Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема 8. облік господарських процесівПитання для обговорення:

1. Що таке господарський процес?

2. Як поділяються господарські операції за економічним змістом?

3. Які основні завдання бухгалтерського обліку процесу забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами?

4. Що відносять до первісної вартості матеріально-технічних ресурсів?

5. Які види матеріально-технічних ресурсів ви знаєте?

6. Назвіть методи нарахування амортизації основних засобів.

7. Облік придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів.

8. Як проводиться розподіл загальновиробничих витрат?

9. Які документи використовуються для обліку процесу праці?

10. Який рахунок використовують для обліку фінансових результатів?

Тестові завдання:

1. Оприбутковано на склад підприємства виробничі запаси, що надійшли від постачальників:

а) Дт 63 Кт 20;

б) Дт 20 Кт 63;

в) Дт 20 Кт 23.

 

2. Дт 91 Кт 66

а) нарахована заробітна плата працівникам допоміжних виробництв;

б) нарахована заробітна плата працівникам відділу збуту;

в) нарахована заробітна плата управлінському персоналу.

 

3. Оприбуткування запасів, придбаних підзвітною особою за грошові кошти відображається проводкою:

а) Дт 23 Кт 31;

б) Дт 91 Кт 20;

в) Дт 20 Кт 372.

 

4. Відпущено на виробництво виробничі запаси:

а) Дт 20 Кт 23;

б) Дт 23 Кт 20;

в) Дт 92 Кт 20.

 

5. Отримано короткостроковий кредит на купівлю обладнання:

а) Дт 31 Кт 60;

б) Дт 31 Кт 50;

в) Дт 60 Кт 10.

 

6. Одержано готівку з банку для виплати заробітної плати:

а) Дт 30 Кт 31;

б) Дт 30 Кт 66;

в) Дт 66 Кт 31.

7. Непрямі витрати – це:

а) витрати, які не пов’язані безпосередньо з виробництвом певного виду продукції;

б) витрати, які облічують на рахунку 23;

в) витрати, які пов’язані безпосередньо з виробництвом певного виду продукції.

 

8. Методологічні засади формування інформації про доходи у бухгалтерському обліку визначені:

а) Законом України “Про бухгалтерських облік та фінансову звітність”;

б) Законом України “Про податок на прибуток”;

в) Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”.

 

9. Собівартість реалізованих послуг записують за

а) дебетом рахунку 90;

б) кредитом рахунку 26;

в) кредитом рахунку 23.

 

10. Рахунок 79 на кінець звітного періоду

а) має дебетове сальдо;

б) має кредитове сальдо;

в) не має сальдо.

Практичні завдання:

Завдання 8.1.

У засновницьких документах підприємства зафіксований статутний фонд у розмірі 150000 грн.

Як внесок до статутного фонду отримано такі запаси:

1. сировина і матеріали – 100000 грн.;

2. будівельні матеріали – 30000 грн.;

3. запасні частини – 5000 грн.;

4. МШП, термін служби яких менше року – 5000 грн.;

5. товари – 6000 грн.;

6. молодняк тварин – 4000 грн.

При проведенні інвентаризації у підприємства виявлені надлишки палива, будівельних матеріалів, МШП, які оцінені за справедливою вартістю на суму 350 грн.

Необхідно:

-відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

 

Журнал реєстрації господарських операцій ______________________

Зміст господарських операцій Дт Кт Сума
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

Рахунок ________________________

ДЕБЕТ КРЕДИТ
Номер операції Сума Номер операції Сума
       
       
       
       
       

 

Завдання 8.2.

 

 

Рис. 1 Загальна схема побудови системи обліку

Необхідно:

- сформулювати операції на основі рис. 1.

Завдання 8.3.

Підприємство у звітному періоді виготовило 2 000 од. продукції. Витрати на виробництво становили:

- прямі витрати на матеріали – 38 000 грн;

- пряма заробітна плата робітників - 32 000 грн;

- відрахування на соціальне страхування – 12 480 грн;

- загальновиробничі витрати – 35 400 грн., у тому числі змінні 22 400 грн., постійні – 13 00 грн.

Нормальна потужність – 2500 одиниць.

Необхідно:

- визначити собівартість виготовленої продукції.

 

Завдання 8.4.

1.08.2009 року ВАТ “Тиса” придбало 4 000 одиниць запасів на суму 36 000 грн. (в т.ч. ПДВ). За послуги посередників було сплачено 600 грн. (в т.ч. ПДВ), за перевезення транспортній компанії сплачено 240 грн. (в т.ч. ПДВ). Витрати на навантаження-розвантаження та складування запасів становили 125 грн. Витрати на страхування ризиків доставки запасів (за договором, укладеним зі страховою компанією) – 150 грн.

Необхідно:

- визначити собівартість продукції,

- відобразити здійснені операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 8.5.

 
 

 


 

Рис.2 Загальна схема побудови системи обліку

Необхідно:

- сформулювати операції на основі рис. 2.

 

Завдання 8.6.

Корпорація “АК” має таку інформацію (табл.1):

Таблиця 1


Просмотров 1020

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!