Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 2. Бухгалтерський балансПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Бухгалтерський баланс, його зміст і будова. Значення балансу для керівництва підприємством і аналізу фінансового стану підприємства. Вплив господарських операцій на зміну статей і підсумку балансу. Форма, структура і зміст балансу.

 

Тема 3. Рахунки та подвійний запис.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням і структурою. План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і значення.

Визначення рахунків бухгалтерського обліку. Активні та пасивні рахунки, їх будова. Суть подвійного запису операцій на рахунках, його значення. Поняття бухгалтерського запису (проводки), його види. Призначення синтетичних і аналітичних рахунків, взаємозв’язок між ними. Призначення субрахунків. Взаємозв’язок між балансом і рахунками.

Оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках, їх призначення та особливості. Помилки в бухгалтерських записах, що можуть бути виявлені за допомогою оборотної відомості.

Основи класифікації рахунків та її значення.

 

Тема 4. Використання бухгалтерських документів і матеріалів інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в економіці.

Бухгалтерські документи, їх значення в управлінні діяльністю підприємства. Вимоги до змісту й оформлення документів. Обов’язкові реквізити документів. Значення уніфікації та стандартизації документів. Порядок виправлення помилок в документах. Поняття документообороту. Порядок вилучення первинних документів правоохоронними органами.

Облікові регістри, їх види та форми. Визначення форми бухгалтерського обліку. Сучасні форми бухгалтерського обліку, що застосовуються в підприємствах та організаціях.

Інвентаризація – як елемент методу бухгалтерського обліку. Види інвентаризації. Порядок проведення й оформлення результатів інвентаризації.

Прийоми дослідження документальних даних та методи фактичного контролю господарської діяльності, їх використання в юридичній практиці.

 

Тема 5. Облікова політика підприємства і її юридична оцінка.

 

Тема 6. Облік необоротних активів. Відображення в документах та записах на рахунках слідів противоправної діяльності.

Склад необоротних активів. Класифікація, визначення та оцінка основних засобів. Поняття зносу (амортизації) основних засобів та методи розрахунку амортизації.

Поняття інших необоротних та нематеріальних активів. Документування господарських операцій з обліку необоротних активів. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів.

 

Тема 7. Облік виробничих запасів.

Відображення в обліку ознак розкрадань та інших порушень, а також порушень господарських договорів.

Поняття запасів та їх значення. Визнання запасів активами, їх оцінка при надходженні та вибутті. Поняття, класифікація і оцінка виробничих запасів. Документування господарських операцій.

Бухгалтерське відображення операцій з руху виробничих запасів. Закономірності відображення ознак слідів злочинної діяльності, які проявляються в бухгалтерській інформації.

 

Тема 8. Облік високоліквідних активів.

Дані обліку при виявленні та розслідуванні розкрадань грошових коштів.

Організація роботи каси. Ліміт залишку готівки. Грошові документи та грошові кошти в дорозі. Документи з обліку операцій з готівкою. Види розкрадань з каси та способи підлогу.

Безготівкові розрахунки.

Порядок відкриття рахунків. Документування господарських операцій по рахунках в банках.

Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні розкрадань грошових коштів, що скоюються обліково-бухгалтерськими робітниками.

 

Тема 9. Облік розрахунків з оплати праці.

Використання інформації при доказуванні розкрадань грошових коштів, розгляді податкових і трудових спорів.

Заробітна плата: поняття, види та форми.

Порядок нарахування та виплати заробітної плати. Нарахування на фонд оплати праці та утримання із заробітної плати робітників і службовців.

Використання документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів.

 

Тема 10. Облік виробництва та випуску продукції. Дані про собівартість продукції при доказі податкових порушень та злочинів.

Основні вимоги до визнання та оцінки витрат. Класифікація витрат. Склад витрат виробництва. Облік та розподіл загально виробничих витрат.

Склад витрат, що включаються в собівартість продукції.

Основні методи обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції. Категорії крадіжок з виробничих територій.

Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань.

 

Тема 11. Облік операцій по відвантаженню та реалізації готової продукції. Використання облікових документів при виявленні та доказі економічних злочинів.

Готова продукція і її оцінка. Облік готової продукції на складах та бухгалтерії. Облік відвантаженої і реалізованої готової продукції, виконаних робот і наданих послуг.

Особливості обліку реалізації продукції, які впливають на способи споєння і методику виявлення злочинів.

Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні економічних злочинів.

 

Тема 12. Облік власного капіталу. Використання даних обліку при виявленні і доказі економічних злочинів.

Капітал та його складові. Характеристика складових власного капіталу.

Облік статутного капіталу і його змін в товариствах з обмеженою відповідальністю та акціонерних товариствах. Облік фінансових результатів. Оподаткування прибутку підприємства.

Використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні злочинів, пов’язаних з придбанням та збутом майна, завідома добутого незаконним шляхом, розкраданні грошових коштів під видом виплати дивідендів.

 

Тема 13. Документальна ревізія як форма фінансово - економічного контролю. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства.

Контроль, його функції в державі.

Види контролю. Суб’єкти фінансово - економічного контролю України.

Ревізія як система контрольних дій. Види ревізій. Поняття контрольно-ревізійної роботи. Функції контрольно-ревізійних управлінь. Права, обов’язки і відповідальність ревізорів. Методика проведення комплексної ревізії. Оформлення результатів проведеної ревізії.

Особливості ревізії, яка призначається за ініціативою правоохоронних органів. Ревізія - як спосіб збору доказів. Необхідність проведення документальної ревізії за ініціативою органів внутрішніх справ. Аналіз матеріалів ревізії.

 

Тема 14. Аудит - як форма незалежного фінансово - економічного контролю.

Аудит в сучасному розумінні.

Види аудиту.

Права і обов’язки аудиторів та аудиторських фірм. Акт аудиторської перевірки.

Відмінність аудиту від комплексної ревізії.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 403

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!