Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Дані про придбання та використання матеріалів за піврокуДата Показники Вимір од. Ціна, грн
1 січня Залишок 10,2
20 січня Надходження 10,5
26 січня Видаток ?
6 лютого Надходження 11,5
23 лютого Надходження 12,5
14 березня Видаток ?
17 квітня Видаток ?
8 травня Надходження
16 червня Видаток ?

Необхідно:

- визначити собівартість витрачених матеріалів і тих, які залишилися на 30 червня, використовуючи метод ФАЙФО,

- відобразити зазначені господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 8.7.

Протягом місяця на обслуговування виробничих процесів ПП «Ватра» витратило матеріалів на суму 1000 грн., нараховано заробітну плату начальникові цеху в сумі 1200 грн., проведено відрахування до фондів соціального страхування в сумі 400 грн., нараховано амортизацію приміщення цеху на суму 200 грн., витрачено електроенергію на освітлення цеху на суму 100 грн. В кінці місяця ці витрати підлягають розподілу.

Обліковою політикою ПП «Ватра» передбачено проводити розподіл загальновиробничих витрат між видами продукції пропорційно до обсягів місячних прямих матеріальних витрат. Протягом місяця обсяг прямих матеріальних витрат на виготовлення столів становив 14250 грн., ліжок – 17100 грн., шаф – 25650 грн.

Необхідно:

- записати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку;

- провести розподіл загальновиробничих витрат.

Завдання 8.8.

Придбано станок первісною вартістю 120 000 грн., термін корисного використання становить 6 р., ліквідаційна вартість 10 000 грн. За допомогою станка планується виробити протягом 6 років 500 000 од. готової продукції

1р.-90 000; 2р.-80 000; 3р.-80 000; 4р.-80 000; 5р.-85 000; 6р.-85 000

Необхідно:

- нарахувати амортизацію прямолінійним методом;

- нарахувати амортизацію методом зменшення залишкової вартості;

- нарахувати амортизацію методом прискореного зменшення залишкової вартості;

- нарахувати амортизацію кумулятивним методом;

- нарахувати амортизацію виробничим методом.

Завдання 8.9.

Підприємству виробнику повернуто готову продукцію, яка була раніше реалізована на суму 18 000 грн. в т.ч. ПДВ. Собівартість повернутої продукції 14 000 грн. Із повернутої продукції було оприбутковано матеріали на суму 7 000 грн. У невиправний брак входить: вартість матеріалів – 3 000 грн.; вартість наданих послуг – 2 000 грн.; витрати на оплату праці – 2 000 грн. Сума невиправного браку повністю належить до відшкодування винними особами працівників цеху.Необхідно:

- відобразити зазначені господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Журнал реєстрації господарських операцій ______________________

Зміст господарських операцій Дт Кт Сума
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Завдання 8.10.

За умовами договору підприємство виробник зобов’язане доставити продукцію покупцю. Підприємство скористалося послугами автотранспортного підприємства перерахувавши йому 10.11.2008 року за авто послуги передоплату в розмірі 300 грн. (в т.ч. ПДВ). Згідно акту здійснено транспортні послуги і перевезено готову продукцію покупцям на суму 12 000 грн. (в т.ч. ПДВ). 12.11.2008 року отримано кошти від покупців в повному обсязі. Фактична собівартість продукції склала 7 000 грн., адміністративно-управлінські витрати склали 960 грн., та нараховано податок на прибуток в розмірі 25%.

Необхідно:

- відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначити фінансовий результат від реалізації продукції.

 

Журнал реєстрації господарських операцій ______________________

Зміст господарських операцій Дт Кт Сума
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!