Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Валютні операції банків, їх класифікація, характеристика рахунків для запису валютної позиціїВалютні операції - господарські операції, вартість яких визначається в іноземній валюті, або ті, які потребують розрахунків у іноземній валюті.

Валютні цінності – національна валюта, іноземна валюта, платіжні документи , виражені у іноземній валюті.

Валюта України – це грошові знаки, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу.

Іноземна валюта – іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу.

Платіжні документи , виражені у іноземній валюті - іменні чеки, виражені у іноземній валюті, дорожні чеки, виражені у іноземній валюті.

Валютні операції банків поділяються на:

1) неторговельні

2) торговельні розрахунки за експортно-імпортними операціями

3) операції на міжбанківському валютному ринку пов'язані з отриманням спекулятивного прибутку

4) операції в іноземній валюті що виконуються за дорученням клієнтів.

Банки, що отримали ліцензію на здійснення операцій в іноземній валюті та банківських металах, називаються уповноваженими банками.

За наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку України банки мають право здійснювати такі операції з валютними цінностями:

► неторговельні операції з валютними цінностями;

► ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

► ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

► ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

► відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;► відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

► залучення і розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

► залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

► операції з банківськими металами на валютному ринку України;

► операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

► інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

Неторговельні операції в іноземній валюті включають такі банківські операції:

► купівля і продаж готівкової іноземної валюти у фізичних осіб;

► оплата (купівля) платіжних документів (дорожніх чеків) в іноземній валюті;

► продаж платіжних документів (дорожніх чеків) в іноземній валюті;

► інкасо готівкової валюти та платіжних документів в іноземній валюті;

► конверсійні операції з іноземною валютою;

► виплата переказів, що надходять з-за кордону, перекази фізичних осіб за кордон;

► зворотний обмін не використаної громадянами-нерезидентами національної валюти на іноземну;

► операції з міжнародними пластиковими картками.

Банки здійснюють операції в іноземній валюті з власної ініціативи в межах лімітів відкритої валютної позиції. Валютною позицією банку є різниця між активом балансу і зобов'язаннями (пасив балансу, з урахуванням позабалансових вимог та зобов'язань), у відповідних валютах. Якщо активи банку в певній валюті дорівнюють пасивам у цій валюті, то це закрита валютна позиція. Різниця між залишками коштів в іноземній валюті, що формують активи та зобов'язання (з урахуванням позабалансових вимог і зобов'язань) у відповідних валютах, спричиняє відкриту валютну позицію. При цьому, якщо активи в іноземній валюті перевищують зобов'язання в цій же валюті, така відкрита позиція є короткою. І навпаки, якщо зобов'язання в іноземній валюті перевищують активи в тій же валюті, така відкрита позиція є довгою. Наявність у банку відкритої валютної позиції не виключає можливості як отримати додаткові прибутки, так і зазнати додаткових збитків у разі зміни обмінних курсів валют.Балансові рахунки 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" - технічні рахунки, які забезпечують потреби формування фінансової звітності банку у валюті балансу - гривні. Крім того, їхній стан (активний, пасивний чи нульовий залишок) дає змогу оцінити стан позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів (у розрізі кодів валют). Активний залишок за балансовим рахунком 3800 (згорнутий) означає наявність у банку короткої відкритої балансової позиції щодо конкретної іноземної валюти, пасивний - довгої, нульовий залишок означає, що позиція закрита.

380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Призначення рахунку: технічний рахунок для відображення позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів. Рахунок використовується для відображення операцій з іноземною валютою та банківськими металами.

За дебетом рахунку відображається вартість іноземної валюти чи банківських металів, що збільшує коротку або зменшує довгу відкриту валютну позицію.

За кредитом рахунку відображається вартість іноземної валюти, що збільшує довгу або зменшує коротку відкриту валютну позицію.

3801 АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Призначення рахунку: технічний рахунок для обліку гривневого еквіваленту позиції щодо іноземної валюти та банківських металів, що обліковується за рахунком 3800.

За дебетом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, що збільшують довгу або зменшують коротку відкриту валютну позицію.

За кредитом рахунку проводять еквіваленти сум іноземної валюти, що збільшують коротку або зменшують довгу відкриту валютну позицію.


Просмотров 263

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!