8. Ретинолу ацетат

9. Ціанокоболамін б.Піридоксин

1. Який препарат застосовують для профілактики рахіту у немов­лят?

1 .Ергокальциферол

2.Аскорбінова кислота

4.Тіаміну хлорид б.Піридоксин

3. Які вітаміни знижують проникність судин?

1. Кислота нікотинова,

2. Кислота аскорбінова, рутин

3. Ергокальциферол, відехол

4. Рибофлавін б.Піридоксин

4. Які препарат застосовують із метою збереження вагітності? 1.Ретинолу ацетат

2 .Ергокальциферол

2. Кислота аскорбінова

3. Відехол

4. Токоферолу ацетат

5. Визначте жиророзчинний вітамін, який сприяє росту та розвит­ку організму, підвищує його стійкість до інфекційних чинників, стимулює процеси епітелізації, приймає участь у синтезі зорово­го пігменту сітківки?

1. Ретинол

2. Тіаміну бромід

3. Ергокальциферол

4. Вікасол

5. Кислота аскорбінова

6. Визначте водорозчинний вітамін, який володіє вираженими від­новними властивостями, регулює проникність судин, активує імунну систему. Його застосовують для лікування інфекційних хвороб, атеросклерозу, променевої хвороби.

І.Унітіол

2. Вікасол

3. Пантотенова кислота

4. Аскорбінова кислота

5. Ретинолу ацетат

7. Який препарат необхідно шення сутінкового зору?

1. Відехол

2. Ергокальциферол

3. Токоферолу ацетат

застосувати з метою лікування пору-

4. Ретинолу ацетат
5 .Кислота аскорбінова

При нестачі якого вітаміну виникає ангулярний стоматит?

1. B2

2 3.66 4.РР

5 .Ергокальциферол

9. Який препарат вітаміну К застосовують у випадку кровотечі?

1. Вікасол

2. Гордокс

3. Амбен

4. Кальцію хлорид

5 .Ергокальциферол

10. Який механізм дії аскорбінової кислоти?

1. Бере участь у синтезі зорового пігменту сітківки

2. Регулює в організмі фосфорно-кальцієвий обмін

3. Виявляє відновні властивості, знижує проникність судин

4. Стимулює кровотворення в кістковому мозку

5. Стимулює кровотвообіг

11. Який препарат застосовують з метою зміцнення судинної стін­ки при геморагічному васкуліті?

1. Кислота ацетилсаліцилова

2. Рутин

3. Кислота нікотинова

4. Ретинол

5 .Ергокальциферол

12. Що відносять до вітамінів-антиоксидантів?

1. Вітамін Е

2. Рутин

3. Вітамін К

4. Вітамін РР

5. Ергокальциферол

13. Що застосовують з метою нормалізації кальцієво-фосфорного обміну?

Ергокальциферол

2.Токоферол

3.Лілоєва кислота


4. Пантотенова кислота 5..Нікотинової кислоти

3Внаслідок прийому якого препарату може виникнути воніння обличчя, відчуття жару, головний біль? п°ЧеР-

1. Нікотинової кислоти

2. Препаратів ретинолу

3. Ергокальциферолу

4. Ліпоєва кислота

5. Токоферол

15. Який вітамінний препарат застосовують у випадку гіперхоле стеринемії, з метою покращення функції міокарда?

1. Токоферол

2. Вітамін С

3..Кислота ацетилсаліцилова

4. Рутин

5. Кислота нікотинова

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1035

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!