Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Засноване на договорі є також командитне товариствоОсобливістю командитного товариства є наявність у складі його засновників двох груп із різним правовим становищем: повні учасники - ті, що несуть необмеженувідповідальність за зобов'язаннями товариства, та “командитисти” – які практично не беруть участі у керівництві товариством та відповідають за його борги тільки у межах внесених ними вкладів. На командитне товариство поширюються норми НЦК, які регулюють правове становище повного товариства, оскільки вони за своєю правовою природою схожі. Командитне товариство створюється й діє на підставі засновницького договору, який підписується усіма учасниками з повною відповідальністю. Якщо командитне товариство створюється одним учасником із повною відповідальністю, то установчим документом є одноособова заява (меморандум), яка містить усі відомості, встановлені цією статтею для командитного товариства.

Особа може бути повним учасником тільки в одному командитному товаристві, також вона не може бути учасником повного товариства. Якщо особа є повним учасником товариства, відповідно, вона не може бути вкладником цього товариства.

Управління діяльністю командитного товариства здійснюється виключно учасниками з повною відповідальністю. Вкладники такого права не мають і можуть діяти від імені товариства тільки за довіреністю.

Розмір внесків учасників товариства та їх характер визначається засновниками товариства, але є одне обмеження щодо створення спільного капіталу товариства, згідно з яким розмір вкладів вкладників не повинен перевищувати п'ятдесяти відсотків спільного капіталу повного товариства.

Кодекс передбачає права та обов'язки вкладника товариства. Обсяг прав вкладників значно зріс, а саме: визначено право на отримання частини прибутку товариства, при цьому розмір частки залежить від розміру внесених до спільного капіталу коштів; закріплене право вкладника на придбання частки, яка відчужується іншим вкладником; закріплене право після закінчення фінансового року вийти з товариства та одержати свій вклад у порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом); передати свою частку (її частину) у спільному капіталі іншому вкладнику або третій особі, повідомивши про це товариство, при цьому його участь у товаристві припиняється. Зазначений перелік не є вичерпним, інші права можуть бути встановлені в засновницькому договорі.

Вкладник товариства несе відповідальність перед кредиторами за вчинений ним правочин від імені та в інтересах товариства без відповідних повноважень, але у разі схвалення його дій командитним товариством може бути звільнений від такої відповідальності.

Ліквідується командитне товариство у разі вибуття усіх його вкладників, при цьому кодексом передбачена можливість перетворення такого товариства на повне його повними учасниками. А якщо вибули усі повні учасники, то воно ліквідується у порядку встановленому для ліквідації юридичних осіб. Командитне товариство не зобов'язане ліквідовуватись, якщо в ньому залишаються хоча б один повний учасник і один вкладник.

Після розрахунків із кредиторами, вкладники мають переважне право перед повними учасниками на одержання вкладів. За недостатності коштів товариства для повного повернення вкладникам їхніх вкладів наявні кошти розподіляються між вкладниками пропорційно до їхніх часток у спільному капіталі товариства.

Господарські товариства різноманітні за своєю організаційною структурою та іншими ознаками, однак мають багато спільного між собою. Спільні риси господарських товариств відображено на рис. 3.7.

Усі вони є юридичними особами і в силу цього можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в судових органах від свого імені.

Спільними для них є зміст і порядок державної реєстрації. Право власності ГТ також виникаєз однакових джерел. Товариство є власником майна, переданого йому засновниками й учасниками у власність; продукції, виробленої товариством у результаті своєї діяльності; одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Усі ГТ несуть ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є їх власністю.

Прибуток ГТ утворюється з надходжень від підприємницької діяльності після покриття всіх витрат на її здійснення. Усі ГТ сплачують передбачені законодавством податки та інші платежі до бюджету та позабюджетних фондів. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрямки його використання. Спільний порядок припинення діяльності товариства.


Переваги та недоліки господарських товариств порівняно з іншими підприємницькими утвореннями представлено в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 542

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!