Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Вимоги безпеки перед початком роботи. Ця інструкція поширюється на всі приміщення ГРП Вінницького УГГ і встановлює вимоги пожежної безпекиГалузь застосування

Ця інструкція поширюється на всі приміщення ГРП Вінницького УГГ і встановлює вимоги пожежної безпеки, послідовність дій у разі виникнення пожежі і є обов’язковою для вивчення та виконання відповідальною особою за пожежну безпеку, всіма працівниками та відвідувачами, які знаходяться в приміщенні ГРП, а також технічних працівників та обслуговуючого персоналу Вінницького УГГ.

2. Вимоги пожежної безпеки

 

За пожежною безпекою згідно ОНТП 24-86 приміщення ГРП відносяться до категорії «В», за Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ) – до класу 11 – 11а. усі працівники СЕПГ під час прийняття на роботу і в процесі праці повинні проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки. Приміщення ГРП повинно бути укомплектовано протипожежним інвентарем згідно вимог ПБСГУ.

Приміщення ГРП слід постійно тримати в чистоті.

Освітлення приміщення ГРП допускається тільки електричне.

Вихід із ГРП повинен бути вільним і нічим не захаращуватися.

У приміщеннях ГРП забороняється:

- Палити та користуватися відкритим вогнем, газоелектрозварювальні роботи проводять у встановленому порядку з дозволу керівництва Вінницького УГГ;

- Застосовувати електронагрівальні прилади, побутові електроприлади.

Слюсар ГРП перед зачиненням дверей повинен особисто перевірити приміщення ГРП, лише переконавшись в його пожеже небезпечному стані, зачинити його.

 

3. Обов’язки та дії працівників у разі пожежі

 

У випадку пожежі терміново повідомити Державну пожежну охорону по телефону 101, вказати при цьому адресу, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище.

Повідомити про виникнення пожежі начальника служби та чергового диспетчера АДС.

Вимкнути у разі необхідності електропостачання даного приміщення.

Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм допомогу в процесі гасіння пожежі.

 

 

Заст. начальника ВУГГ _______________________________________ В.І. Трачук

 

 

«Затверджую»

В.о. начальника Вінницького УГГ

______________О.В.Бевз

«____» _____________2011р.

 

 

Технологічна інструкція

при зупинці обладнання ГРП.

 

1-й розділ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 

1.Зупинку обладнання ГРП здійснює бригада в складі 3-х осіб, які пройшли навчання, здали екзамени на знання «Правил безпеки систем газопостачання України», проінструктовані безпечним методам прийомам робіт та пройшли стажування на робочому місці. Не допускаються відхилення режиму газопостачання споживачів.

 

2-й розділ. ВИМОГИ ПРИ ВИКЛЮЧЕННІ ОБЛАДНАННЯ ГРП

 

2.1. Провірити приміщення ГРП, ГРУ шляхом відкриття дверей чи вікон.

2.2. Обережно вивести із зачеплення важель запобіжно-запірного клапана і закрити кран на його імпульсному газопроводі.

2.3. Закрити запірний пристрій на вводі в ГРП. Переконатися в зниженні тиску на вході до нуля.

2.4. Закрити запірний пристрій перед регулятором. Викрутити гвинт регулятора управління повністю.

2.5. Закрити запірний пристрій після регулятора на імпульсних газопроводах регулятора.

2.6. Якщо ГРП працювало на байпасній лінії, закрити запірний пристрій на вводі і на байпасній лінії.

2.7.Закрити крани на манометрах і відкрити крани на скидних газопроводах.

2.8.При необхідності ремонту обладнання встановити інвентарні заглушки.

2.9. Повідомити керівника робіт про виконня завдання. Внести запис в експлуатаційний журнал про виконану роботу.

 

 

Заст. начальника ВУГГ _______________________________________ В.І. Трачук

 

 

Вінницьке управління газового господарства

ПАТ «Вінницягаз»

 

 

«Затверджено»

В.о. начальника Вінницького УГГ

№118 від 30.06.2011 року

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці №

при виконанні перевірки параметрів

спрацювання запобіжної арматури ГРП, ГРУ, ШУ

 

м. Вінниця

Вінницьке управління газового господарства

ПАТ «Вінницягаз»

 

 

«Затверджено»

В.о. начальника Вінницького УГГ

№118 від 30.06.2011 року

 

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці №

при виконанні перевірки параметрів

спрацювання запобіжної арматуриГРП, ГРУ, ШУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Дія Інструкції поширюється на службу СЕПГ Вінницького УГГ.

2. Інструкція розроблена на основі «Рекомендації Держнаглядохоронпраці щодо застосування «Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», «Положення про розробку інструкцій по охороні праці для працюючих», «Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці».

3. Інструкція передбачає вимоги безпеки при виконанні профілактичних робіт на ГРП, ГРУ, ШРПГ.

4. До роботи слюсаря допускаються працівники не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, пройшли навчання за спеціальністю та здали іспити, вступний інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, бути ознайомленими під розпис з умовами праці, правами та пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

5. До початку роботи слюсар повинен отримати первинний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Після первинного інструктажу працівник повинен пройти стажування протягом 15 робочих змін (залежно від стажу, досвіду та характеру роботи) під керівництвом досвідченого працівника, що призначається наказом (розпорядженням) по підприємству. Після проходження стажування працівник наказом по підприємству допускається до самостійної роботи

6. Слюсар повинен:

7. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. Знати правила подачі першої медичної допомоги, та гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

9. Головні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на слюсаря:

10. Протяги.

11. Незадовільні метеорологічні фактори.

12. Недостатня освітленість робочої зони.

13. Незахищені струмоведучі частини електрообладнання.

14. Наявність в повітрі робочої зони шкідливих речовин.

15. Слюсар забезпечується спецодягом: на зовнішніх роботах куртка ватна, чоботи кирзові, костюм х/б, рукавиці х/б, валянки.

 

Вимоги безпеки перед початком роботи.

1. Перевірити справність газоаналізаторів та отримати інструктаж.

2. Слюсарі, які виконують профілактичне обслуговування на ГРП, ГРУ, ШГРП перед початком короти повинні перевірити наявність та справність інструменту, матеріалів, обладнання захисних улаштувань.

3. Бригада у складі 2-х чоловік перевіряє стан обладнання ГРП, ГРУ, ШГРП, освітлення, вентиляцію приміщення, стан захисту від грому, заземлення обладнання.

4. Про всі виявленні недоліки повідомити майстра.

 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

 

1. Перед тим як входити в ГРП, відкрити двері та провітрити приміщення протягом 15хв., та перевірити загазованість повітря в робочому приміщенні.

2. Користуватись обмідненим інструментом або звичайним із густо змащеним солідолом.

3. Перевірка технічного стану та регулювання запобіжної запірної арматури ГРП, ГРУ, ШГРП проводиться 1 раз в 2 місяці.

4. Проводиться огляд території ГРП, ГРУ, ШГРП самої забудови. Перевіряється наявність люків на газових колодязях.

5. Проводиться огляд робочого приміщення, підсобних приміщень, перевіряється наявність води чи солярки в U – образному манометрі, гарячої води в котлі опалювального пристрою.

Перевірити вхідний вихідний тиск газу, дані перевірки записати в журнал, а також час відвідування ГРП, ГРУ, ШГРП. Обмилити всі з’єднання.

- провести настройку режиму роботи обладнання згідно режимної карти. Настройка проводиться на 10% від робочого тиску запобіжно-скидного клапана. На тупикових ГРП, ГРУ настроюється спрацювання раніше ЗСК після ЗЗК, на кільцевих – ЗЗК після ЗСК.

- Перевірити вхідний вихідний тиск газу, дані перевірки записати в журнал, а також час відвідування ГРП, ГРУ, ШГРП.

6. Слюсар зобов’язаний виходити на зв'язок по телефону 104; 27-25-25.

7. При виникненні небезпечних ситуацій, при нещасних випадках, та погіршанню стану здоров’я працюючих негайно припинити роботу, при необхідності надати першу медичну допомогу та повідомити майстра.

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

 

1. Після виконання робіт необхідно привести в належний стан інструмент та спецодяг.

2. Робоче місце прибрати від бруду і зайвих предметів.

3. Зняти загорожу, попереджуючі знаки, засоби захисту і пожежогасіння.

4. По приїзду в управління привести в порядок спецодяг, взуття, помити руки з милом та прийняти душ.

5. Про всі недоліки доповісти начальнику служби (майстру).

6. Роботи, які зроблено та виявлені недоліки записати і журнал ремонтної бригади.

 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

 

1. При виконанні робіт профілактичному обслуговуванню ГРП, ГРУ, ШГРП можуть виникнути поломки обладнання з витоком газу в приміщення ГРП, ГРУ.

2. Необхідно закрити засувку ГРП, ГРУ, ШГРП при вході чи в газовому колодязі.

3. При загорянні газу необхідно перекрити подачу газу або доступ повітря, використати засоби пожежогасіння: Якщо пожежу погасити не вдається необхідно визвати пожежну частину по телефону 101, передати в аварійно-диспетчерську службу по телефону 104.

4. При опіках захистити місце опіку від зовнішнього середовища, стерильною тканиною промити рану 2% содовим розчином марганцю, спиртом, викликати швидку медичну допомогу по телефону 103; якщо потерпілий у шоковому стані необхідно дати випити 20 крапель валеріани, також визвати лікаря.

5. При попаданні під електричний струм потерпілого необхідно визволити з під електро дротів, винести в сухе місце. Якщо потрібно зробити штучне дихання, дати понюхати нашатирного спирту визвати швидку медичну допомогу по телефону 103.

6. При задусі необхідно визвати медичну допомогу. Задуха людини наступає від браку кисню в повітрі. До приїзду лікаря необхідно винести потерпілого з приміщення; дати доступ свіжого повітря, дати понюхати нашатирного спирту з проміжком 1 – 2 хвилини.

При необхідності зробити штучне дихання.

 

 

Розробив: начальник СПЕГ Калашніков О.В.

 

Погоджено: Заст. начальника Трачук В.І.

 

Начальник відділу ОП Ковальов Ю.К.

 

Юрист Бобко Т.Є.

 

Вінницьке управління газового господарства

ПАТ «Вінницягаз»

 

 

«Затверджено»

В.о. начальника Вінницького УГГ

№118 від 30.06.2011 року

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці №

при виявленні запаху газу

в підвалах, колодязях та колекторах

 

м. Вінниця

Вінницьке управління газового господарства

ПАТ «Вінницягаз»

 

 

«Затверджено»

В.о. начальника Вінницького УГГ

№118 від 30.06.2011 року

 

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці №

при виявленні запаху газу

в підвалах, колодязях та колекторах

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Дія Інструкції поширюється на службу СЕПГ Вінницького УГГ.

1.2. Інструкція розроблена на основі «Рекомендації Держнаглядохоронпраці щодо застосування «Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», «Положення про розробку інструкцій по охороні праці для працюючих», «Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці».

1.3. Інструкція передбачає вимоги безпеки при виявленні запаху газу, в підвалах та колодязях

1.4. До роботи слюсаря допускаються працівники не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, пройшли навчання за спеціальністю та здали іспити, вступний інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, бути ознайомленими під розпис з умовами праці, правами та пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.5. До початку роботи слюсар повинен отримати первинний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Після первинного інструктажу працівник повинен пройти стажування протягом 15 робочих змін (залежно від стажу, досвіду та характеру роботи) під керівництвом досвідченого працівника, що призначається наказом (розпорядженням) по підприємству. Після проходження стажування працівник наказом по підприємству допускається до самостійної роботи.

1.6. Слюсар повинен:

1.6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.2. Знати правила подачі першої медичної допомоги, та гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

1.7. Головні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на слюсаря:

1.7.1. Пониження температури повітря в холодну пору року.

1.7.2. Незадовільні метеорологічні фактори.

1.7.3. Недостатня освітленість робочої зони.

1.7.4. Незахищені струмоведучі частини електрообладнання.

1.7.5. Наявність в повітрі робочої зони небезпечних та шкідливих хімічних речовин.

1.8. Слюсар забезпечується спецодягом: на зовнішніх роботах куртка ватна, чоботи кирзові, костюм х/б, рукавиці х/б, валянки.

 

 Просмотров 534

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!